با سلام؛ شرکتهای تجاری به عنوان مهمترین اشخاص تاجر در سطح داخلی و بین المللی، دارای مسائل بسیار گسترده حقوقی هستند.

روابط حقوقی و مالی سهامداران شرکت، مسئولیت و تعهدات اعضاء هیئت مدیره در شرکت، اعتبار اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره، اعتبار اعمال حقوقی مدیران در شرکتهای تجاری، سرمایه شرکت، افزایش سرمایه، کاهش و تغییر اساسنامه شرکت، هریک دارای مسائل حقوقی فراوان است.

یک شرکت تجاری چون اعمالی حقوقی گسترده ای انجا می دهد، حتما به یک مشاور حقوقی شرکتها نیازمند است. وکیل باتجربه ای که در حقیقت وکیل در امور شرکتها باشد، به این مفهوم که حقوق شرکتهای تجاری را به عنوان یک امر تخصصی مطالعه و پیگیری می کند.

یک وکیل شرکت تجاری علاوه بر اینکه می بایست به حقوق قراردادها مسلط باشد، باید همچنین قادر باشد راجع به کلیه اقدامات شرکت تجاری اظهار نظر کند.

البته شرح وظایف مشاور حقوقی شرکت می تواند گسترده و یا محدود تعریف گردد، اما به نطر می رسد وکیل شرکت تجاری باید در مورد موضوعات شرکت دارای تبحر باشد.

اگر شرکت تجاری دارای روباط خارجی و صاردات و واردات است و با کشورهای دیگر دارای روابط تجاری بین المللی است، حتما باید به عنوان یک وکیل تجارت بین المللی عمل کند، یا همانچیزی که از ان به عنوان وکیل بین المللی یاد می شود که در حقیقت وکیل امور تجارت بین المللی است.

اگر هم دارای روابط حقوقی داخلی زیاد است، می بایست در موضوع شرکت اطلاعات نسبی داشته باشد.

مسائل حقوقی شرکتها همانطور که عرض شد بسیار زیاد است.

به این منظور بخش جداگانه ای در دفتر حقوقی امیر آذرباد، وکیل تجاری، در نظر گرفته شده است تا به این نیاز پاسخگو باشد.

در این سایت مسائل حقوقی شرکتهای تجاری و چک در دسته بندی ها قرار گرفته است.همچنین مقالات زیادی توسط امیر آذرباد پیرامون مسائل حقوقی شرکتها و چک قرار گرفته است.

شاید بسیاری از مدیران شرکتهای تجاری ناآگاه از این باشند که اگر چک شرکت را امضاء و صادر می کنند همراه با شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول پرداخت هستند، هرچند دین متوجه شرکت است که این موضوع در مقاله ای مستقل در این سایت توضیح داده شده است، لینک مقاله:https://bit.ly/2G2G7kR

یا اینکه قراردادی که با صرف امضاء مدیر عامل شرکت منعقد شده است چه اعتباری از لحاظ حقوقی دارد، لینک مقاله: https://bit.ly/2wwNOk1

و همینطور بسیاری از موضوعات مرتبط با شرکتهای تجاری که هریک به موجب مقاله ای مستقل در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفته است. که تمامی آنها را می توانید در دسته مزتبط با شرکتهای تجاری بیابید، لینک دسته موتبط با شرکتهای تجاری  : https://bit.ly/2wwNOk1

وکیل امور قراردادهای بین المللی-دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir