خدمات حقوقی حقوق کیفری مشتمل بر بخشهای زیر است:

جرایم علیه اموال – اسناد و …

جرایم علیه اموال شامل موارد زیادی می گردند، اما عمده موارد آنها به شرح زیر است:

  • کلاهبرداری 
  • خیانت در امانت
  • جعل و استفاده از اسناد مجعول
  • صدور چک بلامحل 
  • سایر جرایمی که موضوع جرم اموال می باشد.
  • دعاوی کیفری امور خانوادگی مانند ترک انفاق و ….
  • سرقت

دفتر حقوقی آذرباد