امیرآذرباد وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارت بین المللی

نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی

با سلام – روابط مالی و نظام پرداختها نقش مهی در تجارت بین المللی ایفاء می کند و شاید بتوان گفت اساسا عمده هدف ارائه کننده خدمت و محصول بدست آوردن مبلغ است. موضوع این نوشته که به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی می پردازد، در واقع از دید کاربری به تجارت بین المللی و پرداختهای مبتنی بر اعتبارات اسنادی می نگرد.

فازغ از مواردی که در کتب حقوقی تجاری بین المللی در این باره نگاشته شده است که به صورت کلی موضوعات تجارت بین المللی را روشن می کند، اما هنگامی که فرضا یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا را به اجرا می گذارید، با اموری کاربردی سرو کار خواهید داشت.

از این روی،یک وکیل قراردادهای بین المللی نباید صرفا به کتب و منابع کتابخانه ای بسنده نماید و می بایست تجارت بی الملل را در بستر عمل ببیند. بنابر این نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی که در عمل بسیار مبتلا به است نیاز به بررسی خواهد داشت.

جا به جایی پول و نقل و انتقال ارز نیز در تجارت بین المللی مرز میان قوانین و مراجع مختلفی از جمله نظام بانکی، وزارت امور اقتصادی و داراریی، بانک مرکزی، کارگزاران بانکی بانکهای ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین بیمه و غیره بوده که همیشه این مراجع ذیمدخل با یکدیگر هماهنگ نیستند و ضوابط یکدیگر را بعضا نمی پذیرند.

بنابر این، هماهنگی و قانع کردن این مراجع به پیروی از یک نظم مشترک که هماهنگ با بانکهای خارجی نیز باشد را برای ما به عنوان وکلای امور تجارت بین المللی بسیار مشقت آمیز می کند. از این روی است که نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی عصاره تلاشهای دو طرف و بانکهای دو طرف است.

ال سی و یا به معنای تخصصی خود اعتبارات اسنادی ، به عنوان مدرن ترین نظام پرداخت در تجارت بین المللی دارای پیچیدگی ها و ضوابط نوشته شده و نوشته نشده متعددی است که اشخاصی که تخصصا این امور را دنبال می کنند این گفته را بهتر درک می کنند.

یکی از امور راجه به نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی ، نهایی شدن مفاد ال سی است. ال سی که به زبان ساده در بردارنده تعهد قطعی بانک به فروشنده در برابر ارائه اسناد مقرر شده در آن است، از یک سو می بایست در جزییات  از طرف هر دو طرف نهایی شود و نسبت به آن توافقات صورت پذیرد، و از سویی دیگر نیز هر آنچه که طرفین نسبت به آن توافق دارند لزوما مورد پذیرش بانک نیز نخواهد بود.

چرا که شعب بانکها به صورت کلی از ضوابطی تبعیت می کنند که از قبل یا بانک خودشان برای آنان تعریف کرده و یا ضوابطی است که بانک مرکزی به عنوان بانک سیاستگذار برای آنان تعیین و به ایشان به طور مستقیم و به ما به طور غیر مستقیم تحمیل می کند و در صورت عدم تبعیت، ممکن است ارز مورد نیاز را تخصیص ننماید.

می دانیم در نظام ال سی و اساسا پرداخت بین المللی، ارز در اختیار بانک مرکزی می باشد.از این روی، بدیهی است که در ابتدای امر می بایست اگر به عنوان خریدار و یا گیرنده خدمات هستید، نسبت به این مقررات اطلاع وافی و جامعی داشته باشید و بر سر کلیات آن با طرف خارجی خود توافقات را داشته باشید.

اموری همچون بسته بندی، وزن، ضمانتنامه ها (مفاد کامل مندرجات)و سایر اسنادی که برای وصول ال سی نیازمندید و حتی  تجربه عملی اینجانب به عنوان وکیل مذاکره کننده، تنظیم کننده و پشتیبانی کننده ال سی چند میلیون یورویی بیانگر آن است که در مورد جزیی ترین  مسائل نیز همچون عمر کشتی حمل کننده محصولات نیز بدوا توافقات اولیه وجود داشته باشد.

فرضا اینکه طرفهای خارجی به ندرت می پذیرند که آنها ملزم باشند عمر کشتی حمل کننده حتما زیر ۱۵ سال داشته باشد، حال آنکه بدوا بانکهای ایرانی نسبت به این امر قدری سخت گیر هستند. در خصوص ال سی ها و ضمانت نامه های بین المللی در این سایت مقالات زیادی گذاشته شده است که می توانید از آنها بهره ببرید.

در ادامه نیز مطالب علمی و عملی در این حوزه توضیح داده خواهد شد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

1 نظر

  • چك

    تشکر از مطالب حقوقی شما

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *