قرارداد تجاری بین المللی

تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی ، مشاوره های قراردادی و اجرای قراردادهای بین المللی

دعاوی شرکتهای تجاری

حقوق شرکتهای تجاری ، مسئولیت مدیران و مجامع ، سهام ،ابطال اقدامات و تصمیمات و خسارات

دعاوی تجاری بین المللی

مشاوره و پذیرش و دفاع در دعاوی تجاری بین المللی در مراجع قضایی و داوری

برند - اختراع - طرح صنعتی

ثبت برند و اختراع و دعاوی ابطال آنها، قرارداد های بهره برداری اختراع و علامت تجاری

دعاوی تجاری داخلی

دعاوی برخاسته از قراردادهای تجاری داخلی، دعاوی مطالبات تجاری و اختلافات تجاری

قراردادهای تجاری داخلی

تنظیم قراردادهای تجاری نظیر مشارکتهای تجاری، انتقال سهام، حق العمل کاری و سایر قراردادها
وکالت دعاوی بین المللی - تنظیم و مشاوره قراردادهای بین المللی
تجربه سالها تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی و وکالت از شرکتهای خارجی در سطح بین المللی را در اختیار خواهیم گذاشت.

اخبار

سومین دوره آمورشی قراردادها مورخ ۱۸ و ۱۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردید. در این دوره دو روزه که در محل مرکز تحقیقات صنعتی ایران برگزار گردید، تهیه مقدمات و اسناد قرارداد ، بررسی های طرفین قبل از قرارداد ، مقدمه قرارداد، آثار حقوقی عدم ایفاء تعهدات قراردادی ، مسئولیتهای قراردادی و عناوین دیگر به صورت کاربردی تدریس گردید. دومین دوره آموزشی تخصصی قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی نیز توسط آقای امیر آذرباد ، وکیل امور قراردادهای بین المللی ، سابقا بر گزار گردیده یود.

در دوره قبل که در موسسه آموزشی علمی و کاربردی (واحد تهران) وابسته به وزارت نیرو  در سه روز متوالی برگزار گردید، مسائل راجع به قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، شیوه تنظیم مفاد قراردادهای تجاری ، مقدمه قراردادهای داخلی و بین المللی و نکات مهم راجع به آنها، موارد فسخ قرارداد ، و داوری های بین المللی تدریس گردید.

این دوره های تخصصی برای وکلای دادگستری، مدیران حقوقی ادارات حقوقی شرکتها و سازمانهای دولتی، مدیران حقوقی شرکتهای خصوصی و بازرگانان مفید خواهد بود. در این دوره ها نکات و اندوخته های کاربردی و علمی توسط آقای امیر آذرباد که در طی سالیان وکالت در دعاوی بین المللی و تنظیم و مشاوره صدها قرارداد بین المللی بوده است ارائه می گردد.

لازم به ذکر است، در دوره پیشین، قراردادهای تجاری بین المللی و مفاد آن و همچنین تنظیم ماده به ماده قراردادهای بین المللی به زبان اصلی( انگلیسی) در مرکز تحقیقات صنعتی ایران برگزار شده بود.

ادامه مطلب

دفتر بین المللی حقوق تخصصی تجارت

وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی - امیر آذرباد

 

 وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی به صورت متمرکز به حوزه تخصصی حقوق تجارت می پردازد ، این خدمات در پی تخصصی شدن موضوعات حقوقی امری اجتناب ناپذیر است. امروزه دیگر از یک وکیل دادگستری نمی توان دیگر انتظار داشت به تمام موضوعات حقوقی در همه بخشها تسلط داشته باشد. بنابر این با توجه به پیچیده شدن موضوعات حقوقی ، ای دفتر افتخار دارد حوزه حقوق تجارت که شامل موضوعات ذیل هستند را با افتخار ارائه نماید.

  • حقوق تجارت بین الللی ؛ مشاوره حقوق تجارت بین الملل ، مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ، وکالت در پرونده ها و اختلافات با موضوع تجارت بین المللی
  • حقوق تجارت داخلی ؛ مشاوره حقوق تجارت ، تنظیم و مذاکره قراردادهای تجاری داخلی ، وکالت در پرونده ها و اختلافات تجاری
  • حقوق شرکتهای تجاری و چک ؛ مشاوره به شرکتهای تجاری ،وکالت و مشاوره در خصوص اقدامات مدیران ، مجامع شرکتها و سایر تصمیمات در حورزه شرکتهای تجاری
  • حوزه حقوق مالکیت فکری ؛ مشاوره در خصوص اختراع و علامت تجاری ، دعاوی راجع به ثبت علامات و اختراعات ، قرارداد های با موضوع علامت ها و اختراعات
  • موضوعات راجع به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ( ال سی ) و سایر روشهای پرداخت بین المللی

 

دفتر حقوقی تخصصی حقوق تجارت داخلی و بین المللی