وکیل متخصص شرکتهای تجاری

جرم سوء استفاده از اموال شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری  ، علاوه بر اینکه دارای مقررات حقوقی و تجاری هستند ، مقررات کیفری نیز در مورد آنها وجود دارد.  یکی از شابع ترین دعاوی کیفری حوزه حقوق شرکتها جرم سوء استفاده از اموال شرکتهای تجاری است.

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از اموال شرکتهای تجاری ماده ۲۵۸ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که در زیر اشاره می گردد:

‌ماده ۲۵۸ – اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یابه استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌را بین صاحبان سهام تقسیم
کرده باشند.
۲ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌منتشر کرده باشند.
۳ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌مؤسسه دیگری که خود به طورمستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
۴ – رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.
وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

وکیل متخصص شرکتهای تجاری

دعاوی شرکتهای تجاری

سلام – دعاوی شرکتهای تجاری موضوعی تخصصی از حوزه حقوق تجارت است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری ، دعاوی شرکتهای تجاری به موضوعی تخصصی تبدیل شده است. بنگاههای تجاری با حضور اشخاص متعدد شکل می گیرد و شناخت حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر نیاز مند شناخت حقوق شرکتهای تجاری است.

اختلافات و مسائل شرکهای تجاری در هر دو دسته دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری مطرح می گردد به این مفهوم که برخی اعمال و یا اقدامات اشحاص دست اندر کار در شرکت تجاری جرم تلقی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و مراجع کیفری است و برخی دیگر جنبه حقوقی داشته و در مراجع حقوقی رسیدگی می گردد.

البته دعاوی شرکتهای تجاری می تواند هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ کیفری اقامه گردد.

شناخت بهترین مسیر برای طرح و اقامه دعاوی شرکتهای تجاری بسیار مهم است. اغلب دیده می شود بسیاری از دعاوی شرکتهای تجاری به بی اطلاعی از این حوزه تجصصی حقوقی مطرح می گردد که ثمره آن هدر رفتن وقت و هزینه است.

بنابر این توصیه این است است که قبل از اقامه دعاوی شرکتهای تجاری ، اگر اقامه دعوا به یک وکیل دعاوی شرکتهای تجاری سپرده نمی شود، دست کم قبل از اقدام راجع به نحوه صحیح تنظیم دادخواست دعاوی شرکتهای تجاری و یا شکواییه دعاوی شرکتهای تجاری با یک وکیل امور شرکتها مشورت نمایید.

با سپاس

امیر آذرباد وکیل شرکتهای تجاری

نوشته های مفید در مورد دعاوی شرکتهای تجاری

 

وکیل متخصص شرکتهای تجاری

آشنایی با حقوق تجارت داخلی

آشنایی با حقوق تجارت داخلی ، آشنایی با موضوعات حقوقی تجارت داخلی نظیر امور راجع به تجار – ورشکستگی – ضمانت های تجاری حمل و نقل و سایر موضوعات راجع به حقوق تجارت داخلی است.

 دسته ای در این سایت در مورد حقوق تجارت داخلی در نظر گرفته شده است تا موضوعات حقوق تجارت داخلی را با دیدی تخصصی مورد بررسی قرار دهد. هدف این است که تجربیات سالها وکالت در دعاوی تجاری در اختیار تجار فهیم کشورمان قرار گیرد.

دعاوی و اختلافات تجاری طیف وسیعی از مسائل حقوقی تجاری را در بر می گیرد، از امور تعزیراتی گرفته تا وضعیت تجار – قوانین بازرگانی – دفاتر تجاری – ضمانت نامه – حق العمل کاری – حمل و نقل – ورشکستگی – امور اسناد تجاری – قراردادهای تجاری مشارکت و فروش و غیره که نیازمند توجهی خاص و تخصصی به این بخش  از ناحیه یک وکیل امور تجاری می باشد.

حضور در جلسات قراردادی برای ارائه مشاوره جقوقی و در جهت تنظیم بهتر قراردادهای تجاری داخلی از اموری است که یک وکیل تجاری در آن ایفاء نقش می نماید.

امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی

وکیل متخصص شرکتهای تجاری

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذینفع

با سلام – بر خلاف تصور عمومی، تقاضای انحصار وراثت همواره توسط وراث صورت نمی پذیرد، بسیار اتفاق می افتد که یک ذینفع به داشتن گواهی انحصار وراثت برای اقامه دعوا علیه ورثه شخصی که به وی متعهد بوده است اقامه دعوا نماید.

زمانی که طرف دعوا فوت میکند یا فرضا طرف قرارداد فوت شده و به دلایلی مجبورید برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنید.

بنابر این، قانون به شخص ذینع اجازه داده است که بتواند گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف درخواست نماید.

  • اما چگونه ذینفع میتواند تقاضای انحصار وراثت از شورای حل اختلاف نماید؟

در این زمینه، متقاضی می بایست علاوه بر رعایت اموری که در مقاله سابق راجع به نکات کاربردی انحصار وراثت عرض کردیم، مستندات راجع به ذینفعی خود را منضم دادخواست نماید.

این اقدام، همان اقدامی است که یک وکیل دادگستری برای موکل خود در این زمینه انجام می دهد.

امیر آذرباد – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

مشاوره قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی

با سلام – با توجه به اینکه مشاوره حقوقی قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی موضوعی تخصصی است. چرا که نه تنها زبان قرارداد تجاری بین المللی  انگلیسی است، بلکه درمورد سرنوشت قرارداد بین المللی تنها نظام حقوقی یک کشور دخیل نیست، نظام حقوقی طرفین قرارداد بین المللی ، نظام حقوقی کشور محل انعقاد قرارداد بین المللی ، محل اجرای قرارداد بین المللی و قوانین و نظام حقوقی کشوری که به اختلاف طرفین رسیدگی می کند، مانند آنچه در داوری تجاری بین المللی مطرح است، با قرارداد به نوعی مرتبط هستند.

زبان قراردادهای تجاری بین المللی نیز انگلیسی تخصصی است، هر واژه حقوقی دارای بار معنایی خاص خود است، بنابر این صرف تسلط بر زبان انگلیسی ، برای تنظیم قرارداد بین المللی کافی نبوده و می بایست از حقوقدان و یا یک وکیل قراردادهای بین المللی تفسبر با معنایی مفاد قرارداد را جویا شد و از وی مشاوره حقوقی قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی را طلب نمود.

مشاوره حقوقی قرارداد خارجی به زبان انگلیسی نیاز دارد تا قواعد بین المللی ناظر به اینگونه از قراردادهای بین المللی به کار گرفته شوند. نکته مهم این است که قرارداد بین المللی از ابتدا به زبان انگلیسی تنظیم می گردد. و ترجمه کردن قرارداد برخی اوقات بیانگر ماهیت و بار معنایی قراردادی متناسب را به دست نمی دهد.

بنابر این نیاز است که تنظیم قرارداد بین المللی  به زبان انگلیسی توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی از ابتدا به عهده گرفته شود.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل تجارت بین المللی و قراردادهای بین المللی تجاری

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعوا در خارج از ایران

با سلام – پس از بررسی کلیات راجع به اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی – به نظر می رسد که مناسب است ارائه کلیاتی راجع به اقامه دعوا خارج از ایران تقدیم گردد.

این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی تصمیم گرفته شود در خارج از ایران اقامه دعوی گردد.این موضوع را به دو دسته تقسیم می کنیم:

  1. مرجع صالح  رسیدگی خارج از کشور، یک مرجع داوری است.

    اگر توافقی راجع به داوری آن مرجع شده باشد، اساسا دادگاهها رسیدگی به دعوا را نمی پذیرند، الیته اگر طرفین خلاف آن را توافق ننمایند. عدم رسیدگی دادگاهها در صورتی که توافق طرفین بر حل و فصل اختلافات بر داوری شده باشد، در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورها وجود دارد.

    دعاوی داخلی : در کشور ما نیز، داوری داخلی دارای فصل به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و دارای قانونی مستقل به نام قانون داوری تجاری بین المللی است، دادگاهها نیز به موجب مقررات مذکور، دعاوی ای را که در آن توافق طرفین بر داوری بوده باشد، استماع نمی نمایند.

    دعاوی بین المللی : در داخل کشور ایران، به موجب فانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ رفتار خواهد گردید. داوری تجاری بین المللی مباحث حقوقی بسیار گسترده ای دارد که می بایست علیحده به آن پرداخته شود.

  2. مرجع رسیدگی به اختلاف بین المللی یک دادگاه دولتی است

   چنانچه رسیدگی به اختلاف بین المللی در یک دادگاه دولتی کشور خارجی مطرح گردد، چون دادگاه های دولتی کشور ها، مامور به اجرای قوانین داخلی آن کشور هستند، موضوع را باید در نظام حقوقی و قانونی آن کشور دنبال نمود.     

    دادگاههای دولتی برای شناخت صلاحیت رسیدگی به اختلاف به قوانین داخلی خود توجه می کنند، البته که اگر کشوری کنوانسیون هایی راجع به صلاحیت دادگاهها را پذیرفته باشد، کنوانسیون به منزله قانون داخلی آنها، بلکه بالاتر از قوانین داخلی آن کشور، شناخته می شود.

همینطور، اگر شخص نخواهد راسا اقامه دعوا نماید، باید از وکیل داخلی آن کشور استفاده نماید، البته اگر مطابق قوانین آن کشور توسط وکیل اجباری نباشد. مباحث راحع به تشخیص صلاحیت بین المللی دادگاه و تعارض قوانین در این موارد پای به عرصه خواهد گذاشت.

بنابر این دادگاه دولتی خارجی، اولین پرسشی که می بایست پاسخ دهد این است که آیا صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا خیر که با مراجعه به  قوانین حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و یا اینکه دعوی مربوطه را مرتبط با نظام حقوقی خو.د نمی داند و رسیدگی نمیکند.

امیر آذرباد – وکیل امور قراردادهای بین الملل وکیل دعاوی بین المللی 

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

داوری بین المللی تجاری

با سلام – شاید بتوان گفت بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تجاری بین المللی حاوی ماده ای است که شیوه حل و فصل اختلافات میان طرفین را از طریق داوری تجاری بین المللی پیش بینی کرده است.

بنابر این اگر بخواهیم حقوق شرکتهای ایرانی و تجاری ایرانی که به هر نحو در سطح بین المللی فعالیت تجاری می کنند را محفوظ داریم، می بایست در این زمینه بسیار حرقه ای عمل کنیم و البته این وظیفه یک وکیل امور تجارت بین المللی است که موکلین یا مراجعین خود را با ارائه خدمات حقوقی تجارت بین المللی خشنود و بی نیاز سازد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی :  روابط حقوقی تحاری بین المللی ، متفاوت و پیچیده تر از روابط حقوقی داخلی است. در نظام حقوقی داخلی، در بررسی اختلافات و روابط برخاسته از قراردادهای تجاری داخلی با یک قانون واحد، دادگاه واحد و یک سیستم حقوقی واحد سر و کار دارید، اما در قرارداد تجاری بین المللی اینگونه نیست.

در قرارداد بین المللی بسیار معمول است که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی ، قانون کشور ما نباشد، طرفین به هر علتی قانون یک کشور خارجی و یا کنوانسیون بین المللی را بر قرارداد خود حاکم نموده باشند. از سویی دیگر، ممکن است مرجع رسیدگی کننده به اختلاف ، مراجع داوری در ایران نباشند و یک مرجع مستقل از کشور متبوع طرفین قرارداد تجاری بین المللی باشد.

تفاوت‌ها به این نقطه نیز خاتمه نمی یابد، احتمال دارد رای داوری بین المللی در همان کشور محل صدور به اجرا در نیاید و محکوم له تصمیم بگیرد رای صادره  را در کشور دیگری  اجرا کند، چرا که معمول است ذینفع، رای داوری را در کشوری که محکوم علیه دارای اموالی باشد به اجرا ببرد.

از سوی محکوم علیه نیز اين امکان وجود دارد که بخواهد تقاضای ابطال رای داوری بین المللی را مطرح کند، که مباحث راجع به تشخیص دادگاه صالح برای تقدیم تقاضای ابطال رای داوری با توجه به اینکه کشورهای جهان، هریک مکانیرم خود را برای داخلی و یا خارجی تلقی کردن آراء داوری دارند مطرح می گردد.

نهایتا اینکه رای داوری باید در یک سرزمین به مرحله اجرا در بیاید و سرانجام محکوم له از یک دادگاه دولتی تقاضای اجرای رای داوری خواهد نمود.

اینها همه ضرورت مطالعه دقیق و مدیریت حقوقی یک وکیل قراردادهای بین المللی را در مرحله تنظیم قرارداد بین المللی بین المللی آشکار می نماید.

تا آنجاییکه به تنظیم قرارداد بین المللی مربوط می گردد، باید شرط داوری با دقت تنظیم شود. خصوصصا وقتی که مدیریت داوری توسط یک نهاد داوری نیست، یعنی داوری موردی است. چرا که در داوری های بین المللی اگر شرط داوری کامل تنظیم نگردد، یا از قوائد استانداردی استقاده نگردد، موحب بلاتکلیفی های بسیاری خواهد گردید.

داوری به شیوه های مختلقی مورد توافق طرفین واقع می گردد. امیر آذرباد وکیل دعاوی تجاری بین المللی : یا موافقتنامه ای مستقل داوری اختلافات طرفین را پیش بینی نموده است، یا  در قرارداد تجاری بین المللی ارجاع به اسنادی شده است که در آن داوری پیش بینی شده است و یا اینکه  مطابق آنچه بیشتر متداول است، در خود قرارداد بین المللی ، برای شیوه حل و فصل اختلافات ، داوری پیش بینی شده است.

البته طریق دیگری نیز وجود دارد، اینکه طرفی با مراجعه به مرکز داوری ، درخواست داوری بدهد و طرف دیگر را به داوری بین المللی تجاری فرا بخواند، البته این امر بستگی به قبول طرف دیگر بر رسیدگی به شیوه داوری خواهد داشت.

امیر آذرباد  – وکیل قراردادهای بین المللی – وکیل دعاوی بین المللی تجاری