وکیل تجاری ، امیر آذرباد، در سال ۱۳۸۶، با کسب رتبه دو رقمی ۲۷ در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شده است و از آن زمان تا به حال، وکالت خود را در شهر تهران آغاز و تا کنون ادامه داده است.
ایشان، در مقطع دکترای حقوق خصوصی ادامه تحصیل داده و در مقطع شروع تنظیم رساله دکترای می باشد.
وی، مدرس قراردادهای بین المللی درمرکز تحقیقات صنعتی ایران . همچنین موسسه علمی وابسته به وزارت نیرو بوده و مولف کتب حقوقی و وکیل چندین شرکت خارجی ازجمله؛ شرکت تی ای آل هلند، شرکت ان سپاتک آلمان، شرکت کمت انگلستان می باشد.
تجربه بیش از دهها مورد امور تنظیم مذاکره تجاری شرکتهای مطرح تجاری ایرانی و انعقاد قراردادهای بین المللی در داخل و خارج از کشور وی را بر آن داشته تا مشاوره های تخصصی تجاری در خصوص موضوعات حقوق تجارت داخلی و بین المللی و وکالت و مشاوره های تخصصی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

حوزه حقوق تجارت، حوزه ای تخصصی است. ارائه مشاوره های حقوقی در زمینه حقوق تجارت داخلی و بین المللی، نیازمند فعالیت و مطالعه در این حوزه دارد. بنابر این همچون سایر حوزه های حقوقی همچون حقوق خانواده، امور ملکی، امور کیفری، که به طور کلی وکلای دادگستری در ایران تمامی این موضوعات را می توانند دنبال نمایند، اما به لحاظ گسترش حوزه های تخصصی، دیگر به سختی می توان انتظار احاطه کامل از یک وکیل دادگستری در تمام زمینه های حقوقی می رود، لذا این موضوعات بهتر است توسط وکیل تجاری بررسی گردند. امور حقوقی در حدود تجارت داخلی موارد زیر را در برمی گیرد:

 • امور حقوقی و کیفری شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری ، روابط شرکتهای تجاری، مسئولیت و اختیارات مدیران مسئولیتهای مدیر عامل و سایر ارکان شرکت همچون مجامع و بازرسی در حوزه شرکتهای تجاری، بطلان شرکت تجاری.
 • امور حقوقی تجاری در مورد فعالیتهای تجاری تجار، وصول مطالبات ناشی از قراردادهای داوری تجاری داخلی ، سرمایه گذاری های داخلی و مشارکتهای تجاری، دلالی، حق العمل کاری و امور بانکی، ضمانت نامه ها و قراردادهای بانکی.
 • امور حقوقی راجع به اسناد تجاری ، و اسناد مورد استفاده تجار نظیر بروات، سفته، چک .
 • امور حقوقی راجع به ورشکستگی تجارحقیقی و شرکتهای تجاری.
 • امور راجع به ثبت علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و همینطور اقامه دعاوی علیه ناقضین این گونه حقوق اعم از طرح شکایات کیفری و همینطور دعاوی حقوقی ابطال ثبت این گونه امور و مطالبه خسارات در این حوزه.

           و همینطور زمینه های تجارت بین المللی به عنون خدمات حقوقی وکیل تجاری، نظیر؛

 • تهیه تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی، مشاوره به شرکتهای تجاری ای که دارای روابط بین المللی تجاری و یا در صدد برقراری این روابط ذر سطح بین الملی هستند.
 • حضور و مذاکره به پشتیبانی و حمایت از حقوق قراردادی شرکتها در جلسات مذاکرات تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی.
 • مشاوره به شرکتهای تجاری بین المللی برای  ثبت علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات و همینطور اقامه دعاوی علیه ناقضین این گونه حقوق اعم از طرح شکایات کیفری و همینطور دعاوی حقوقی ابطال ثبت این گونه امور و مطالبه خسارات در این حوزه.
 • امور راجع به ثبت شرکتهای خارجی و شعب آنها.
 • مشاوره های تجاری بین المللی در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های شرکتی و بانکی بین المللی.
 • مشاوره و وکالت و داوری در مراجع قضایی داخلی و مراجع داوری داخلی و بین المللی و اقامه دعاوی بین المللی تجاری
 • سایر موضوعات تجاری ای که به نحوی دارای ارتباط با امور بین المللی هستند.                                                                                                                                      نیازمند فعالیت حرفه ای و تخصصی وکیل تجاری خواهد بود تا از آثار ناگوار حقوقی پرهیز گردد.