وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

با سلام – اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی بیشترین حجم از پرسشهای واصله از دفتر حقوقی ما است که از ناحیه شرکتها و تجار ایرانی مطرح می گردد.
بسیار اتفاق می افتد که شرکتهای خارجی به دلایل متعدد، تعهدات قراردادی خود را نقض می کنند و شرکتهای ایرانی بعد از مایوس شدن از نتایج مذاکرات ، به فکر اقامه دعاوی در دادگاه ها می افتند.

بر این اساس، این پرسش که چگونه می توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند و دعوای بین المللی را اقامه نمایند اولین پرسش پیش روی آنها است.
حقیقت این است که می بایست چند مورد را از یکدیگر تفکیک نمود.

لذا یک وکیل بین المللی برای طرح دعاوی بین المللی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • آیا در قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات شیوه خاصی پیش بین شده است یا خیر؟ منظور اینکه آیا مراجعه به دادگاههای دولتی و یا مراجع داوری پیش بینی شده است؟
 •    معمول است که قراردادهای تجاری بین المللی حاوی شرط داوری تجاری بین المللی هستند. تجار از دو کشور متفاوت به سختی موافقت می کنند تا اختلافاتشان به دادگاههای دولتی یک طرف قراداد ارجاع شود. حتی در مورد مرجع داوری صلاحیت دار نیز حساسیت هایی را در نظر دارند. از جمله اینکه آن مرجع داوری اعتبار بالایی داشته باشد و داوری بین المللی را به صورت حرفه ای انجام دهد.
 • معمولا، شرط راجع به شیوه حل و فصل اختلافات با قانون حاکم بر خود قرارداد از ناحیه طرفین قرارداد اشتباه گرفته می شود، شیوه حل و فصل اختلافات و مراجع قضایی و یا داوری که در قرارداد پیش بینی شده است به اختلافات رسیدگی می کند، اما در رسیدگی به اختلافات بین المللی به قانون حاکم بر قرارداد در موارد مربوطه مراجعه خواهد نمود.
 • چنانچه در قرارداد تجاری بین المللی شرط داوری بین المللی پیش بینی شده باشد، دعاوی و اختلافات طرفین می بایست به همان مرجع داوری ارجاع شود.
 • مورد بعد در مورد اجرای آراء قضایی کشور ها توسط کشورهای دیگر است. این امور می بایست توسط یک وکیل دعاوی بین المللی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اجرای آراء قضایی صادره در یک کشور دارای مسائل مختلفی است که در قوانین داخلی کشور ها آمده است. در مورد کشور ما ایران، می توانید به بخش اجرای آراء دادگاههای خارجی در قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.

با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

مقالات مرتبط:

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

با سلام – در مورد داوری اختلافات تجاری بین المللی بسیار باید آموخت. چرا که حضور وکیل دعاوی تجاری در آن بسیار پررنگ است. از سوی دیگر نیز شرکتها و تجار بین المللی نیازمند داشتن وکلای متخصص در امور داوری بین المللی هستند. یکی از این موارد قرارنامه داوری است.

بیش از نود درصد از اختلافات تجاری بین المللی در دیوان های داوری حل و فصل می گردد و از  یک وکیل تجاری که قراردادهای بین المللی را تنظیم و مشاوره می دهد انتظار می رود که در دعاوی بین المللی نیز وکالت حرفه ای و تخصصی از موکلین خود داشته باشد و که مستقیما به حوزه داوری بی المللی مربوط است.

بسیاری از داوران حرفه ای بین المللی ، اساس بدون تنظیم و انعقاد قرارنامه داوری شروع به داوری نمی کنند. قرارنامه داوری کمتر در کتب تجاری به آن پرداخته می شود اما در عمل بسیار نکته حائز اهمیتی است

در تجربه ای که اخیرا داشته ام، داور رسیدگی کننده بدون انعقاد قرار نامه داوری شروع به داوری نمود اما به همین لحاظ و اشکالاتی که در نبود قرار نامه داوری بود، اساس امکان صدور رای حل و فصل کننده اختلاف برای داور در طی سیر پرونده و با استفاده از ضعف فقدان قرار نامه داوری مهیا نشد.

موارد متعدد و استانداردی معمولا در قرار نامه داوری درج می گردد. که معمولا در قواعد داوری نهادهای داوری به آنها اشاره شده است. نمونه مناسب برای وکلا در ایران به نظر ماده ۳۹ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران است. که می توانید به آن مراجعه نمایید. مواردی همچون مشخصات طرفین، خلاصه ای از ادعاها و مدافعات، محل و زبان داوری و اموری از این دست.

وجود قرارنامه داوری، از بروز بسیاری از موارد مخل رسیدگی داوری جلوگیری می نماید.

امیر آذرباد – وکیل تجاری داخلی و بین المللی – اختلافات و قرادادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

با سلام، هر کشوری بنا به ملاحظات حقوقی و غیر حقوقی خود، ملاکهایی را برای بین المللی بودن داوری در نظر می گیرد. از این روی، برای تعیین ملاک بین المللی بودن داوری در این زمینه می بایست به قوانین داخلی هر کشور مراجعه نمود.

 • اما ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران چیست؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است، از این روی، یک وکیل قراردادهای بین المللی که در هر کشوری فعالیت می کند، دست کم باید موضوع قوانین داخلی کشور متبوع خود را مطلع باشد. چرا که مرجع پرسش وکلای سایر کشور ها در این زمینه واقع می شود.

قانون داوری بین المللی ایران (مصوب سال ۱۳۷۶) در ارائه ملاک بین المللی بودن داوری ، بسیار گویا است. در بند ب از ماده ۱ از این قانون پیش بینی شده است که” داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

داوری اختلافات تجاری بین المللی مطابق این قانون صورت می پذیرد. اگر چه قانون تجارت ایران، عملیات و فعالیتهای تجاری را مشخص کرده است، اما داوری بین المللی تجاری ایران، روابط تجاری بین المللی گسترده تری را پوشش می دهد. فرضا خدمات مشاوره ای در قانون تجارت ایران احصاء نشده است، اما این عمل مطابق بند ۱ از ماده ۲ روابط تجاری تلقی شده و چنانجه بین المللی شناخته شود، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران رسیدگی می شود.

با سپاس – امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

با سلام، در مورد  شرط داوری در قراردادهای بین المللی در این سایت مطالبی قرارداده شده است. همچنین به فراخور تجربه های عملی، مطالبی تحت عنوان نکات کاربردی راجع به اجرای آراء داوری تجاری بین المللی نیز در دسترس علاقه مندان به تجارت بین المللی قرار گرفته است.

آنچه موضوع این مطلب است، زبان داوری است. این امر اگر چه در داوری های اختلافاتی که در داخل کشورها بروز می نماید، اساسا ایجاد نمی شود، در داوری های داخلی کشور ما،  زبان داوری فارسی است.

اما می دانیم که در داوری های تجاری بین المللی، طرفین به ندرت با زبان یکدیگر آشنایی کامل دارند. بنابر این باید در مورد اینکه در داوری چه زبانی مورد استفاده قرار گیرد با یکدیگر توافق نمایند.

بسیار اتفاق می افتد که در شروع فرآیند داوری ، معمولا یک زبان مورد توافق طرفین واقع می گردد. اما نباید این موضوع را دست کم گرفت. اگر توافقی در میان نباشد، داور خود زبان داوری را معین می نماید، زبان قرارداد ، مکاتبات طرفین، اسناد و موارد متعددی وجود دارند که مبنای تصمیم داور در خصوص تعیین زبان داوری است.

بنابر این؛ اگر رسیدگی داوری خارج از ایران باشد، این امر بسیار با اهمیت می شود، به طور مثال اینکه نمی توانید هر شخصی را ، حتی اگر در مورد جریان اختلاف بسیار صاحب صلاحیت باشد به عنوان نماینده خود معرفی نمایید! با دست کم محدودیتهایی برای شما در این رابطه ایجاد می شود. و این امر منجر به تحمیل هزیه هایی خواهد گردید.

یا اینکه راجع به ترجمه اسناد قابل ارائه به داوران نیز، زبان داوری اهمیت خود را نشان خواهد داد. اگر چه ترجمه اسناد شاید در بادی امر، موضوعی کم اهمیت باشد، اما اینکه مراکز ترجمه رسمی برای ارائه ترجمه رسمی، اصول اسناد را مطالبه می کنند می تواند در برخی موارد به یک مانع تبدیل گردد. اشخاصی که درگیر پروسه های رسیدگی و لزوم ارائه ترجمه رسمی اسناد خود بوده اند، این مشکلات را به خوبی درک نموده اند.

از این روی، در زمان تنطیم  قراردادهای تجاری بین المللی می بایست به زبان داوری هم توجه داشته باشید. تا در صورت ارجاع اختلاف به داوری ، با محدودیتهای ناشی از عدم آشنایی با زبان داوری مواجه نشوید یا دست کم، آن را پیش بینی کرده باشید.

امیر آذرباد- وکیل امور تجارت بین المللی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری

با سلام؛ در مورد نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری به نظرم می رسد که نیازمند ارائه توضیحاتی هستیم.

به دفعات در مراجع بین المللی که وکیل شرکتهای بین المللی بوده ام، متوجه شده ام گاهی افراد با بی اطلاعی و سردرگمی مواجه هستند. بنابر این چونکه این سایت مرجع بسیاری از افراد و از جمله همکاران است و  وکالت دعاوی بین المللی علاوه بر اینکه از مهمترین خدمات این دفتر حقوقی است نیاز اصلی یک وکیل دعاوی بین المللی  نیز به شمار می آید، از این بابت  مطالب زیر را در این باره ارائه می نماییم.

مراجع داوری بین المللی معتبر معمولا در کتب و انتشاراتی که ارائه می نمایند، راههای ارجاع و اقامه دعوای بین المللی تجاری به خودشان را بیان می دارند. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : اگر مرکز داوری اتاق ایران را یکی از معتبر ترین نهادهای داوری تجاری در ایران بدانیم، می توانیم راههای اراع دعوا به این مراجع داوری را بیان داریم.

 •   راههای و نحوه اجرای دعوای بین المللی به مراجع داوری

به موجب متن انگلیسی منتشره از مرکز داوری اتاق ایران، آنچه برای نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری قابل برداشت است، سه راه مشخص شده ای است در این باره وجود دارد؛

۱- توافقنامه مستقل داوری

۲- شرط داوری ضمن یک قرارداد

۳- ارجاع عملی خواهان و قبول خوانده

بنابر این این سه مدخل برای ارجاع داوری اختلافات در این مرکز وجود دارد.

 امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : البته این سه شیوه در تمام دنیا و مراجع داوری بین المللی به طور عمومی جریان دارد. اگر بخواهیم توضیح مختصری راجع به طرق ارائه شده برای  داوری بین المللی ارائه دهیم اینکه؛

 • توافقنامه مستقل به این مفهوم است که طرفین دارای یک توافق علیحده و جدا از قراردادشان باشند که در آن اشاره شده است که اختلافات راجع به یک قرارداد به داوری ارجاع می گردد.
 • شرط داوری نیز که شایع ترین شکل توافق طرفین است، شرطی از شروط و مفاد یک قرارداد بین المللی است که ارجاع دعوا به داوری را مقرر داشته است، و
 • سومین راه این است که بدون اینکه طرفین راجع به داوری توافقی داشته باشند، متقاضی با ارجاع اختلاف به داوری و تقاضای رسیدگی داوری و قبول از ناحیه خوانده، عملا داوری شکل بگیرد‌.
 •  تنظیم درخواست داوری برای شروع اقامه دعوای بین المللی تجاری

      پس از اینکه دانستیم، یک دعوای بین المللی به چه طرقی به مراجع داوری بین المللی ارجاع می گردد، نوبت به مرحله بعد می گردد که حتما می بایست یا مشاوره تخصصی یک وکیل تجاری صورت پذیرد، چرا که تمامی آنچه در پرونده ها مکتوب می گردد می تواند شما را پایبند نماید و بر سرنوشت دعوای بین المللی شما اثر گذار باشد. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : بسیاری از مسائلی که روند دعاوی شما را تسهیل می کند می تواند در تنظیم قرارداد بین المللی مدنظر قرار گیرد که از این حیث نیز، چنانچه قرارداد تجاری بین المللی حرفه ای و با مشاوره یک وکیل قراردادهای بین المللی تنظیم شده باشد، می تواند در این مرحله بسیار برای شما سودمند باشد.

این مرحله، تنظیم درخواست داوری است. بر حسب زبان انتخاب شده برای داوری و دعوای شما در قرارداد تجاری بین المللی ، زبان مورد توافق در کلیه دعاوی نیز رعایت می گردد.البته انتخاب زبان دیگر  قابل توافق است. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

معمولا در تجربه های وکالت دعاوی بین المللی که داشته ایم، چنانچه موکل مایل به مکاتبه و سیر دعوا بر اساس زبان دیگری است، دادخواست را به زبان مورد درخواست وی تنظیم کرده ایم و در برخی موارد، خوانده نیز به زبان درج شده در دادخواست پاسخ گفته است و عملا این توافق شکل گرفته است. همانگونه که می دانیم وکالت در دعاوی بین المللی امری تخصصی است و تمام این موارد جزیی نیز دارای آثار حقوقی خواهد بود.

 • مطالعه قواعد داوری مرجع داوری

مطالعه قواعد داوری مرجع داوری بسیار حائز اهمیت است. این ضرورت هم در حین تنظیم قرارداد بین المللی وجود دارد و هم در مرحله بروز اختلاف. بنابر این ، چون قانون و آیین رسیدگی به پرونده بر اساس قواعد مرکز داوری است که دعوا به آنجا ارجاع می شود، موضوعی بسیار مهم است.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی تجاری

 Attorney at law – International Commercial Disputes

اقامه دعوای بین المللی تجاری

دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری

با سلام، از آنجاییکه دعاوی تجاری عنوانی مستقل در لیست دروس حقوقی دانشکده های حقوق در کشورهای پیشرفته دارد و همینطور در تقسیمات تخصصهای وکالت در کشورهای پیشرفته وکیل تجاری عنوانی مستقل دارد، از این رو دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری با ذهن عموم و تجار و شرکتها نزدیکی زیادی دارد.

Commercial Litigation دعاوی تجاری ، اما متاسفانه در کشور ما در دانشکده های حقوق، چنین درسی ارائه نمی دهند. از هین روی، وکلای دادگستری می بایست بنا به علاقه و مطالعه خود، این دعاوی را مطالعه و پیگیری نماید. چراکه نیاز به تخصص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری ، احساس می شود.

ابتدا شرح مختصری در خصوص دعاوی تجاری خواهیم داد. دعاوی تجاری مشتمل بر کلیه دعاوی تجاری است که به نحوی موضوعات تجاری مرتبط است. چه موضوع مشمول تجارت داخلی باش و چه در محدوده تجارت بین المللی.

موضوعات تجاری در قانون تجارت ایران پیش بین شده است، اما حقیقت این است که موضوعات تجاری، امروزه بسیار گسترده تر است از آن موضوعاتی که قانون تجارت ایران در ماده ۲ آنها را احصاء کرده است.برای شناخت موضوعات تجاری بر اساس سیستم قانون تجارت فعلی ایران نوشته های در این سایت را در موضوعات تجارت داخلی مطالعه بفرمایید.

همانطور که می دانیم قانون تجارت ایران به بیش از نود و اندی سال قبل باز می گردد، با توجه به این نیاز و با توجه به اینکه تجارت اساسا حوزه ای بسیار پرتحرک و پیشرو است، لوایح اخیر قانون تجارت به صورت متوالی برای بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در آن پیش نویسها سعی شده که به نهادهای دیگری نیز نظر داشته باشد، ماند مشارکتهای تجاری که سهم بسیار گسترده ای از موضوعات تجاری را به خود اختصاص می دهد.

به هر ترتیب‌ برای رسیدگی به دعاوی تجاری ، مجتمع قضایی تخصصی ایجاد شده است  و به علت تخصصی بودن آنها، نیاز مند بررسی توسط وکیل متخصص امور تجاری است، که سعی می کنیم آن را تحت عنون دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری بررسی نماییم.

منظور از وکیل متخصص امور تجاری نیز وکیل دارای پروانه تخصصی در امور تجاری نیست، چونکه تا کنون در کانونهای وکلا چنین تفکیکی وجود ندارد.منظور از وکیل دعاوی تجاری ، در حقیقت وکیلی است که امور تخصصی ای را که در آنها مطالعه و تحقیق می کند امور تجاری است.

بالتبع با شناخت نسبت به موضوعات تجاری، در روند رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری، با سمت داور رسیدگی کننده به اختلاف و یا وکیل یکی از طرفین اختلاف فعالیت دارد.

بنابر این، وکیل دعاوی تجاری، عنوانی رسمی نیست. بلکه صفتی است که مرز و حیطه فعالیت یک وکیل را که در آن مطالعات و تجربه و دانش کافی دارد با حوزه های دیگر حقوقی مشخص می کند و حدود فعالیت اور را می توان با کلید واژه دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری یافت.

البته تلاشهایی در کانونهای وکلای دادگستری صورت می گیرد برای تخصصی شدن پروانه وکلای دادگستری، اما تا اکنون این مرز بندی تخصصی رسما صورت نگرفته است.

نکته بعد اینکه، منظور ما از دعاوی تجاری، دعاوی تجاری ای می باشند که وصف حقوقی دارند، بنابر این، مسائل کیفری و جزایی موضوع این مقاله نیست.

چرا که مسائل تجاری گاهی دارای جنبه کیفری نیز می باشند، مانند ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد سوء استفاده مدیران از اعتبارات شرکت سهامی، و یا عدم اقدام مدیران نسبت به مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام در موارد مقرر و مواردی از این دست.

علی رغم اینکه مثالهای مزبور در مورد جرایم در زمینه حقوق تجارت است، اما تحقق آنها مستلزم طرح دعاوی و شکایت کیفری بوده و در دادسرا و محاکم کیفری نسبت به آنها تحقیق و رسیدگی می شود.

دعاوی و اختلافات تجاری در سطح حقوقی داخلی که یک وکیل متخصص امور تجاری به آنها می پردازد، به طور کلی به چند دسته مهم تقسیم می شوند، البته نوع دعاوی یکسان نیستند اما آنچه مشترک میان آنها است. حوزه و قلمروی حقوقی و بستر قوانین و مقررات ناظر  بر آنها است.

در محدوده دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری در سطح داخلی، آنچه که به صورت کلی، قانون مادر شناخته می شود، قانون تجارت است.

این قانون در ابتدا مشتمل بر ششصد ماده قانونی بوده است، بخشی از این قانون از مواد ۲۱ الی ۹۳، که در خصوص شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام بود، جای خود را به لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ داده است که خود این لایحه مشتمل بر ۳۰۰ ماده است.

لایحه اصلاح قانون تجارت نیز که بنا بود سالها پیش مصوب گردد، متاسفانه از سال ۱۳۸۴ مرتبا دستخوش تغییرات و جایگزینی های مختلف شده و نسخه های متعددی از آن بوجود آمد و تا هم اکنون نیز مصوب نشده است. بنابراین در وضعیت کنونی همین قانون تجارت سابق بر اختلافات حاکم خواهد بود.

البته این امر نیز یاد آور گردد که قانون عامی به عنوان قانون مادر در تمام زمینه های حقوقی حکم فرما است که شرایط ماهیتی عقود و مبانی قراردادها و احکام ناظر به آنها و اهلیت اشخاص و دیگر موارد در موارد سکوت یا اجمال قانون تجارت بر این مسائل جاری خواهد بود که همان قانون مدنی ایران است.

نکته دیگر اینکه تجارت و بازرگانی چون محل عمل دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی نیز می باشند، قوانین بسیار زیادی را در خود می بیند، مانند قوانین پولی و بانکی ، قوانین و رویه های گمرکی ، بخشنامه های متعدد وزارت بازرگانی و بسیاری از قوانین دیگر. بنابر این در هر حوزه از تجارت، می بایست تمامی قوانین خاص آن حوزه را نیز مد نظر قرار داد.

حوزه های تجاری داخلی که اختلافات و دعاوی تجاری در داخل قلمرو آن قرار می گیرد.

 • اولین حوزه تجارت داخلی ناظر به تجار و فعالیتهای تجاری و بازرگانی است.

در این حوزه، فعالیتهای بازرگانی و تجار به نحو کلی شناخته می شوند. ماده۱  قانون تجارت ایران، ملاک شناسایی تاجر را از دیگر افراد به دست می دهد و ماده ۲ از همین قانون به ارائه اعمال و فعالیتهای تجاری می پردازد.دفاتر تجاری که تجار و شرکتهای تجاری مورد استفاده نیز در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

البته هریک از این امور، موضوع قوانین پایین دستی زیادی نیز می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم راجع به این قلمرو از حقوق تجارت داخلی اند.

 • دومین بخش از تجارت داخلی راجع است به شرکتهای تجاری. شناخت قواعد و اصول حاکم بر هر یک از شرکتهای تجاری ، تشکیل، ثبت و اداره شرکتهای تجاری ، ارکان  شرکتها مانند مجامع عمومی شرکتهای تجاری ، بازرسین ، مدیران و نحوه عملکرد و حدود اختیارات هریک، سهام و سرمایه شرکت و تغییرات آنها و انحلال شرکت و تصفیه آنها مسائل مورد بحث در این بخش می باشد.برای شناخت شرکتهای تجاری می توانید به مقاله”انواع شرکتهای تجاری” مراجعه فرمایید.

برای مطالعه موضوعات راجع به شرکتها می توانید به مقاله های زیر مراجعه کنید؛

-مقاله”مسائل حقوقی شرکتها“، شرکتهای تجاری، سرمایه شرکتهای تجاری، سهام شرکتهای تجاری، اعتبار قانونی قراردادها با شرکتهای تجاری، اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای تجاری و سایر مقالاتی که در دسته امور حقوقی شرکتهای تجاری و چک قرارداده شده است.

 • سومین بخش در خصوص دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری راجع به اسناد تجاری است. اسنادی نظیر چک، سفته، برات، قبض انبار و سایر اسنادی که در قلمروی حقوق تجارت به آنها پرداخته می شود. مقالات این بخش نیز به طور مثال عبارتند از؛

چک های حقوقی و کیفری، چک و اسناد تجاری، چک و مسئولیت صادر کننده به نمایندگی و سایر مقالات مرتبط با این موضوع در دسته مربوطه.

 • بخش چهارم و بخش آخر راجع است به ورشکستگی تجار اعم از تجار حقیقی و تجار حقوقی

در این حوزه، دعاوی اعلام توقف و ورشکستگی ، بطلان یا فسخ معاملات تجار و شرکتهای تجاری ، قراردادهای ارفاقی و موضوعاتی که از آثار احکام ورشکستگی تجار ( اعم از حقیقی و حقوقی) است مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این دسته از دعاوی تجاری همچون چهار دسته دیگر از دعاوی بالا به نظز می رسد که در مجتمع قضایی که اخیرا ایجاد شده است رسیدگی شود.

تا امروز متاسفانه لایحه آیین دادرسی تجاری تصویب و مورد اجرا قرار نگرفته است و دادگاهی تحت عنوان دادگاه تجاری در ایران همچون سایر کشور ها نظیر کشور فرانسه نداریم.

علاوه بر ۴ دسته فوق که به صورت سنتی موضوعات کلی تجاری است، دعاوی دیگر بسیار تخصصی شده و ساز و کار ویژه خود را پیدا کرده است، نظر بورس اوراق بهادار که مراجع داوری خاص برای آنها پیش بینی شده و در آنجا رسیدگی می شود. بنابر این همگی آنها در حدود دعاوی تجاری و وکیل امور تجاری قرار میگیرند.

مراجع صلاحیت دار نیز اگر در مورد بخشی وجود نداشته باشد اصولا دادگاه عمومی حقوقی است. مگر اینکه در قراردادهای تجاری شروط داوری پیش بینی شده باشد که می بایست طبق آن عمل شود. داور نیز به مثابه یک قاضی اختلاف را رسیدگی و اقدام به صدور رای می کند و رای وی نیز لازم الاتباع است و همچون رای صادره از محاکم قابلیت اجرا خواهد داشت.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و وکیل دعاوی تجاری بین المللی و داخلی

www.lawoffices.ir


 

اقامه دعوای بین المللی تجاری

وکیل بین المللی

وکیل بین المللی . افراد برای پیگیری اموری که به نحوی بخشی از موضوع با خارج از کشور سرو کار دارد به دنبال شخصی با عنوان وکیل بین المللی هستند.

در جلسات متعددی هم که برای حل و فصل اختلافات بین المللی برگزار می شود به کرات شنیده می شود که مذاکره کنندگان از لفظ وکیل بین المللی خود نام می برند.

از این روی، نیاز به آگاهی بخشی در مورد وکیل بین المللی با توجه به فراوانی موضوعات حقوقی و تجاری بین المللی و بالتبع نیاز افراد به شدت احساس می گردد.

بنابر این افراد هم برای امور حقوقی قراردادی خود به دنبال وکبل بین المللی هستند و هم برای دعاوی بین المللی .

آنچه در ذهن افراد از وکیل بین المللی وجود دارد و تفاوت آن با مفهوم حقوقی، موضوعی است که در نوشته وکیل بین المللی کیست؟ به آن پرداختیم. اما آنچه خدمات حقوقی تجاری بین المللی است بسیار حساتی است.

چراکه از یک طرف، بسیاری از شرکتهای تجاری و تجار مایلند بهره ببرند از خدمات حقوقی وکلایی که بتوانند خدمت حقوقی را در سطح بین المللی ارائه دهند. و از طرفی دیگر، تصور خاصی در ذهن عموم مردم در مورد  وکیل بین المللی  وجود دارد، که ضرورت آگاهی بخشی را دو چندان می کند. بنابر این دلایل، به نظر می رسد مطالعه این مقاله در مورد ماهیت وکیل بین المللی مفید باشد؛

افراد گاهی به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا درگیر مسائل کیفری(جزایی) شده اند، در صدد یافتن وکیل بین المللی هستند. تا از این طریق بتوانند پیگیری امور خود را به وی بسپارند.

توضیحات را با مقدمه ای کوتاه آغاز می کنیم.چرا که دیده می شود که افراد به دنبال وکیل بین المللی در تهران و یا وکیل بین المللی در ایران هستند.

ابتدا باید دانست شغل وکالت همچون شغل  پزشکی و سایر اشتغالات دیگری که با جان و مال و آبروی افراد سروکار دارد، در تمامی کشور ها در مورد آنها حساسیت وجود داشته  واز این رو  تحت نظارت مستقیم مقامات داخلی کشور ها است.

کانون وکلای دادگستری هر کشوری، در خصوص وکلای دادگستری و یا در خصوص پزشکان سازمان نظام پزشکی و یا در خصوص مهندسین سازمان نظام مهندسی یک کشور، مراجع ذیصلاح صدور پروانه های شغلی شناخته می شوند.

این نهادها توسط متخصصین همان حوزه ایجاد شده اند تا افراد فارغ التحصیل از دانشگاهها را برای فعالیت در حوزه عمل و اجرا بیازمایند.

چون که می دانیم مباحثی که افراد در دانشگاهها می آموزند، تنها کلیاتی از آن رشته و نوعا به صورت سطحی است. بنابر این همانطوری که پزشکی هر چند حاذق برای طبابت نیازمند پروانه طبابت از نظام پزشکی است، امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی : وکیل نیز برای فعالیت حرفه ای خود نیازمند پروانه وکالت است.

از سویی دیگر نیز نظام حقوقی هرکشوری متفاوت با دیگر کشور ها است.چرا که قوانین هرجامعه با توجه به عادات، عرف ها، هنجارها، رسوم، مذهب و دیگر ارکان فرهنگی و روابط اجتماعی هرکشور تنظیم می شود و بدیهی است که کشورها دارای قوانین متفاوت باشند.

با این مقدمه کوتاه، توضیحات در خصوص عنوان وکیل بین المللی را با این پرسش مهم آغاز می کنیم که اساسا با توجه به توضیح فوق، آنطور که برخی از مردم می پندارند، آیا این متصور خواهد بود که شخصی با در اختیار داشتن یک پروانه وکالت در کشوری قادر باشد در کشور های متعدد وکالت نماید؟! یا به مفهوم دقیق کلمه وکیل بین المللی باشد؟

مفهوم وکالت نیز مشخصا اینکه شخصی به دستگاههای قضایی، دادگاههای آن کشور مراجعه کند، اقامه دعوای حقوقی و کیفری کند و یا از موکل خود که خوانده یا مشتکی عنه واقع شده است دفاع کند؟

مسلما و منطقا جواب منفی خواهد بود. چراکه دانستیم فعالیت تخصصی وکیل نیازمند داشتن پروانه وکالت در همان کشور است، لذا نظارت در یک کشور بر فعالیت حرفه ای همچون وکالت نافی نظارت ها در کشور دیگر نخواهد بود.

از این رو، محاکم داخلی کشور ها از پذیرش وکیلی که پروانه وکالت کشوری که محکمه در آن واقع شده را نداشته باشد. امتناع خواهند نمود.

بنابر این عنوان وکیل بین المللی و یا هرگونه کلمه ای که این چنین تصوری بوجود آورد که وکیل بین المللی ای وجود دارد که می تواند در محاکم کلیه کشورها وکالت کند منتفی است.

البته وکلا می توانند دارای تخصص های گوناگون باشند.امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی: مانند اینکه  وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال می کند،مانند وکیل تجارت بین المللی – وکیل قراردادهای بین المللی – وکیل برای صادارت  – وکیل متخصص قراردادهای بین المللی و اموری از این دست که در حقیقت موضوعاتی که وکیل انها را پیگیری مینماید امور بین المللی است.

پرسش دیگر اینکه دیده می شود  وکلایی که در زمینه مسائل بین المللی تخصص و تبحر دارند در مراجع داوری بین المللی شرکت می نمایند که گاها محل تشکیل آنها در کشوری نیست که وی پروانه وکالت خود را از آن کشور دریافت داشته است،آیا این موضوع معارض گفته فوق نیست؟

در این باره نیز باید بگوییم خیر و توضیح اینکه؛

اساسا مراجع داوری،مراجع قضایی دولتی نیستند،بلکه مراجع خصوصی ای هستند که طرفین به تشکیل آنها برای حل و فصل اختلافاتشان به صورت خصوصی و بدون ورود مراجع دولتی در مرحلیه رسیدگی توافق نموده اند.

بنابر این با توجه به اینکه بر اساس مقررات داوری در این مراجع هرشخصی به نمایندگی از یکی از اطراف اختلاف می تواند نماینده معرفی نماید ولو اینکه نماینده دارای پروانه وکالت حرفه ای نباشد،وکیل به عنوان نماینده وی در جلسه حضور می یابد.

هر چند که غالبا خصوص اعطای  نمایندگی به  وکلای حرفه ای که تخصص و تجربه انها مسائل تجاری بین المللی است ترجیح بیشتری خواهد داشت.

و یا به عبارت دیگر مراجع داوری،محکمه قضایی نیستند تا عنوان شود وکیل قادر است در کشور دیگر وکالت کند.هرچند مقر تشکیل جلسه داوری در کشوری باشد که وکیل مزبور پروانه وکالت آن کشور را نداشته باشد.

برای اطلاع بیشتر راجع به داوری ها می توانید به مقاله مربوط به داوری در این سایت مراجعه نمایید.اما به هر حال، معمولا شرکتهای تجاری بزرگ برای تفکیک وکلایی که در امور تجارت و قراردادهای بین المللی مشاوره و فعالیت می کنند از وکلایی که در امور داخلی فعالیت دارند، از لفظ وکیل بین المللی استفاده می کنند.

که البته از این منظر اگر نگاه کنیم با اندک تسامح به کاربردن وکیل بین المللی چندان غیر قابل قبول و دور از معنا نخواهد بود ولی به کار بردن وکیل بین المللی با توصیفی است که در بالا نسبت به آن داده شد.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی و قراردادهای تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir