وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

با سلام – یکی از مواردی که در اقامه دعاوی در مراجع داوری بین الملی مورد پرسش است، هزینه های رسیدگی و مطالبه آنها در داوری های بین الملی است.

برای این مورد بهتر است قدری توضیح مقدماتی بدهیم.

فرض کنید شخصی در یک قرارداد خرید و فروش، مالی را خریداری نموده است، چنانچه طرف مقابل که در فرض ما فروشنده است، از تحویل آن مال امتناع ورزد، خریدار به ناچار می بایست در دادگاه بر اساس قوانین اقامه دعوا علیه فروشنده نماید.

چونکه خریدار برای احقاق حق خود مجبور به اقامه دعوا در دادگاه شده است و هزینه دادرسی بر وی تحمیل شده است، بنا به درخواست وی، مطابق با ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نسبت به پرداخت این هزینه ها نیز رسیدگی و حکم صادر می نماید.

اما در داوری های بین المللی اینگونه نیست، اساس شکل گیری داوری و رسیدگی داوران، بر اساس توافق طرفین است. به این مفهوم که در مواردی داوران ورود و رسیدگی می نمایند، که طرفین در آن مورد توافق نموده باشند.

بنابر این، اگر چنانچه در شرط داوری در قرارداد بین المللی و یا موافقتنامه داوری، توافقی نسبت به صلاحیت داوران برای رسیدگی و صدور رای نسبت به خسارات دادرسی نباشد، داوارن قادر به صدور رای داوری در زمینه خسارات دادرسی نخواهند بود.

البته که به نظر می رسد، شخص محکوم له بتواند برای مطالبه خسارات دادرسی ( هزینه های داوری) به دادگاه مراجعه نماید و جبران خسارت خود را مطالبه نماید.

نکته دیگر اینکه، موضوع امکان صدور رای بر خسارات دادرسی تفاوتی در داوری های داخلی و داوری های بین المللی ندارد. در هر دو داوری همین مکانیزم برقرار است.

این توضیح را اضافه می نماییم که داوری اختلافات داخلی که به آنها اصطلاحا داوری داخلی گفته می شود، مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است، یعنی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این قانون و داوری اختلافات بین المللی که اصطلاحا به آن داوری بین المللی گفته می شود، مشمول قانونی داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ است.

امیر آذرباد – مشاور قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

مقالات راجع به داوری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

با سلام، هر کشوری بنا به ملاحظات حقوقی و غیر حقوقی خود، ملاکهایی را برای بین المللی بودن داوری در نظر می گیرد. از این روی، برای تعیین ملاک بین المللی بودن داوری در این زمینه می بایست به قوانین داخلی هر کشور مراجعه نمود.

  • اما ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران چیست؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است، از این روی، یک وکیل قراردادهای بین المللی که در هر کشوری فعالیت می کند، دست کم باید موضوع قوانین داخلی کشور متبوع خود را مطلع باشد. چرا که مرجع پرسش وکلای سایر کشور ها در این زمینه واقع می شود.

قانون داوری بین المللی ایران (مصوب سال ۱۳۷۶) در ارائه ملاک بین المللی بودن داوری ، بسیار گویا است. در بند ب از ماده ۱ از این قانون پیش بینی شده است که” داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

داوری اختلافات تجاری بین المللی مطابق این قانون صورت می پذیرد. اگر چه قانون تجارت ایران، عملیات و فعالیتهای تجاری را مشخص کرده است، اما داوری بین المللی تجاری ایران، روابط تجاری بین المللی گسترده تری را پوشش می دهد. فرضا خدمات مشاوره ای در قانون تجارت ایران احصاء نشده است، اما این عمل مطابق بند ۱ از ماده ۲ روابط تجاری تلقی شده و چنانجه بین المللی شناخته شود، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران رسیدگی می شود.

با سپاس – امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی

مقالات مرتبط: