با سلام و احترام ؛

شرکتهای تجاری در ایران و سراسر حهان، عمده روابط تجاری و حقوقی را به خود اختصاص می دهند.

این شرکتها اساسا ایجاد شده اند تا به گردش ثروت مبادرت ورزند و اقتضاء گردش ثروت، افدام به بر قراردادی مبادلات حقوقی و تجاری است. بنابر این بسیار بدیهی است که نیاز به مشاوره های حقوقی و تجاری همه روزه برای آنها وجود داشته باشد.

معمولا شرکتهای تجاری دارای اداره حقوقی و وکیل هستند، اما موضوعات راجع به شرکتهای تجاری در حوزه های متعدد و تحصصی مطرح می گردد. شرکت هم ممکن است از ناجیه سهامداران مخاطب دعاوی ابطال واقع گردد و هم راجع به زمین محل کارخانه خود وارد دعاوی ملکی گردد و یا با طرف خارجی نیاز به مشاوره برای تنظیم قرارداد بین المللی داشته باشد.

بنابر این، قطع نطر از اینکه، بسیاری از شرکتها دارای اداره حقوقی منسجم نبوده یا وکیلی را برای امور خود استخدام ننموده اند، شرکتهای تجاری معظم نیز نمی توانند از وکیل خود انتطار داشته باشند در تمامی حوزه های حقوقی دارای تخصص و مهارت باشد.

از این روی، به نظر می رسد که شرکتهای تجاری، برای حوزه تخصصی خود نیازمند مشاور حقوقی باشند.

به دلیل نیاز و استقبال زیاد افراد برای ارجاع پرونده های و اختلافات حقوقی و کیفری خود به این دفتر، بعد از بررسی ها و تکمیل کادر وکلا، به این نتیجه رسیده ایم که، یا استفاده از تجارب رضایت بخش خدمات حقوقی تجارت بین المللی و داخلی با اشخاص و شرکتها، دعاوی حقوقی و کیفری ای که جنبه تجاری ندارند را پذیرا باشیم که شامل دعاوی حقوقی و همچنین امور کیفری ذیل خواهد بود.

بنابر این در تقسیم بندی های حقوقی داخلی که اهم آنها راجع هستند به امور زیر؛

دعاوی حقوقی؛

الف)-شامل دعاوی ملکی از هر حیث؛ شامل دعاوی روابط موجر و مستاجر، دعاوی تصرف، دعاوی خلع  و همینطور دعاوی ای که ناشی از این امور اند و یا در حین رسیدگی به این دعاوی، طرح از طرف موکل و یا دفاع در برابر آنها لازم می آید.مانند دعاوی اجرت المثل ایام تصرف ناشی از تصرفات، دعاوی مطالبه اجور معوقه و همینطور دعاوی مطالبه خسارات وارده به املاک

ب)- دعاوی مربوط به امور ماترک متوفی شامل؛ درخواستهای انحصار وراثت، خلع ید برخی از وراث متصرف در املاک و اجرت امثل ایام تصرف آنها، دعاوی مطالبه ماترک متوفی، دعاوی تقسیم ترکه و همینطور سایر موضوعات امور حسبی؛ مانند وصیت نامه ها، قیمومت و امین و سایر مواردی که در خصوص حمایتهای قانونی نسبت به اشخاص محجور( اشخاص مجنون، سفیه و صغار) در این قانون وجود دارد.

ج)-دعاوی خانوادگی شامل دعاوی مطالبه مهریه ( اعم از مهر الثمل و مهرالمسمی)، طلاق ( اعم از توافقی و غیر توافقی)، دعوای مطالبات حقوق زوجه شامل نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت، حظانت اطفال، ثبت واقعه ازدواج

د)-دعاوی راجع به اختلافات راجع به قراردادها اعم از اینکه اختلافات ناشی باشد از انکار قرارداد، یا اینکه اختلافات ناظر به عدم انجام تعهدات باشد و یا اینکه اختلافات در اعتبار، اعلام فسخ یا بی اعتباری قرارداد بروز نماید.

که بدیهی است شامل تمام قراردادها خواهد بود، به طور مثال شامل قراردادهای؛ پیمانکاری، خرید و فروش، مشارکتها( اعم از قراردادهای مشارکت در تخریب و ساخت بنا، یا مشارکتهای تجاری، اسناد ترهینی، قراردادهای بانکی و غیره.

و)-سایر دعاوی حقوقی که در مراجع حقوقی و یا داوری نسبت به آنها رسیدگی صورت می پذیرد.

دعاوی کیفری؛

اصولا دعاوی کیفری شامل سه دسته کلی هستند که از این نظر که جرم نسبت به چه چیزی واقع شده است به جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی، جرایم علیه امول و جرایم علیه امنیت ملی تقسیم می گردد؛ بنابر این؛

الف)- دعاوی علیه اشخاص شامل دعاوی قتل، دعاوی ضرب و جرح و قطع عضو و غیره که در این دسته قرار می گیرند.

ب)-دعاوی علیه اموال که بیشترین حجم از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده اند؛ شامل دعاوی سرقت، صدور چک بلا محل، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و غیره

ج)-دعاوی علیه امنیت ملی که به طور مثال شامل محاربه، قبل سکه، جعل اسناد و غیره هستند.

بنابر این با توجه به  اعتماد به دفتر حقوقی امیر آذرباد، این دفتر در نظر دارد، این دعاوی را هم همچون اختلافات تجاری داخلی و بین المللی پیگیری و دنبال نماید.

وکالت در دعاوی فوق، علاوه بر اینکه سعی می گردد، بدون اتلاف وقت صورت بپذیرد، شامل خدمات راجع به اطلاع رسانی های مستمر به موکلین نیز خواهد بود، تا آنها را در طول جریان رسیدگی ها همواره آسوده خاطر نماید.

همچون دعاوی تجاری، روال این دفتر حقوقی بر ارائه توضیخات جقوقی مفید و کاربردی و ارائه مقالات علمی و کابردی در زمینه از دعاوی نیز همچون دعاوی بین المللی ادامه خواهد یافت.

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دوره دکترای حقوقی خصوصی