تجارت بین المللی را باید با اصول حرفه ای با شادکامی همراه نمود.

امیر آذرباد مدیر دفتر حقوقی و وکیل تجاری ، در سال ۱۳۸۶، با کسب رتبه دو رقمی ۲۷ در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شده و از آن زمان تا کنون، کار حرفه ای خود را به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در شهر تهران ادامه داده است.
ایشان، در مقطع دکترای حقوق خصوصی ادامه تحصیل داده و در مرحله تنظیم رساله دکترای می باشد.
وی، مدرس قراردادهای بین المللی در مرکز تحقیقات صنعتی ایران و همچنین موسسه علمی وابسته به وزارت نیرو بوده و مولف کتب حقوقی و همچنین وکیل چندین شرکت خارجی ازجمله؛ شرکت تی ای آل هلند، شرکت ان سپاتک آلمان در دعاوی بین المللی ایشان بوده که با موفقیت همراه بوده است.

ایشان همچنین در شرکتهای مطرح ایرانی از جمله شرکت بین المللی آذرخش به سمت وکیل امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی ایشان می باشد.

تجربه سالها تنظیم و مدیریت امور تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ، وکالت در مراجع بین المللی – مذاکرات تجاری بین المللی  و همچنین نظارت در اجرای کامل قراردادهای بین المللی و مکاتبات لازم برای اجرای صحیح قرارداد بین المللی و نیز انجام امور اجرایی قراردادهای بین المللی همچون گشایش اعتبارات اسنادی – تضامین بین المللی بانکی و غیره به عنوان وکیل و مشاور حقوق تجارت بین المللی شرکتهای مطرح تجاری ایرانی و خارجی و انعقاد قراردادهای بین المللی در داخل و خارج از کشور ، وی را بر آن داشته تا مشاوره های تخصصی تجاری در خصوص موضوعات حقوق تجارت داخلی و بین المللی و وکالت و مشاوره های تخصصی را در اختیار دست اندر کاران تجار و فعالان تجاری و اقتصادی قرار دهد.

از آنجاییکه حوزه حقوق تجارت، حوزه ای تخصصی است. ارائه مشاوره های حقوقی در زمینه حقوق تجارت داخلی و بین المللی، نیازمند فعالیت و مطالعه در این حوزه است.

بنابراین همچون سایر حوزه های تخصصی حقوقی ، به لحاظ گسترش و توسعه روابط، بهتر است توسط وکیل تجاری بررسی گردند.

         امور حقوقی در حدود تجارت داخلی موارد زیر را در برمی گیرد:

 • امور حقوقی و کیفری شرکتهای تجاری، امور حقوقی راجع به سهام شرکتهای تجاری ، روابط شرکتهای تجاری، مسئولیت و اختیارات مدیران  و همچنین مسئولیتهای مدیر عامل و مدیران و سایر ارکان شرکت همچون مجامع و بازرسان در حوزه شرکتهای تجاری، بطلان شرکت تجاری. ابطال تصمیمات و غیره.
 • امور حقوقی تجاری در مورد فعالیتهای تجاری تجار، وصول مطالبات ناشی از قراردادهای  تجاری و داوری تجاری داخلی ، سرمایه گذاری های داخلی و مشارکتهای تجاری ، دلالی ، حق العمل کاری و امور بانکی، ضمانت نامه ها و قراردادهای بانکی.
 • امور حقوقی راجع به اسناد تجاری  و اسناد مورد استفاده تجار نظیر بروات، سفته، چک .
 • امور حقوقی راجع به ورشکستگی تجار حقیقی و شرکتهای تجاری.
 • امور راجع به ثبت علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و همینطور اقامه دعاوی علیه ناقضین این گونه حقوق اعم از طرح شکایات کیفری و همینطور دعاوی حقوقی ابطال ثبت این گونه امور و مطالبه خسارات حادث شده.
 • امور تنظیم قراردادهای تجاری بر پایه بهره برداری از علائم تجاری – طرخ های صنعتی و اختراعات
 • تنظیم قراردادهای تجاری  – نظارت بر اجرای قراردادهای تجاری – مشاوره و مکاتبه  راجع به اجرای تعهدات و مطالبه حقوق ناشی از این دست از قراردادها به زبان تخصصی انگلیسی .
 • کلیه امور تجاری و حقوقی که در زمینه تجارت بین الملل یا حقوق تجارت بین الملل به فراخور رخ می دهد و تجار در بستر تجارت بین المللی با آن برخورد می کنند.

  امور حقوقی تجارت بین المللی به عنوان خدمات حقوقی وکیل تجاری بین المللی:

 • تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی یا فارسی ، مشاوره به شرکتهای تجاری که دارای روابط بین المللی تجاری و یا در صدد برقراری این روابط در سطح بین الملی هستند.
 • همکاری با شرکت های مدیریت صادرات در جهت تنظیم روابط حقوقی بین المللی و قراردادهای تجاری و همینطور وکالت در مراجع بین المللی در خصوص دعاوی تجاری بین المللی .
 • حضور و مذاکره و پشتیبانی و حمایت از حقوق قراردادی شرکتها در جلسات مذاکرات تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی.
 • مشاوره به شرکتهای تجاری بین المللی برای ثبت علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و همینطور اقامه دعاوی علیه ناقضین این گونه حقوق اعم از طرح شکایات کیفری و همینطور دعاوی حقوقی ابطال ثبت این گونه امور و مطالبه خسارات حادث شده.
 • امور راجع به ثبت شرکتهای خارجی و شعب آنها.
 • مشاوره های تجاری بین المللی در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های شرکتی و بانکی بین المللی.
 • مشاوره و وکالت و داوری در مراجع قضایی داخلی و مراجع داوری داخلی و بین المللی و اقامه دعاوی بین المللی تجاری
 •  نظارت بر اجرای قراردادهای تجاری بین المللی – مشاوره و مکاتبه  راجع به اجرای تعهدات و مطالبه حقوق ناشی از قراردادهای بین المللی به زبان تخصصی انگلیسی.
 • طرح دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی برای احقاق حقوق موکلین در بستر بین المللی.
 • سایر موضوعات تجاری که به نحوی دارای ارتباط با امور بین المللی تجاری هستند.
 • تنظیم و مذاکرات تجاری بین المللی با طرفهای قراردادی ، بانکها و سایر طرفهای ذیمدخل در خارج از کشور به زبان انگلیسی.