نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

شرط خسارت در قرارداد بین المللی

با سلام – شرط خسارت در قرارداد بین المللی یکی از شروطی است که در قراردادهای بین المللی درج می گردد. در اینجا منظورمان از شرط خسارت در قرارداد بین المللی ، خسارت تاخیر در انجام تعهد است.

چنین شرطی اگر موضوع گفتگوهای متعدد طرفین قرارداد بین المللی نباشد، دست کم مبالغی که برای خسارت در تاخیر از ناحیه هریک از طرفین است موضوع چانه زنی های متعدد است.

درج شروط خسارت دارای ظرایف متعددی است و نحوه مذاکره و همچنین پیشنهادات متعدد برای به توافق رسیدن طرفین بر سر مبالغ ، زمانهای تاخیر ، موارد معافیت قراردادی در پرداخت ، عوامل گوناگون در بروز تاخیر در انجام تعهد در یک قراداد بین المللی می بایست به نحوی حرفه ای موضوع بررسی قرار گیرد تا لزوم پرداخت خسارت در موارد مقتضی و از سوی دیگر عدم پرداخت خسارت در مواردی که شخص متعهد تقصیر و قصوری ننموده است به روشنی و در فضایی منصفانه مورد توافق طرفین و وکلای آنها واقع شود.

شرط خسارت در قرارداد بین المللی از سوی دیگر اهرمی است برای جلوگیری از نقض قرارداد و ویژگی پیشگیرانه در شرط خسارت در قرارداد بین المللی دارد، بنابر این می بایست از این اهرم به نحوی حرفه ای استفاده نمود

وکیل امور قراردادهای بین المللی – امیر آذرباد

 نوشتارهای مرتبط :

 قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی

تنظیم قرارداد بین المللی

وکیل قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی – نکات تنظیم قرارداد

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *