دسته: دعاوی و اختلافات ملکی

تشریفات گمرکی در تجارت بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

تشریفات و امور گمرکی جزیی از منابع تجارت بین المللی است که ناشی از مقررات داخلی کشور ها است. تقریبا در تمامای کشور های دنیا تشریفات و امور گمرکی نسبتا مشابه یکدیگر وجود دارد و تلاشهای فراوانی نیز برای یکسان شدن این رویه ها و مقررات در سطح بین المللی صورت پذیرفته است.

به هر روی، این امور اگر چه خاص امور بازرگانی است و کمتر مسائل جزیی آن در حقوق تجارت بین المللی بحث می شود، اما چون وکیل امور قراردادهای بین المللی و دست اندر کاران این امور می بایست نسبت به اجرای قرارداد نیز پیش بینی های لازم را داشته باشند، لذا لازم می دانیم گاهی سئوالات در این زمینه هم پاسخ داده شود.

هم وطن محترمی آنگونه که بنده فهمیده ام پرسیده اند؛

 در قراردادشان از شرکت ترکیه ای تمامی هزینه ها تا رساندن کالا به تهران را طرف ترکی در قراداد پذیرفته است.پس از ارسال کالا ها اجناس چند ماه است که در گمرک مانده است،اگر هزینه ها زیاد شود مبلغ اضافه را چه کسی باید بپردازد؟

با سلام؛

هم وطن محترم؛

در برخی از کالاها بعضا تاخیر در ترخیص اتفاق می افتد و این طبیعی است، اما در خصوص قراردادتان عرض می گردد چنانچه حقوق ورودی افزایش یابد به کالای شما تعلق نخواهد گرفت چرا که براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲:افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست و از آنجاییکه طبق بند ت از ماده ۱ از همین قانون انبار ها داخل در اماکن گمرکی هستند از این بابت نگرانی نداشته باشید

البته در هرحال چونکه هزینه های گمرگی در قرارداد خرید شما بر عهده فروشنده است افزایش نیز بر عهده وی خواهد بود چرا که ریسک تقبل هزینه ها را پذیرفته است.این نکته را نیز باید مدنظر قرارداد که در زمینه اجرای قرارداد بین المللی می بایست حسن نیت وجود داشته باشد، لذا تمامی اموری که منجر به کاهش خسارات و هزینه ها است می بایست از طرف شما نیز انجام گیرد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

بارنامه آن بورد در حمل ونقل بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم؛

اهمیت حمل و نقل بین المللی کالا در تجارت و بازرگانی بین المللی بر کسی پوشیده نیست، اساسا کالا خریده می شود تا حمل گرددو به دست خریدار برسد، این امر تا آنجا است که در حقوق برخی از کشورها نظیر آلمان، تا کالای خریداری شده به خریدار تحویل نشود، مالکیت آن به وی منتقل نشده است.

درست است که این امر در حقوق ایران وجود ندارد و مالکیت کالا با ابراز ارداه دو طرف بر خرید و فروش و بدون انکه کالا تحویل شود منتقل می گردد، اما این امر از اهمیت تحویل کالا به خریدار کم نمی کند.

در تجارت و بازرگانی بین المللی نیز تحویل کالاها بسیار مورد توجه بوده و می توان گفت بدون حمل و نقل تجارت بین المللی به مفهوم ذاتی خود قابل تحقق نیست، از این رو مسائل و موضوعات حمل و نقل بین المللی بسیار مبتلا به است. 

حمل و نقل بین المللی نیز از حیث طرق حمل، به سه دسته کلی حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی منقسم می شود که هریک از آنها دارای مسائل، موضوعات، واژگان، کنوانسیونها و رویه های مختص به خود هستند.

به طور مثال بارنامه در حمل و نقل دریایی به مفهوم سند مالکیت کالا به شمار می آید، حال انکه همین بارنامه(راهنامه) در حمل و نقل هوایی لزوما به این معنا نیست.

از طرف دیگر نیز اصطلاحات و واژگانی در حمل و نقل بین المللی به کار می رود که نیاز به تفهیم انها احساس می شود که در زیر به یکی از انها جواب می دهیممدیر فروش محترمی از شرکتی، خواسته بودند مفهوم بارنامه روی عرشه  یا آنبورد توضیح داده شود:

هم وطن محترم این واژه مروبط به حمل و نقل بین المللی کالای خریداری شده است همانطوری که از خود واژه نیز قابل استنباط است اصطلاحا این بارنامه این مفهوم را می رساند که کالای خریدرای شده تحویل کشتی شده و در فضای انبار داخل کشتی نیز قرار گرفته است و این کشتی کالا را حمل خواهد نمود

البته نکته های حقوقی مهمی نیز خواهدداشت اینکه به بانک گشایش کننده اعتبار نشان می دهد که کالا از تصرف مالک یا ذینفع خارج و در اختیار شرکت حمل و نقل قرار گرفته است اشخاص درگیر در مسائل حقوقی اهمیت این موضوع را بیشتر درک می کنند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

امور گمرکی

با سلام به خوانندگان محترم سایت؛

امور گمرکی و مسائل مربوطه در این حوزه، عمدتا در خصوص بازرگانی بین المللی است و آنچه در این سایت به آن پرداخته می شود مسائل حقوقی تجارت بین المللی است، اما نمی توان از اهمیت امور بازرگانی گذشت و نسبت به آن بی اهمیت بود. چرا که از سویی عرفا افراد تفکیکی نسبت به این دو امر قائل نیستند  و از سوی دیگر نیز این امور در هزینه های بر آوردی موثر است.

 تاجر و ایرگان داخلی در سئوالی که در این سایت قرار داده اند اظهار داشته اند که در معامله و قراردادشان از شرکت ترکیه ای تمامی هزینه ها تا رساندن کالا به تهران را طرف ترکی در قراداد پذیرفته است. پس از ارسال کالا ها اجناس چند ماه است که در گمرک مانده است،اگر هزینه ها زیاد شود مبلغ اضافه را چه کسی باید بپردازد؟

در مورد این سئوال باید عرض کرد، در برخی از کالاها بعضا تاخیر در ترخیص اتفاق می افتد و این طبیعی است اما در خصوص قراردادتان عرض می گردد چنانچه حقوق ورودی افزایش یابد به کالای شما تعلق نخواهد گرفت، چرا که براساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲: افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست و از آنجاییکه طبق بند ت از ماده ۱ از همین قانون انبار ها داخل در اماکن گمرکی هستند از این بابت نگرانی نداشته باشید.

البته در هرحال چونکه هزینه های گمرگی در قرارداد خرید شما بر عهده فروشنده است، افزایش نیز بر عهده وی خواهد بود چرا که ریسک تقبل هزینه ها را پذیرفته است.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم سایت:

امروزه نیاز به برقراری روابط تجاری در سطح بین المللی نیازمند شناخت دقیق مسائل فنی، پیش بینی اشکال مختلف آنها ،شفافیت تعهدات و حقوق و تکالیف طرفین روابط تجاری است.

تجار می بایست به شدت از قبول مسئولیتهای غیر شفاف بپرهیزند.

چنانچه درصددند در یک رابطه تجاری وارد شوند، زوایای آنها را به دقت روشن کنند و به طور کلی از هرامر مبهمی که  که می تواند بعدا منشاء اختلاف باشد برحذر باشند.

به تجربه ثابت شده است که بیشتر اختلافات تجاری بر سر حدود و صغور تعهدات طرفین رخ می دهد.

بنابر این بهترین روشی که می توان با خاطر آسوده به مسائل تجاری پرداخت، تنظیم یک قرارداد است که دارای دو صفت جامع و مانع باشد.

جامع به این معنا که حاوی تمام آنچیزی که شما در برقراری یک رابطه تجاری و حقوقی از طرفتان انتظار دارید باشد و مانع به این معنی که فارغ از تعهداتی باشد که شما حاضر به پذیرش آنها نیستید، اما طرفتان ممکن است از شما توقع انجام آن را داشته باشد.

امروزه دیگر روابط تجاری گسترده تاب تحمل روشهای سنتی و کدخدا منشی را ندارد.

تنظیم یک قرارداد ناقص و معیوب گاهی به ورشکستگی یک شرکت و یا تاجر با سابقه منجر می گردد.

خسارتهای بر آمده از یک قرارداد ناقص گاها از کل مبلغ قرارداد فراتر می رود به تمام سرمایه و دارایی یکی از طرفین سرایت می کند.

  قراردادهای تجاری بین المللی دربردارنده مسایل متعددی است؛

طرفین قرارداد و روشن ساختن روشهای مذاکراتی آتی برای آنان، زبان قرارداد، محل اجرای قرارداد، خسارتهای عدم انجام تعهدات، ضمانت اجراهای حقوقی اعم از حق درخواست وجه، توانایی فسخ قرارداد، روشهای مطمئن برای پرداخت ها نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، انتخاب صحیح روش حمل کالا، انتخاب صحیح قاعده اینکوترمز است.

از جمله موارد دیگر؛ انتخاب هوشمندانه قانون مناسب حاکم بر قرارداد،انتخاب صحیح مقر رسیدگی داوری، پیش بینی روش شیوه رسیدگی به اختلافات ودهها مورد  دیگ.

اینها تنها بخشی از مسائلی است که در یک قرارداد بین المللی می بایست به آن توجه ویژه نمود.

البته این موارد در مقاله شروط عمومی و اختصاصی قرارداد بین المللی توضیح بیشتری دارد.

لینک مقاله:http://lawoffices.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae/
امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

تجارت متقابل در تجارت بین المللی و نقش وکیل تجاری

با سلام- پرداخت های مالی در مبادلات و معاملات و قراردادهای تجاری بین المللی یکی از ارکان قراردادها به شمار می آید از همین رو نیز بدیهی است که مقررات ارزی هر کشوری محدودیتهایی را برای جابه جایی وجوه و ارز آن کشور مقرر می دارد.

علاوه بر این محدودیتها،  انتقال ارز نیز مشمول هزینه نیز خواهند بود. در این میان، تجارت متقابل در تجارت بین المللی حاضر نقش عمده ای را ایفاء می نماید.

کشور هایی که عمدتا تک محصولی هستند و برای فروش محصولات دیگر خود بازاری در عرصه بین المللی ندارد عمدتا و یا کشورهایی که مشمول تحریم ها قرار می گیرند، مایل به انعقاد مبادلات از این طریق هستند.

در این باره بانکهای کشورهای مختلف شیوه هایی را برای رونق دادن به این شکل از مبادلات مقرر کرده اند که در آینده در این سایت مطالب بیشتری قرار خواهد گرفت. خرید متقابل یکی از پاسخها به این مشکلات است.

آنچه درباره توصیف رابطه حقوقی مبادلاتی بین المللی طرفین در منابع خارجی بیان می گردد، را به صورت زیر می تواند دید:

those transactions in which one party supplies goods, services, technology or other economic value to the second party, and, in return, the first party purchases from the second party an agreed amount of goods, services, technology or other economic value

اجازه بدهید موضوع را با مثال پیش ببریم، فرض کنید اگر تاجر الف در کشور ترکیه مقادیری ماده شیمیایی مشخص را از ایران سفارش خرید داده است و نظیر همان ماده شیمیایی توسط تاجر دیگری از یک شرکت در کشور ترکیه خریداری شده و وی در صدد فروش آن به شرکتی در ایران است، طرفین توافق می نمایند که شرکت ترک کالای خریداری شده را در ترکیه از شرکت ترک تحویل بگیرد و انتقال وجه نیز بالتبع بدون نیاز به جا به جایی از یک کشور به کشور دیگر انجام یابد.

در این گونه موارد به نظر می رسد کسب مشورت از یک وکیل قراردادهای بین المللی مفید باشد، تا قرارداد تنظیمی در عین اینکه دارای پوشش ریسک برای طرفین است، موارد را به صورت روشن در قرارداد تجاری بین المللی مزبور بیان نماید.

البته این یکی از روشهای تجارت متقابل است که به swap موسوم است.این نیز منوط به داشتن اطلاعات بازار و توافق طرفین و همچنین کیفیت یکسان محصولات در شرایطی است که دارای پیچیدگی های مختص به خود است. 

مقالات مرتبط :

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

 باسلام؛ ، اینکوترمز یا همان قواعد تجاری بین المللی در جایی به کار گرفته می شود که در یک قرارداد تجاری بین المللی ، کالا  از یک محل به محل دیگر حمل می شود. انتقال کالا و در مقابل دریافت وجه و مبلغ آن، اساسی ترین بخش و هدف اصلی یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا را تشکیل می دهد.

چرا که وظایف طرفین قرارداد بین المللی  حکم می کند فروشنده به دنبال دریافت وجه و خریدار به دنبالدریافت کالای خریداری باشد و جز این، اساسا قرارداد تجاری بین المللی برای آنها مفهومی ندارد.

بر هیمن مبنا است که گفته می شود قراردادهای تجاریی بین المللی در تجارت بین الملل ابزاری است که طرفین قرارداد بین المللی آن را برای رسیدن به اهداف مشخص شده به کار می گیرند.

بنابر این مفاد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی حول محور این دو مقوله قرار می گیرند. در مورد مکانیزم های اطمینان بخشی که فروشنده باید در پیش گیرد تا وجه را به بهترین وجه ممکن و با کمترین ریسک دریافت کند و اینکه در این زمینه چطور یک وکیل تجاری بین المللی می تواند به وی کمک کند، مطالب متعددی در این سایت www.lawoffices.ir قرار داده شده که می توانید به آنها مراجعه فرمایید؛ اما در اینجا می خواهیم با مکانیزم و فلسفه وجودی اینکوترمز آشنا شویم.

مهمترین مواد یک قرارداد خرید و فروش باید به این امور بپردازد و تا آنجا که ممکن است، شیوه و محل و سایر موضوعاتی که راجع است به تحویل کالا به صورت کاملا آشکار تعیین گردد.

مفهوم ساده اینکوترمز را اینگونه بیان می کنیم؛ سابقا دو طرف خریدار و فروشنده برای اینکه کالا به دست خریدار برسد با پرسشهای زیادی رو به رو بوده اند، و بخش زیادی از اوقات مذاکرات قراردادی به توافق بر سر این موضوعات صرف می گردید.

پرسشهایی از این دست که، خریدار کالای خربداری شده را کجا تحویل بگیرید؟

  1. در محل انبار فروشنده خارجی و یا در محل فعالیت وی؟
  2. هزینه و تعهد حمل کالا با چه کسی است؟
  3. هزینه و تعهد بیمه با چه کسی است؟
  4. هزینه بازرسی کالاها با چه کسی است؟
  5. هزینه اخذ مجوزهای صادراتی باچه کسی است؟
  6. قرارداد حمل کالارا چه کسی منعقد می کند؟ و هزینه آن با کیست؟

 می دانیم پاسخ به تمامی آنها، نیازمند صرف وقت و مذاکرات فشرده در این خصوص خواهد بود. البته اینها صرفا سئوالاتی کلی در این زمینه می باشد، اینکه در زمان بارگیری کالا (در کانتینر)، کانتینر به لبه حصار کشتی برخورد کند و کالا تلف شود آیا بر عهده خریدار است یا فروشنده مسئله ای متعارف نبست که در جلسه برای مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی مطرح گردد و بررسی اینگونه ریسکها، معمولا مورد توجه یک وکیل قراردادهای بین المللی است تا یک تاجر بین المللی.

از این روی، جامعه تجارت بین المللی به مرور دریافت که می تواند با کد گذاری صورتهای مختلف و فروض مختلف و انتخاب یک کد، طرفین قرارداد را به درک مشترک سوق دهند.

به عبارت دیگر صورتهای مختلفی که تحویل کالا از محل تجاری فروشنده در کشور خود طی می کند تا به محل خریدار برسد در نظر گرفته شد و در مورد هر فرض و موقعیت قاعده مخصوصی تعیین شد، بنابراین با مشخص کردن یک قاعده، دو طرف در می یافتند که کالا در کجا و با صرف چه هزینه هایی تحویل می گردد. به این ترتیب مفهوم ساده اینکوترمز شناخته می شود.

قواعد تجاری بین المللی که موسوم است به اینکوترمز، در حقیقت بخشی از رابطه خرید و فروش کالا است که به تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا و سایر هزینه ها و موارد پیرامونی آن می پردازد که مستقیما بر اقتصادی بودن و یا اقتصادی نبودن خرید و یا فروش شما اثر می گذارد. چونکه اگر بنا باشد شما کالا را در محل بندر فروشنده در یک کشور تحویل بگیرید، مجبورید هزینه حمل و بیمه آن را به عنوان خریدار تا محل مقصدتان متقبل شوید.

می دانیم اینکه کالا در کجا تحویل می شود دارای قیمتهای متفاوت است، البته منظور از تفاوت قیمت، قیمت های اضافی ناشی از هزینه های حمل، بیمه، تشریفات گمرکی و سایر موارد است که به قیمت تمام شده برای خریدار اضافه می شود و به عبارت دیگر می توان گفت مبلغ کالا در مکانهای مختلف چقدر برای شما تمام می شود.

هریک از این اصطلاحات دربردارنده حقوق و تکالیفی است. فرضا اگر قرارداد شما برمبنای قاعده  ( CPT ) تنظیم شده است و شما خریدار کالای مورد نظرهستید، فروشنده می بایست کالا را به شرکت حمل و نقل تحویل دهد، مجوزهای صادراتی را اخذ نماید، اگر کشور متبوع وی برای صدور مجوز صادرات مالیات وضع نموده هزینه های لازم را بپردازد،هزینه بارگیری کالا و هزینه حمل و نقل را بپردازد و غیره .

بنابراین با دقت تمامی جزییات را می بایست درنظر بگیرید و هزینه – فایده را محاسبه دقیق نمایید و آن را به یکی از موارد وظایف طرفین قرارداد بین المللی اضافه نمایید.

در این زمینه تنها مشاوره مالی کفایت کننده نیست، بلکه به مشاوره گمرکی نیز نیازمندید تا از مقررات گمرکی و بازرگانی نیز مطلع شوید.

به عنوان نمونه می توان به جریمه استفاده از ناوگان خارجی اشاره نمود که مقرر می دارد اگر در مواردی که کشتیرانی جمهوری اسلامی حضور دارد از ناوگان خارجی استفاده کنید، جریمه ای( حدودا ۱۰%) به شما تعلق خواهد گرفت. که بر افزایش هزینه تمام شده شما موثر است.

این امر لزوم هماهنگی و همکاری یک تیم که متشکل از مشاور حقوقی تجارت بین المللی، مشاور مالیاتی، مشاور بازرگانی، مشاور فنی و یا شاید حتی یک ترخیص کار را  روشن می کند که البته نهایتا تمامی این مشاوره ها توسط وکیل قراردادهای بین المللی در قرارداد به نحو صحیح قانونی درج خواهد گردید.

امیر آذرباد
وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی
www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط :