وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

با سلام – یکی از مواردی که در اقامه دعاوی در مراجع داوری بین الملی مورد پرسش است، هزینه های رسیدگی و مطالبه آنها در داوری های بین الملی است.

برای این مورد بهتر است قدری توضیح مقدماتی بدهیم.

فرض کنید شخصی در یک قرارداد خرید و فروش، مالی را خریداری نموده است، چنانچه طرف مقابل که در فرض ما فروشنده است، از تحویل آن مال امتناع ورزد، خریدار به ناچار می بایست در دادگاه بر اساس قوانین اقامه دعوا علیه فروشنده نماید.

چونکه خریدار برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه شده است و هزینه دادرسی بر وی تحمیل شده است، بنا به درخواست وی، مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز رسیدگی و حکم صادر می نماید.

اما در داوری های بین المللی اینگونه نیست، اساس شکل گیری داوری و رسیدگی داوران، بر اساس توافق طرفین است. به این مفهوم که در مواردی داوران ورود و رسیدگی می نمایند، که طرفین در آن مورد توافق نموده باشند.

بنابر این، اگر چنانچه در شرط داوری در قرارداد بین المللی و یا موافقتنامه داوری، توافقی نسبت به صلاحیت داوران برای رسیدگی و صدور رای نسبت به خسارات دادرسی نباشد، داوارن قادر به صدور رای داوری در زمینه خسارات دادرسی نخواهند بود.

البته که به نظر می رسد، شخص محکوم له بتواند برای مطالبه خسارات دادرسی ( هزینه های داوری) به دادگاه مراجعه نماید و جبران خسارت خود را مطالبه نماید.

نکته دیگر اینکه، موضوع امکان صدور رای بر خسارات دادرسی تفاوتی در داوری های داخلی و داوری های بین المللی ندارد. در هر دو داوری همین مکانیزم برقرار است.

این توضیح را اضافه می نماییم که داوری اختلافات داخلی که به آنها اصطلاحا داوری داخلی گفته می شود، مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است، یعنی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این قانون و داوری اختلافات بین المللی که اصطلاحا به آن داوری بین المللی گفته می شود، مشمول قانونی داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ است.

امیر آذرباد – مشاور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات راجع به داوری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

انحصار وراثت

با سلام – سئوالات زیادی راجع به حصر وراثت در این سایت ارجاع می شود، از این روی لازم می دانیم در مورد حصر وراثت توضیحاتی ارائه دهیم که در بردارنده موارد کاربردی امور حصر وراثت باشد.

 • مفهوم حصر وراثت 

 به طور ساده می توان گفت ، همانطوری که از عنوان انحصار وراثت بر می آید، تصدیقی است که مقام قضایی به اشخاص ذینفع می دهد که در بردارنده وراث متوفی و عده آنها و نسبت آنها با متوفی است.

 در تصدیق انحصار وراثت یا همان گواهی انحصار وراثت دادگاه ، که البته به موجب قوانین جاری ، این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است، اقدام به تصریح  نسبت به تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی و همچنین نسبت سهم هریک از وراث  می نماید.

 • آیا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت به شکل دادخواست است یا درخواست؟

در قوانین موضوعه، تقاضای وراث درخواست نامیده شده است، اما به لحاظ موازین آیین دادرسی مدنی، این تقاضا به موجب دادخواست تقدیم می گردد. بنابر این تمامی موارد دادخواست در آن رعایت می شود، این را اضافه می نماییم که، در این دادخواست، اخیرا، جای مشخصی برای خوانده خاصی در فرم های سیستمی دفاتر خدمات وجود ندارد، به این مفهوم که این دادخواست خوانده ندارد، اما مشخصات متوفی در یکی از ستون های دادخواست ذکر می گردد.

 • چه اشخاصی می توانند تقاضای انحصار وراثت بدهند؟

به موجب قوانین، هم وراث و هم هر شخص ذینفعی می تواند تقاضای انحصار ورثت بدهد، بنابر این اینکه بعضا شنیده می شود تنها وراث تقاضا انحصار وراثت می دهند، از لحاظ مقررات قانونی صحیح نبوده، نافی حقوق هر شخص ذینفع برای تقاضای انحصار وراثت نیست.

 • مرجع صالح به رسیدگی به درخواست حصر وراثت کجا است؟

همانطوری که گفته شد، به موجب قوانین ، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی، صالح به رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت شناخته می شود. البته می دانیم که دادخواستها دیگر مستقیما توسط اشخاص به شورای حل اختلاف تقدیم نمی شود، بلکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست را ثبت و آن را به همراه ضمائم به شورای حل اختلاف صالح که بر اساس آخرین اقامتگاه متوفی در دادخواست مشخص شده است ، ارجاع می دهند.

بنابر این به هر کدام از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر جای کشور می توانید مراجعه نمایید.

 • مستندات تقاضای انحصار وراثت چیست؟

شناسنامه  وراث – شناسنامه متوفی – گواهی فوت و شهادتنامه محضری از جمله مستندات تقاصای انحصار وراثت می باشد که توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اسکن شده و به پیوست دادخواست به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع داده می شود.

 • اگر شناسنامه متوفی یا هر یک از وراث را در اختیار ما نباشد چه کاری باید کرد؟

اگر شناسنامه متوفی یا هر کدام از ورثه در دسترس نباشد، می بایست این مطلب را در دادخواست ذکر نمایید تا شورا نسبت به استعلام ، حسب مورد از مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت احوال اقدام نماید.

هرچند که شورای حل اختلاف، اگر شناسنامه ها را هم ضمیمه نموده باشید، نسبت به اخذ استعلامات مورد نیاز از جمله ثبت احوال اقدام خواهد نمود.

در شهرهایی مانند تهران که به واسطه وسعت و جمعیت، ادارات ثبت احوال مناطق مختلف وجود دارد، اداره ثبت احوال مربوط به همان منطقه نامه را می پذیرد، درست است که تمامی ادارات ثبت احوال می توانند پاسخ استعلام را بدهند، اما در عمل اداره ثبت احوال همان منطقه نامه را می پذیرد، بنابراین بهتر است با شناسایی اداره ثبت احوال مربوطه از اتلاف وقت جلوگیری نمایید.

 • شهادتنامه محضری چگونه گرفته می شود؟

فرم های مخصوصی است که برای شهادتنامه حصر وراثت در اختیار متفاصیان قرار دارد. این فرم را حتی می توانید از واحد کپی شورای حل اختلاف هم تهیه بفرمایید. موضوع شهادت از جمله تعداد وراث ، مشخصات آنها و نسبت آنها با متوفی است.تعداد مورد نیاز شهود سه نفر است. این شهادتنامه توسط اشخاص تنطیم و امضاء شهود در ذیل شهادتنامه توسط دفتر اسناد رسمی، گواهی می شود.

 • اظهارنامه مالیاتی

مطابق قوانین، صدور گواهی انحصار وراثت برای مواردی که ماترک دارای ارزش بالاتر از سه میلیون تومان است، نیاز مند وجود اظهارنامه مالیاتی است. این مورد را می بایست با مراجعه به اداره مالیاتی که صالح به رسیدگی به پرونده مالیاتی است پیگیری نمایید.

شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به درخواست گواهی انحصار وراثت نامه ای خطاب به اداره مالیات صادر نخواهد کرد، بنابر این خود متقاضی می بایست موارد مربوطه را انجام دهد.

در صورتی که در دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت، ارزش بالای سه میلیون تومان درج نگردیده باشد، قانونا شعبه رسیدگی کننده در شورا می بایست اخطاریه ای مبنی بر تعیین وضعیت مبنی بر بالاتر بودن ارزش ماترک از سه میلیون تومان بر این مبنا صادر و به شما اعلام دارد.

به امید اینکه، این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

دفتر حقوقی امیر آذرباد

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل بین المللی - وکیل دعاوی بین المللی

ارائه خدمات حقوقی غیر حضوری- تصویری

با سلام، بسیاری از افراد ترجیح می دهند با وکیل خود روی در روی صحبت کنند و موارد حقوقی و قراردادی خود یا شرکت تحت مدیریت خود را پیش ببرند. تجربه به بنده نشان داده است، حضور روی در روی با موکلینم علاوه بر اینکه بسیار بر دقت کارهای دعاوی و قراردادهای در دست تهیه و اقدام افزوده است، این امر خود نوعی آرامش و اطمینان را از ناحیه وکیل به موکلین و شرکتهایی که امور حقوقی آنها با بنده بوده است انتقال داده است.

اخیرا با توجه به دلیل شیوع بیماری کرونا، محدودیتهایی برای امکان حضور در دفاتر حقوقی و گرفتن مشاوره ها ایجاد گردیده و از طرف دیگر هم، مشاوره به صورت تلفنی، شاید چندان مطلوب برخی نباشد یا فوایدی را که در بالا اشاره داشته شد برای موکلین و متقاضیان مشاوره حقوقی در بر نداشته باشد.

تجربه مفیدی که بنده در این روزها داشته ام، مکالمه تصویری با موکلین بوده است. موکلین، اوراق یا قراردادها و موارد مستندات را در نرم افزار های پیام رسان یا اسکایپ یا نرم افزارهایی که برای برقراری جلسات اینترنتی وجود دارد ارسال می کنند و با برقراری جلسه تصویری، از محل کار خود یا شرکت یا منزل، با آرامش بیشتری در مورد مسایل حقوقی  و راهکارها به تبادل نظر می پردازند.

بر این اساس، پیشنهاد می گردد، افراد، علاوه بر اینکه از دیدار آنها بسیار خرسند و خوشوقت خواهیم بود که در دفتر حقوقی در خدمتشان باشیم، قادر خواهند بود به صورت جلسات تصویری بتوانند موارد خود را مطرح و مشاوره های لازم را دریافت نمایند.

با سپاس و تجدید احترام-

وکیل دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

امیر آذرباد

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

جنبه های کیفری تجاری – قاچاق

با سلام، در حوزه مباحث و موضوعات تجارت بین المللی، علاوه بر جنبه های تجاری که یک تاجر با آنها سرو کار دارد و وکیل امور تجاری میبایست مشاوره حقوقی تخصصی را به وی ارائه دهد، موازین کیفری و جزایی نیز وجود دارند. یکی از عمده ترین آنها، موضوعات راجع به قاچاق کالا و ارز است.

به طور کلی، قاچاق در دو موضوع کالا و ارز مطرح می گردد. به موجب مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا شامل شیی است که در عرف دارای ارزش اقتصادی است و ارز نیز پول رایج کشورهای خارجی، حوالجات ارزی و سایر مکتوبات الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

از همین رو نیز، قانون راجع به قاچاق موسوم است به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در مقررات کیفری ایران، راجع به این موضوعات خرده قوانین متعددی وجود دارد، اما به طور کلی، قانونی که اکنون در مورد قاچاق کالا و ارز در مراجع قانونی مربوطه (دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی ) به اجرا گذارده می شوند.قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنونی، مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳  است.

این قانون، جایگزین قوانین و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده است، این قانون مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ مشمول اصلاحاتی گردید. در مواد ۱۳ ، ۲۷ و ۷۷ این قانون،   آیین نامه هایی پیش بینی شده است که موضوع سه فقره آیین نامه در این خصوص می باشد.

رعایت نکردن تشریفات قانونی برای تجار، در برخی موارد مستوجب تعقیبات کیفری است، بنابراین، توصیه می شود، تجار و سایر دست اندر کاران تجارت بین المللی،  با دقت امور مربوط به تشریفات قانونی که به طور کلی شامل تشریفات گمرکی، تشریفات بانکی، مجوزات لازم برای وارد یا خارج کردن ارز و کالا است را مراعات نمایند.

آرایی که در مراجع قانونی رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز صادر می شود در برخی از موارد، متفاوت با آراء صادره از محاکم عمومی قضایی هستند، بنابر این باید به امور توجه داشت.

با سپاس –

امیر آذرباد – وکیل امور تجارت داخلی و بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

وکیل برای امور بین المللی شرکت

با سلام، وکیل برای امور بین المللی شرکت ، ضرورتی است برای یک شرکت تجاری که دارای روابط تجاری بین المللی است. امر بین المللی شرکت طیف بسیار وسیعی از موضوعات تجاری را در بر می گیرد.

مشاوره تجارت بین المللی برای یک شرکت تجاری که با شرکتها و تجار سایر کشور ها دارای روابط تجاری و معاملاتی است بسیار حائز اهمیت است.

خدمات وکیل امور بین المللی شرکت موضوعات زیر را در بر می گیرد :

دفتر حقوقی تخصصی تجارت بین المللی امیر آذرباد، با شناخت این نیازها، خدمات حقوقی بین المللی را به موکلین و شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی ارائه می نماید.

امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی 

www.lawoffices.ir 

مقالات مرتبط:

مشاوره حقوقی تجارت بین المللی

تجارت بین الملل

وکیل تجارت بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری

با سلام؛ در مورد نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری به نظرم می رسد که نیازمند ارائه توضیحاتی هستیم.

به دفعات در مراجع بین المللی که وکیل شرکتهای بین المللی بوده ام، متوجه شده ام گاهی افراد با بی اطلاعی و سردرگمی مواجه هستند. بنابر این چونکه این سایت مرجع بسیاری از افراد و از جمله همکاران است و  وکالت دعاوی بین المللی علاوه بر اینکه از مهمترین خدمات این دفتر حقوقی است نیاز اصلی یک وکیل دعاوی بین المللی  نیز به شمار می آید، از این بابت  مطالب زیر را در این باره ارائه می نماییم.

مراجع داوری بین المللی معتبر معمولا در کتب و انتشاراتی که ارائه می نمایند، راههای ارجاع و اقامه دعوای بین المللی تجاری به خودشان را بیان می دارند. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : اگر مرکز داوری اتاق ایران را یکی از معتبر ترین نهادهای داوری تجاری در ایران بدانیم، می توانیم راههای اراع دعوا به این مراجع داوری را بیان داریم.

 •   راههای و نحوه اجرای دعوای بین المللی به مراجع داوری

به موجب متن انگلیسی منتشره از مرکز داوری اتاق ایران، آنچه برای نحوه ارجاع دعوای بین المللی به مراجع داوری قابل برداشت است، سه راه مشخص شده ای است در این باره وجود دارد؛

۱- توافقنامه مستقل داوری

۲- شرط داوری ضمن یک قرارداد

۳- ارجاع عملی خواهان و قبول خوانده

بنابر این این سه مدخل برای ارجاع داوری اختلافات در این مرکز وجود دارد.

 امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : البته این سه شیوه در تمام دنیا و مراجع داوری بین المللی به طور عمومی جریان دارد. اگر بخواهیم توضیح مختصری راجع به طرق ارائه شده برای  داوری بین المللی ارائه دهیم اینکه؛

 • توافقنامه مستقل به این مفهوم است که طرفین دارای یک توافق علیحده و جدا از قراردادشان باشند که در آن اشاره شده است که اختلافات راجع به یک قرارداد به داوری ارجاع می گردد.
 • شرط داوری نیز که شایع ترین شکل توافق طرفین است، شرطی از شروط و مفاد یک قرارداد بین المللی است که ارجاع دعوا به داوری را مقرر داشته است، و
 • سومین راه این است که بدون اینکه طرفین راجع به داوری توافقی داشته باشند، متقاضی با ارجاع اختلاف به داوری و تقاضای رسیدگی داوری و قبول از ناحیه خوانده، عملا داوری شکل بگیرد‌.
 •  تنظیم درخواست داوری برای شروع اقامه دعوای بین المللی تجاری

      پس از اینکه دانستیم، یک دعوای بین المللی به چه طرقی به مراجع داوری بین المللی ارجاع می گردد، نوبت به مرحله بعد می گردد که حتما می بایست یا مشاوره تخصصی یک وکیل تجاری صورت پذیرد، چرا که تمامی آنچه در پرونده ها مکتوب می گردد می تواند شما را پایبند نماید و بر سرنوشت دعوای بین المللی شما اثر گذار باشد. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی : بسیاری از مسائلی که روند دعاوی شما را تسهیل می کند می تواند در تنظیم قرارداد بین المللی مدنظر قرار گیرد که از این حیث نیز، چنانچه قرارداد تجاری بین المللی حرفه ای و با مشاوره یک وکیل قراردادهای بین المللی تنظیم شده باشد، می تواند در این مرحله بسیار برای شما سودمند باشد.

این مرحله، تنظیم درخواست داوری است. بر حسب زبان انتخاب شده برای داوری و دعوای شما در قرارداد تجاری بین المللی ، زبان مورد توافق در کلیه دعاوی نیز رعایت می گردد.البته انتخاب زبان دیگر  قابل توافق است. امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

معمولا در تجربه های وکالت دعاوی بین المللی که داشته ایم، چنانچه موکل مایل به مکاتبه و سیر دعوا بر اساس زبان دیگری است، دادخواست را به زبان مورد درخواست وی تنظیم کرده ایم و در برخی موارد، خوانده نیز به زبان درج شده در دادخواست پاسخ گفته است و عملا این توافق شکل گرفته است. همانگونه که می دانیم وکالت در دعاوی بین المللی امری تخصصی است و تمام این موارد جزیی نیز دارای آثار حقوقی خواهد بود.

 • مطالعه قواعد داوری مرجع داوری

مطالعه قواعد داوری مرجع داوری بسیار حائز اهمیت است. این ضرورت هم در حین تنظیم قرارداد بین المللی وجود دارد و هم در مرحله بروز اختلاف. بنابر این ، چون قانون و آیین رسیدگی به پرونده بر اساس قواعد مرکز داوری است که دعوا به آنجا ارجاع می شود، موضوعی بسیار مهم است.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی تجاری

 Attorney at law – International Commercial Disputes

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

وضعیت حقوقی مدیرعامل در شرکتهای تجاری

با سلام – وضعیت مدیرعامل در شرکتهای تجاری یکی از کاربردی ترین مسائل راجع به حقوق شرکتهای تجاری است که یک وکیل شرکتهای تجاری می بایست نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد.

 • امیر آذرباد وکیل امور شرکتهای تجاری : اعضاء هیئت مدیره ، دائما از وکیل تجاری پرسشهای حقوقی را جویا می شوند که ارتباط مستقیم به وضعیت مدیرعامل در شرکتهای تجاری دارد، بنابراین قراردادهای تنظیمی با وی و حدود اختیارات مدیر عامل در شرکت تجاری یکی از مسایل پرکاربرد در دعاوی شرکتهای تجاری است.

علاوه بر وکیل شرکت تجاری ، وکیل تجاری – وکیل تجارت بین المللی نیز می بایست به مباحث حقوق شرکتهای تجاری و از جمله وضعیت مدیر عامل در شرکتهای تجاری آگاه باشد.

 امیر آذرباد وکیل امور شرکتهای تجاری : این به این خاطر است که مدیر عامل به نوعی مدیر خارجی شرکت شناخته می شود و افراد و سازمانها با وی سرو کار دارند و وی را به نوعی مسئول شرکت قلمداد می نمایند.

قانون تجارت ایران در مورد هر شرکت تجاری ، مواد پراکنده ای را به مدیران اختصاص داده است، اما در شرکتهای سهامی عام و خاص ، مقررات مدون تر و تا حدی جامع تری ناظر به حدود اختیارات مدیران می توان یافت.

مقررات راجع به شرکتهای سهامی که مشتمل بر سیصد ماده است، با نام لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، جانشین مواد ۲۱ الی ۹۴ قانون تجارت ایران شده است.

در بخش ۶ از این لایحه ، مقررات راجع به هیات مدیره و مدیر عامل ، از مواد ۱۰۷ الی ۱۴۳ ، به این رکن از ارکان شرکت اختصاص داده شده است. اگرچه هیئت مدیره و مدیر عامل دارای وجوه حقوقی مشترکی هستند، اما به لحاظ اختیارات و مسئولیتها تفاوتهایی با یکدیگر دارند. به همین دلیل است که قانون مواد متفاوتی را برای تعیین جایگاه هر یک از آنها در نظر گرفته است.

که به صورت مشخص ، ماده ۱۱۸ این لایحه ناظر به هیئات مدیره و ماده ۱۲۵ به روشنی تفاوت ایشان را مشخص می کند.

حسب ماده ۱۲۴ از همین لایحه ، یک شخص حقیقی توسط هیات مدیره برگزیده می شود و به موجب ماده ۱۲۵، وظایف و حدود اختیارات وی توسط این هیات به وی تفویض می گردد.

 • امیر آذرباد وکیل تجاری :  برخلاف تصور معمول که مدیر عامل را شخص بالاتری از سلسله مراتب مدیریتی شرکت می دانند، اما این هیات مدیره است که مدیر عامل را عزل و نصب می نماید.

بر خلاف برخی از کشورها نظیر آلمان در قانون راجع به شرکتهای با مسئولیت محدود که مدیر الزاما می بایست شخص حقیقی باشد، در ایران به موجب ماده ۱۱۰ از همین لایحه قانونی ،  اعضاء هیئت مدیره می تواند شخص حقوقی نیز باشد. اما یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرقی نماید.

با مداقه در مواد مربوطه در این بخش، یک وکیل امور شرکت می بایست تفاوت مدیرعامل و هیئت مدیره را بر اساس مقررات قانونی بشناسد، تا بتواند فرضا نسبت به اعتبار امضای مدیر عامل در قراردادهای تجاری ارائه نظر کند.

رکن قلمداد شدن هیئت مدیره و برگزیدن ماهیتی وکالت گونه برای مدیرعامل از ناحیه قانونگذار ، یکی از کلیدی ترین مسائلی است که یک وکیل امور شرکتهای تجاری می تواند از آنها مدد گیرد تا مسائل حقوقی و اعتبارات اقدامات مدیر عامل را مورد ارزیابی قرار دهد.

اموری که در بالا اشاره گردید، ناظر بود به وضعیت و جایگاه حقوقی مدیر عامل در شرکت تجاری، اما لازم است اشاره کنیم که در برخی از دعاوی کیفری ، شخصی که بواسطه امور شرکت تحت تعقیب واقع می شود، مدیر عامل شرکت است، و مراجع کیفری و را به عنوان کارفرما در نظر می گیرند.

فرضا دعاوی کیفری که با موضوع حوادث ناشی از کار در دادسرا مطرح می گردد، شخصی که طرف دعوای کیفری واقع می شود مدیر عامل شرکت است. بنابر این، در مورد شناختن موقعیتهای حقوقی که مدیر عامل در دعاوی دارد، می بایست همواره یک وکیل تجاری آگاه اظهار نظر نماید.

اضافه می نماید، مدیر عامل در شرکتهای سهامی به موجب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، توسط هیئت مدیره انتخاب و توسط آن عزل می شود.

با سپاس و امید به مفید بودن مطلب برای شما-

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکتهای تجاری داخلی و خارجی

مقالات مرتبط: