وکیل امور قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل برای صادارت

با سلام، با توجه به تغییرات ارزش ارز، امروزه در ایران صادارت رونق مطلوبی یافته است. فارغ از مشکلات اقتصادی، صادارت به یکی از موضوعات مهم تجار  و تجارت ، مخصوصا تولید کنندگان کالا تبدیل شده است.

شرکتها می بایست در کنار واحدهای سنتی خود نظری واحدهای مالی و فنی و غیره، واحد صادارت و توسعه بازر خارجی را سریعا راه اندازی کنند.

در این سالها که به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی به بخش صادارت شرکتهای متعدد ایرانی، مشاوره حقوقی داده ایم و یا تنظیم قرارداد بین المللی آنها را برعهده داشته ایم متوجه رشد چشمگیر قراردادهای بین المللی از قراردادهای وارداتی به قراردادهای صادارتی شده ایم. بنابر این اکنون به نظر می رسد وکیل برای صادرات و یا وکیل امور صادارت و تجارت بین المللی ارزش دوچندان یافته باشد.

اکنون نیز برر خود لازم می دانیم که برای رونق تولید و شکوفا شدن اقتصاد کشور، خدمتی هر چند اندک را ارائه نماییم.

بدیهی است که شرکت تولید کننده برای رشد و رونق تولید خود نیازمند صادارت محصولات و یا خدمات خود به کشور های دیگر و تبعا به دست آوردن ارز است. صادرکنندگان برای صادارت محصولات خود ، اعم از کالا و خدمات نیازمند پشت سر گذاشتن کامهایی هستند.

 • اولین گام، بازاریابی محصولات یا خدمات است. باید دید کالا و یا خدمات یک شرکت تولید کننده در کدام کشور خواهان و طرفدار داشته و از سوی دیگر تولید آن پرسود است. این امر خارج از حدود کارهای یک وکیل امور صادارتی است و توصیه می شود از کارشناسان این حوزه استفاده شود.
 • گام بعد، شروع به مذاکره با طرف خارجی، که می تواند یک شرکت وارد کنند داخلی آن کشور و یا فرضا مجموعه فروشکاههایی باشد که محصول در آنها عرضه می شود . از این مقطع وظیفه یک وکیل با تجربه در امور صادارتی آغاز می گردد. بهتر است در جلسات مذاکراتی که با طرفتان بر قرار می سازید وکیل امور صادارتی  و یا وکیلی که به امور تجارت بین المللی آگاه و مسلط باشد حضور داشته باشد. وکیلی که قراداد بین المللی را تنظیم و یا مشاوره می دهد، بهتر است در جلسات مذاکرات نیز حضور داشته باشد، این امر هم کمک می کند که با ارائه راه حلها، مذاکرات بین المللی به بن بست نکشد و هم بهتر می تواند وکیل قرارداد بین المللی نوع رابطه حقوقی دو طرف را تشخیص دهد.

وکیل امور صادارتی، با بررسی قوانین تجارت بین المللی، بهترین و مناسب ترین بستر حقوقی بین المللی را برای پی ریزی روابط دو طرف بنا می نهد. نقاط ریسک را مورد بررسی قرار می دهد و برای آن راهکار متناسب و پیشگیرانه ارائه می دهد. گاهی طرفین در پیشبرد مذاکره خود در نقطه ای به بن بست بر می خورند. یک وکیل قرارداد بین المللی چونکه مهارت در تنظیم قرارداد بین المللی دارد، بهتر می داند که در اینگونه موارد چگونه می تواند راه های جایگزین را ارائه نماید و راه را برای پیشبرد مذاکرات و حصول توافق طرفین در محیطی امن برای دو طرف را تسهیل نماید.

 • امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی : باید دید خود را از یک وکیل تغییر دهیم، آنچه ما از یک وکیل می دانیم شاید صرفا دفاع از دعاوی موکیل در دادگاهها باشد، اما وکیل امور تجارت بین المللی و حقوقدانی که مطالعه و تجربه وی تجارت بین المللی و قرارداد بین المللی باشد، در این گونه موارد به عنوان یک مشاور آگاه در زمینه تجارت بین المللی ایفاء نقش می کند.
 • گام بعد نهایی کردن قرارداد صادراتی توسط وکلای دو طرف است، قطعا طرف قراردادی شما نیز یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قرارداد بین المللی را استخدام نموده است، بنابر این قرارداد دو طرف در محیطی تخصصی و امن نهایی می گردد.
 • گام بعد، اجرای قرارداد بین المللی است. این مرحله نیز نیازمند نظارت یک وکیل بین المللی ، منظور وکیل امور بین المللی تجاری است، چرا که رفتارهای بعدی دو طرف نیز به منزله تغییر مفاد قرارداد به شمار می آید. قراردادهای تجاری بین المللی یک نوشته صرف نیست که با امضاء آن حیات آن خاتمه یابد، نهادی پویا است که در هر زمان اجرا می شود، بنابر این مذاکرات بعدی در حین اجرای قرارداد بین المللی نیز بهتر است با نظارت یک وکیل قراردادهای بین المللی انجام گردد. شیوه مکاتبات و بررسی جوانب حقوقی مکاتبات بین المللی نیز همچون خود قرارداد اهمیت دارد. به ویزه که مکاتبات به زبان انگلیسی است و شناخت زوایا و بار معنایی آن دشوار است.
 • گام های بعدی، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد حمل، امور گمرکی و تشریفات گمرکی صادارتی است که البته بخش بازرگانی خارجی شرکتها انجام می دهند ولی در هر مورد، امور تحت نظر وکیل تجاری انجام می گردد، خصوصا در زمانی همچون زمان فعلی که تحریمهای بین المللی شرایط متغیری را برای بازرگانی بین المللی ایجاد نموده است. در این زمینه وکیل تجارت بین المللی می تواند با به کارگیری ابزاهای تجارت بین المللی، تسهیل گر این امور باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط: 

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

قراردادهای تجاری بین المللی

با سلام –  قراردادهای تجاری بین المللی موضوع حائز اهمیتی است در حوزه مسائل تجارت بین المللی .

درباره مسائل حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در این سایت که به صورت تخصصی به این امور پرداخته، مطالب زیادی وجود دارد، همینطور انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی بین المللی ، هریک دارای مسائل پیچیده و تخصصی هستند.

این امر نیز بدیهی و روشن است، چرا که هر ماده از قراردادهای تجاری بین المللی، بخشی از رابطه بین المللی طرفین یک قرارداد بین المللی را روشن و تعریف می کند.

مانند اینکه یک ماده از قراردادهای تجاری بین المللی که ناظر به تحویل کالا است. در این ماده می بایست امور راجع به  اسناد مورد نیاز بارای واردات ، تاریخ تحویل و شیوه حمل و نقل بین المللی و اینکه تعهد پرداخت هزینه ها باچه کسی باشد؟ ، آیا بیمه حمل می بایست در مورد کالاها وجود داشته باشد یا خیر؟ هزینه آن با چه کسی است؟ سابقا گفته ایم که قراردادهای تجاری بین المللی در حقیقت ریلی است که قطار رابطه حقوقی طرفین در آن ادامه مسیر می دهد، بنابر این بسیار حائز اهمیت است.

یا اگر شیوه پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی ( ال سی) است، حتی گاهی سن کشتی حمل کننده نیز محل مناقشه می شود. برای مطالعه امور راجع به اعتبارات اسنادی همچنین می توانید به مقاله” الزامات بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی” مراجعه فرمایید و در آنجا ملاحظه فرمایید که چطور بانکها مقررات خود را بر طرفین تحمیل می کنند و شخصی که در این مورد پیش بینی های لازم را نکرده باشد ممکن است در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی حتی مقصر نیز شناخته شود!

همینطور اینکه در بخشی دیگر از قراردادهای تجاری بین المللی ، حتما موادی وجود دارند که به قیمت و شرایط پرداخت، طریق و شیوه ای که باید ارز جابه جا شود و سایر موارد آن اشاره دارد، که بدوا با شناخت کامل مقررات مربوطه در مورد هر بند می بایست موارد ضروری در قرارداد بین المللی مورد پیش بینی واقع شود.

هریک از ماده های قراردادهای تجاری بین المللی گاهی موضوع یک رشته مستقل دانشگاهی و یا دست کم موضوع بخشی از واحدهای آموزشی در دانشگاهها و مراکزآموزش عالی است. از این روی هر ماده ای قراردادهای تجاری بین المللی می تواند موضوع فعالیت یک یا چند سازمان باشد. فرض کنید ماده راجع به اموال ماکلیت صنعتی  که بسیار موضوع گسترده ای است و  در برخی از کشورهای جهان تا

مانند پرداختهایی که از طریق بانکها انجام می گردد. که علاوه بر تخصصی بودن موضوع در بانکداری بین المللی، موضوع بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی و سیاستهای کلان اقتصادی در این حوزه به شمار می آید. بنابراین کمی دور از واقعیت است که بتوان در یک مقاله قراردادهای بین المللی را شرح و تفسیر کرد.

اما موضوعی که در اینجا در صدد توضیح هستیم، برداشت حقوقی داوران از قراردادهای تجاری بین المللی و یا تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی است.برداشتی که لزوما دقیقا مطابق با آن قانون حاکمی نیست که در قرارداد به آن اشاره شده است.

برداشت داوران بین المللی از یک قرارداد بین المللی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در نهایت آنچه از یک قرارداد و تعهدات آن برداشت می شود بسیار بر نحوه تنظیم یک قرارداد بین المللی تاثیر گذار است و یک وکیل متخصص در این حوزه بایستی نسبت به آن اشراف داشته باشد.

البته این امر یکی از خدمات وکیل قراردادهای تجاری بین المللی است.(برای مطالعه تفاوت وکیل قراردادهای بین المللی و وکیل بین المللی به مقاله” وکیل بین المللی کیست؟” مراجعه نمایید)، اما متاسفانه چون شاهدیم در بسیاری از موارد در کشور ما، تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی ببه متخصصین در این حوزه واگذار نمی شود، ناچاریم در تجارت بین المللی، عرف ها و قواعدی وجود دارد که در قراردادها اعمال می گردند، حتی اگر در مواردی قانون حاکم بر قرارداد به آنها اشاره نکرده باشد. این موضوعی است که بسیار با اهمیت است.

در داوری های بین المللی که داوران از کشورهای مختلف اند، عرف های پذیرفته شده قراردادی تجاری بین المللی را که از یک نظم منطقی تری نیز در موارد عملی برخوردار است مدنظر قرار می دهند.

این موارد را می توان در آراء داوری بین المللی یافت. بنابر این اگر فرضا قانون حاکم را کشور خاصی دو طرف قرار داده اند، اما مقر داوری در پاریس و داوریICC است، نمی توان از سرداور سویسی انتظار داشت نسبت به عرف ها و قواعد تجارت بین المللی بی اعتنا بماند.مقاله” قانون حاکم بر قرارداد بین المللی” می تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه انتخاب صحیح قانون حاکم به شما بدهد.

مانند حسن نیت در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی و یا مورد بارزتر آن، یعنی عدم النفع که بر خلاف قوانین ایران که چندان به رسمیت شناخته نمی شود، در آراء داوری بین المللی راجع به قراردادهای تجاری بین المللی بسیار به چشم می خورد.

دسترسی به آراء داوری تجاری در مورد اختلافات قراردادهای بین المللی گاهی اوقات بسیار مشکل و البته مستلزم پرداخت هزینه است. بنابراین نمی توان از همه وکلا انتظار دسترسی به آن را داشت.بنابر این، چنانچه قرارداد و معامله بین المللی منعقد می کنید، صرف شناخت کامل قانون حاکم بر قرارداد بین المللی، نباید شما را از بررسی موارد دیگر بی نیاز نماید.

مورد دیگری که در خصوص قراردادهای تجاری بین المللی شایان ذکر است. آشنایی نسبی به مقررات کشور طرف مقابل است.  این مورد را می توان با ایجاد ارتباط با یکی از حقوقدانان آن کشور محقق ساخت.

بنابر این اگر در خصوص اعتبار تنظیم یک قرارداد بر اساس قانون حاکم بر آن کشور تردید جدی وجود دارد وآن قانون نیز می تواند قانون حاکم بر قرارداد قرار گیرد، بسیار حیاتی است که قوانین آن کشور و یا دست کم مشاوره با یک حقوقدان در آن کشور که البته مسلط به حوزه قراردادهای بین المللی نیز باشد در راس کارها قرار داده شود.

امیر آذرباد وکیل امور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی

با سلام به خوانندگان محترم؛به تجربه در ارائه مشاوره در خصوص قراردادهای  بین المللی دریافته ایم، انتخاب قالب متناسب برای تنظیم روابط قراردادی تجاری از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است. از این روی در این نوشتار تلاش داریم در خصوص انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مطالبی را ارائه نماییم.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی مستلزم مقدماتی است. اما در ابتدا می بایست قالب قرارداد بین المللی توضیح مختصری داده شود. قالب های قرارداد در واقع چهارچوب قرارداد است که نوع روابط طرفین در آن تعریف می شود و دارای انواع مختلفی است. مانند بیع خرید و فروش اموال و رهن که در وثیقه قراردادن مال است.

انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی پیش نیاز تمام قراردادهای بین المللی ای است نظیر خرید و فروش، نمایندگی انحصاری، توزیع بین المللی کالا، قراردادهای مشارکت یا جوینت ونچر و سایر قراردادهای تجاری در مورد سرمایه گذاری، انتقال فن آوری  و دانش فنی، قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای کلید در دست و دهها مدل و قالب قرارداد تجاری که در سطح بین المللی منعقد و اجرا می گردد و هریک قطع نظر از شروط عمومی که هر قراردادی می بایست داشته باشد دارای ویژگیهای منحصر به خود هستند. از این روی طبیعیت آن رابطه اقضاء دارد که در مورد مسائل متفاوتی تعیین تکلیف شود.

درست است که مفاد یک قرارداد تعیین کننده است، اما این امر از اهمیت انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی نمی کاهد، چه اینکه نوع و قالب و چهارچوب یک قرارداد در تفسیر آن نمی تواند بی تاثیر باشد، خصوصا اینکه دو نوع قرارداد از لحاظ ماهیتی و نوع روابط و مسئولیتها به یکدیگر نزدیک باشند.

از این روی، بسیار اتفاق می افتد که تاجری با انتخاب یک عنوان در جایی مانند اینترنت یک قالب و نمونه را دانلود می کند و بدون در نظر گرفتن مفاد تخصصی حقوقی آن و با این تصور که آنچه می خواسته همین است، آن را مبنای معاملات خود قرار می دهد، و تا زمانی که اختلافی بروز نکند ممکن پی به اشتباه خود نیز نبرد.

یکی از نکات در زمینه انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی این جا است که آنچه دست اندر کاران امور تجاری از قالب قرارداد در نظر دارند، الزاما همان چیزی نیست که ما به عنوان وکلای امور قراردادهای بین المللی به آن می نگریم، مانند اینکه شخصی درصدد خرید محصول از خارج از کشور و بازفروش آن در داخل کشور است و نام قالب قراردادی خود را نمایندگی انحصاری می نهد، حال آنکه از لحاظ حقوق تجارت بین المللی قالب مناسب وی قرارداد توزیع کنندگی انحصاری است.

بنابر این، به نظر می رسد، این نکته قابل ذکر است که به عنوان شخص تاجر و فعال اقتصادی می بایست آنچه را که از روابط تان در نظر دارید به کارشناس قراردادی واگذار نمایید یا یک وکیل قراردادهای بین المللی را مخاطب مشورت قرار دهید و از او بخواهید که قالب قراردادی را برای شما برگزیند، این کارمسئولیت وی را سنگین تر می کند تا چهارچوب مناسبی را برای شما انتخاب کند.

همچنین توصیه می گردد تقاضای شما از وکیل امور قراردادهای بین المللی این باشد که بدوا با شرح آنچه مدنظر دارید ابتدا نوع رابطه حقوقی شما را تعیین کند و بعدا به تنظیم قرارداد همت گمارد.

نکته بعد در مورد انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی اینکه؛ اتخاب چهارچوب و قالب مناسب قرارداد بین المللی به شما کمک می کند که با درک مشترک، از تجربیات بین المللی مدد گیرید و در اتخابتان کمتر دچار خطا و اشتباه شوید.

نکته دیگر اینکه، آیا اگر قالب مناسبی برای قرارداد تنظیم شده شما تهیه نشده است قرارداد شما بی اعتبار است؟مانند اینکه خرید و فروش بین المللی را مدنظر داشته اید اما قراردادی با عنوان مشارکت بر آن قرار داد اید. در پاسخ باید گفت که خیر، قرارداد معتبر است اما می تواند قرائنی را برای داور رسیدگی کننده به دست دهد که الزاما مقصود شما آن نبوده است.

بنابر این اگر توسط طرفین انتخاب صحیح قالب قرارداد تجاری بین المللی به نحو درست انجام نگردیده باشد، داور باید با استفاده از مکانیزم های تقسیر قرارداد بین المللی قصدو نیت طرفین را کشف کند و احکام حقوقی را بر آنچه در واقع مدنطر طرفین بوده است استوار سازد. در فقه مبین اسلام نیز قاعده ای با عنوان” العقود تابعه للقصود” به این نکته اشاره دارد. اما حداقل تاثیری که انتخاب نا مناسب یک قرارداد بین المللی برای شما دارد جدای از اینکه طرفین را دچار سوء تفاهم خواهد نمود، محروم ساختن از چهارچوبهای معتبر و تجربیات گرانقدری است که با تحقیق در مورد یک قرارداد خاص بین المللی خواهد بود.

ناگفته نماند که امروزه با پیچیده شدن روابط تجارت بین المللی، دیگر الزاما یک قالب برای تنظیم کلیه مفاد تعهدهای طرفین کافی نیست، بلکه مکن است یک قرارداد حاوی چندین رابطه متعدد و گوناگون باشد که این امر، تهیه قالب مناسب را پیچیده تر می کند.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی

با سلام – برخلاف قرادادهای داخلی ، در قراردادهای تجاری بین المللی  مقدمه های بسیار شناخته شده اند. پاراگرافی در صدر قراردادهای بین المللی که می توان با خواندن آن، با نگاهی گذرا، نیات و خواست و هدف امضاء کنندگان یک قرارداد بین المللی را دریافت.این متن، اولین بخشی است که یک تاجر یا یک وکیل قرارداد بین المللی برای شناخت موضوع روابط دو طرف قرارداد به آن می نگرد.

 • قصد طرفین از تنظیم قرارداد بین المللی و ورود به این رابطه تجاری چه بوده است؟

امری که در تفسیر قرارداد بین المللی فوق العاده حائز اهمیت است، چرا که اهمیت تفسیر در قراردادهای بین المللی بر وکلای دعاوی بین المللی  روشن است و یکی از موارد همیشه ثابت در لوایح تقدیمی در دعاوی بین المللی به شمار می آیاد.

تفسیر قراردادها امروزه به عنوان یک عامل مهم در حقوق قراردادهای بین المللی شناخته می شود. چراکه طرفین یک قرارداد بین المللی از دو کشور متفاوت، با آداب و فرهنگ و زبان متفاوت، رسوم و عادت متفاوت هستند.

از طرفی دیگر نیز، قرارداد های بین المللی عمدتا به صورت کاملا حرفه ای تنظیم نمی شود. بنابر این احتمال ابهام در آن زیاد خواهد بود. که همگی این مسائل اهمیت تفسیر قرارداد های تجاری و بازرگانی بین المللی را بیشتر نشان می دهد.

در این نوشتار سعی داریم به لزوم درج مشخصات تجاری و معرفی توانایی و موقعیتهای طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی مطالبی ارائه نمایم که به نظر نکات مهمی در زمینه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی به شمار می آید و نفعی برای تجار به شمار خواهد آمد و اهمیت مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی به مرور درک خواهد گردید.

به طور ساده چنانچه بین دو طرف قراردادی تنظیم می گردد، طرفین خود را بی نیاز از آن می بینند که در قرارداد بین المللی تجاری، توانایی های خود و موقعیتهای صنعتی خود را معرفی نمایند.برای مطالعه بیشتر در این باره می توانید به مقاله” معرفی توانایی طرفین در قراردادهای بین المللی” مراجعه بفرمایید.

این نیز منطقی به نظر می رسد چرا که در بدو امر این پرسش به ذهن متبادر می گردد که چه لزومی دارد شرکت پیمانکاری در قرارداد بنویسد شرکت ….. تولید کننده ماشین آلات صنعتی با استاندارد سی ای شماره    اروپا  و ….. و یا شرکت دیگر دارای چنین توانایی هایی از منظر علمی و فناوری است.

 •   سئوال اصلی اینکه چرا باید مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی در بردارنده این موضوعات باشد؟

طرفین بدوا با در نظر گرفتن تمامی موقعیتهای صنعتی طرف دیگر اقدام به برقراری اربطه حقوقی شده اید،اما به نظر می رسد که چنانچه قرارداد شما دارای ابعاد پیچیده و فنی بوده و حجم قرارداد زیاد است از ذکر توانایی های طرف قرارداد هرچند گذرا چشم پوشی ننمایید.

درست است که در دادگاههای و یا مراجع داوری به مفاد  مقدمه و دیباچه به عنوان یک تعهد مستقل  نگریسته نمی شود و اگر در شرایط قرارداد و تعهدات طرف قرارداد فرضا ارائه محصول با استناندارد معینی نیامده باشد، نمی توان جزء تعهدات مستقیم او در نظر گرفته شود، اما آنچه مهم است آنکه در تفسیر قرارداد می تواند در مواردی  به آن توجه شود.

چرا که داور تجاری بین المللی می تواند از مفاد آن پی به باطن نیات طرفین در موارد سکوت ویا ابهام و اجمال پی ببرد.به تجربه شخصی در تنظیم قراردادهای بین المللی دریافته ایم که اگر طرف قراردادی خود را دارای توانایی هایی معرفی کرده است که در رغبت موکلم نسبت به تنظیم قرارداد موثر افتاده است، ذکر آن در قرارداد اگر امکانپذیر نباشد،در مقدمه به آن اشاره نمایم.

این امر نیز دارای مبنای حقوقی است، اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها توسط داوران رسیدگی کننده به اختلافات قراردادی تاثیر گذار است، و به نوعی این برداشت می گردد که شما وی را چون دارای آن توانایی ها دانسته اید و به کیفیت محصولات مطابق استانداردهای بالای وی نظر داشته اید چنین قراردادی را منعقد نموده اید. در این راستا نیز چه ابزاری بهتر از مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی .

بنابر این در مواردی که طرف خارجی خود را دارای توانایی هایی معرفی نموده و داشتن آن توانایی ها در رغبت شما به انعقاد قرارداد با او تاثیر گذار بوده است توانایی های فنی و تجاری او را در ادامه مشخصات طرف قرارداد و یا در ابتدای قرارداد آنطور که در قراردادهای بین المللی معمول است بگنجانید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

لزوم خدمت به ایران و تجار ایرانی

با سلام به خوانندگان محترم؛این مقاله و نوشته بر خلاف مقاله های سابق در این سایت که اختصاص به مسائل علمی و عملی تجارت بین المللی دارد، روی سخنش به همکاران فعال در زمینه تجارت بین المللی است، آنچه ما را به نوشتن این نوشته واداشت، لزوم حمایت همکاران و وکلای متخصص تجارت بین المللی از تجار ایرانی و اشخاص ایرانی است.

خدمت به ایران و تجار ایرانی به عنوان یکی از وظایف وکیل امور تجاری است که نام ایرانی را بر خود دارد.

متاسفانه در این حوزه از حقوق، حقوق تجارت بین المللی و پرداختن به قراردادهای بین المللی، آنچنان که باید، شاهد ادبیات غنی و پربار حقوقی نیستیم، بر خلاف کشورهای توسعه یافته که تجارت بین المللی در نظام حقوقی آنها سابقه طولانی داشته و موسسات معظم حقوقی به جامعه تجار خود خدمات حقوقی ارائه می کنند.

در کشور ما بسیاری از ایرانی ها علاوه بر  اینکه فاقد اطلاعات جامع در حوزه حقوق تجارت بین المللی هستند ،کمتر نیز از دسترسی به همکاران مبرز بنده در زمینه تجارت بین المللی بهره مند اند،حال آنکه ایرانی ها بسیار بیشتر به داشتن اطلاعات و خدمات حقوقی بین المللی نیازمندند.

از سوی دیگر نیز هزینه ها نیز در ارائه خدمات حقوقی تجارت بین المللی، به لحاظ تخصصی بودن آنها بیشتر است.

 • بنابراین، در این سایت سعی بر آن است که با ارائه اطلاعات حقوقی در این زمینه تجارت بین المللی و بالابردن سطح دانش ایرانی های سرفراز و پشتیابنی حقوقی از ایرانی ها، سهمی اندک در اعتلای سرزمینمان ایران برداریم.

از این روی، ضمن ارائه مطالب علمی و عملی در تمام زمینه های تجارت بین المللی، حوزه های سرمایه گذاری خارجی و مباحث مربوط به صادرات که بیشتر به اقتصاد ملی یاری می رساند در اولویت خواهد بود.

تجار راسا و یا توسط کارمندان خود، همواره به دنبال وکیل بین المللی هستند که بتواند در زمینه تجارت بین المللی مشاوره های حقوقی تجاری مناسب ارائه نمایند. همینطور ی نیز کمتر در این زمینه تمامی اطلاعات را ارائه می نماید.از این روی و با رویکرد به پاسخگویی، در این سایت موضوعات مختلفی در باره تجارت بین المللی عرضه گردیده است. تا سهم اندکی را در مورد خدمت به ایران و تجار ایرانی داشته باشیم.

 • اختلافات و داوری داخلی و بین المللی نیز یکی از خدمات حقوقی است که ارائه می شود چونکه می دانیم که اکثر دعاوی بین المللی از طریق داوری حل و فصل می گردد.در این دسته مقالات مختلفی از جمله : داوری بین المللی —  وکالت در دعاوی بین المللی — داوری داخلی— برخی از مقالاتی است که در این سایت برای مطالعه خوانندگان محترم قرارداده شده است.
 • دسته بعدی، امور اختراع و علامت های تجاری است. از آنجاییکه این موضوعات در زمینه تجارت داخلی مورد نیاز تجار است و همچنین در برخی از قراردادهای بین المللی به فراخور، شناخت این قواعد بسیار مهم است این دسته به این موضوعات می پردازد، مقالات مختلفی از جمله “علامت تجاری -برند و معاهدات بین المللی” در این دسته قرار داده شده است.
 • مسائل مربوط به پرداختهای بین المللی نیز موضوع مهمی است، خصوصا که تعداد افراد متخصصی که به خارجیان خدمات فنی و مهندسی از درون ایران ارائه می کنند رو به افزایش است. و این به معنای ارز آوری برای کشورمان خواهد بود.

محصولات با قدرت رقابتی زیادی در کشور تولید می گردد که متاسفانه سهمی از بازار جهانی ندارند، بنابر این خدمت به ایران و تجار ایرانی می تواند به این صورت باشد که برای یافتن و تثبیت سهم از بازار های جهانی، بازاریابی، حقوق تجاری بین المللی، برندینگ، فروش و غیره جدی گرفته شود و از تولید مستقل گردد. هرکسی وظیفه خود را به عهده بگیرد و تلاشها هدفمند گردد.

                              سالها دل طلب جام جم از مامی کرد      آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد

امیر آذرباد وکیل و مدرس قراردادهای بین المللی و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات مرتبط:

بارنامه حمل کالا

با سلام – بارنامه حمل کالا یکی از آشنا ترین اسنادی است که یک وکیل بین المللی ، البته با آن مفهومی که ما از وکیل بین المللی برای آن در نظر می گیریم و یا بهتر باید گفت وکیل قراردادهای بین المللی  در ارتباط است. که نیاز مند بررسی است.

تجارت بین الملل در دو حوزه حقوقی و بازرگانی مطرح است و امور مربوط به حمل در این سطح بیشتر در حوزه بازرگانی مورد استفاده است،اما وکیل در زمینه قراردادهای تجارت بین المللی یا وکیل قراردادهای بین المللی می بایست بر این امور نیز تسلط داشته باشد.

همانگونه که قراردادها در مرحله تنظیم اهمیت دارند در مرحله اجرا نیز با اهمیت اند و اینگونه می توان گفت که نتایج یک قرارداد حاصل از اجرای آن است و نه صرف تنظیم قرارداد بین المللی .

نوشتارهای متفاوتی با عنوانهای حمل مرکب در تجارت بین المللی یا حمل به دفعات در تجارت بین المللی در این سایت برای مطالعه خونندگان محترم قرار گرفته است، اکنون می پردازیم به یکی از مسایل مهم بازرگانی بین المللی که مباحث مربوطه به اسناد حمل است  و مهمترین سند حمل، بارنامه است.

در مورد اسناد بارنامه موضوعات و پرسشهای زیادی صورت می پذیرد که توضیحات اندکی را در این زمینه لازم به ذکر می دانیم؛

 • در قراردادهای بین المللی که موضوع آن فروش کالاهای مادی باشد، اقتضا دارد که کالاهای فروخته شده از یک کشور یا کشورهایی به کشور مقصد رسانده شود که خود این امر ضرورت و اهمیت حمل و نقل را بیان می دارد. دعاوی زیادی نیز در مراکز داوری اتاقهای بازرگانی به این امور اختصاص دارد. که مرکز داوری اتاق ایران بنا به صلاحیت خود در این خصوص  و با توجه به اینکه این موضوعات از امور تجاری بین المللی هستند،بند ۱ از ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این امور را در صورت ارجاع پیگیری می نماید.

جالب است بدانیم که حدود بیش از ۵۰ کشور با یکدیگر دارای مرز خشکی بوده و بقیه کشور ها از طریق دریا با یکدیگر ارتباط تجاری دارند،علاوه بر اینکه کالاهایی نیز  بنا به ضرورت(از جمله سرعت و کوچکی و  با ارزش بودن کالایی خاص) از طریق حمل نقل هوایی جابه جا می شوند.

 بیش از ۸۰ درصد  تجارت بین المللی و حمل و نقل کالاها از طریق دریا صورت می پذیرد.بنابر این  حمل و نقل بین المللی دریایی جایگاه مهمتری نسبت به سایر روشهای حمل خواهد داشت.با این مقدمه به توضیح بارنامه حمل کالا خواهیم پرداخت؛

 • در خصوص حمل و نقل دریایی ، بارنامه دریایی ، حمل هوایی بارنامه هوایی یا راهنامه و در خصوص حمل از راه خشکی بارنامه زمینی صادر می گردد. سی ام آر نیز به راهنامه ای است که برای راننده در عمل صادر می گردد اطلاق می گردد.  البته سی ام آر نام کنوانسیون راجع به حمل و نقل از راه خشکی است،اما در عرف حمل و نقل در این زمینه به سند در این زمینه سی ام آر نیز گفته می شود که در روی برگهای راهنامه ای که اصولا در دست راننده وجود دارد لفظ سی ام آر درج گردیده است تا تفاوت بیانگر تفاوت آن با بارنامه اصلی کالا باشد.

در میان انواع بارنامه حمل کالا ، بارنامه دریایی به عنوان سند مالکیت کالا شناخته می شوند و سایر بارنامه های فاقد چنان سندیتی ، لااقل مانند بارنامه دریایی هستند. بنابر این اهمیت بارنامه حمل کالا در حمل دریایی متفاوت با حمل زمینی و هوایی است.

 بارنامه حمل کالا توسط شرکت حمل صادر می گردد، البته به خاطر داشته باشیم که اشخاصی که ممکن است با شما قرارداد را امضاء نمایند فورواردر هستند و کشتیرانی و صاحب لاین نیستند، از این روی، می توانید برای کاهش هزینه ها با آنها مذاکره کنید.در بدو تحویل کالا ها بارنامه صادر و به تحویل دهنده کالا داده می شود و در آخر انجام مرحله حمل نیز با دریافت اصل بارنامه و در قبال آن ترخیصیه صادر می گردد.

صدور ترخیصیه نیز در بردارنده هزینه های بندری و هندلینگ و غیره است که در مورد واردات و صادرات متفاوت است،علاوه بر این ظرفیت کانتینر نیز بر هزینه های ترخیصیه اثرگذار است،مانند اینکه کانتینر ۲۰ فوت کمتر از کانتینر ۴۰ فوت می باشد.

این هزینه ها شامل هزینه های صدور ترخیصیه ، بارنامه حاوی مشخصات زیادی است که هر یک از لحاظ حقوق گمرکی و هزینه ای و مالی و حقوقی حائز اهمیت است.

امر مهم دیگر در اجرای قراردادهای بین المللی ، تاریخ صدور بارنامه است که  به معنای تحویل کالا به متصدی حمل و نقل بوده و می تواند معیاری برای زمان پرداخت وجهی از قرارداد در توافقات ذکر گردد.

همچنین صدور بارنامه به معنانی تحویل کالا به شرکت حمل است،در آن دسته از قواعد اینکوترمز که انتقال ریسک تحویل به شرکت حمل است مانند قاعده سی اف آر،صدور بارنامه حاوی آثار حقوقی زیادی است.در میان اسناد حمل به جرات می توان بارنامه را مهمترین سند حمل دانست چرا که همانطور که در بالا ذکر شد بارنامه در حمل دریایی به معنای سند مالکیت کالا به شمار رفته و توضیح در مورد اهمیت سند مالکیت کالا توضیح واضحات خواهد بود.

در حمل دریایی بارنامه، در حمل هوایی راهنامه و در حمل از طریق خشکی بارنامه  صادر می گردد. در حمل و نقل دریایی خسارات ناشی از تاخیر در برگشت کانتینر که اضطلاحا دموراژ نامیده می شود بسیار زیاد است اما در حمل و نقل از طریق هوا خیر، همینطور در حمل از راه خشکی امکان دموراژ به کانتینر نیز منتفی است مگر اینکه خواسته باشید کالا در کانتینر بماند بنابر این تفاوت در حمل محموله صرفا محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و حمل و نقل در هر سه حوزه قطع نظر از مشترکات، دارای تفاوتهایی نیز می باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
www.lawoffices.ir

مقالات مرتبط:

مفهوم حمل به دفعات در تجارت بین المللی

بارنامه آن بورد در حمل و نقل بین المللی

مفهوم حمل مرکب در تجارت بین المللی

Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

وضعیت حقوقی تفاهم نامه

با سلام، بسیار دیده می شود که مقامات بلند پایه کشورها در سفرهای سیاسی خود فعالان بخش خصوصی و تجار را همراه خود داشته و در حاشیه این سفرها تفاهم نامه های اقتصادی و تجاری، گمرکی ،سرمایه گذاری و غیره تنظیم می گردد، یا اینکه تجار و شرکتهای تجاری در  اولین سفرهای خود اقدام به تفاهم نامه می کنند.

در همین جا است که  خوب است از منظر وکیل قراردادهای بین المللی پاسخ داده شود که وضعیت حقوقی تفاهم نامه ها و یاقولنامه ها در تجارت بین المللی چیست؟

در اعتبار و وضضعیت حقوقی تفاهم نامه مباحث گوناگونی پیش می آید از جمله اینکه از طرفی گفته می شود اگر تفاهم نامه دارای قدرت الزام آور حقوقی است چرا به آن تفاهم نامه گفته می شود؟ چرا که بعضا در داوری ها  و حتی دادگاهها به آن استناد می گردد و از سوی دیگر اگر فاقد قدرت الزام آور قانونی است، اساسا دلیل تنظیم آن چیست؟

این دست از پرسشها منطقی است،چرا که ارائه دو یا چند طرف آن را ایجاد نموده و تبعا آثاری بر آنها بار است،لذا تلاش داریم به اختصار قدری نیز مطالب را روشن نماییم.

می دانیم که قراردادهای بین المللی بر خلاف قراردادهای داخلی از ابعاد پیچیده تری برخوردار است،چرا که؛

 • اولا؛ این حوزه تحت نظارت مراجع اقتصادی است که به شکل لزوم صدور مجوز ها یا الزامات گوناگون در آیین نامه ها و بخشنامه ها و دیگر بستر های قانونی بروز و ظهور می کند،مضافا بر اینکه هر طرف قراردادی،قطع نظر از اختیاری که اصل آزادی قراردادی به وی می دهد تا هر گونه تعهد مشروعی را در قرارداد بگنجاند،در عین حال ملزم به رعایت شرایط و ضوابط قانونی کشور خود نیز می باشد  و هر طرف پایبند الزاماتی خواهند بود.
 •  ثانیا؛عمدتا قراردادهای تجاری بین المللی از حجم مالی و کارشناسی زیادی برخوردار است که بی شباهت به اکثر قراردادهای داخلی است.البته در قراردادهای داخلی نیز این پیچیدگیها به چشم می خورد؛ مانند قراردادهای پیمانکاری با پیمانکارهای دست دوم متعدد،شرکتهای مشاوره ای و مهندسی و غیره.

با توجه به در نظر گرفتن جوانب حقوقی فوق،بنابر این منطقی است که در همان جلسه اول مذاکره و آشنایی طرفین، تنظیم قرارداد بین المللی و انعقاد آن امکانپذیر نباشد و ریسکهای قرارداد آنچنان که باید برای طرفین روشن نباشد،بنابر این باید بپذیریم که طرفین در عین اینکه از ذکر تمام جزییات و تصمیم گیری در مورد تمامی مجوز هایی که فرضا بعدا صورت می گیرد ناتوان هستند ،اراده جدی خود را بر ایجاد یک رابطه حقوقی تجاری دوجانبه یا چند جانبه دنبال نمایند.به این معنا که تمایل خود را به ایجاد روابط نشان می دهند بدون اینکه بخواهند در جزییات به توافقات قطعی رسیده باشند.

و از همین جا است که وضعیت حقوقی تفاهم نامه محل پرسش واقع می گردد. بسیاری از تفاهم نامه ها در نمایشگاههای بین المللی تنظیم و منعقد می گردند. تجربه شخصی بنده به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی شرکتهایی که در نمایشگاههای بین المللی با آنها همراه بوده ام می گوید که یک شرکت تجاری دهها تفاهم نامه را در محل غرفه خود تنظیم می نماید که می بایست بعد ازپایان حضور در نمایشگاه نسبت به پیگیری آنها همت گمارد.

وجود یک تفاهم نامه این فرصت را به طرفین اعطا می نماید.معمولا در تفاهم نامه ها اصول کلی درج می گردد اما باید در تنظیم آنها نیز دقت لازم را مبذول داشت چرا که می تواند برای تفسیر اراده طرفین گاها مورد استفاده قرار گیرد و یا د رکشورهای مختلف نسبت به اعتبار آن متفاوت است.

ممکن است در تفاهم نامه ها، طرفین قراردادی تعهدات الزام آور مشخصی را برعهده بگیرند، از این روی نباید وضعیت حقوقی تفاهم نامه به صورت نوعی انگاشته شود که مسئولیتی در قبال آن وجود ندارد.

بنابر این اگر رئوس و موضوعاتی را در تفاهم نامه می آورید، حتما بررسی نهایی آن را به یک وکیل تجارت بین المللی بسپارید.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir

 مقالات مرتبط:

وکیل تجاری داخلی و بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

نکات کاربردی قراردادهای بین المللی تجاری