وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعوا در خارج از ایران

با سلام – پس از بررسی کلیات راجع به اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی – به نظر می رسد که مناسب است ارائه کلیاتی راجع به اقامه دعوا خارج از ایران تقدیم گردد.

این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی تصمیم گرفته شود در خارج از ایران اقامه دعوی گردد.این موضوع را به دو دسته تقسیم می کنیم:

 1. مرجع صالح  رسیدگی خارج از کشور، یک مرجع داوری است.

  اگر توافقی راجع به داوری آن مرجع شده باشد، اساسا دادگاهها رسیدگی به دعوا را نمی پذیرند، الیته اگر طرفین خلاف آن را توافق ننمایند. عدم رسیدگی دادگاهها در صورتی که توافق طرفین بر حل و فصل اختلافات بر داوری شده باشد، در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورها وجود دارد.

  دعاوی داخلی : در کشور ما نیز، داوری داخلی دارای فصل به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و دارای قانونی مستقل به نام قانون داوری تجاری بین المللی است، دادگاهها نیز به موجب مقررات مذکور، دعاوی ای را که در آن توافق طرفین بر داوری بوده باشد، استماع نمی نمایند.

  دعاوی بین المللی : در داخل کشور ایران، به موجب فانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ رفتار خواهد گردید. داوری تجاری بین المللی مباحث حقوقی بسیار گسترده ای دارد که می بایست علیحده به آن پرداخته شود.

 2. مرجع رسیدگی به اختلاف بین المللی یک دادگاه دولتی است

   چنانچه رسیدگی به اختلاف بین المللی در یک دادگاه دولتی کشور خارجی مطرح گردد، چون دادگاه های دولتی کشور ها، مامور به اجرای قوانین داخلی آن کشور هستند، موضوع را باید در نظام حقوقی و قانونی آن کشور دنبال نمود.     

    دادگاههای دولتی برای شناخت صلاحیت رسیدگی به اختلاف به قوانین داخلی خود توجه می کنند، البته که اگر کشوری کنوانسیون هایی راجع به صلاحیت دادگاهها را پذیرفته باشد، کنوانسیون به منزله قانون داخلی آنها، بلکه بالاتر از قوانین داخلی آن کشور، شناخته می شود.

همینطور، اگر شخص نخواهد راسا اقامه دعوا نماید، باید از وکیل داخلی آن کشور استفاده نماید، البته اگر مطابق قوانین آن کشور توسط وکیل اجباری نباشد. مباحث راحع به تشخیص صلاحیت بین المللی دادگاه و تعارض قوانین در این موارد پای به عرصه خواهد گذاشت.

بنابر این دادگاه دولتی خارجی، اولین پرسشی که می بایست پاسخ دهد این است که آیا صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا خیر که با مراجعه به  قوانین حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و یا اینکه دعوی مربوطه را مرتبط با نظام حقوقی خو.د نمی داند و رسیدگی نمیکند.

امیر آذرباد – وکیل امور قراردادهای بین الملل وکیل دعاوی بین المللی 

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

داوری بین المللی تجاری

با سلام – شاید بتوان گفت بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تجاری بین المللی حاوی ماده ای است که شیوه حل و فصل اختلافات میان طرفین را از طریق داوری تجاری بین المللی پیش بینی کرده است.

بنابر این اگر بخواهیم حقوق شرکتهای ایرانی و تجاری ایرانی که به هر نحو در سطح بین المللی فعالیت تجاری می کنند را محفوظ داریم، می بایست در این زمینه بسیار حرقه ای عمل کنیم و البته این وظیفه یک وکیل امور تجارت بین المللی است که موکلین یا مراجعین خود را با ارائه خدمات حقوقی تجارت بین المللی خشنود و بی نیاز سازد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی :  روابط حقوقی تحاری بین المللی ، متفاوت و پیچیده تر از روابط حقوقی داخلی است. در نظام حقوقی داخلی، در بررسی اختلافات و روابط برخاسته از قراردادهای تجاری داخلی با یک قانون واحد، دادگاه واحد و یک سیستم حقوقی واحد سر و کار دارید، اما در قرارداد تجاری بین المللی اینگونه نیست.

در قرارداد بین المللی بسیار معمول است که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی ، قانون کشور ما نباشد، طرفین به هر علتی قانون یک کشور خارجی و یا کنوانسیون بین المللی را بر قرارداد خود حاکم نموده باشند. از سویی دیگر، ممکن است مرجع رسیدگی کننده به اختلاف ، مراجع داوری در ایران نباشند و یک مرجع مستقل از کشور متبوع طرفین قرارداد تجاری بین المللی باشد.

تفاوت‌ها به این نقطه نیز خاتمه نمی یابد، احتمال دارد رای داوری بین المللی در همان کشور محل صدور به اجرا در نیاید و محکوم له تصمیم بگیرد رای صادره  را در کشور دیگری  اجرا کند، چرا که معمول است ذینفع، رای داوری را در کشوری که محکوم علیه دارای اموالی باشد به اجرا ببرد.

از سوی محکوم علیه نیز اين امکان وجود دارد که بخواهد تقاضای ابطال رای داوری بین المللی را مطرح کند، که مباحث راجع به تشخیص دادگاه صالح برای تقدیم تقاضای ابطال رای داوری با توجه به اینکه کشورهای جهان، هریک مکانیرم خود را برای داخلی و یا خارجی تلقی کردن آراء داوری دارند مطرح می گردد.

نهایتا اینکه رای داوری باید در یک سرزمین به مرحله اجرا در بیاید و سرانجام محکوم له از یک دادگاه دولتی تقاضای اجرای رای داوری خواهد نمود.

اینها همه ضرورت مطالعه دقیق و مدیریت حقوقی یک وکیل قراردادهای بین المللی را در مرحله تنظیم قرارداد بین المللی بین المللی آشکار می نماید.

تا آنجاییکه به تنظیم قرارداد بین المللی مربوط می گردد، باید شرط داوری با دقت تنظیم شود. خصوصصا وقتی که مدیریت داوری توسط یک نهاد داوری نیست، یعنی داوری موردی است. چرا که در داوری های بین المللی اگر شرط داوری کامل تنظیم نگردد، یا از قوائد استانداردی استقاده نگردد، موحب بلاتکلیفی های بسیاری خواهد گردید.

داوری به شیوه های مختلقی مورد توافق طرفین واقع می گردد. امیر آذرباد وکیل دعاوی تجاری بین المللی : یا موافقتنامه ای مستقل داوری اختلافات طرفین را پیش بینی نموده است، یا  در قرارداد تجاری بین المللی ارجاع به اسنادی شده است که در آن داوری پیش بینی شده است و یا اینکه  مطابق آنچه بیشتر متداول است، در خود قرارداد بین المللی ، برای شیوه حل و فصل اختلافات ، داوری پیش بینی شده است.

البته طریق دیگری نیز وجود دارد، اینکه طرفی با مراجعه به مرکز داوری ، درخواست داوری بدهد و طرف دیگر را به داوری بین المللی تجاری فرا بخواند، البته این امر بستگی به قبول طرف دیگر بر رسیدگی به شیوه داوری خواهد داشت.

امیر آذرباد  – وکیل قراردادهای بین المللی – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

 

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

با سلام – اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی بیشترین حجم از پرسشهای واصله از دفتر حقوقی ما است که از ناحیه شرکتها و تجار ایرانی مطرح می گردد.
بسیار اتفاق می افتد که شرکتهای خارجی به دلایل متعدد، تعهدات قراردادی خود را نقض می کنند و یا تعهدات خود را کامل انجام نمی دهند و شرکتهای ایرانی بعد از مایوس شدن از نتایج مذاکرات ، به فکر اقامه دعاوی در دادگاه ها می افتند و نیاز به وکیل برای طرح دعوای بین المللی علیه شرکت خارجی بوجود می آید.

معمول است که قوانین ملی کشورها ، راه را برای حمایت از اتباع کشور خود برای طرح و اقامه دعوی علیه اتباع کشورهای دیگر هموار می سازند، اما بهتر است با توجه به اینکه نظم نوین بین المللی نیازمند شناخت از ناحیه وکیل دعاوی بین المللی است، موارد زیر را در نظر گرفت.

بر این اساس، این پرسش که چگونه می توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند و دعوای بین المللی را اقامه نمایند اولین پرسش پیش روی آنها است.
حقیقت این است که می بایست چند مورد را از یکدیگر تفکیک نمود.

لذا یک وکیل بین المللی برای طرح دعاوی بین المللی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • آیا در قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات شیوه خاصی پیش بین شده است یا خیر؟ منظور اینکه آیا مراجعه به دادگاههای دولتی و یا مراجع داوری پیش بینی شده است؟
 •    معمول است که قراردادهای تجاری بین المللی حاوی شرط داوری تجاری بین المللی هستند. تجار از دو کشور متفاوت به سختی موافقت می کنند تا اختلافاتشان به دادگاههای دولتی یک طرف قراداد ارجاع شود. حتی در مورد مرجع داوری صلاحیت دار نیز حساسیت هایی را در نظر دارند. از جمله اینکه آن مرجع داوری اعتبار بالایی داشته باشد و داوری بین المللی را به صورت حرفه ای انجام دهد.
 • معمولا، شرط راجع به شیوه حل و فصل اختلافات با قانون حاکم بر خود قرارداد از ناحیه طرفین قرارداد اشتباه گرفته می شود، شیوه حل و فصل اختلافات و مراجع قضایی و یا داوری که در قرارداد پیش بینی شده است به اختلافات رسیدگی می کند، اما در رسیدگی به اختلافات بین المللی به قانون حاکم بر قرارداد در موارد مربوطه مراجعه خواهد نمود.
 • چنانچه در قرارداد تجاری بین المللی شرط داوری بین المللی پیش بینی شده باشد، دعاوی و اختلافات طرفین می بایست به همان مرجع داوری ارجاع شود.
 • مورد بعد در مورد اجرای آراء قضایی کشور ها توسط کشورهای دیگر است. این امور می بایست توسط یک وکیل دعاوی بین المللی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اجرای آراء قضایی صادره در یک کشور دارای مسائل مختلفی است که در قوانین داخلی کشور ها آمده است. در مورد کشور ما ایران، می توانید به بخش اجرای آراء دادگاههای خارجی در قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.

با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

وکیل امور قراردادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

با سلام – در مورد داوری اختلافات تجاری بین المللی بسیار باید آموخت. چرا که حضور وکیل دعاوی تجاری در آن بسیار پررنگ است. از سوی دیگر نیز شرکتها و تجار بین المللی نیازمند داشتن وکلای متخصص در امور داوری بین المللی هستند. یکی از این موارد قرارنامه داوری است.

بیش از نود درصد از اختلافات تجاری بین المللی در دیوان های داوری و یا به صورت داوری موردی حل و فصل می گردد و از  یک وکیل تجاری که قراردادهای بین المللی را تنظیم و مشاوره می دهد انتظار می رود که در دعاوی بین المللی نیز وکالت حرفه ای و تخصصی از موکلین خود داشته باشد و که مستقیما به حوزه داوری بی المللی مربوط است.

بسیاری از داوران حرفه ای بین المللی ، اساسا بدون تنظیم و انعقاد قرارنامه داوری شروع به داوری نمی کنند. قرارنامه داوری کمتر در کتب تجاری به آن پرداخته می شود اما در عمل بسیار نکته حائز اهمیتی است

در تجربه ای که اخیرا به عنوان وکیل خوانده در یک اختلاف ارجاع شده به داوری داشته ام، داور رسیدگی کننده بدون انعقاد قرار نامه داوری شروع به داوری نمود اما به همین لحاظ و اشکالاتی که در نبود قرار نامه داوری بود، اساسا امکان صدور رای حل و فصل کننده اختلاف برای داور در پروسه رسیدگی پرونده و با استفاده از ضعف فقدان قرار نامه داوری مهیا نشد.

موارد متعدد و استانداردی معمولا در قرار نامه داوری درج می گردد. که معمولا در قواعد داوری نهادهای داوری به آنها اشاره شده است. نمونه مناسب برای وکلا در ایران به نظر ماده ۳۹ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران است. که می توانید به آن مراجعه نمایید. مواردی همچون مشخصات طرفین، خلاصه ای از ادعاها و مدافعات، محل و زبان داوری و اموری از این دست.

وجود قرارنامه داوری، از بروز بسیاری از موارد مخل رسیدگی داوری جلوگیری می نماید.

امیر آذرباد – وکیل تجاری داخلی و بین المللی – اختلافات و قرادادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

با سلام، هر کشوری بنا به ملاحظات حقوقی و غیر حقوقی خود، ملاکهایی را برای بین المللی بودن داوری در نظر می گیرد. از این روی، برای تعیین ملاک بین المللی بودن داوری در این زمینه می بایست به قوانین داخلی هر کشور مراجعه نمود.

 • اما ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران چیست؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است، از این روی، یک وکیل قراردادهای بین المللی که در هر کشوری فعالیت می کند، دست کم باید موضوع قوانین داخلی کشور متبوع خود را مطلع باشد. چرا که مرجع پرسش وکلای سایر کشور ها در این زمینه واقع می شود.

قانون داوری بین المللی ایران (مصوب سال ۱۳۷۶) در ارائه ملاک بین المللی بودن داوری ، بسیار گویا است. در بند ب از ماده ۱ از این قانون پیش بینی شده است که” داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

داوری اختلافات تجاری بین المللی مطابق این قانون صورت می پذیرد. اگر چه قانون تجارت ایران، عملیات و فعالیتهای تجاری را مشخص کرده است، اما داوری بین المللی تجاری ایران، روابط تجاری بین المللی گسترده تری را پوشش می دهد. فرضا خدمات مشاوره ای در قانون تجارت ایران احصاء نشده است، اما این عمل مطابق بند ۱ از ماده ۲ روابط تجاری تلقی شده و چنانجه بین المللی شناخته شود، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران رسیدگی می شود.

با سپاس – امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

با سلام، در مورد  شرط داوری در قراردادهای بین المللی در این سایت مطالبی قرارداده شده است. همچنین به فراخور تجربه های عملی، مطالبی تحت عنوان نکات کاربردی راجع به اجرای آراء داوری تجاری بین المللی نیز در دسترس علاقه مندان به تجارت بین المللی قرار گرفته است.

آنچه موضوع این مطلب است، زبان داوری است. این امر اگر چه در داوری های اختلافاتی که در داخل کشورها بروز می نماید، اساسا ایجاد نمی شود، در داوری های داخلی کشور ما،  زبان داوری فارسی است.

اما می دانیم که در داوری های تجاری بین المللی، طرفین به ندرت با زبان یکدیگر آشنایی کامل دارند. بنابر این باید در مورد اینکه در داوری چه زبانی مورد استفاده قرار گیرد با یکدیگر توافق نمایند.

بسیار اتفاق می افتد که در شروع فرآیند داوری ، معمولا یک زبان مورد توافق طرفین واقع می گردد. اما نباید این موضوع را دست کم گرفت. اگر توافقی در میان نباشد، داور خود زبان داوری را معین می نماید، زبان قرارداد ، مکاتبات طرفین، اسناد و موارد متعددی وجود دارند که مبنای تصمیم داور در خصوص تعیین زبان داوری است.

بنابر این؛ اگر رسیدگی داوری خارج از ایران باشد، این امر بسیار با اهمیت می شود، به طور مثال اینکه نمی توانید هر شخصی را ، حتی اگر در مورد جریان اختلاف بسیار صاحب صلاحیت باشد به عنوان نماینده خود معرفی نمایید! با دست کم محدودیتهایی برای شما در این رابطه ایجاد می شود. و این امر منجر به تحمیل هزیه هایی خواهد گردید.

یا اینکه راجع به ترجمه اسناد قابل ارائه به داوران نیز، زبان داوری اهمیت خود را نشان خواهد داد. اگر چه ترجمه اسناد شاید در بادی امر، موضوعی کم اهمیت باشد، اما اینکه مراکز ترجمه رسمی برای ارائه ترجمه رسمی، اصول اسناد را مطالبه می کنند می تواند در برخی موارد به یک مانع تبدیل گردد. اشخاصی که درگیر پروسه های رسیدگی و لزوم ارائه ترجمه رسمی اسناد خود بوده اند، این مشکلات را به خوبی درک نموده اند.

از این روی، در زمان تنطیم  قراردادهای تجاری بین المللی می بایست به زبان داوری هم توجه داشته باشید. تا در صورت ارجاع اختلاف به داوری ، با محدودیتهای ناشی از عدم آشنایی با زبان داوری مواجه نشوید یا دست کم، آن را پیش بینی کرده باشید.

امیر آذرباد- وکیل امور تجارت بین المللی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری

با سلام؛ در مورد نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری به نظرم می رسد که نیازمند ارائه توضیحاتی هستیم.

به دفعات در مراجع بین المللی که وکیل شرکتهای بین المللی بوده ام، متوجه شده ام گاهی افراد با بی اطلاعی و سردرگمی مواجه هستند. بنابر این چونکه این سایت مرجع بسیاری از افراد و از جمله همکاران است و  وکالت دعاوی بین المللی علاوه بر اینکه از مهمترین خدمات این دفتر حقوقی است نیاز اصلی یک وکیل دعاوی بین المللی  نیز به شمار می آید، از این بابت  مطالب زیر را در این باره ارائه می نماییم.

مراجع داوری بین المللی معتبر معمولا در کتب و انتشاراتی که ارائه می نمایند، راههای ارجاع و اقامه دعوای بین المللی تجاری به خودشان را بیان می دارند. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : اگر مرکز داوری اتاق ایران را یکی از معتبر ترین نهادهای داوری تجاری در ایران بدانیم، می توانیم راههای اراع دعوا به این مراجع داوری را بیان داریم.

 •   راههای و نحوه اجرای دعوای بین المللی به مراجع داوری

به موجب متن انگلیسی منتشره از مرکز داوری اتاق ایران، آنچه برای نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری قابل برداشت است، سه راه مشخص شده ای است در این باره وجود دارد؛

۱- توافقنامه مستقل داوری

۲- شرط داوری ضمن یک قرارداد

۳- ارجاع عملی خواهان و قبول خوانده

بنابر این این سه مدخل برای ارجاع داوری اختلافات در این مرکز وجود دارد.

 امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : البته این سه شیوه در تمام دنیا و مراجع داوری بین المللی به طور عمومی جریان دارد. اگر بخواهیم توضیح مختصری راجع به طرق ارائه شده برای  داوری بین المللی ارائه دهیم اینکه؛

 • توافقنامه مستقل به این مفهوم است که طرفین دارای یک توافق علیحده و جدا از قراردادشان باشند که در آن اشاره شده است که اختلافات راجع به یک قرارداد به داوری ارجاع می گردد.
 • شرط داوری نیز که شایع ترین شکل توافق طرفین است، شرطی از شروط و مفاد یک قرارداد بین المللی است که ارجاع دعوا به داوری را مقرر داشته است، و
 • سومین راه این است که بدون اینکه طرفین راجع به داوری توافقی داشته باشند، متقاضی با ارجاع اختلاف به داوری و تقاضای رسیدگی داوری و قبول از ناحیه خوانده، عملا داوری شکل بگیرد‌.
 •  تنظیم درخواست داوری برای شروع اقامه دعوای بین المللی تجاری

      پس از اینکه دانستیم، یک دعوای بین المللی به چه طرقی به مراجع داوری بین المللی ارجاع می گردد، نوبت به مرحله بعد می گردد که حتما می بایست یا مشاوره تخصصی یک وکیل تجاری صورت پذیرد، چرا که تمامی آنچه در پرونده ها مکتوب می گردد می تواند شما را پایبند نماید و بر سرنوشت دعوای بین المللی شما اثر گذار باشد. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : بسیاری از مسائلی که روند دعاوی شما را تسهیل می کند می تواند در تنظیم قرارداد بین المللی مدنظر قرار گیرد که از این حیث نیز، چنانچه قرارداد تجاری بین المللی حرفه ای و با مشاوره یک وکیل قراردادهای بین المللی تنظیم شده باشد، می تواند در این مرحله بسیار برای شما سودمند باشد.

این مرحله، تنظیم درخواست داوری است. بر حسب زبان انتخاب شده برای داوری و دعوای شما در قرارداد تجاری بین المللی ، زبان مورد توافق در کلیه دعاوی نیز رعایت می گردد.البته انتخاب زبان دیگر  قابل توافق است. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

معمولا در تجربه های وکالت دعاوی بین المللی که داشته ایم، چنانچه موکل مایل به مکاتبه و سیر دعوا بر اساس زبان دیگری است، دادخواست را به زبان مورد درخواست وی تنظیم کرده ایم و در برخی موارد، خوانده نیز به زبان درج شده در دادخواست پاسخ گفته است و عملا این توافق شکل گرفته است. همانگونه که می دانیم وکالت در دعاوی بین المللی امری تخصصی است و تمام این موارد جزیی نیز دارای آثار حقوقی خواهد بود.

 • مطالعه قواعد داوری مرجع داوری

مطالعه قواعد داوری مرجع داوری بسیار حائز اهمیت است. این ضرورت هم در حین تنظیم قرارداد بین المللی وجود دارد و هم در مرحله بروز اختلاف. بنابر این ، چون قانون و آیین رسیدگی به پرونده بر اساس قواعد مرکز داوری است که دعوا به آنجا ارجاع می شود، موضوعی بسیار مهم است.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی تجاری

 Attorney at law – International Commercial Disputes