با سلام؛ شرکتهای تجاری به عنوان مهمترین اشخاص تاجر در سطح داخلی و بین المللی، دارای مسائل بسیار گسترده حقوقی هستند.

روابط حقوقی و مالی سهامداران شرکت، مسئولیت و تعهدات اعضاء هیات مدیره در شرکت ، اعتبار اقدامات و تصمیمات هیات مدیره ، اعتبار اعمال حقوقی مدیران در شرکتهای تجاری ، سرمایه شرکت ، افزایش سرمایه شرکت ، کاهش و تغییر اساسنامه شرکت ، هریک دارای مسائل و جنبه های حقوقی متعددی است.

با توجه به اینکه یک شرکت تجاری اعمال حقوقی گسترده ای انجام می دهد، ضرورتا به یک مشاور حقوقی شرکتها و آگاه به مسائل حقوق تجارت نیازمند است. وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی  باتجربه که در حقیقت وکیل در امور شرکتها باشد، به این مفهوم که آن وکیل، حقوق شرکتهای تجاری را به عنوان یک امر تخصصی مطالعه و پیگیری می کند.

یک وکیل شرکت تجاری علاوه بر اینکه می بایست به حقوق قراردادها مسلط باشد، باید همچنین قادر باشد راجع به کلیه اقدامات شرکت تجاری اظهار نظر کند.

البته شرح وظایف مشاور حقوقی شرکت می تواند گسترده و یا محدود تعریف گردد، اما به نطر می رسد وکیل شرکت تجاری باید در مورد موضوعات شرکت دارای تبحر باشد.

اگر شرکت تجاری دارای روابط خارجی و اموری همچون صاردات و واردات است و با کشورهای دیگر دارای روابط تجاری بین المللی است، حتما باید به عنوان یک وکیل تجارت بین المللی عمل کند و عبارت دیگر وکیل امور صادارتی باشد ، یا همان چیزی که از آن به عنوان وکیل بین المللی یاد می شود که در حقیقت وکیل امور تجارت بین المللی است.

اگر هم شرکت دارای روابط حقوقی داخلی زیاد است، می بایست در موضوع شرکتهای تجاری اطلاعات کاملی داشته باشد.مسائل حقوقی شرکتها همانطور که عرض شد بسیار زیاد است.

به این منظور بخش جداگانه ای در دفتر حقوقی امیر آذرباد وکیل تجاری ، در نظر گرفته شده است تا به این نیاز پاسخگو باشد.

در این سایت مسائل حقوقی شرکتهای تجاری و چک در دسته بندی ها قرار گرفته است.همچنین مقالات زیادی توسط امیر آذرباد پیرامون مسائل حقوقی شرکتها و چک قرار گرفته است. که جزییات آن را می توانید در مطلب اختیارات هیات مدیره در شرکتهای تجاری مشاهده بفرمایید.

یا اینکه قراردادی که با صرف امضاء مدیر عامل شرکت منعقد شده است چه اعتباری از لحاظ حقوقی دارد، که می توانید جزییات آن را در مطلب قرارداد با امضاء مدیر عامل شرکت

و همینطور بسیاری از موضوعات مرتبط با شرکتهای تجاری که هر یک به موجب مقاله ای مستقل در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفته است. تمامی آنها را می توانید در دسته مرتبط با شرکتهای تجاری بیابید: شرکتهای تجاری .

وکیل امور قراردادهای بین المللی – دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir