وکیل تجارت بین المللی

وکیل و مشاور قرارداد بین المللی

با سلام – خدمات حقوقی تجاری که یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی ارائه می دهد چیست؟ اموری را که یک مشاور قرارداد بین المللی تجاری ارائه می دهد را می توان به موارد زیر دسته بندی نمود.

وکیل قرارداد بین المللی

 

              ———————————

تجارت بین المللی مملو از روابط پیچیده حقوقی تجاری و قراردادی است. این روابط از امور صادراتی گرفته تا امور حمل و نقل بین المللی ، اعتبارات اسنادی ، و سایر موضوعات تجارت بین المللی را در بر می گیرد. وکیل برای تنظیم قرارداد بین المللی  در واقع هر امری است که دارای وصف امور تجاری برای یک شرکت در خارج از کشور باشد این امور به نوعی با موضوعات تجارت بین الملل سرو کار داشته و یا خواهند داشت.

تنها توافق طرفین یک قرارداد بر فرضا خرید و فروش یک کالا یا خدمت به مبلغ خاصی، تمامی موارد یک قرارداد بین المللی را تشکیل نمی دهد، طرفین یک قرارداد ، بایستی نسبت به روند اجرای قرارداد هم موارد متعددی را در نظر بگیرند.

زمانی که کالا از کشوری صادر یا به کشور دیگری وارد می شود، طرفین می بایست مقررات گمرکی و حقوق دولتی کشورهای دخیل را در نظر بگیرند، چرا که حمل کالا مشمول قوانین و مقررات گمرکی کالا می شود. همینطور با توجه به اینکه طرفین قرارداد بین المللی تصمیم می گیرند که کدام هزینه ها را در اجرای قرارداد بین المللی بر عهده بگیرند، قرارداد هایی برای بازرسی کالا در پیش روی خواهند داشت.

همینطور کالاها می بایست بیمه شوند، خصوصا زمانی که بانکها در پروسه پرداخت نقش مهمی ایجاد می نمایند، مانند اعتبارات اسنادی. کلوزهای متفاوت بیمه می بایست توسط مشاورین بازرگانی و نظارت مشاوران قرارداد ببن المللی آنها بررسی و نظارت شوند. گارانتی ها و وارانتی های مربوط به کالا ، اعزام تکنسین های فروشنده برای مثال در قرارداد بین المللی EPC و دهها مورد دیگر که هریک بخشی از یک قرارداد تجاری بین المللی را به خود اختصاص می دهد.

ضمانت اجراهای پرداختها در قرارداد بین المللی ، اسناد مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا  و بسیاری از امور دیگر که نیاز به گرفتن مشاوره تجارت بین المللی را برای یک بنگاه اقتصادی پر رنگ می نماید. بنگاههای اقتصادی و شرکتها با این کار در واقع نسبت به زوایای تجارت خارجی خود آگاه می شوند.

می بینیم که بعد از آنکه طرفین این موارد را در بررسی های خود در نظر می گیرند، به هزینه و مبلغ واقعی کالا و یا خدمات پی می برند. یقیقنا قیمیتی که کالا در تحویل بر مبنای EXW  که در آن فروشنده کالا را درب کارخانه تحویل می دهد با تحویل همان کالا بر اساس FOB  ارائه می دهد متفاوت است.

ما به عنوان وکیل برای امور بین المللی شرکت / وکیل و مشاور قرارداد بین المللی موضوع مشاوره ها واقع می شویم و در جلساتی که در شرکتها پیرامون امور بین المللی رخ می دهد، حضور خواهیم داشت.

 

 

معاملات خارجی

 

 

 • امور قراردادهای بین المللی تجاری

                   —————————————

موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی پایه ای ترین اموری است که یک  وکیل امور قراردادهای بین المللی ارائه می دهد. خدماتی که در قلمروی قراردادهای بین المللی جای می گیرند.

طرفین یک قرارداد بین المللی ابتدا راجع به محصولات و یا خدماتی که یک طرف قرارداد ارائه می دهد تحقیق می کنند. آنالیزهای فنی را با کارشناسان فنی مورد بررسی قرار می دهند. کشور سازنده محصولات، گواهی نامه های کیفی ، متریال ها ، قطعات به کار رفته ، ضمانت ها ، و هر آنچه که به کیفیت محصول مرتبط است. این امر کمک می کند که قرارداد بسار دقیق تر تنظیم گردد، چراکه که ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی به نحوی دقیق و روشن نقشی حیاتی ایفاء می نماید. این امر نه تنها موجب می شود که قرارداد بسار دقیق تر تنظیم گردد، بلکه از بسیاری از موارد  طرح دعاوی بین المللی پیشگیری می نماید.

شرکتها علاوه بر ویژگی های فنی ،  حتما محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط یک طرف را با محصولات و کالهایی که شرکتهای رقیب ارائه می دهند مقایسه می کنند.

همزمان با مقایسه فنی  و کیفی ، مبلغ کالا و خدمات را نیز مورد بررسی قرار می دهند. شاید در این زمان از یک وکیل بین المللی تجاری خواسته شود که مکاتباتی برای توافقات اولیه را تنظیم نماید. ارائه کوتیشن و یا مفاد Purchase Order  ، تنظیم LOI  و یا  ( MOU  – تفاهم نامه ) می تواند توسط وکیل امور بین المللی شرکت تنظیم و برای طرف یا طرفهای قرارداد ارسال گردد.

تنظیم چنین متون حقوقی توسط وکیل تجارت بین المللی شرکت به این امر کمک می کند که بار حقوقی و تعهداتی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی اوقات ، یک طرف قرارداد در حین بررسی و ارزیابی است اما بی اعتنا به آثار حقوقی مکاتباتی است که با طرف دیگر قرارداد انجام می دهد.

این بی اعتنایی به بار حقوقی مکاتبات می تواند آثار حقوقی متفاوتی را برای یک شرکت و بنگاه تجاری و اقتصادی بیافریند. بر همین اساس است که معمولا دایره حقوقی بین المللی شرکت بررسی نهایی ایمیل ها و مکاتبات را بر عهده دارد. آنچه در مورد لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی تاکید می کنیم، در مورد مکاتبات تجاری بین المللی نیز صادق است.

بعد از سپری شدن چنین اموری، نوبت به تنظیم قرارداد بین المللی می رسد. نقش وکیل تجارت بین المللی در این برهه زمانی نیز پر رنگ است. خدمات حقوقی تجاری بین المللی راجع به قرارداد بین المللی به طور نمونه :  تنظیم قرارداد بین المللی ، مشاوره حقوقی راجع به قرارداد بین المللی و به صورت کلی اموری که راجع است به قراردادهای تجاری بین المللی.

البته خدمات حقوقی تجاری وکیل امور قراردادهای بین المللی به موارد فوق محدود نیست، بعد از آنکه قرارداد بین المللی تنظیم شد، در صورت نیاز شرکت ها یا اشخاص و موکلین ، اجرای قراردادهای بین المللی تحت نظر وکیل امور قراردادهای بین المللی می تواند صورت پذیرد.

یکی دیگر از خدمات حقوقی که یک وکیل قراردادهای بین المللی ارائه می دهد ، امور حقوقی راجع به اجرای قراردادهای بین المللی است. اجرای قراردادها از انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی برای طرف قرارداد و اشخاص دیگر مرتبط با اجرای قرارداد گرفته تا ارائه راهکارهای متفاوت و نظارت بر اجرای قرارداد بین المللی را در بر خواهد گرفت.

 

 

وکیل معاملات فرامرزی

 

————————————

یکی دیگر از اموری را یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی ارائه می دهد ، نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی است. اگر بپذیریم که قرارداد بین المللی را تنظیم و مکتوب می کنیم تا آن را اجرا نماییم و از فواید و نتایج اجرای قرارداد بین المللی بهره مند شویم، باید به جایگاه بالای اجرای قرارداد بین المللی اذعان نماییم.

تا آنجا که می توانیم بیان داریم نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیتی یکسان با تنظیم قرارداد بین المللی تجاری برخوردار است. اهمیت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی به ویژه در قراردادهایی که در بستر زمانی طولانی اجرا می گردند خود را بیشتر نشان می دهد. مانند قراردادبین المللی لیسانس ، قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری ، یا حتی قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای بین المللی EPC  و غیره.

طبیعی است که نیاز به یک وکیل امور قراردادهای بین المللی تنها به تنظیم قرارداد محدود نمی تواند باشد.، بعد از امضاء قرارداد نیز مکاتبات متعددی میان طرفین قرارداد بین المللی صورت می پذیرد، ممکن است به این منظور تایید های متعددی از ناحیه طرفین خواسته و یا صادر می گردد.

گزارشات تخلفات طرفین ممکن است از هر طریق به اطلاع یک طرف دیگر برسد، هماهنگی های متعددی برای انجام پروسه حمل و نقل بین المللی نیاز باشد، افراد و شرکتهای دیگری به جز طرفین قرارداد بین المللی در پروسه اجرای یک قرارداد بین المللی دخیل گردند ؛ همچون شرکتهای بیمه ، شرکتهای فورواردر ، بانکها و موسسات مالی ، ترخیص کاران ، تکنسین های راه اندازی ماشین آلات و اشخاص و افراد متعدد که نیاز و ضرورت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی را نمایان می سازد.

عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد بین المللی علاوه بر اینکه می تواند به اعتبار یک شرکت در سطح بین المللی آسیب برساند، می تواند منجر به بروز ادعاها و مطالبات و خسارات نیز گردد. بنابر این قرارداد بین المللی باید نظارت و مراقبت گردد.

بهتر است نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی بر عهده وکیل و مشاور قرارداد بین المللی باشد که قرارداد را تنظیم نموده است، به این صورت که تمامی ارکان اجرا کننده یک قرارداد بین المللی با هماهنگی با وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی رفتار می نمایند و به ویژه اینکه مکاتبات طرفین که شایسته است با نظارت وی صورت پذیرد. بسیار دیده شده است که یکی از اعضاء شرکت طرف قرارداد بین المللی ، تلویحا یا صراحتا امری را انجام داده و یا تایید نموده اند که بایکی از شرایط قرارداد بین المللی سازگار نبوده است.

این نحوه رفتار می تواند تفسیر به تغییر شروطی گردند که با نحوه رفتار و تاییدات طرفین سازگار نیست. از طرف دیگر هم، نمی توان از اعضاء یک شرکت طرف قرارداد بین المللی انتظار داشت به تمامی آثار حقوقی که نحوه رفتار و عملکرد و مکاتبات آنها در پی دارد به درستی آشنا باشند.

مضافا بر اینکه ، معمولا مکاتبات میان طرفین قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی است و این امر شناخت تمامی زوایای حقوقی رفتارهای طرفین و آثار آن را دشوار تر می سازد.

 

مشاور قرارداد بین المللی

 

 • مشاور قرارداد بین المللی

         ————————————

وکیل قراردادهای بین المللی در بسیاری از موارد، مورد مشاوره قرارداد بین المللی قرار می گیرد. بنابر این نقش مشاور قرارداد بین المللی یکی دیگر از نقش هایی است که از وکیل تجاری انتظار می رود. وکیل و مشاور قرارداد بین المللی کمک می کند تا در زمینه تنظیم و اصلاحات مورد نیاز برای یک قرارداد بین المللی بهتر رفتار نماییم.

بسیار اتفاق می افتد که شرکتها بدون آنکه بخواهند قراردادی تنظیم نمایند ، صرفا می خواهند در مورد یک قرارداد بین المللی از یک مشاور حقوقی بین المللی یا وکیل قراردادهای بین المللی  راجع به آثار حقوقی قرارداد بین المللی ، ماهیت قرارداد بین المللی ، یا آثار یا ماهیت یک بخش از قرارداد بین المللی که برایشان ارسال و پیشنهاد شده مشاور حقوقی بین المللی بگیرند.

این موضوع نیز منطقی است، ممکن است یک شرکت تجاری با دهها قرارداد بین المللی یا تفاهم نامه های بین المللی رو به رو می شود و نمی خواهد تمامی آنها را اصلاح یا تنظیم نماید. بنابر این می خواهد صرفا راجع به مفاد آن قراردادهای بین المللی اطلاعات حقوقی بگیرد. فرض کنید یک شرکت تجاری غرفه ای را در یک نمایشگاه در خارج از کشور دائر نموده است. در حین برگزاری نمایشگاه، تجار متعددی از غرفه آنها بازدید و آنها روزانه با دهها تفاهم نامه بین المللی مواجه می شوند. نمونه های متفاوتی از قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی برای آنها ارسال می شود، بنابر این نمی تواند وارد تمامی قرادادها شود. این چنین شرکتی صرفا قراردادهای بین المللی را بررسی می نماید و از یک مشاور قرارداد بین المللی یا وکیل و مشاور قرارداد بین المللی در این زمینه کمک می گیرد.

یکی از پیشنهادات این است که در زمان برگزاری نمایشگاه ، وکیل و مشاور قرارداد بین المللی در در هیات مذاکره کننده شرکت حضور داشته باشد. به فراخور مدیران و اشخاصی که تمایل دارند با شرکت وارد مذاکرات تجاری شوند به خدمات و مشاوره ها از یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی نیاز پیدا خواهند نمود.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی

وکیل پایه یک دادگستری

2 نظر

 • Company

  سلام، قرارداد فروش خارجی هم فعالیت دارید. ممنونم از شما آقای وکیل، پستهای شما عالی هستند.

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – نظر لطف شما است. پستهایی که قرار می دهیم عمدتا متاثر از تجربیاتی است که در حین تنظیم قراردادهای بین المللی و وکالت در امور تجاری بدست می آید.
   اما پاسخ به پرسش شما، بله قرارداد بیع بین المللی یکی از قراردادهای بین المللی است که ارائه می دهیم.
   تشکر
   امیر آذرباد وکیل امور قراردادهای بین المللی

 • نوشتن یک دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *