اقامه دعوای بین المللی تجاری

مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری

با سلام – مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری موضوعی پرتکرار و البته محل پرسش فراوان در داوری بین المللی تجاری است. گرچه ممکن است در داوری داخلی جزییات روند رسیدگی داوری ، به ویژه داوری موردی ، پیش بینی نشده باشد، اما در داوری بین المللی تجاری مسائل رسیدگی ها مفصلا پیش بینی شده است که یکی از این مطالب مکاتبات و ضمایم لوایح به داوری است.

بعد از آنکه دیوان داوری تشکیل گردید و دعوا تحت رسیدگی داوران قرار گرفت، یکی از مسائلی که برای دفاع از دعوای بین المللی مطرح می گردد تعداد نسخه های مورد نیاز مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری است.

معمولا در مورد مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری در قواعد داوری سازمان های داوری استاندارد مشخصی پیش بینی شده است که اساسا تعداد نسخ دفاعیه ها و مکاتبات کتبی که از ناحیه یکی از طرفین دعوی انجام می گردد، به این ترتیب خواهد بود:

یک نسخه برای هر یک از طرفهای داوری + یک نسخه برای هریک از داوران + یک نسخه برای دبیرخانه . بدیهی است که ضمایم مدارک مربوط به نسحه ها نیز به تعداد نسخ خواهد بود.

طرفهای داوری می تواند هم در داوری دوجانبه مطرح باشد و هم داوری چند جانبه همچنین داوری می تواند توسط یک داور انجام گردد و یا چند داور.

به طور مثال اگر در یک داوری یک جانبه با حضور سه نفر داور را فرض بگیریم که یکی از طرفهای داوری ، لایحه ای را ارائه می دهد، باید آن را در ۵ نسخه ارائه دهد. یک نسخه برای طرف مقابل – سه نسخه برای داوران – یک نسخه برای دبیرخانه.

بالتبع، مدارک و مستنداتی هم که ضمیمه لوایح و مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری است می بایست به همان تعداد نسخ و ترتیب فوق باشد که حسب مورد از ناحیه وکیل دعاوی بین المللی و یا طرفی که آن را ائه می گردد

در مورد مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری این را نیز باید اضافه نمود که می توان چنانچه همگی توافق داشته باشند، لوایح و ضمائم به صورت الکترونیکی، بر روی سی دی و نظیر اینها به دبوان داوری ارائه گردد.

به پرهیز از استفاده از کاغذ و حفظ محیط زیست معمولا این موارد بیان می گردد، اگر این چنین باشد، معمولا در قرارنامه داوری که موسوم است به  Terms of Reference  این مورد نیز درج و توسط داوران و اصحاب دعوی امضاء می گردد.

امیر آذرباد – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

مقالات مرتبط:

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *