وجه ضمانت برای حسن انجام کار در قراردادهای بین المللی

با سلام، در قراردادهای تجاری بین المللی با موضوع طراحی،تامین و ساخت و قراردادهای بلند مدت و قرارداد های پیمانکاری بین المللی که امروزه بخش مهمی از قراردادها تجاری بین المللی را به خود اختصاص می دهند به مفهوم ضمانت نامه حسن انجام کار بر می خوریم که لازم می دانیم به عنوان وکیل قراردادهای بین المللی توضیحاتی در خصوص مبالغ حسن به اختصار صرفا جهت آشنایی ارائه می نماییم.

در قراردادهای تجارت بین المللی که موضوع آنها ساخت یک کارخانه -تاسیسات و غیره است برای آنکه کارفرما مطمئن باشد که در دوره ضمانت(warranty period)   و یا دوره های نگهداری(maintenance period)عامل پیشگیرانه ای وجود دارد، برای هرگونه انحراف از معیار ها و استانداردهایی که در قرارداد پیش بین شده است و یا هرگونه نقصی بعد از بهره برداری کارخانه و خط تولید  مقرر می کند که در صورت بروز مشکل مبلغی از قرارداد آزاد نشده باشد، پیش  بینی وجه مزبور موسوم به retention money  می نماید.البته ضمانت ها به صورتهای مختلف پیش بینی می گردد.

از سوی دیگر نیز طرف خارجی که پیمانکاری و راه اندازی خط تولیدی را متعهد می گردد،چون عمدتا تمامی ماشین آلات خط تولید را به طرف دیگر می فروشد،کمتر راضی خواهد شد که بعد از اینکه ماشین آلات از دسترس مالکانه وی خارج شد،تمام ثمن خود را نگرفته باشد،بلکه او ترجیح می دهد که مبلغ را تماما دریافت نماید و در ازاء این مدت ضمانت نامه دهد.(PBG) در خصوص ضمانت نامه های بین المللی بعدا در این سایت یه تفصیل بیشتری به صورت اختصاصی خواهیم پرداخت.

در پایان نیز اشاره می نماییم که در قرارداد های مهندسی فیدیک پیش بینی این وجه در فرم های مناقصه صورت می پذیرد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

ال سی غیر قابل برگشت در قراردادهای بین المللی

با سلام، اگر مطالب سایت را مطالعه کرده باشید با مفهوم ال سی و ضمانت نامه بانکی حتما آشنا شده اید و می دانیم امروزه یکی از مهمترین روشهای نوین پرداخت در تجارت و بازرگانی بین المللی و البته یکی از مهمترین دعاوی ارجاعی به وکیل قراردادهای بین المللی مسائل راجع به پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی و یا همان ال سی ها است.

بنابر این اجتناب ناپذیر است که این حوزه از تجارت بین المللی که در سرنوشت قرارداد تجاری بسیار موثر و نیازمند بررسی های زیاد است.اموری که متاسفانه کمتر تجار ایرانی به آن عنایت دارند.

در قراردادهای تجاری بین المللی که در ایران توسط شرکتها منعقد می گردد می بایست دقت بسیار زیادی نمود،متاسفانه چون قراردادها به زبان انگلیسی تنظیم شده است تجار ایرانی صرفا به اعتبار شرکت طرف قرارداد بسنده می نمایند  و قرارداد را استاندارد و متضمن منافع هر دو طرف می دانند.

چنانچه فروشنده محصول هستید نسبت به تضمینات پرداخت می بایست سیار حساس باشید،دیده شده است که صادر کننده به این امید که برای وی ال سی گشایش یافته است خود را در شرایط امنی احساس می نماید حال آنکه ال سی ها انواع مختلف داشته و همه انواع آن آنطور که مدنظر تجار است انتظارات وی را پاسخ نمی گوید.

فرضا اینکه مهم است که فروشنده ال سی گشایش یافته به نفع خود را از نوع غیر قابل برگشت درنظر بگیرد(Irrevocable Documentary Credit)

به این مفهوم که صادر کننده ایرانی تعهد قطعی بانک گشاینده اعتبار را در اختیار داشته باشد.فرض کنید در ال سی گشایش یافته، اسناد حمل برای دریافت وجه ال سی ذکر شده است،تاجر صادر کننده اقدام به عدل بندی،ترخیص صادراتی،قرارداد با شرکت حمل و دیگر ملزومات برای ارسال محصول را انجام می دهد و بنا براین گذاشته شده است که با ارائه اسناد به بانک،وجه کارسازی شود، در این صورت اگر ال سی قابل برگشت باشد و خریدار خارجی به هر دلیلی منصرف شود با در خواست به بانک ال سی را منتفی خواهد نمود.

البته اگر در قراردادی از عنوان ال سی استفاده شود آن ال سی فرض می گردد که غیر قابل برگشت باشد،این موضوع در رویه ها و مقررات بین المللی که در این زمینه وجود دارد درج شده است.اما این موضوع نباید ذینفع را بین نیاز از دقت در متن ارسالی از طرف بانک خودش نماید.بررسی تمامی مفاد پیامهای مندرج در متن سوئیفت ارسالی امکانپذیر نیست چرا که این خود یک امر فنی مالی و بانکی است.اما می توان از یاری اشخاص متبحر در این زمینه یاری جست.

قبل از اقدام به ذکر اعتبار اسنادی نیز از بانک مطلع و مراتب را باید جویا شد،چراکه در اعتبارات اسنادی آنچه رد و بدل میگردد از طریق دو بانک در کشورهای متبوع دو طرف قرار داد است.در ایران که متاسفانه تمامی بانکهای خارجی در ارتباط با بانکهای ایرانی نیستند،تنها تعدادی از بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی قرارداد کارگزاری دارند که بتواند مراتب اجرای گشایش و پرداخت از طریق ال سی را پشتیبانی نمود.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir