امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

امضاء پشت چک

با سلام،در قراردادهای تجاری بین المللی و یا قراردادهایی که طرفین در امور اقتصادی و تجاری در سطح داخلی تنظیم می کنند و یا حتی روابط حقوقی که افراد، بدون تنظیم قرارداد دارند چک به دلائل مختلف به کار می رود. بنابر این امضاء پشت چک نیز که دارای آثار حقوقی خواهد بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امضاء پشت چک در موارد متعددی به عمل می آید: اعم از اینکه، چک برای پرداخت وجه باشد یا برای ضمانت، به علت حسن انجام کار باشد و یا تضمینات دیگر و دهها مورد دیگر.

برخی اوقات برای اعتبار بخشی به چک ، از صادر کننده چک خواسته می شود که  چک صادره را پشت نویسی یا ظهر نویسی نمایند.

 امضاء پشت چک اگر چه بسیار برخی اوقات سهل انگاشته می شود اما دربردارنده مسئولیتها و آثار و پیامدهای حقوقی خواهد بود. قطع نظر از اینکه شرکتهای تجاری و تجار می بایست حتما برای امور تجاری دارای ارزش مالی زیاد حتما از یک وکیل تجاری که تجربه وی وکالت اختلافات قراردادی و امور تجاری است استفاده نماید، اما حتی به صورت سطحی، در این نوشته سعی داریم نسبت به پیامدهای حقوقی امضاء پشت چک بیشتر آشنا شویم. و معتقدیم هرچه آگاهی نسبت به این مسئولیتها بیشتر باشد، آسیبهای ناخواسته کمتری دامنگیر اشخاص خواهد بود.

قبل از ورود به این بحث گفته می شود که در مورد چک، نوشته های مختلفی در این سایت قرار داده شده است. نوشته”چک و تنوع راههای اجرای آن” که به مسائل و روشهای گوناگون اقدامات قضایی و ثبتی و اجرایی چک می پردازد، که یکی از وظایف وکیل چک حقوقی است که در صدر پرتکرار ترین سئوالات اشخاص در مشاوره حقوقی چک برگشتی قرار دارد.یا نوشته”مسائل پیرامون چک” که به جنبه های مختلف چک می پردازد.

با فرض بر اینکه مسائل حقوقی چک برای خواننده محترم آشنا است، در این نوشته اختصاصا به امضاء پشت چک توجه شده است.

گاهی به امضاء پشت چک ، امضا ظهر چک یا ظهرنویسی نیز گفته می شود .(ظهر در زبان عربی به معنای پشت می باشد)که به یک معنا است.

امضاء پشت چک اساسا به دو هدف عمده صورت می پذیرد؛

 • مورد اول اینکه؛ چک در وجه شخص معینی صادر می شود و آن شخص به هر دلیلی از جمله قرارداد و یا بدهی آن چک را به دیگری می دهد، این انتقال چک از ناحیه دارنده به دیگری با امضاء پشت چک صورت می گیرد. این نوع ظهر نویسی یا پشت نویسی چک ، موسوم به ظهر نویسی برای انتقال است.

مطابق با قانون تجارت، کسی که چکی را ظهر نویسی می کند در برابر دارنده چک مسئولیت پرداخت خواهد داشت.

مسئولیت وی نیز از نوع مسئولیت تضامنی است، به این معنا که در برابر دارنده چک ، همراه با اشخاص دیگر نسبت به تمام مبلغ چک مسئول است.

از این روی، چنانچه وجه چک به هر دلیلی وصول نگردد و از ناحیه بانک گواهی نامه عدم پرداخت صادر شود و یا به زبان عرفی چک برگشت بخورد، کسی که چک در دست او است، قادر است پرداخت تمام وجه آن را از امضاء کننده چک دریافت نماید.

در عرف معمول جامعه، داشتن این نوع مسئولیت برای شخصی که صرفا پشت چک را امضاء زده است به دشواری قابل پذیرش است، چرا که اشخاص این تلقی را دارند که هنگامی  چکی را به دیگری منتقل نمودند، فقط صاحب حساب در برابر دارنده چک مسئول باشد چرا که این تلقی را دارند که فقط این صاحب حساب است که می بایست وجه چک را تادیه کند!

اما از نظر قانونی اینگونه عمل نمی گردد. قانونا، منتقل کننده (شخصی که چک را به دیگری انتقال داده یا ضمانتی از صادر کننده داشته است و پشت آن را امضاء زده است) نیز در برابر دارنده چک مسئولیت قانونی خواهد داشت.

این مسئولیت، به ان خاطر از ناحیه قانونگذار ایجاد شده است که اعتبار چک بالا رود و شخصی که چکی را دریافت نموده با صاحب حساب معسر مواجه نگردد و انقال دهنده چک که در این فرض صاحب حساب نیست، در برابر شخصی که چک را دریافت نموده است مسئولیتش محفوظ بماند.

مستند قانونی مسئولیت امضاء کننده پشت چک، در صورتی که وی چک را به دیگری انتقال داده باشد که اصلاحا ظهرنویسی برای انتقال نام دارد ماده ۲۴۹ و ماده ۳۱۴ قانون تجارت است.

اضافه می کینم که برخی اوقات چک در وجه حامل صادر می شود که  البته بنا به مقررات جدید چک ، چک در وجه حامل امکانپذیر نخواهد بود. اما چکهای در وجه حامل که سابقا صادر گردیده اند دارای اعتبار قانونی می باشند.

امیر آذرباد وکیل امور تجاری : به عنوان وکیل حتما توصیه می کنیم، اگر چکی را در وجه حامل دریاقت می کنید، حتما یک امضاء از انتقال دهند در پشت چک اخذ نمایید. چرا که اگر چک در وجه حامل باشد و تنها با تحویل آن به شما منتقل گردد، از لحاظ قانونی ضمانت ظهرنویسی شامل انتقال دهنده نیست.

 • اما مورد دوم، درباره امضاء پشت چکی است که به منظور انتقال چک صورت نمی گیرد، مانند اینکه شخصی از دیگری چکی را دریافت می کند، اما از او می خواهد که شخص دیگری که برای دارنده شخص معتبری است پشت چک را امضاء نماید.

در این صورت، آن شخص ثالت چک را انتقال نداده است، اما برای افزایش اعتبار چک، پشت آن را امضاء زده استکه در حقیقت ضمانت از صادره کنده چک است.

اینگونه امور بیشتر زمانی رخ می دهد که شخصی که چک را دریافت نموده، به اعتبار مالی صادر کننده چندان اطمینان نداشته باشد و بخواهد از اعتبار شخص دیگری استفاده کند و پرداخت وجه آن را کم خطر تر نماید.

در این صورت نیز، قانونا شخص امضاء کننده در برابر دارنده چک مسئولیت دارد،مسئولیت وی نیز همانند پشت نویسی چک برای انتقال، مسئولیت تضامنی است.اگر چه شاید در نظر امضاء کننده اینطور بوده است که دارنده چک باید به صادر کننده مراجعه کند و تا اقدامات وی به نتیجه نرسیده نباید وی را خطاب و طرف دعوای مطالبه وجه چک قرار دهد. اما امضاء کننده پشت چک که در این مورد، هیچ گونه نفعی در این چک ندارد و معامله ای با این چک انجام نداده است، در برابر دارنده چک مسئولیت خواهد داشت.

در این مورد، ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر داشته است:

“برات دهنده،کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید”.

باید عرض گردد این ماده از قانون تجارت در مورد چک اعمال می گردد و مختص به برات نیست. اینکه برات چیست، در نوشته های دیگر توضیح داده می شود، اما در نتیجه،  باید دانست که امضاء پشت چک ، بر خلاف باور بعضی، برای امضاء کننده ضمان آور است.

نوشته های مرتبط:انواع چک در قانون ایران

 آثار حقوقی صدور چک بلامحل توسط ورشکسته

آثار حقوقی امضاء پشت سند چک

وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوقی خصوصی

www.lawoffices.ir

118 نظر

 • مدير عامل

  سلام اقاي وكيل بابت سايت تخصصي شما و مطالب كاملتون تشكر ميكنم سوالم اين است كه براي ضمانت در بانك پشت چك همكارم را امضا كردم ايا خطري من را تهديد ميكند ؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   اولا اینکه به هر حال نسبت به بدهی همکارتان به بانک مسئولیت تضامنی پرداخت خواهید داشت.اما اینکه خطر خاصی شما را تهدید کند اینگونه نیست و این امور معمول در اخذ وام است.
   ثانیا اینکه:به ندرت بانکها به امضاء کننده پشت چک رجوع می کنند و بیشتر سعی دارند که از محل وثیقه برای وام بدهی های پرداخت نشده را وصول نمایند که در این صورت بدهی تصفیه می شود و ضمانت شما نیز کان لم یکن تلقی می گردد.
   وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی
   http://www.lawoffices.ir

 • فرزان

  سلام اميدوارم همينطور با جديت سايت شما پربار باشد
  ممكنه در مورد رفع سوء اثر توضيح بفرماييد

 • اسماعيلي

  “شركت ما در قبال فروش اجناسي چكي را به مبلغ صد و هشتاد ميليون تومان از مشتري دريافت كرد، پس از مراجعه به بانك متوجه شديم كه عليرغم وجود پول تا اين مبلغ در حساب و صرفا به دليل عدم مطابقت امضا، چك برگشت خورده است آيا اين مورد هم چك بلا محل است و آيا مي توانيم از وي شكايت كنيم؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   در خصوص مشمول بودن چک به لحاظ عدم تطابق امضاء مراتب ذیل را عرض می کنیم.
   اولا اینکه؛ماده ۳ (اصلاحی شهریور ماه سال ۱۳۸۲)قانون صدور چک مقرر کرده است که صادر کننده نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم تطابق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن،از پرداخت وجه خودداری نماید ودر ماده ۴ نیز که ناظر به ماده ۳ مذکور است قانونگذار بانکها را مکلف کرده است که در این موارد گواهینامه عدم پرداخت صادر نمایند
   ثانیا؛با عنایت به مورد فوق و با توجه به فحوای ماده ۱۱ قانون صدور چک به نظر موضوع قابل پیگیری خواهد بود.
   وکیل امور تچاری بین المللی و داخلی-
   http://www.lawoffices.ir

 • سهيلي

  سلام و خسته نباشيد اقاي وكيل به نظر شما چك راحقوقي اقدام كنيم يا كيفري؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام
   اقدام حقوقی و یا کیفری در مورد چک
   دوست گرامی به نظرم روزی نیست که با این سئوال مواجه نشوم.در این باره توضیحاتی عرض می شود.
   اول اینکه چک برای داشتن جنبه کیفری باید شرایط قانونی را دارا باشد شرایطی نظیر به روز بودن بابت ضمانت یا امانت و یا مشروط نبودن و شرایط دیگری که در قانون صدور چک موجود است.
   دوم اینکه اقدام کیفری برای چک به لحاظ سرعت بالاتری که دارد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
   سوم اینکه چنانچه حکم محکومیت برای چک کیفری صادر گردد صادر کننده باید کلیه خسارات و وچه چک را بدهد تا از مسئولیت کیفری خلاصی یابد و این به این معنی است که بدون هزینه دادرسی حدودا سه و نیم درصدی،ممکن است به پول خود دست یابید
   چهارم؛اگر شکایت شما به هر دلیلی رد شود و یا مجازات صدور چک بلا محل آن چیزی نباشد که عملا صادر کننده را به پرداخت وجه و خسارات ترغیب نماید (مانند جزای نقدی ناچیز)شما می بایستی دادخواست برای این امور بدهید و ممکن است راهی را دوباره شروع نمایید.
   امیر آذرباد وکیل دادگستری

   • سهيلي

    سلام از جواب شما اقاي وكيل بسيار خوشحالم جواباتون كامل است ممنون از شما

 • یمانی

  سلام آقای وکیل سایت ش بسیار آموزند است حتی برای کسانی که مشکل حقوقی ندارند
  سئوالم اینه که چطوری می تونیم ممنوع الخروج کنیم

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   در خصوص ممنوع الخروجی عرض می گردد.
   ۱-)شما میتوانید با اجرای چک در اداره اجرای اسناد رسمی در خواست ممنوع الخروجی بدهید.
   ۲)-چنانچه دادگاه کیفری حکم بر محکومیت کیفری دهد،شعبات اجرای احکام مستقر در دادسراها می توانند چنین دستوری را بدهند.
   ۳)-چنانچه حکم قطعی حقوقی بر محکومیت صادر گردد،قضات دادکاهها قادرند چنین دستوری را صادر نمایند.
   امیر آذرباد وکیل امور تجاری

 • محمد کردانی

  سلام ببخشید مزاحم میشم برای درخواست توقیف کلیه حساب بانکی موضوع ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چگونه باید در دادخواست چک قید گردد؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   -اگر رای قطعی صادر نشده است بنابر این تقاضای شما در قالب تامین خواسته است،اگر اینچنین باشد همین که در دادخواست بعد از خواسته اصلی و یا قبل از آن عبارت”صدور و اجرای قرار تامین خواسته”را درج نمایید ،دادگاه نسبت به این درخواست رسیدگی و در صورت فراهم بودن شرایط قرار تامین خواسته را صادر و برای اجرا به قسمت اجرا ارجاع می دهد،بعد از آنکه پرونده برای این امر تشکیل شد تقاضای مفاد موضوع ماده ۱۹ را در لایحه درخواست نمایید بنابر این نیازی به اینکه ماده ۱۹ را در دادخواست ذکر کنید نخواهید داشت.
   وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

 • ساده

  سلام اقاي وكيل به من گفتند تا شش ماه بايد دادخواست بدهم الان شش ماه گذشته است چك باطل شده است؟ ممنون ميشم پاسخ بديد

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   ۱-مهلت های شش ماهه مربوط به جنبه کیفری چک است و ارتباطی به مسائل حقوقی (مطالبه وجه چک و خسارات)ندارد به موجب قانون صدور چک برای اینکه چک وصف کیفری خود را از دست ندهد می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک برگشت زده شود و سپس ظرف مهلت شش ماه از تاریخ برگشت شکایت کیفری مطرح گردد
   ۲-چون در سئوال شما “دادخواست” امده بنابر این اقامه دعوای حقوقی مد نظر است،بنابر این اگر سالها نیز از تاریخ چک گذشته باشد،شما قادر خواهید بود نسبت به مطالبه قانونی آنها اقدام نمایید.
   وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی
   http://www.lawoffices.ir

   • ساده

    درود برشما

 • امضا پشت چك

  درود بر شما وكيل با علم
  اگرامضا پشت چك امضا رييس هيئت مديره باشد چطور
  ممنون از شما

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام
   با امضاء کننده پشت چک به عنوان مسئول تضامنی برای پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر رفتار می گردد بنابر این سمت امضاء کننده پشت چک از مسئولیت وی نمی کاهد.
   وکیل امور قراردادهای تجاری بین المللی

 • محمد رسول زریابی

  با سلام ، خواهش می کنم بفرمایید چنانچه پشت چکی فردی بعنوان ضامن امضا کرده باشد آیا می توان در صورت برگشت چک که کلیه ضوابط کیفری بودن را دارد علیه ضامن نیز اقامه دعوی کیفری نمود؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   جواب سئوال شما منفی است چرا که جرم صدور چک بلامحل صرفا در موردصادر کننده چک قانونا پیش بینی شده است.
   وکیل دعاوی تجاری

 • چك

  سلام اقاي وكيل چك بهتر است يا سفته براي گرفتن ممنون ميشم جواب بديد

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   با توجه به هزینه ها و آنچه رویه قضایی به آن پاسخ داده است به نظر بنده چک ارجح تر است اما این موضوع به معنای عدم اعتبار بالای سفته نخواهد بود.
   وکیل امور تجاری بین المللی
   http://www.lawoffices.ir

 • آرش

  درود بر شما آقای وکیل،۱:از بابت اجاره کارگاه و گازبها ۴۴۰۰۰۰۰ تومان بدهکارم ازم شکایت شده و جلب گرفتن،حقوقی هست یا کیفری؟زندان میروم؟چطور مانع جلب و زندان شوم؟(هنوز اجرائیه نیامده برام) ممنونم بزرگوار

 • آرش

  مجددأ سلام و عرض ادب..مبلغ هفت و هفتصد چک مشتری را پشتش را امضا و اثرانگشت زدم خرج کردم حالا وصول نشده،شکایت کردن ازم،،،،حقوقی هست یا کیفری؟اجرائیه نیامده ولی گویا حکم جلب گرفتن..چطور مانع جلب یا زندان شوم؟زندان میروم؟اعسار قبول میکنن؟واقعأ پولی در بساط ندارم و چیزی هم بنامم ندارم….سپاس از مهرتون

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام،
   ۱- شکایت صدور چک بلامحل در متوجه صادر کننده چک خواهد بود و نه پشت نویس یا ظهر نویس چک. بنابر این شکایتی شما را تهدید نخواهد کرد.
   ۲-میتوانید دادخواست اعسار بدهید، البته اگر شرایط آن را داشته باشید.
   ۳-اگر از رسیدگی اطلاعی نداشته اید، رای غیابی است، امکان اعتراض واخواهی خواهید داشت.
   امیر آذرباد وکیل امور تجاری

   • آرش

    درود بر شما و سپاسگزارم ار وقت و توجهی که نسب به پرسش بنده قرار دادین..بینهایت سپاسگزارم..باشد که دعای خیر ما شاید گوشه ای از محبتهای شما نسبت ب کاربران را جبران کند..موفق باشید بزرگوار

 • حمید

  سلام
  آیا عبارت بابت ضمانت را هم می توان پشت چک قید کرد؟ یعنی اینکه در متن چک قید شود بابت ضمانت یا در پشت آن قید شود تفاوتی دارد؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام،
   بله می توان پشت چک نوشت بابت ضمانت، اما تاثیری در مسئولیت تضمانی امضاء کننده پشت چک نخواهد داشت.
   وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

 • سیامک پورزند

  سلام
  من یک فقره چک امانت از کارگرم گرفته م و خرج کردم(وصول بر عهده خودم است)
  البته پشت چک را امضا کردم.حال که من ورشکست شده ام و خیلی دورتر از شهر خودمان مشغول کارم و دارنده چک پس از برگشت زدن چک میخواهند بر علیه صاحب چک(کارگرم) شکایت کند
  حال من چگونه میتوانم از کارگر قبلیم رفع یا سلب مسیولیت کنم؟
  تعهد محضری یا اقرار محضری میشه؟

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام،
   خواننده محترم شما عنوان نکرده اید که آیا در مورد شما حکم ورشکستگی صادر شده است و یا خیر، اما به هر ترتیب این تعهد نامه و یا اقرار نامه ای که فرموده اید در برابر دارنده چک چندان قابلیت استناد نخواهد داشت.
   وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

 • عباس

  با سلام.
  جناب وکیل محترم اقای اذرباد
  براساس قرارداد تجاری چک بابت تضمین سپرده ام قرارداد تمام ولی فسخ نگردیده بود .طرف قراردادبه چک برگشت زده ودادخواست داده اند.تکلیف چبست ؟
  تشکر

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛
   خواننده محترم منظورتان از قرارداد تمام را اگر درست فهمیده باشم که به مفهوم انجام کامل قرارداد است، این چک در دست وی خالی از وجه خواهد بود.
   اگر خودشان دادخواست داده اند، شما با استناد به قرارداد در دادگاه و انجام قرارداد که حتما یا در مورد آن اسنادی دارید و یا با کارشناسی این امر محرز می گردد، مشکلی نخواهید داشت و دادگاه حکم به بی حقی خواهد داد. اما اگر دادخواست را دیگری داده است همین امور را البته با کمی پیچیدگی بیشتر از طریق تقدیم دادخواست جلب ثالث انجام خواهید داد.
   وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

 • عباس

  سلام علیکم خداقوت؛
  جناب ،اگر دراساسنامه شرکت قید شده باشد که هیچ گونه سند مالی ازقبیل چک بدون امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره،فاقد اعتبار است؛چگونه باید عمل کنیم؟،یعنی روی هر چک باید دوامضا زده بشه؟،یا میشود با یک امضا چک صادر کرد؟،ویا با یک امضا چک صادرکنیم،و با بانک تطبیق دهیم،ولی نفردیگر پشتش راامضا کند،
  ممنون ازراهنماییتون

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   با سلام؛در خصوص امضاء اوراق تعهد آور، همان مقرراتی که در اساسنامه مشخص شده است حکم فرما است.منظور از صدور اسناد نیز امضاء با دو امضاء است که در روی چک باید نقش ببندد.بنابر این در این مورد باید مطابق اساسنامه عمل نمایید. بابانک نیز مورد را اعلام می نمایید که چک به این صورت مورد پذیرش قرار گیرد و بانک جکی اصطلاحا دو امضاء را به شما اختصاص می دهد.بانک با برخورد با چکی که این شرایط را نداشته باشد از پرداخت امتناع خواهد ورزید.
   وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

 • علی رضا گل خطمی

  با سلام و تشکرازشما
  بنده برای خریداپارتمان چکی به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادرکرده ام اما به دلایلی معامله فسخ و مجدد قول نامه تنظیم شد در قولنامی جدید چک مدکور از طرف بنده به مبلغ چهل میلیون کاهش یافت بنده چک را پشت نویسی کردم و پشت چک نوشتم مبلغ چهل میلیون در وجه اقای ……..به تاریخ…..صحیح میباشد دوتا امضام کردم ولی فراموش کردم روی چک را خط بزنم دارندی چک پشت چک رامخدوش کرده و روی ان را به همان مبلغ پنجاه میلیون برگشت زده امکان شکایت از طرف بنده هست با تشکر

  • وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

   سلام؛ این امکان وجود دارد.
   وکیل قراردادها و دعاوی بین المللی

 • پرویز

  سلام چکی بنام اینجانب رابه صورت امانت بدون پشت امضانزدکارگرم دادم وایشان چک راوصول کرده باامضاجعلی میتوانم شکایت کنم.

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛در سئوال نفرمودید که امضاء شما را به عنوان صادر کننده جعل کرده اند و یا در پشت چکی که شما تماما ان را صادر کرده اید امضا زده شده است؟
   وکیل امور تجاری

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، بله حتما

 • مونا

  پدر من چهارده سال پيش پشت چك يك نفر را امضاء كرده
  كه قصد خريد خودرو أر سركت ليزينگ داشته است.
  صاحب چك مبلغ را پرداخت نكرده .حال پدرم متوجه سده است كه ممنوع الخروج شده است.
  آيا شاكي ميتواند پدرم را ملزوم به پرداخت مبلغ چك كند؟!
  چگونه ميتواند رفع ممنوع الخروج كرد.حكم غيابي وده سال
  پيش صادر شده است

 • مونا

  پدر من چهارده سال پيش پشت چك يك نفر را امضاء كرده
  كه قصد خريد خودرو أر سركت ليزينگ داشته است.
  صاحب چك مبلغ را پرداخت نكرده .حال پدرم متوجه سده است كه ممنوع الخروج شده است.
  آيا شاكي ميتواند پدرم را ملزوم به پرداخت مبلغ چك كند؟!
  چگونه ميتواند رفع ممنوع الخروج كرد.حكم غيابي وده سال
  پيش صادر شده است

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   بله متاسفانه
   باید ببینید کدام مرجع دستور ممنوع الخروجی را صادر کرده است تا راه متناسب را بیان کنیم

 • سلمان

  سلام جناب وکیل
  لطف میکنین بفرمایید بابت ضمانت چک ، ضامن چه مطالبی باید در پشت چک بنویسد؟ آیا امضا کافی است یا اثر انگشت بابت تایید امضا یا مشخصات ضامن و یا هر چیز دیگه ای که لازم است نوشته شود را لطفا بفرمایید
  سپاسگزارم بابت راهنمایی های دلسوزانه جنابعالی

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛ برای ضمانت پشت چک، صرف امضاء کافی است.
   اما اشخاص متفاوتی پشت چک را امضاء می نمایند که اعم است از ضامن و یا ظهر نویس.ظهرنویس در اصطلاح حقوق تجاری شخصی است که چک به او منتقل شده و او با امضاء خود چک را به دیگری واگذار نموده است. برای تشخصی اینکه صاحب امضاء پشت چک ضامن است، یعنی شخضی که چک به وی منتقل نشده است اما صرفا پرداخت آن را ضمانت کرده و ظهرنویس، می بایست احراز کرد که آیا بر اساس قرارداد و توافقی چک به وی منتقل شده است یا نه، اگر این چنین است که وی ظهرنویس است و الا ضامن به شمار می آید.
   این نکته را باید خاطر نشان کرد که هر دو شخص امضاء کننده و ظهرنویس چک در برابر دارنده قانونی چک مسئولیت تضامنی هستند.
   امیرآذرباد وکیل تجارت داخلی و بین المللی

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، زدن امضاء کافی است
   اما ذکر موارد دیگری را که فرمودید علاوه بر امضاء می تواند مفید باشد

 • اليسا

  سلام وقتتون بخير

  پدر من چهارده سال پيش پشت چك يك نفر را امضاء كرده
  كه قصد خريد خودرو أر سركت ليزينگ داشته است.
  صاحب چك مبلغ اقساط خود به اين شركت ليزينگ خصوصي را پرداخت نكرده است و مجهول المكان است .
  حال پدرم متوجه سده است كه ممنوع الخروج شده است و أموال وي مورد توقيف قرار گرفته است.در حاليكه فقط پشت چك فردي را امضاء كرده است.حكم غيابي و ده سال پيش صادر شده وبه اطلاع پدرم نرسيده است و شاكي يكسال پيش اقدام به ممنوع الخروج كردن پدرم و توقيف أموال نموده.
  آيا شاكي ميتواند پدرم را ملزوم به پرداخت مبلغ چك كند؟!
  چگونه ميتواند رفع توقيف أموال وممنوع الخروج كرد؟!

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   مطابق قانون، امضاء کننده پشت چک دارای مسئولیت تضامنی با صادر کننده چک در برابر دارنده آن که شرکت لیزینگ است خواهد بود. باید دعوا به طرفیت مضمون عنه که صادر کننده چک است برای جبران مبلغ و خسارات طرح نمایید.
   بابت ممنوع الخروجی باید ببینید که از کدام مرجع اقدام شده است تا بتوانیم پاسخ شما را دقیق بدهیم.
   وکیل امور تجاری
   امیر آذرباد

 • داوری

  با سلام
  اموالی که به علت چک توقیف میگردد اگر اموال مال شخص دیگری نزد وی باشد آیا دادگاه میتواند حکم توقیف آن را بدهدو اگر این امر صورت بگیر چه حکمی دارد

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، بله در بدو امر
   اما شخص ثالث باید با مدارکی که نشاندهنده مالکیت وی است در پرونده اعتراض خود را ثبت کند

 • علی

  با سلام خدمت بزرگوار
  دوستی مشکلی داشت و ازاین بابت پولی از دیگری گرفت وطرف،به حالت ربوی چکی را ازاو گرفت اما سر موعد چک دوستم نتوانست محل آن را پر کند و برگشت زد اما من پشت آن را امضا کردم و لفظی گفتم که یکماه به او وقت بده،طرف هم قبول کرد.
  خواستم مشکلات این مورد رو بدونم برای هر سه طرف چه مسائلی وجود دارد؟
  ممنون از شما

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، برای شما که امضاء کننده هستید مسئولیت تضامنی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تاخیر وجود دارد متاسفانه
   اما بعد از پرداخت می توانید به وی مراجعه نمایید(به کسی که از وی ضمانت نموده اید)

 • نوبر

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  آقای وکیل بنده پشت چکی از دوستانم را که به صورت قسطی از یک مغازه خرید کرده را بعنوان ضامن امضا کردم ولی ایشون متاسفانه چندین قسطشو پرداخت نکرده وحالا صاحب مغازه به من فشار میاره که باید قسطهاشو و یا چکو پاس کنم. میخام حضرتعالی منو در این خصوص راهنمایی بفرمایید.

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، حسب مقررات قانونی، امضاء کننده پشت چک با صادر کننده آن مسئولیت تضامنی در برابر دارنده دارد که وضعیت شما این چنین است، اما به جهت ضمانت از شخص صادر کننده پس از پرداخت می توانید دادخواست بر علیه او برای پرداخت خسارت وارده به دادگاه بدهید.
   امیرآذرباد وکیل امور تجاری

 • آرش

  سلام. خدا قوت
  برای ضمانت پرداخت وجه چک آیا شخص ضامن باید دو امضا بزند یا یکی کافی است؟ بعضی معتقدند که فقط امضا کافی نیست و باید عبارت وجه چک تضمین میشود توسط امضا کننده پشت چک نیز درج شود ، نظر شما چیست؟
  با سپاس از جنابعالی

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   به نظر بنده صرف یک امضاء نیز کافی است. اما این که می فرمایید بعضی ها معتقدند عبارت نوشته شود مطابق با قانون نیست، در انتهای ماده ۲۴۹ از قانون تجارت قیدی در این رابطه وجود ندارد. علاوه بر اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درج عبارت اضافه را شرط ندانسته است.
   امیر آذرباد وکیل دعاوی و قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

 • آرش

  سلام
  سپاس از پاسخ شما ، در مورد ضمانت چک توضیح لازم را بیان کردید لطفا بفرمایید برای انتقال چک به شخص دیگه باید دو امضا بزنیم یا یکی کافی است؟
  سپاسگزارم

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   انتقال سند تجاری چک بر اساس بند اخیر ماده ۳۱۲ از قانون تجارت به صرف امضاء در ظهر(پشت)چک به عمل می آید، مقررات ناظر به برات در قانون تجارت نیز که به چک نیز تسری دارد حاوی همین مقرره است، در ماده ۲۴۶ از همین قانون، پیش بینی شده است که “ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد.ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد”.
   در هر دو ماده قانونی از آنچه برای انتقال نام برده می شود لفظ”امضاء” است نه “امضاء ها” یا ” دو امضاء” و یا هرچیز دیگری شبیه به این.بنابر این به نظر می رسد یک امضاء برای انتقال کافی خواهد بود.
   امیر آذرباد وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

 • ابوذر رحیمی

  با سلام وعرض ادب.ممنون از سایت خوب و جامعی که دارید
  یه سوال از شما داشتم. ممنون میشم راهنمایی کنید
  من طی یه معامله جنسی را به دو نفر فروختم و در ازای آن یک چک به مبلغ ۱۰ میلیون تومان دریافت کردم.در هنگام معامله یکی از طرفین با این ادعا که دسته چک من تمام شده و یک چک از دسته چک همسرم به شما میدهم. من نسبت به صاحب حساب اطمینان نداشتم از نفر دوم خواستم تا پشت چک را امضا کند.(چک را نفر اول صادر کرد و نفر دوم پشت چک را امضا کرد) پس از رسیدن موعد چک به بانک رجوع کردیم تا چک را نقد کنیم ولی به ۲ دلیل عدم موجودی و عدم تطابق امضا چک پاس نشد.سپس با برگشت زدن چک از صاحب حساب و همچنین نفر دومی که پشت چک را امضا کرده بود شکایت حقوقی کردیم. و همچنین بعد متوجه شدیم که چک اصلا از همسر نفر اولی که چک را صادر کرد نبوده و همچنین خودکاری که چک را امضا کرده با خودکاری که مبلغ چک را نوشته متفاوت بوده است.حال میخواستم بدونم آیا ما میتونیم از نفر اولی که چک را صادر کرد شکایت کنیم و اگه میتونیم به چه جرمی باید شکایت کنیم؟
  ممنون میشم پاسخ سوال من را بدید و همچنین ممنون میشم اگه راهنمایی خاصی که به ما کمک کنه بکنید
  با تشکر

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، در مورد سئوال حقوقی شما راجع به چک چند مورد را عرض می کنم؛
   ۱-اگر صاحب حساب چک را به نحوی صادر کند که بانک از پرداخت ان مجبور به امتناع شود، موضوع مشمول و در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود.
   ۲-از لحاظ حقوقی، کسی که پشت چک را امضاءنموده و خود صادر کننده، حتی در فرض عدم تطابق، به شرط آنکه امضاء منتسب به وی باشد، در برابر شما مسئولیت تضامنی بر پرداخت خواهند داشت.
   با سپاس-امیر آذرباد وکیل امور تجاری بین المللی
   consultat in International commercial Law

 • حسن

  سلام جناب اقای وکیل تورو خدا من رو راهنمایی کنید
  بنده یه چک از شخصی گرفتم در وجه خودم با دو امضا پشت چک ان را انتقال دادم به شخصی وانشخص هم چک رو برگشت زده و علیه صاحب چک شکایت حقوقی کرده وبعد از مدت اعسار طرف در دادگاه مورد قبول واقع گردید اما باتوافق همدیگه خارج از دادگاه چک که بنده انتقال داده بودم رو به صاحب چک پس داد سوال بنده این هست که ایا چک که من انتقال دادم وامضاع کردم وباتوجه به اینکه صاحب چک چک رو به بانک تحویل نداده باشد ایا میتواند چک رو به شخصی دیگری بدهد واز من که پشت چک رو امضا کردم شکایت کند بنده ضامن چک نبودم انتقال دهنده بودم چون چک در وجه من نوشته شده بود؟
  خدا خیرتون بده

 • حسن

  سلام جناب اقای وکیل تورو خدا من رو راهنمایی کنید
  بنده یه چک از شخصی گرفتم در وجه خودم با دو امضا پشت چک ان را انتقال دادم به شخصی وانشخص هم چک رو برگشت زده و علیه صاحب چک شکایت حقوقی کرده وبعد از مدت اعسار طرف در دادگاه مورد قبول واقع گردید اما باتوافق همدیگه خارج از دادگاه چک که بنده انتقال داده بودم رو به صاحب چک پس داد سوال بنده این هست که ایا چک که من انتقال دادم وامضاع کردم وباتوجه به اینکه صاحب چک چک رو به بانک تحویل نداده باشد ایا میتواند چک رو به شخصی دیگری بدهد واز من که پشت چک رو امضا کردم شکایت کند بنده ضامن چک نبودم انتقال دهنده بودم چون چک در وجه من نوشته شده بود؟
  خدا خیرتون بده

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، در مورد این موضوع شما، اول این سئوال بنده را جواب بدهید، شما مگر به واسطه بدهی ای که به انتقال گیرنده چک داشتید چک را به او ندادید؟
   امیرآذرباد وکیل امور تجارت بین المللی

 • محمدطاها

  با سلام و خسته نباشید.
  بابت ضمانت شخصی در بانك كارآفرین چك ١٠٠ میلیونی داده ام و ضامن آن شخص در بانك مورد نظر شده ام.البته چكی با مبلغ ١٠٠ میلیون با امضا و بدون تاریخ از آن فرد دریافت كرده ام و آن شخص نیز پشت چك نوشته اند كه این چك بابت ضمانت از بانك كارآفرین میباشد.الان كه او قسطهای خود را واریز نمیكند آیا میتوانم با این چك علیه آن شخص اقدام كنم؟
  ممنون میشوم پاسخ دهید.

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛
   در مورد پرسش شما دو رابطه را می توان فرض کرد.
   ۱-اگر این چک را با این توافق گرفته اید که ضمانتی باشد برای ضمانت خودتان که از بدهی او در بانک داده اید، به همان مقداری که بانک مبلغ را از شما می گیرد می توانید علیه وی دعوا مطرح کنید چرا که در ضمانت، ضامن به اندازه ای که خسارت می بیند می تواند علیه مضمون عنه اقدام نماید.
   ۲-اگر توافق شما اینگونه بوده است که در صورت عدم واریز هر قسط، شما بر اساس توافقان بتوانید نسبت به مطالبه وجه چک، اقدام نمایید، می توانید بابت کل مبلغ چک حسب توافقتان اقدام نمایید.
   با سپاس-امیر آذرباد وکیل امور تجاری بین المللی
   consultant in International commercial Law

 • حسینی

  سلام آقای وکیل
  من يه دستگاه به قیمت ۷۰ میلیون تومان به شخصی ميخوام بفروشم و خریدار کل مبلغ رو ميخواد تو سه فقره چک به من پرداخت کنه حدودا چهار ماه من چه ضمانتي از ايشون بگیرم که به دردسر نيافتم
  ممنون از لطفتان

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، یکی از تضمینهایی که بسیار مفید است تنظیم سند ترهینی و در رهن قرار گرفتن پلاک ثبتی است، می توانید در این خصوص به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه فرمایید.
   امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

 • محمدنادری

  سلام بنده یک فقره چک به مبلغ ۱۴میلیون بابت فروش جنس ازشخصی گرفتم که چک مال خودش نبود.پشت چکم امضانزدطرف.الان چک برگشت خورده صاحب چک هم فراریه ایلمیتونم از کسی که چک روگرفتم باوجود اینکه پشت چک رو امضانزده شکایت کنم؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، می توانید به طرفیت بدهکارتان با اسناد یا ادله دیگری که دارید اقامه دعوا کنید، اما اگر مستند دعوای شما صرفا چک باشد، خیر.
   امیرآذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی

 • رسولی تبریز

  با سلام جناب وکیل محترم یک نفر در قبال خرید مقداری اجناس از فروشگاهی چک را بنام فروشگاه و نام شخص صاحب فروشگاه صادر کرده و باتوجه به اینکه خریدار خود چک نداشته چک برادرش را بابت خرید لوازم صادر و خود نیز پشت امضاء شده و بنده نیز بعلت رفاقت با مدیر فروشگاه بعنوان نقر دوم بدون هیچ درج مطلبی امضا کردم حال صاحب چک و برادرش که برگشت خورده از پرداخت چک ممانعت مینمایند البته چک مربوط به شهرستان میباشد آیا از این بابت چقدر برای ما مشکلی بوجود آمده راهنمایی فرمائید

 • ایمان

  سلام جناب وکیل خسته نباشید،من یه چکی را به عنوان ضامن پشتش را امضا کردم،مبلغ چک هشتصد هزار تومن بود،فقط کد ملی ام پایین چک نوشت و یه امضا زدم به عنوان ضامن،چک هم خط خوردگی داشت یعنی مبلغش تغییر کرد،میخواستم ببینم در صورت پول نشدن چک من مسوول هستم یا خیر؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، اگر به عنوان ضامن پشت چک را امضاء زده باشید، دارنده چک قادر خواهد بود شما را طرف دعوای حقوقی برای مطالبه قرار دهد، اما اگر بعد از امضاء شما به عنوان ضامن، مبلغ آن تعییر یافته باشد، دیگر شما نسبت به مبلغ جدید مسئولیت ندارید، چرا که شما نسبت به مبلغ سابق(اگر کمتر باشد) قصد ضمانت داشته اید. البته این موضوع باید اثبات گردد.

 • علي

  باسلام و عرض ادب.
  كسي كه پشت چك رو امضا كنه ميشه ممنوع الخروج كرد؟ اگه بله اين رو هم بفرماييد كه صدور حكم ممنوع الخروجي قبل از گرفتن حكم جلب امكانپذير هست يا خير؟
  سپاسگزارم

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، اگر منظورتان ممنوع الخروجی از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و به صورت فوری(تقریبا دو هفته ای) است، باید بگوییم خیر.
   اما اگر حکم محکومیت امضاء کننده پشت چک از دادگاه عمومی اخذ گردد. می توان در پرونده اجرایی تقاضای ممنوع الخروجی او را نمود.
   وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

 • اکبرسلیمان

  سلام آقای وکیل. من یه چک به یکنفر دادم پشت چک رو هم دو نفر امضا کردن. من وجه چک رو بصورت دستی دادم ولی چک رو نگرفتم. ولی دونفر شاهد دارم .الان برای چک شکایت کرده .آیا شاهد بر چک ارجح است از نظر قانونی . میتوانم کاری بکنم

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، در جواب باید گفت، شهادت شهود یکی از دلایل قانونی و پذیرفته شده است. ارتباطی نیز به ارجحیت بر چک ندارد، چرا که چک مدیونیت شما را نشان می دهد و شهادت پرداخت این وجه را.
   دادگاه مکلف به پذیرش این دلیل(شهادت شهود) است. اما ارزش شهادت را دادگاه تعیین می کند.شما از تمامی دلایلی که دارید باید بهره ببرید و صدور حکم بر عهده دادگاه است.بنابر این شهادتنامه را به صورت کامل تنظیم کنید و شهود خود را در آن معرفی می کنید و از دادگاه تقاضای رسیدگی و استماع شهادت شهود را طلب می کنید.
   وکیل تجارت داخلی و بین المللی

 • سعید صادقیان

  عرض سلام ، اقای وکیل بنده ۲ سوال دارم ، متاسفانه یک فقره از چکهایی که در قرارداداجاره ملک مسکونی با موجر منعقد کرده ام و از چکهای فرزندم استفاده کرده و خودم پشت چکها را امضاء کرده ام به دلایلی برگشت خورده و موجر اقدام حقوقی نموده و دو فقره دیگر پاس شده است ، مبلغ چک ۴۷ میلیون تومان است که بخشی از آن را به حساب موجر واریز کرده و رسید دارم ، ایا موجر می تواند بنده یا فرزندم را ممنوع الخروج نماید؟ و سوال دوم اینکه حدودا دو ماه بعد از انقضاء قرارداد اجاره در منزل مسکونی سکونت داشتم و قبل از اجراء حکم هیات حل اختلاف مبنی بر تخلیه تفاهم نامه با وکیل موجر نوشته و انه را تخلیه و چک ودیعه را هم از شعبه حل اختلاف دریافت کردم لیکن موجر طی شکایت جداگانه برای آن ۲ ماه اضافه تقاضای روزی پانصد هزار تومان اجرت المثل نموده در حالیکه با رضایت شفاهی خودش در ملک ساکن بودم ضمنا مبلغ اجاره ماهیانه ما روزی دویست هزار تومان تعیین شده بود ممنون می شوم راهنمایی کنید چون قرارتامین خواسته گرفته و نگران مشکلی پیش اید

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام،
   اگر چک بابت اجاره بها بوده و بابت آن بدهی وجود دارد، بله می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کند و تقاضا بدهد، البته صرفا برای صادر کننده چک و نه امضاء کننده پشت آن. اما چون می فرمایید که مبلغ آن را پرداخت کرده اید، این موضوع را به اداره اجرای اسناد رسمی طی یک لایحه و به همراه رونوشت اسناد پرداخت آن تسلیم نمایید. اما چون اداره اجرا امور قضایی همچون اختلاف در پرداخت را انجام نمی دهد قاعدتا، می توانید به دادگاه محل وقوع اداره مزبور مراجعه کنید و نسبت به جلوگیری از اجرای اجراییه، دستور موقت و نسبت به اجراییه، تقاضای ابطال را بر اساس پرداختها بدهید.
   تامین خواسته مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه است، اگر در پرونده تامین خواسته نگران ممنوع الخروجی هستید، این نگرانی بی مورد است.
   در مورد اجرت المثل نیز باید گفت از مفاد توافقات صورت گرفته مطلع نیستیم، بنابر این پاسخ گویی صرفا بر اساس ۱-مراجعه حضوری و ۲-رویت کامل متون اسناد شما در این مورد امکانپذیر است.
   امیر آذرباد وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

 • امیر

  سلام
  در صورت فوت “امضا کننده پشت چک”، چه باید کرد؟ آیا مسئولیتی متوجه وراث است؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، دیون مورث نیز همچون مطالبات وی با دارایی منتقل می گردد. بنابر این اگر وراث به دنبال رفع مسئولیت ناشی از دیون مورث هستند، باید به مقررات قانون امور حسبی مراجعه نمایند.
   امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

 • نوید

  با سلام خدمت شما
  اگر به جای دارنده چک پشت چک رو امضاء کنم وبه خودم انتقال دهم مشکلی داره.
  ممنون

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، چک می تواند به حواله کرد یا در وجه خود صادر کننده چک نیز صادر گردد.
   امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

 • هادی

  سلام من با کسی مشکل دارم .و طرف چکی را پیدد کرده و پشت چک را مهر کرده و توی مهر شماره منو زده .ایا میتواند شکایت کنه .و حسابهای منو مسدود کنه .؟؟من پشت چک را امضا نکردن و اصلا با این طرف کار نکردم فقط خصومت شخصی داره .میتواند حساب جاری منو ببنده ؟؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، اگر منظورتان از چک شما، چک صادره به امضاء شما از حساب جاری شما است، باید گفت که اگر وی دارنده قانونی چک به شمار بیاید می تواند از مزایای حقوق دارنده چک استفاده کند.باید کامل تر موضوع و اینکه چک توسط چه شخصی و در وجه چه شخصی و در چه شرایطی صادر شده است.
   امیر آذرباد وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

 • احمد

  سلام . خسته نباشید

  من یه چک به مبلغ ۲۶ میلیون تومان در وجه خودم از یه اقایی بابت خسارت گرفتم . خودم چون امتحان دانشگاه داشتم پشت چک رو امضا کردم که پدرم ببره بانک نقد کنه . ولی متاسفانه چک عدم موجودی داشت . و پدرم چک رو برگشت زد . ایا با این امکان شکایت هست ؟؟ من باید شکایت کنم یا پدرم که چک رو به اسم خودش برگشت زده ؟؟؟ بعد حکم طرف که چک بی محل کشیده چیه ؟؟
  ممنون

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   با امضاء شما در پشت چک، قانونا اینطور به نظر میرسد که چک به پدر شما منتقل شده است. بنابر این بهتر است پدر شما چک را اقدام نماید. اگر خودتان بخواهید در مورد چک اقدام کند شرایط قدری متفاوت خواهد بود.
   امکان شکایت نیز قطعا وجود خواهد داشت، البته اگر شرایط چک کیفری وجود داشته باشدف در مورد اقدام حقوقی نیز هیچ گونه محدودیت قانونی به نظر نمی رسد.
   کلیه ضمانت اجراهای قانونی در این مورد وجود خواهد داشت، انتقال چک به پدرتان قبل از برگشت خوردن چک، نافی هیچ حقی از حقوق قانونی نیست.
   امیرآذرباد وکیل دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

 • مازيار

  با سلام و عرض خسته نباشيد
  براى يك ملك به مشاور مسكن كه فكر ميكردم قابل اعتماد است وكالت فروش دادم و قرار بود بجاى آن ملكى براى من خريدارى كنند . ملك مورد نظر را به من نشان دادند اما قبل از انتقال سند ملك را به فرد ديگرى كه احتمالا همدستشان است فروختند . از آن فرد چك گرفتند و به نام من وصول كرده اند . من مدت زيادى ايران نبوده ام .
  چگونه ميتوانم براى كلاهبردارى اعلام جرم كنم و آيا پس از ٧ سال امكان اين وجود دارد كه از بانك چكها را براى تطابق امضا دريافت كنم ؟

 • خالد

  سلام ببخشید یک چک دارم که توسط یک نفر دیگه برگشت خورده ایا میتونم من دنبال کار دادگاهش برم یا باید دوباره بنام خودم برگشت بزنم

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، بعید می دانیم که بانک مجددا گواهی عدم پرداخت و این بار به نام شما بدهد، اما قبل از اقدام حقوقی، بهتر است اقرار نامه محضری که نشاندهنده تعلق این چک و کلیه حقوق آن به شما باشد اخذ نمایید.
   امیر آذرباد وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

 • ایمان

  سلام خسته نباشید ببخشید من ی چک از ی بنده خدایی گرفتم و از دوستش خواستم ک پشت چک رو ب عنوان ضامن امضا کنه الان ک چک برگشت خورده و صادر کننده هم فراری هستن از ضامن میخوام شکایت کنم اما ن ادرسی دارم ن شماره تماسی فقط ی پیام از ی خط ک بنام اون اقا نیست دریافت کردم ک فهمیدم امضا پشت چک جعلی هست چگونه شکایت کنم و چگونه ثابت کنم ک امضا متعلق ب این فرد است؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید اقای وکیل

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛ در مورد سئوال شما، با توجه به اینکه ارائه راه حل ها در فروض متفاوت خواهد بود و این امر تا بررسی کامل تمامی وقایع و ادله امکانپذیر نیست، لذا موکول است به حضور فیزیکی و بررسی تمامی اوراق شما.
   امیر آذرباد وکیل تجارت داخلی و بین المللی

 • امید

  سلام
  ببخشید مزاحم شدم اگه کسی پشت یه چک رو به جای امضاء مهر مغازه خودش رو بزنه بعنوان ضمانت بعد شخص صاحب چک چک رو پاس نکنه شخصی که چک رو مهر کرده باشه دوباره مسئولیتی یا ضمانت اجرایی در قبال چک داره یا نه ممنون

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، هم وطن محترم، این سئوال شما یکی از موضوعات اختلافی در میان حقوقدانان است. آنچه قانون تجارت مشخص کرده است(ماده ۲۴۶ قانون تجارت)که در مورد چک نیز لازم الرعایه است، تنها امضاء است و نه مهر. بنابراین به نظر می رسد، نظر قوی تر این است که مهر فاقد مسئولیت باشد و یا دست کم اینکه از مزایای قانون تجارت(مسئولیت تضامنی)برخوردار نباشد.اما نظری نیز وجود دارد که مهر را دارای مسئولیت می داند.
   امیر آذرباد وکیل تجاری داخلی و بین المللی

 • صلاح

  باسلام چکی به اسم بنده برگشت خورده مبلغ ۱۲میلیون تومان
  شخصی هم پشت آن را بعنوان ضامن امضا نموده
  حال آنکه از هردوی ما، شخص برکشت زننده چک شکایت حقوقی نموده یعنی بعد از دوسال از تاریخ صدورچک.
  حال اینکه امضای اصلی پای چک مربوط به بنده اصلا نمیباشد
  لکن بنده وضامن محکوم به پرداخت چک شده بدلایل اینکه از امکان تقاضای کارشناسی امضا خبر نداشتم واستفاده ننموده ایم.
  الان رای صادره برای بنده حضوری و به مراحل اجرایی رسیده حال آنکه شخص ضامن حق واخواهی داده ودادگاه ما هفته آینده برای من نیز ابلاغیه فرستاده سوال اینجاست آیا شخض ضامن که امضای وی پای پشت چک بوده تقاضای کارشناسی امضای اصلی چک را میتواند ارائه دهد یاخیر.. چون برا بنده از تقاضاگذشته وفقط راه شکایت کیفری مانده آنهم زمانبراست.
  فقط آیامیتواند شخص ضامن که اوغیرحضوری محکوم شده و واخواهی داده درجلسه آینده میتواند تقاضای کارشناسی خط وامضابدهد وچک ساقط شود یاخیر؟؟
  باتشکر منتظر جوابتون هستم.

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   وکیل امور تجاری :
   پاسخ اینکه، درست است که این واخواه است که نسبت به دادنامه واخواهی نموده و به دادخواست وی رسیدگی می گردد، اما این مطلب که چک اساسا صادر نشده است می تواند دفاعی در خور از ناحیه حتی واخواه باشد. به عبارت دیگر چنانچه چک صادر نشده باشد، ضامن نیز بری است. و از این حیث می تواند واخواه برای اثبات عدم صدور آن به عدم امضاء صاحب امضاء مجاز استناد ورزد. البته نظرات حقوقی دیگری نظیر اصل تجریدی بودن امضائات و ذینفع نبودن نیز می تواند مطرح باشد، بنابر این تصمیم را دادگاه می گیرد و واخواه، علاوه بر اینکه دفاعیات خود را ارائه می دهد این درخواست را نیز مطرح نمایدو برای اثبات ان تقاضای کارشناسی بدهد.
   ثانیا، شکایت جعل و استفاده از سند مجعول زمانبر نیست، می توانید در صورت واقعیت امر، شکایت را مطرح نمایید و گواهی آن را در پرونده حقوقی قرار دهید. و در صورت قطعیت دادنامه نسبت به اعاده دادرسی اقدام نمایید.
   وکیل امور تجاری داخلی و بین الملی
   http://www.lawoffices.ir

 • س.م

  سلام
  با عرض تشکر و خسته نباشید
  من یک فقره چک از یکی از مشتریهای خودم دریافت کردم که به نام بنده صادر شده بود و من بعد از پشت نویسی چک رو خرج کردم در استعلامی که خودم گرفتم چک جعلی نبوده و پاسخ استعلام امد . تاریخ چک برای برج ۹هست و شخصی که چک رو از من گرفته الان اعلام کرده چک جعلیه . من چکار باید بکنم ؟چون زمانی که من از مشتریم چک رو گرفتم به من گفت که دسته چکم تمام شده و چک یکی از اشناهام رو برات میارم من میتونم جلوتر کاری انجام بدم؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام و عرض تشکر از شما
   همانطوری که فرمودید شما قبلا استعلام گرفتید و چک جعلی نبوده است و در ثانی، جعلی بودن که صرفا بر اساس گفته آن شخص است، باید مطمئن شوید که آیا چک جعلی است اساسا یا خیر یا اینکه دعوایی بر این اساس در دادگستری مطرح شده است یا خیر؟
   با سپاس –
   امیر آذرباد وکییل امور تجاری

 • مصطفی تیرانداز

  با سلام و خسته نباشید. چکی حامل از طرف یکی از دوستان به من داده شده که مال خودش نیست و پشت امضا کرده است در موعد مقرر بدلیل عدم موجودی برگشت خورد و خواستم شکایت کنم که دوستم اصرار دارد می پردازد ولی شش ماه از تاریخ برگشت چک گذشته . آیا برای پشت نویسی محدودیت زمانی خاصی وجود دارد یا خیر؟ با تشکر

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛ بر حسب اینکه پشت نویسی بابت انتقال چک بوده است و یا برای ضمانت نسبت به آن موضوع متفاوت خواهد بود. در فرض اول جواب مثبت است و در مورد دوم منفی.
   با سپاس – امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

 • Paria_sh

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون ببخشید یه سوال داشتم اگر چک یا سفته ای را گرفته باشیم که پشت اون ۵ تا امضا داره
  اما بدون تاریخ و نام امضا کننده
  یا اینکه امضا اسم دارد اما فقط اسم‌کوچک بدون اسم فامیل،

  حق دارنده به چه صورت پرداخت میشود؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، در مورد سئوال شما چند نکته وجود دارد.
   اول اینکه، ضمانت امضاء کننده پشت چک یا سفته، اعم از اینکه نام امضاء زننده وجود داشته باشد و یا خیر و یا اینکه بخشی از نام یا نام خانوادگی وی وجود داشته باشد، به موجب قانون در برابر دارنده وجود خواهد داشت.
   دوم اینکه، برای اینکه بدانید بر علیه چه شخصی دادخواست برای پرداخت بر اساس مسئولیت تضامنی بدهید، می بایست مشخصات امضاء زننده را بیابید، بنابر این دادگاه نمی تواند در این رابطه به شما کمکی نماید.
   سوم اینکه؛ منظورتان از اینکه به چه صورت پرداخت می شود را متوجه نشده ام، اگر منظور شما این است که از چه طریق، پاسخ این است که طریق قانونی، تنظیم و تقدیم دادخواست با موضوع مطالبه وجه و خسارات تاخیر و سایر خسارات است به صورت تضامنی.
   با سپاس – امیر اذرباد وکیل دعاوی بین المللی و داخلی تجاری
   http://www.lawoffices.ir

 • اکبر امیدی

  با سلام ،یه سوال داشتم.برای کار در یک شرکت یه چک یکصد میلیون تومنی بدون تاریخ به صاحب شرکت دادم واسه ضمانت پشتش رو هم یکی از دوستانم که اشنای مدیر شرکت بود امضا کرد. حالا که ازون شرکت اومدم بیرون صاحب شرکت هنوز چکم رو برنگردونده یکسال می
  شه ،ایا دارنده چک میتونه چک رو ببره بانک و صول کنه یا اینکه اعتباری نداره

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛ البته باید بفرمایید بر روی چک چه چیزی نوشته اید؟ تا بتوانم پاسخ دقیق به شما بدهم.
   با سپاس – امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

 • Mohamad rangbri

  سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما بنده در معامله ای شرکت داشتم بین طرفین… طرف خریدار آشنای بنده بود که به طرف فروشنده اعتماد نداشته و مبلغ کل ثمن‌ معامله را چک گرفت و از بنده خواست پشت چک را امضا کنم ولی من قبول نکردم پس از انجام معامله حال پس از دو ماه چک برگشت خورده طرف خریدار ادعا کرده که من ضامن پرداخت مبلغ چک هستم و صادر کننده چک فراری میباشد از غذا امضایی شبیه به امضای من پشت چک هست بدون اسم و حتی خط بنده الان تکلیف بنده چیست چگونه باید ثابت کنم ¡¡¡¡¡¡

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام؛
   در مورد سئوال شما چند مورد زیر به عرض می رسد؛
   ۱- اگر امضاء شما در پشت چک نیست، شما مسئولیتی ندارید. نه مسئولیت کیفری و نه مسئولیت حقوقی.
   ۲- اگر امضاء پشت چک را به شما منتسب نموده اند، شما هم می توانید این امضاء را انکار نمایید. که در این صورت این وظیفه مدعی است که برای اثبات این امر اقدام نماید و هزینه کارشناس را در صورت تقاضا بپردازد. و همچنین می توانید ادعای جعل نمایید، که در این صورت تقاضا می نمایید موضوع به کارشناس اصالت خط و امضاء ارجاع می شود و حقیقت آشکار خواهد شد.هزینه کارشناس در ادعای جعلريال برخلاف اظهار انکار با شما خواهد بود.
   ۳- علاوه بر مورد فوق، می توانید خودتان راسا اگر امضاء چک را به شما منتسب نموده اند ، در دادسرا شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول طرح نمایید
   با سپاس از حسن اعتماد شما-
   امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امو تجارت داخلی و بین المللی

 • علیرضا رشوند

  باسلام
  سوالی داشتم.میخواستم بدونم کسی که پشت چک را امضا کرده و از دنیا رفته،وراث آن مرحوم چه مسولیتی درقبال چک دارند و چک صادره برای سال ۱۳۸۵ هست و چک ضمانتی است.چک قدیمی تا چند سال ضمانت دارد؟
  باتشکر

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام، این تعهد هم مانند سایر تعهداتی است که شخص متوفی بر جای می گذارد، بنابر این تفاوتی با تعهدات دیگر وی ندارد.
   با سپاس – آذرباد

 • پرهام رضایی

  سلام و عرض خسته نباشید من با شخصی کار می‌کردم و تبادل مالی از طریق چک بود بعد از مدتی چکهایش پاس نشد و من کار با ایشان را قطع کردم و ایشان شروع کرد به کار کردن با دوست من که از من استعلام گرفت من تایید نکردم ولی آنها کار را باهم شروع کردند ایشان چکهایی که برای دوست من فرستاده در وجه من است ومن هیچ اطلاعی از این چک‌ها نداشتم خودشان از طرف من پشت چک‌ها را امضا کرده‌اند و در دادگاه شکایت کرده و من را محکوم کرده‌اند امضای پشت چک امضای من نیست من در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌ام ولی هیچ ابلاغی برایم نیامده و از طریق پست هم نیامده حال جلب گرفته‌اند اگر ممکن است راهنمایی کنید خیلی نگران و درمانده شده‌ام تشکر

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام،
   ۱- قطعا اگر متعهد این چکها به عنوان امضاء زننده ظهر چک نیستید، مسئولیتی نخواهید داشت. اما چون رای دادگاه صادر شده است، حتما می بایستی اقدامات اعتراضی را انجام دهید. به نظر می رسد چون ابلاغی از دعاوی نداشته اید، وخواهی(اعتراض به رای غیابی) امکانپدیر باشد.
   ۲- معمولا در سیستم شما ابلاغهای قبل مشاهده نمی شود، بنابر این باید حضورا به دادگاه مراجعه نمایید. به دادگاه صاد کننده رای مراجعه نمایید و پیگیری نمایید، با واخواهی شما، برگهای جلب بلااثر خواهد بود، بنابر این نگرانی نداشته باشید.
   ۳- اگر از دادگاه صادر کننده رای اطلاعی ندارید، به دادگاه محل فعالیت یا سکونت خود مراجعه نمایید.
   با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی تجاری

 • Adel alinezhad

  با سلام و خسته نباشید از شما دوست عزیز.
  یه سوال داشتم یک چک برگشتی که حکم جلب برای صادر کننده صادر شده است حالا متواری هستن. میخواستم از پدر ایشان که پشت چک را امضا کرده هم شکایت کنم برای اینکار باید دوباره دادخواست بدهم یا روش کار به شکل دیگری هستش. ممنون میشم جواب بدین

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام، پرونده سابق در چه وضعیتی است؟

 • محسن کریمی

  با سلام
  ما به یک شرکت ………..حدودا ……هزار دینار ………………کالا فروختیم که بجز مانیفست و اینویس و نامه های درخواست بار از این شرکت یک فقره چک ………………………. داریم به تاریخ ۱۵ شهریور،حسابهای صادرکننده ظاهراً به عللی از طرف …………….. مسدود بوده و حال ما داریم از طریق واحد ارزی بانک ………………… چک رو پیگیری می‌کنیم.صرافی بانک تجارت میگه چون ۳ ماه از تاریخ سررسید گذشته می بایست صادر کننده پشت چک رو مجدد امضا کنه !آیا ادعای ایشون صحیح است؟
  و دوم آیا اگر چک در ایران برگشت بخوره میشه در ایران علیه شرکت کویتی شکایت کرد یا فقط کویت صالح به رسیدگی است؟
  لازم به ذکر است که مالک و مدیر شرکت کویتی تبعه ایرانی می باشد که در ایران هم کلی اموال دارند.
  با تشکر
  …………….

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام –
   ابتدا عرض می شود که مطالبی در دیدگاه که در بردارنده اسامی بودند به لحاظ حفظ محرمانگی حذف گردید.
   ۱- اینکه آیا باید چک مجددا امضاء شود امری نا آشنا است. اسناد تجاری به محض صدور دارای آثار حقوقی هستند. اما این موضوع را باید از بانک جویا شوید، اما به لحاظ حقوقی، امتناع صادر کننده از امضاء مجدد از حقوق دارنده نخواهد کاست.
   ۲- در دیدگاه عنوان نگردیده بود که چک بر روی چه بانکی کشیده شده است. آیا چک بر روی بانکهای ایرانی کشیده شده است یا بانک خارجی. فرض را بر این میگذاریم که بر روی بانک ایرانی کشیده شده است، در این فرض می توان در ایران اقامه دعوا نمود.
   صادر کننده چک که فرمودید ایرانی است به همراه شرکتی که صاحب حساب به شمار می آیند در برابر شما ( دارنده قانونی چک) مسئولیت تضامنی دارند.
   ۳- چون یکی از مسئولیت تضامنی ( صادر کننده ایرانی) ایرانی است می توانید در ایران اقامه دعوا نمایید.
   در قرارداد بین المللی تان شرط حل و فصل اختلافات رامطالعه نمایید و یا مورد را با حذف مسائل محرمانگی، ارسال نمایید تا پاسخ کامل تر گردد.
   با سپاس از حسن اعتماد شما – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

 • سجاد چمران

  با سلام وخسته نباشید واسه من مشکلی که پیش آمده این اس که داییم به من گفت پشت چک برگشتی شو رو امضا کنم به عنوان شاهد که این چک بعدا پاس خواهد شد الان دایمو بردنش زندان و طلبکارش آمده به من میگه تو باید پول منو بدی منم از قانون چک خبر نداشتم که پشت چک رو امضا کنی پات گیرمیفته چون داییم به من دورغ گفته منو از اصل ماجرا خبر نکرد فقط گفت به عنوان شاهد امضا کنم منم اسم وفامیل با امضا زدم الان طلبکاره داییم داره کارای حکم جلب رو میگیره آیا راهی هس که خودمو نجات بدم چون دارای ندارم من هنوز بچه ام

 • Vahid Hosseini

  سلام
  خسته نباشید
  اگر از صادرکننده چک خواسته شود که هر سه امضا (روی چک و ظهر چک) را خودش بزند، یعنی هرسه امضا توسط صادر کننده چک انجام شود، نتیجه چه می‌شود؟
  آیا وصول چک در این حالت، از زمانی که صادرکننده فقط روی چک را امضا نماید، معتبرتر است؟
  و آیا مسئولیت صادرکننده چک در دو حالت فوق فرقی دارد؟
  ممنون

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   سلام – منظور شما از سه امضاء چیست؟
   امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی

 • نیما

  با سلام جناب وکیل
  من پشت چک یک فردی که بعد از دادن چک فوت کردن امضا کردم
  چک بابت خرید اجناس برای خود فرد بوده و قرار بوده خود فرد پرداخت کند که فوت شده
  مراحل تقسیم ارث انجام شده و شخص به غیر از حقوق ماهانه چیزی ندارد.
  الف)دارنده چک از بنده شکایت کرده چگونه میتونم سلب مسولیت از پرداخت چک کنم؟؟
  ب)میشه از حقوق فرد به صورت ماهانه چک رو اقساط بندی کرد؟

  • وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی

   با سلام-
   مستحضرید که هر دارنده مستقلا در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی بر تادیه وجه آن دارد.
   از این روی ، پاسخ بند الف اینکه قانون به پرداخت حکم کرده است و سلب مسئولیت از این جهت وجود ندارد.
   پاسخ بند ب)- اینکه آیا دارنده چک وراث را هم طرف دعوی قرار داده است یا خیر؟ اگر طرف دعوی قرار نداده است شما می توانید پرداختی ها را از ماترک وی توقیف و مطالبه کنید. اگر طرف دعوی قرار داده است که از همان محل حقوق قابل پرداخت است. قسطی کردن به این معنی که شما مسئولیت در پرداخت نداشته باشید و مستقیما در پرونده علیه شما از ماترک متوفی پرداخت شود خیر، مگر اینکه اینطور تقاضا نموده باشد.
   امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

 • امیر ناوری

  سلام وقتتون بخیر بنده بابت ضمانت روی چک پشت چک یکی از دوستان رو امضا کردم ایشون بعد از یک سوال چک را پشنویسی کرده و فرد دیگری خرج میکنند
  بخشی از امضا بنده زیر ظهر نویسی چک قرار دارد ایشان چک را پاس نکرده و دارنده چک از بنده شکایت کرده با این ک من بابت روی چک ضمانت کردم و امضا من بخشیش زیر ظهر نویسی است ایا امکان دارد محکوم شوم

  • وکیل تجارت بین المللی

   با سلام – منظور شما از اینکه امضای شما بحشی از آن زیر ظهرنویسی است را دقیقا متوجه نشدم.
   اما بابت حق طرح دعوی به طرفیت شما اینکه هریک از دارندگان امضاء پشت چک در برابر دارنده چک مسئولیت تضمامنی پرداخت دارند.
   مطابق ماده ۳۱۴ قانون تجارت ناظر به ۲۴۹ از همین قانون، تضمان مسئولیت محرز است.
   امیر آذرباد – وکیل دعاوی تجاری

 • نوشتن یک دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *