وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

با سلام -در نوشتار وکیل قراردادهای بین المللی به نقشی که وی در تسهیل توافقات بین المللی ایفا می کند خواهد پرداخت.

اینکه تجار و شرکتهای تجاری فعال در سطح بین المللی چه نیاز هایی حقوقی را از مشاوران حقوقی بازرگانی بین المللی دارند؟ مزیت های وکیل معاملات تجاری بین المللی در یاری طرفین به حصول توافق و گسترش روابط تجاری شان چیست؟ چگونه و چطور می توانند از خدمات یک وکیل معاملات بین المللی برای داشتن قرارداد بین المللی بهره ببرند؟ وکیل تجارت بین المللی چه مفاد و مواردی را در یک قرارداد بین المللی می گنجاند و اساسا به چه مسائلی در هنگام تهیه قرارداد بین المللی توجه باید نمود؟

 

محدوده خدمات وکیل مبادلات بین المللی تجاری

خدمات حقوقی راجع به قرارداد بین المللی از ابتدا تا انتها را شامل می شود. نتیجتا از شروع مذاکرات طرفین قرارداد تا نظارت بر اجرای یک معامله بین المللی مشمول این خدمات است.

 

ویژگی وکیل قرارداد تجاری بین المللی

امور قراردادهای بین المللی ،حوزه ای فنی و تخصصی است. یک وکیل متخصص معاملات بین المللی می بایست به موضوعات متعددی مسلط باشد. تسلط به دانش حقوق قراردادها و امور حقوقی بین المللی نظیر ؛ تعارض قوانین به این جهت که بداند در موارد متعدد کدام قانون بر سرنوشت قرارداد حاکم می شود. داوری تجاری بین المللی به جهت تنظیم مناسب شرط داوری در قراردادهای بین المللی و اینکه در فرض بروز اختلافات میان طرفین چگونه باید احقاق حق نمود. موضوعات تجارت بین المللی به جهت اینکه قراردادهای بین المللی با مسائل مختلف و متعدد تجارت و بازرگانی بین المللی ارتباط پیدا می نماید. قواعد اینکوترمز برای بررسی مکان تحویل کالا، هزینه ها  ، بیمه ، بازرسی ، اسناد مورد نیاز حمل ، نقطه انتقال ریسک و موضوعات راجع به تحویل کالا و مسئولیتهای خریدار و فروشنده در این باره.

شیوه های پرداخت بین المللی برای اینکه چگونه و از چه طریق باید بهای کالا پرداخت شود، مکانیزم آن چگونه است. ضمانت نامه های بین المللی چه از جهت ضمانت نامه هایی که بابت مبالغ کالا گرفته می شود مانند ضمانت نامه پیش پرداخت و چه از جهت ضمانت نامه های بین المللی که برای حسن انجام کار و  غیره اخذ می شود.

امور گمرگی به این جهت که چه صادر و چه وارد شدن کالا با امور گمرکی مرتبط است. اعتبارات اسنادی ( ال سی )، اگر پرداخت از این شیوه صورت بگیرد، موارد لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی، اسناد مورد نیاز برای گشایش و همینطور وصول  آن، انواع ال سی و موارد راجع به آن. امور حمل و نقل بین المللی کالا؛ شناخت انوان آن، تهیه مناسب قراردادهای حمل و نقل، قراردادهایی که با خطورط کشتیراتی یا فورواردر ها تنظیم می شود.  ، تجارت الکترونیک ، حقوق مالکیت فکری  و بسیاری از موارد دیگر که به نحوی بر تنظیم و اجرای قرارداد بین المللی اثر مستقیم دارند.

 

حضور در جلسه مذاکرات قراردادی

 چرا حضور وکیل امور قرارداد بین المللی در جلسات مذاکرات طرفین اهمیت دارد؟

اولین دلیل؛ در حین مذاکرات، طرفین نیاز به داشتن اطلاعات متعددی هستند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. فرض کنیم طرفین راجع به شیوه پرداخت بهای کالا میخواهند تصمیم بگیرند. در این باره داشتن اطلاعات تجاری  راجع به انتخاب شیوه پرداخت های بین المللی و تضامین مربوطه و اسنادی که باید در برابر پرداخت ارائه گردد حیاتی است. در غیر اینصورت، ممکن است بر اساس اطلاعات نادرست طرفین به توافقاتی دست یابند و در زمان اجرای قرارداد با مشکل رو به رو شوند.

 

دومین دلیل: وکیلی که در حین مذاکرات طرفین حضور داشته است، بهتر می تواند قرارداد مورد نظر آنها را تنظیم کند. زوایای مذاکرات طرفین به شناخت بهتری برای انتخاب بهتر ماهیت قرارداد کمک می کند. فرض کنیم طرفین در مورد اینکه یک طرف به صورت انحصاری محصولات طرف دیگر را بفروشد به مذاکره می نشینند.

ماهیت توافق آنها این است که یک طرف محصولات را از طرف دیگر خریداری کند و در کشور خود بازفروش کند. بسیار اتفاق می افتد که به این رابطه و قرارداد ، نمایندگی انحصاری اطلاق می کنند، در حالیکه از لحاظ حقوقی، ماهیت توافق طرفین، قرارداد توزیع کنندگی بین المللی است و نه قرارداد نمایندگی انحصاری. برای اطلاع بیشتر راجع به تفاوت این دو قرارداد بین المللی به نوشتار ” قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی مراجعه فرمایید.

 سومین دلیل:  بسیار اتفاق می افتد که بعد از اینکه طرفین به توافقات رسیده اند ، نگارش قرارداد را به وکیل متخصص تنظیم قرارداد بین المللی می سپارند. ممکن است که طرفین راجع به تمام مسائل مورد نیاز برای آن رابطه قراردادی توافق ننموده باشند. در زمان تنظیم قرارداد، وکیل به لحاظ وظیفه ای که دارد می بایست موارد مورد نیاز آن رابطه را در قرارداد درج کنند که شاید اساسا طرفین راجع به آن مذاکره ای نداشته اند. در این زمان، طرفین با مفادی روبه رو می شوند که با نیت آنها متفاوت بوده است و این امر می تواند باعث بروز سوء تفاهم شود.

البته این بخشی از دلایل بوده و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد. بنابر این حضور وکیل قراردادهای بین المللی به تسهیل  توافقات طرفین کمک می کند.

 

ماهیت معامله بین المللی

 

 شناخت قرارداد بین المللی

پیش از درخواست برای تنظیم یا اصلاح قرارداد بین المللی ، باید شناختی نسبی از یک معامله بین المللی داشته باشیم  و بدانیم که آیا قرارداد ما داخلی است و یا بین المللی؟

باید بدانیم که در واقع موضوع قراردادهای بین المللی به لحاظ ماهیت ممکن است با موضوع قرارداد های داخلی مشابه باشند.  یعنی همانگونه که ماهیت قرارداد خرید و فروش داخلی کالا ، خرید و فروش کالا است، قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا نیز معامله کالا است.

اما تفاوتهای زیادی نیز میان این دو وجود دارد. این تفاوت ناشی از این است که معامله بین المللی با عناصری فراتر از مرزهای یک کشور مرتبط می شود. این در حالی است که قرارداد داخلی در قلمروی حقوقی یک سرزمین منعقد و آثار خود را در یک سرزمین بر حا می گذارد. در این موارد دادگاههای ملی داخلی به اختلافات رسیدگی میکنند، معمولا طرفین در همان سرزمین اقامتگاه دارند. همینطور قانون همان کشور بر قرارداد حکمفرما استو ابسیاری از موارد دیگر.

بنابر این با توجه به قانون حاکمی که در همان مثال قرارداد خرید و فروش کالا مطرح کردیم، محتمل است که زمانی که کالا به خریدار تحویل گردید، خریدار مالک آن گردد و مطابق آنچه قانون ایران پیش بینی می نماید یعنی زمانی که قرارداد امضاء و منعقد شد خریدار مالک آن کالا می شود.

اما قراردادهای بین المللی با دو یا چند نظام حقوقی ارتباط می یابد. معمولا طرفین قرارداد از در دو کشور متفاوت اقامت دارند یا تابیعیت آنها متفاوت است. اجرای قرارداد در چنین قلمروی سرزمینی صورت می گیرد و بسیاری از مسائل دیگر.

 

قانون حاکم در قرارداد بین المللی

حال که دانستیم بک معامله بین المللی تجاری با چند نظام حقوقی مرتبط می شود، پی می بریم که یک وکیل قراردادهای بین المللی می بایست به قانون حاکم در قرارداد بین المللی بیندیشد. همانگونه که پیش از این گفتیم، در معاملات داخلی تنها یک قانون بر قرارداد طرفین قابل تصور است. از این روی، در تنظیم قراردادهای داخلی ، ماده ای با موضوع قانون حاکم به چشم نمی خورد

اما در تنظیم قرارداد بین المللی ما با قوانین متعددی مواجه هستیم. معمولا یکی از مواد قرارداد که عمدتا در شروط عمومی معاملات بین المللی به آن اشاره می شود ( GOVERNING LAW )  یا ( APPLICABLE LAW )  است. که نقش عمده ای در پیش بینی وضعیتهای مختلفی که آن قرارداد در آینده دارد ایفاء می کند. اینکه اگر فرضا در مورد یک تعهد در قرارداد اختلافی ایجاد گردد، بر اساس کدام قانون پاسخ مسئله گفته می شود.

بنابر این وکیلی که تنظیم قرارداد بین المللی بر عهده او است باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین متعدد ، قانون حاکم مناسب را بر قرارداد بین المللی برگزیند. در مورد قانون حاکم می توانید مطالعه بیشتری داشته باشید : قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

در نوشتاری دیگر تفاوتهای عمده ای که معاملات بین المللی با معاملات داخلی دارند به طور خلاصه توضیخ داده شده است، در نوشتار “ ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی ” شناخت خود را نسبت به این دسته از قراردادها بیشتر نمایید. شناخت قرارداد بین المللی کمک می کند بدانیم که آیا قراردادی که در دست داریم ، قراردادهای بین المللی است یا خیر. بعد از آنکه پی به بین المللی بودن قرارداد بردیم، نیاز است که انواع قراردادهای بین المللی را بدانیم.

 

 پوشش ریسکهای محتمل در قرارداد بین المللی توسط وکیل قراردادهای بین المللی

یک امر مهم در تنظیم یک قرارداد تجاری ، پیش بینی تمامی زوایای روابط حقوقی طرفین قرارداد است. اینکه برای وضعیتهای متفاوت یک رابطه تجاری بین المللی، ضمانت اجرا و تدابیر حقوقی مناسب دیده شده باشد. مشاور قرارداد بین المللی راجع به ریسکهای احتمالی ،  موارد را پیش بینی کند و به تبع آن ضمانت اجرای متفاوتی در مورد آنها تدبیر نماید.

ابزار های متفاوت و متعددی می تواند از ناحیه مشاور حقوقی بین المللی قرارداد در نظر گرفته شود. بسیار مهم است که یک قرارداد بین المللی به شیوه ای تنظیم گردد تا امکان تخلفات قراردادی را در آن کاهش داد. برای مطالعه بیشتر می توانید مطالب ” ویژگیهای پیشگیرانه قراردادهای بین المللی ” و ”  راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی را مطالعه بفرمایید.

از دیگر خصوصیات وکیل قرادادهای بین المللی شاید بتوان این موارد را بر شمرد. وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی می بایست علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی تخصصی ، نسبت به موضوعاتی از قبیل : دانش حقوق قراردادها ، تسلط به قواعد و موازین تجارت بین المللی ، مسائل حقوق شرکتها ، اقامه دعوای بین المللی تجاری نیز مطلع باشد.

وکیل قرارداد بین المللی

 

 وکیل قرارداد بین المللی برای تنظیم قرارداد چگونه پیش می رود؟

وکیل امور قرارداد های بین المللی ، ابتدا در جلسات مذاکرات قراردادی طرفین قرارداد شرکت می کند و با توان مذاکراتی ، سعی می نماید قرارداد به نحوی تنظیم شود که قراردادی واقع بینانه و مستحکم به دست آید، و این را در نظر داشته باشد تا قرارداد بین المللی همواره قراردادی صحیح و با در نظر گرفتن موازین بین المللی و همینطور پاسخگوی نیاز طرفین قرارداد بین المللی باشد،  چرا که در غیر این صورت، نه تنها قرارداد بین المللی ممکن است منطبق بر موازین حقوقی بین المللی نباشد، بلکه رسیدن به تفاهم و انعقاد قرارداد از ناحیه طرفین نیز بسیار بعید می گردد.

وکیل قراردادهای بین المللی قالب صحیح قرارداد بین المللی را می یابد و سپس با تهیه پلان قرارداد به تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید. ممکن است طرف اول نیز اصلاحاتی داشته باشد یا توضیحاتی را درباره خود  قرارداد بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی تقاضا نماید.

در این مورد وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی باید قادر باشد درباره لزوم درج مواد قرارداد توضیحات لازم را ارائه نماید و در صورت اقتضاء موارد موضوع اختلاف را با مواد متناسب جایگزین نماید.

 

بررسی نظرات متفاوت طرفین قرارداد بین المللی 

بررسی نظرات مربوط به هریک از مفاد قرارداد ، می بایست از ناحیه وکیل قراردادهای بین المللی ارزیابی شود. باید دانست که در پروسه رسیدن به توافق مسایل متعددی مطرح بشود، نکته مهم این است که می بایست در کمال صبر و حوصله مذاکرات به پیش برود و اگر از وکیلی که وظیفه اصلاح قرارداد بین المللی را بر عهده دارد جزییات بیشتری درخواست شود، وی با اشتیاق و آرامش تمامی جزییات موارد را برای طرف روشن نماید.

به خاطر داشته باشیم، طرفین قرارداد بین المللی همواره به اجرای آن می اندیشند، بنابر این حق آنها است که آنچه را که بنا است اجرا کنند کاملا بفهمند. تفهیم مفاد قرارداد برای طرفین هم به پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافق بین المللی کمک می کند و هم از بروز بسیاری از اختلافات احتمالی که ناشی از برداشتهای متفاوت طرفین از مفاد قرارداد هستند جلوگیری می کنند.

و در این مورد نقش یک مشاور تجارت بین المللی را به خوبی ایفاء نماید. نکته ای که بسیاری از افراد نا آگاه به جنبه بین المللی قرارداد مرتکب می شوند ، عدم توجه کافی به این امر است که مبادلات فرامرزی می بایست به نحوی پیشگیرانه تنظیم گردد.

چراکه در صورت بروز اختلاف ارجاع دعوا داوری بین المللی در مراجع داوری بسیار هزینه بر هستند. از این روی با درج شروط متناسب باید راه را برای امکان نقض قرارداد مسدود یا دست کم برای ناقض آن پرهزینه نماید.

البته مکانیزم هایی در قراردادهای بین المللی وجود دارد که می توان قرارداد را ایمن نماید مانند ال سی و ضمانت نامه بانکی ، اما این مکانیزم ها از تعهد وکیل قرارداد های بین المللی نخواهند کاست.

 

خدمات مورد نیاز از یک وکیل مشاور حقوقی مبادلات بین المللی

علاوه بر موارد فوق ، شایسته است تبیین گردد چه اموری در زمره خدمات قابل ارائه توسط وکیل قراردادهای بین المللی است ؟ و یا بهتر است گفته شود خدمات حقوقی یک  وکیل قرارداد بین المللی چیست؟ وکیلی که دارای تجربه کافی در تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی بوده باشد.

به طور کلی هر امری که مربوط به یک قراداد بین المللی باشد، می تواند جزء خدمات حقوقی مورد انتظار از وکیل قراردادهای بین المللی باشد.

قبل از اینکه یک رابطه حقوقی تجاری بین المللی شکل گیرد، افراد به هزینه و فایده ورود در یک رابطه تجاری بین المللی می اندیشند. البته این امر داخل در خدمات حقوقی وکیل قراردادهای بین المللی نیست. فرض کنید تاجری در صدد انعقاد یک قرارداد بین المللی توزیع  یا اخذ نمایندگی انحصاری از یک شرکت بین المللی در حوزه جغرافیایی خاصی است. ممکن است شرکتی قصد خرید کالایی را بر پایه قرارداد بیع داشته باشد.

خود شرکت ابتدا به تحلیل بازار می پردازد و فروش و جایگاه کالا را با تمام خصوصیاتش در بازار هدف می سنجد. بعد از اینکه این گونه امور پایان یافت، عزم بر ایجاد رابطه تجاری بین المللی می کند. همچنین ممکن است مذاکراتی را با طرف خود داشته باشد؛ استعلام قیمت ، نشان دادن توانایی های خود برای صلاحیت فروش در بازار هدف و غیره.

توافقاتی مقدماتی نیز ممکن است بوجود آمده باشد، مانند اینکه تخفیفات خاصی در نظر گرفته شده باشد. بازدید هایی از کارخانه سازنده کالا انجام شده باشد و اموری از این دست.

بعد از آن نوبت به پیش نویس کردن یک قرارداد بین المللی می رسد که در اینجا نقش یک وکیل باتجربه در این حوزه که ما او را وکیل قراردادهای بین المللی می خوانیم آغاز می شود.

این مقطع، بسیار مهم است، وکیل قرارداد بین المللی می بایست، ابتدا نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی را تشخیص دهد تا بستر معتبری برای درنظر گرفتن خود رابطه بین المللی و بالتبع موضوعاتی را که باید در یک قرارداد بین المللی آورده شود اعتبار حقوقی داشته باشد.

توصیه می شود، وکیلی که در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی حضور داشته است، هم او تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شود.

 

چرا باید وکیل قرارداد های بین المللی از بدو مذاکرات حضور داشته باشد؟

پاسخ روشن است، به این علت که نسبت به کلیه زوایای رابطه حقوقی تجاری بین المللی طرفین آگاه شده است و توافقات طرفین را بر سر مسائل مختلف دریافته است.

گاهی اتفاق می افتند که وکیلی که امر تنظیم قرارداد بین المللی را عهده دار شده است، از دید خود نسبت به نگارش و تدوین یک قرارداد بین المللی اقدام می نمایید و موارد مورد توافق طرفین توافق را نادیده می گیرد،  این موضوع می تواند باعث بروز برخی سوء تفاهم ها در این زمینه می گردد.

تنظیم یک قرارداد بین المللی گاهی در اثر سالها مذاکره و تفاهمات اتفاق می افتد، اگر طرفی در یک رابطه تجاری ببیند که علی رغم اتفاق نظر در موضوع خاصی، شرط مخالفی در قرارداد بین المللی درج شده است، ممکن است آن را به حساب طرف خود بگذارد و نه وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی .

بنابر این توصیه می شود، اگر وکیلی که عهده دار تنظیم قرارداد تجاری است در مذاکرات حضور نداشته است، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

وکیل معاملات بین المللی
وکیل قراردادهای بین المللی

قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی خواهد بود

قراردادهای بین المللی تجاری اصولا و اساسا به زبان انگلیسی خواهد بود. درست است که زبان انگلیسی در قرارداد بین المللی لایتغیر نیست و طرفین اختیار کامل دارند تا زبان قرارداد را به دلخواه و توافق خود تعیین کنند، اما به صورت کلی قراردادهای تجاری بین المللی به زبان انگلیسی تنظیم می گردد. امیر آذرباد وکیل مشاور معاملات بین المللی : از این روی وکیلی که  تنظیم قرارداد بین المللی را به عنوان تخصص خود برمی گزیند می بایست نسبت به زبان انگلیسی تسط وافی داشته باشد.

همینطوز باید گفت علی رغم اینکه تنظیم یک قرارداد بین المللی یا معاهده بین المللی توسط وکیل مجرب در زمینه امور قراردادهای بین المللی  به عنوان یک ضرورت شناخته می شود که در مقاله ای با این موضوع در این سایت توضیح داده شده است، معاملات بین المللی و معاهدات بین المللی تجاری بسیار موضوع با اهمیتی در زمینه امور تجارت و بازرگانی بین المللی است.

در واقع آنچه یک بنگاه تولیدی و اقتصادی ارائه می دهد با ابزار قرارداد بین المللی به منفعت اقتصادی می انجامد. بسیار باید محتاط بود در عین اینکه می بایست منافع ما در توافق حفظ می شود، نمی بایست تنظیم قرارداد بین المللی به روابط دوستانه و مبتنی بر حسن نیت طرفین آن آسیب بزند. ماهرانه مذاکرات قراردادی بین المللی پیش برود.

وکیل متخصص قرارداد بین المللی

 

 خدمات تکمیلی وکیل قراردادهای بین المللی

علاوه بر خدمات حقوقی که یک وکیل قراردادهای بین المللی به موکلین خود ارائه می نماید، به نظر می رسد وکیل تجارت بین المللی بتواند به عنوان مشاور قرارداد بین المللی خدمات دیگری را به موکیل خود بدهد. در زیر به خدمات تکمیلی که یک وکیل قرارداد بین المللی ارائه می دهد خواهیم پرداخت.

 

مذاکرات حین تنظیم قرارداد بین المللی

می دانیم که رسیدن طرفین به نقطه ای که قرارداد تجاری بین المللی میان آنها نهایی و امضاء شود، پروسه ای است که باید طی شود. طرفین قرارداد بین المللی مذاکرات قراردادی متعددی را انجام می دهند، راجع به مفاد هریک از بند های قرارداد بین المللی با یکدیگر شور می کنند،

شروط پیشنهادی طرف مقابل را بررسی و آثار حقوقی آن را را وکیل قرارداد بین المللی خود در میان می گذارند و از وی نظر خواهی می کنند. اینکه چگونه مفاد مورد نظر یک طرف قرارداد برای طرف دیگر اقناع کننده باشد ضرورت و اهمیت مذاکرات قراردادی بین المللی را آشکار می کند.

یک طرف و یا وکیل تجاری وی باید به نحوی مفاد پیشنهادی را برای طرف بازگو نماید که منطقی بودن آن نظر روشن باشد، در مقابل اگر پیشنهادی در مورد مفاد قرارداد بین المللی به شخص ارائه می شود ، در صورت عدم موافقت باید به نحوی منطقی و مستدل دلایل عدم پذیرش آن را به طرف دیگر ارائه نماید. در این میان ، وکیل تجارت بین المللی که مشاور قراردادی شخص است می بایست به صورت مستدل و ننطقی دلایل عدم پذیرش آن را ارائه دهد.

بگذارید موضوع را با مثالی روشن تر کنیم؛ فرض نمایید در قرارداد بین المللی خرید یا فروش کالا ( بیع بین المللی کالا ) ، فروشنده ترم مشخصی از اینکوترمز در قراردادهای بین المللی را برای تحویل کالا به طرف دیگر پیشنهاد می نماید. خریدار کالا با آن ترم مخالف است؛ از سویی دیگر نیز پرداخت بهای کالا از طریق ال سی یا اعتبار اسنادی مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

وکیل قرارداد بین المللی خریدار عنوان می نماید که از آنجاییکه پرداخت بین المللی کالا از طریق ال سی و اعتبار اسنادی توافق شده است و مقررات بانکی یانک گشایش کننده اعتبار ، اصلاح اینکوترمز معنی را در مفاد اعتبار اسنادی درج می نماید. بنابر این پذیرش پیشنهاد طرف مقابل با اشکالات راجع به اعتبار اسنادی مواجه خواهد گردید.

ببینید وکیل تجارت بین المللی طرف خریدار به صورت مستدل و متقن پیشنهاد فروشنده کالا را رد نموده است. قطعا نیز فروشنده زمانی که با استدلال منطقی وکیل قرارداد بین المللی خریدار مواجه می شود موضوع برای او قابل پذیرش خواهد بود. می بینیم که چگونه یک دکیل معاملات بین المللی تجاری می تواند در مذاکرات قراردادی بین المللی که موکل خود دارد نقش مهمی ایفاء نماید. برای آشنایی بیشتر به این خدمت حقوقی دفتر حقوقی امیر آذرباد می توانید به نوشتار “ مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور ” مراجعه بفرمایید.

فایده دیگری که حضور وکیل قرارداد بین المللی به عنوان عضور مشاور در مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور دارد این است که طرفین قرارداد بین المللی را از توافق بر موضوعاتی که به نحوی از اعتبار حقوقی بر خوردار نیستند باز می دارد، در حین مذاکرات قراردادی بین المللی ، موارد متعددی که از ناحیه آنها پیشنهاد می شود، اساسا مورد حمایت قانونی نباشند، بنابر این وکیل متخصص قرارداد بین المللی می تواند با ارائه نظر مستدلی طرفین را از آثار حقوقی آن مطلع سازد.

 

بررسی و بازبینی مجدد قراردادهای بین المللی از ناحیه وکیل قراردادهای بین المللی

بررسی های و بازبینی های مجدد قرارداد بین المللی و یا داخلی به اقتضاء موارد نیاز می شود. بازبیی مجدد قراردادهای بین المللی از ناحیه وکیل متخصص قراردادهای بین المللی یا زمانی است که قرارداد بین المللی تنظیم و درفت آن تهیه شده است، و یا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی است. گرچه اصلاح یا تغییر یک قرارداد بین المللی بعد از انعقاد نیاز به توافق طرفین دارد، اما برخی اوقات طرفین نیاز دارند که نظر وکیل قرارداد بین المللی را در مورد نحوه اجرای قرارداد بدانند تا حقوقی که در قرارداد کسب کرده اند را در اجرا از دست ندهند.

در موردی که درفت قرارداد بین المللی تهیه گردیده است، معمولا در طی جلسات متعددی ، وکیل قرارداد بین المللی با موکل خود جلسه سا جلساتی را ترتیب می دهد تا وی را از مفاد قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی آن آگاه نماید. این جلسات ممکن است با حضور افراد مختلفی باشد مانند اعضاء هیات مدیره ، کارشناسان بازرگانی شرکت ، کارشناسان فنی شرکت ، واجدهایی مالی شرکت و یا سرپرست پروژه مانند اینکه قرارداد بین المللی قراردادی نظیر EPC  راجع به ساخت خط تولید یک کارخانه است.

 

راهکارهای مناسب توسط وکیل قراردادهای بین المللی

 

ارائه راهکار توسط وکیل قراردادهای بین المللی

ارائه راهکارهای مناسب برای طرفین یک قرارداد بین المللی – داخلی یکی دیگر از انتظارتی است که از یک وکیل تجاری بین المللی می رود. بسیار اتفاق می افتد که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی ، طرفین قرارداد به بن بست هایی بر می خورند که ادامه روند رو به جلوی مذاکرات قراردادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابر این یک ویژگی وکیل قراردادهای بین المللی پیشنهاد راهکارهای متفاوت برای طرفین معامله بین المللی است.

فرض کنید طرفین در مورد بازرسی کالا با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به عنوان یک راه جایگزین وکیل قراردادهای بین المللی تشکیل یک کمیته مشترک برای بازرسی کالا و استفاده از گواهی و بازرسی یک شرکت بازرسی معتبر بین المللی را به طرفین پیشنهاد می دهد.

 

نقش مشاوره ای وکیل متخصص قرارداد بین المللی

بواسطه اینکه به عنوان یک وکیل قراردادهای بین المللی در تهران دریافته ایم که بسیار متداول است که در حین مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی ، هر یک از طرفین قرارداد با ابهاماتی روبه رو باشند و یا به اطلاعات حقوقی نیازمند شوند، بنابر این معمول است که علاوه بر شخصی که مشاور قرارداد بین المللی برای او فعالیت میکند، طرف یا طرف های دیگر قرارداد نیز  اطلاعاتی را طلب نمایند.

بنابر این، وکیل تجارت بین المللی می بایست خود را برای  ارائه پاسخهای مناسب حقوقی قراردادی حین پروسه مذاکرات قراردادی آماده نگه دارد. فرض کنید طرفین بر سر رسیدن به یک جوینت ونچر شرکتی به مذاکره نشسته اند.

اگر شرکت مشترک بخواهد در کشور متبوع وکیل مشاور قراردادی تاسیس و ثبت شود، حتما طرف قرارداد درباره نوع شرکت ، حدود مسئولیت مدیران ، سرمایه ثبتی و بسیاری از مسایل حقوقی شرکتها از وکیل قراردادی حاضر در جلسه پرسش هایی دارد و از او انتظار است که به مثابه یک وکیل شرکتهای تجاری پاسخگوی مسایل باشد

بنابراین میبینیم که یک وکیل امور قراردادهای بین المللی می بایست نسبت به موضوعات تجاری مرتبط نیز احاطه داشته باشد.

 

ارائه تحلیل های مسائل قراردادی بین المللی برای تقویت تصمیم گیری

یکی دیگر از خدماتی که یک وکیل قراردادهای تجاری ارائه می دهد ، این است  که جنبه های قرارداد تجاری ، آثار قرارداد بین المللی و وضعیت های حقوقی که معامله بازرگانی ایجاد می نماید را با دقت حقوقی بالا تجزیه و تحلیل کند تا موکل خود بتواند با دید عمیق تری در مورد آن تصمیم بگیرد. مشاور قرارداد تجاری می کوشد که ریسکهایی را که موکل خود در نظر دارد در مفاد قرارداد پاسخ دهد و نحوه درج ضمانت های مطمئن آن را تشریح نماید.

 • تنظیم تغییرات قراردادی به زبان انگلیسی / داخلی حین پروسه مذاکرات قراردادی بین المللی – داخلی
 • انجام تحقیقات بین المللی قراردادی راجع به مقررات بین المللی و ارائه توصیه های حقوقی بین المللی به مدیران
 • وکالت در مراجع بین المللی و داخلی – دعاوی داوری و دعاوی قضایی

امیر  آذرباد – وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی

www.lawoffices.ir

31 نظر

 • محمد راشدي

  با سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  جناب دکتر به نظر شما در صورت اختلاف در بندهای قرارداد بعد گذشت یک مدتی از امضای قرارداد چه باید کرد ؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   سلام – اختلاف در بند های یک قرارداد بین المللی یا راجع به این است که از ابتدا شناخت دقیقی از آنچه در اجرای قرارداد بین المللی رخ داده می شود وجود نداشته است؛ که در این رابطه بهتر است مواد متناسب تر در قالب متمم قرارداد بین المللی تنظیم شود = (Amendment)
   یا اینکه راجع است به اینکه در تفسیر یک بند طرفین اختلاف نظر دارند، در این رابطه معمولا اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد(Interpretation) در شرط داوری (Arbitration Clause) ، البته اگر شرط داوری بین المللی در قرارداد بین المللی به صورت حرفه ای تنظیم شده باشد وجود دارد که موضوع می تواند به جهت رفع اختلاف به داور ارجاع گردد.
   با سپاس – امیر آذرباد ، وکیل قراردادهای بین المللی

 • Sarang

  سلام خسته نباشید ما قراردادی را گرفتیم از شریک تجاریمان که چینی هستند توی قراردادشان که ترجمه کردیم که اختلاف ما را دادگاه چین رسیدگی میکند ممکنه یک توضیح بدهید که ما باید چه کار کنیم چطور پیش بریم و خطرات ما چیست برای این قضیه – متشکرم

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما. یکی از مفاد اصلی قرارداد بین المللی پیش بینی این امر است که اگر اختلافی میان طرفین پیش آمد چه مرجعی به اختلاف رسیدگی کند.
   چون دو طرف به سختی میتوانند به دادگاههای دولتی یکدیگر خوش بین باشند بنابر این یک مرجع داوری را برای رسیدگی به اختلاف شان تعیین میکنند.
   این موضوع بسیار تخصصی و فنی است. توصیه بنده این است که یک مرجع بین المللی داوری معتبر، که ترجیحا در آن کشور هم نباشد تعیین کنید. برای این موضوع لطفا به مقالات داوری بین المللی که در سایت قرار داده ام مراجعه کنید و اگر هنوز موضوع برای شما روشن نبود تماس بگیرید.

 • Farokh

  خسته نباشد، جناب آذرباد ما اگر بخواهیم قرارداد خارجی برای ما بنوسییدچطور باید در خدمتتان باشیم

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – روش کار ما به این صورت است که ابتدا موارد و توضیحاتی را از شما خواهیم خواست. این توضیحات را به ما ایمیل می فرمایید. به نشانی
   Azarbadattorney@gmail.com
   در پاسخ برای شما موافقتنامه، زمان، هزینه و توضیحات لازم ارسال میشود. البته شماره تماس ۰۲۱۴۴۱۰۳۲۳۷ هم برای هرگونه توضیح بیشتر و یا راهنمایی در دسترس شما خواهد بود.

 • Afshar

  ممنون از شما آقای آذرباد تقریبا جوابهایی که می دید مستقیم و بدون حواشی هستن. ما یک محصول را داریم به یکی از کشورهای همسایه صادر میکنیم. می تونیم از قراردادهایی که فرمت های ثابتی دارند استفاده کنیم نمی خواهیم زیاد هزینه کنیم

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – استفاده از فرمت های استاندارد مزایایی دارد نظیر اینکه شما را با زوایای کلی روابط حقوقی مورد نظرتان آشنا میکند، اما توصیه ما این است که حتما آنها را با نیازها و خصوصیات قراردادی خودتان می بایست حتما متناسب کنید، این گونه فرمت ها کلی هستند و برای رابطه به خصوص شما تنظیم نشده اند، اصلاح و متناسب سازی
   آنها نیز کمتر از تنظیم یک قرارداد نیست، اصلاح قسمتی بر روی قسمتهای دیگر قرارداد اثر گذارد. توصیه ما این است که حتما با یک شخص آگاه میبایست مشورت نمایید

 • Sinasan

  سلام و عرض ادب
  آقای آذرباد ما باید قرارداد را بگیریم برای شما ارسال کنیم؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما.
   شما می توانید از ابتدا از ما بخواهید قرارداد بین المللی را به زبان انگلیسی برای شما تنظیم کنیم و آن را برای طرفتان برای ارائه نظر آنها ارسال کنید.
   همچنین می توانید اگر قراردادی دریافت کردید و مایلید با این قرارداد پیش بروید، آن را برای ما ارسال کنید. ما قرارداد را بررسی می کنیم و حقوق شما را در آن لحاظ میکنیم.
   سپاس –
   دفتر حقوقی امیر آذرباد
   وکیل امور قراردادهای بین المللی

 • اعتمادی

  تشکر از مطالبتون

 • علی

  تشکر مفید بود

 • Izadi Panah

  سلام و ارادت خیلی خیلی ممنونم که پستهای حقوقی خوبی می گزارید آقای وکیل اگر ما دعوا داشته باشیم توی خارج ممکنه کمکمان کنید

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – تشکر از شما.
   بله، اما ابتدا لطفا ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلافتان را در قرارداد بین المللی تان ارسال بفرمایید.در صورت وجود شرایط در مراجع داوری بین المللی خارج از کشور به وکالت از شما اقامه دعوای بین المللی خواهم نمود.
   سپاس – امیر آذرباد ، وکیل دعاوی بین المللی – وکیل قراردادهای بین المللی

 • سعید لهراسبی

  سلام به شما آقای آذرباد خیلی تشکر میکنم مطلب های شما آموزنده هستند برای قراردادهای بین المللی . میخواستم سئوال کنم آیا در مورد قرارداد بین المللی لیسانس هم به عنوان وکیل قرارداد بین المللی مطلب بگذارید بگذارید لطفا

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما و تشکر بابت پیشنهادتان. در سایت اشاراتی به قراردادهای بین المللی لیسانس شده است، اما به هیچ عنوان کافی نیست. با توجه به اینکه قراردادهای بین المللی لیسانس بسیار پرکاربرد هستند حتما در روزهای آینده مطلبی در مورد آن قرار خواهیم داد. با سپاس مجدد از شما.
   امیر آذرراد وکیل قراردادهای بین المللی

 • عبدالعلی مرادی

  سلام به شما آقای وکیل ، یک سوال دارم و یک تشکر برای پستها تون برای قراردادهای خارجی و تشکر ازتون برای جواب های خوبی که برای پرسشهای زیر مطلب وکیل قرارداد بین المللی می گذارید. میخواستم بپرسم که اگر تو قرارداد بین المللی مان نگوییم که چه قانونی باید باشد آیا مشکل ایجاد می شود ؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما هم وطن محترم و سپاس از شما.
   در مورد پرسش شما در مورد عدم درج قانون حاکم در قرارداد بین المللی چند مورد را خدمت شما تقدیم میکنم.
   ۱- عدم توافق طرفین قرارداد بین المللی در مورد اینکه چه قانونی بر قرارداد بین المللی حاکم باشد اعتبار قرارداد بین المللی را متزلزل نمی نماید.
   ۲- اگر در قرارداد بین المللی قانون حاکم را معین نکرده باشید، مرجعی که در مورد اختلافت احتمالی تان رسیدگی میکند، قانون حاکم را تشخیص می دهد. ابنکه چطور قانون حاکم تشخیص داده می شود ، بر اساس قواعد حل تعارض خواهد بود که موضوعی حقوقی و در حوزه حقوق بین الملل خصوصی است ( Private International Law ).
   ۳- با توجه به اینکه در صورت عدم توافق قانون حاکم بعدا تشخیص داده می شود و ممکن است با فانونی مواجه شوید که در مورد آن اطلاع یا شناختی ندارید، بهتر است از مشاوره های یک وکیل متخصص قراردادهای بین المللی پیش از انعقاد قرارداد بهره ببرید.
   با سپاس –
   وکیل قراردادهای بین المللی

   • عبدالعلی مرادی

    بسیار خوب. ممنون از جواب حقوقی کامل شما.

   • سرافراز

    سلام و عرض ادب و تشکر از جوابهایی که می دهید. آقای وکیل ما کنوانسیون ۹۸ وین را در قرارداد نوشته ایم الان که قرارداد را می خوانم. نظرتان را می خواستم بپرسیم چون در حال صادرات هستیم

    • وکیل تجارت بین المللی

     درود بر شما – بله به ویژه برای قرارداد بین المللی شما که در نقش فروشنده هستید.
     با سپاس –
     وکیل متخصص قراردادهای بین المللی

 • شهاب ساعدی

  عرض سلام به شما آقای وکیل خیلی عالی است که شما مطالب کاملی می گذارید . ببخشید میشه تفاوت نمایندگی انحصاری و دیستریبیتور را بنویسید بازهم ممنون از شما

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما –
   آنطور که متوجه شده ام تفاوت قرارداد نمایندگی انحصاری – Agency و قرارداد توزیع کنندگی انحصاری Distributorship agreement موضوع سوال شما است.
   شباهت زیادی میان این دو قرارداد بین المللی وجود دارد، شاید هم به خاطر همین شباهت است که میبینیم منظور افراد از قرارداد نمایندگی انحصاری ، قرارداد توزیع کنندگی است. اما به هرحال، در پاسخ به پرسش حقوقی شما اینکه؛
   در قرارداد بین المللی نمایندگی ، شخص، نماینده تولید کننده یا تامین کننده کالا در فروش کالا است، اما در قرارداد بین المللی توزیع کنندگی ، توزیع کننده کالا را از تامین کننده خریداری میکند و در منطقه مورد نظر می فروشد.
   با سپاس –
   وکیل قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

 • نادر عظیمی

  با سلام و خسته نباشید
  سوالی از حضورتان دادم اصولا مدت زمان که نیاز به ویرایش یک قرارداد بین المللی نیاز است چه میزان است؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما، اصلاح اولیه قرارداد بین المللی در کوتاهترین زمان انجام می شود، این فوریت در مورد پاسخ به کامنت های طرف مقال و بابت هر تعداد انجام می شود.
   وکیل قرارداد بین المللی
   امیر آذرباد

 • كاهنده

  با سلام
  روز خوش
  سوالی از حضورتان داشتم برای تایید فسخ قرارداد مشارکت باید داور اظهار نظر کند یا باید از طریق دادگاه این کار انجام بشود؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – پاسخ شما به دو مورد بستگی دارد.
   ۱- شرط داوری و یا موافقتانه داوری میان طرفین اختلاف وجود داشته باشد، در غیر اینصورت قطعا دادگاه در مورد اختلافات و از جمله تایید فسخ قرارداد مشارکت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود.
   ۲- در صورت وجود شرط داوری یا موافقتنامه داوری میان طرفین اختلاف، باید به مفاد شرط یا موافقتنامه نیز توجه نمود و محدوده صلاحیت داور را برای رسیدگی و اظهار نظر راجع به خواسته مزبور بررسی کرد. اگر اینچنین باشد، داور به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
   با سپاس – امیر آذرباد، وکیل پایه یک دادگستری

 • تولید کننده

  سلام آقا ی وکیل امیدورام خوب باشید و ممنون برای مطالبهای شما. ما برای صادرات کالاهای کشاورزی هم باید قرارداد بین المللی داشته باشیم؟

  • وکیل تجارت بین المللی

   با سلام – بله. حتما.
   برای داشتن روابط حقوقی و قراردادی و تجاری ، داشتن قرارداد یک ضرورت است.

 • نماینده انحصاری

  سلام آقای آذرباد تشکر می کنم ازتون که مطلب های مفیدی گذاشتید و کامل
  یک قرارداد خارجی برای ما آمده به زبان انگلیسی ما نماینده انحصاری شرکت هستیم اما این دفعه قراردادی برای ما فرستاندند ممکنه در مورد آن توضیح بفرمایید

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما. برای قرارداد بین المللی نمایندگی انحصاری ، مطلب های متعددی در سایت قرار داده ام که میتوانید به آنها مراجعه کنید. البته اگر شما اجناس را از طرفتان خریداری میکنید و با یک حاشیه سود در حوزه جغرافیایی که برایتان تعریف شده است بازفروش میکنید ماهیت قرارداد شما، توزیع کنندگی است.
   به نظرم میتوانید قراردادتان را برای ما ارسال کنید و جلسه ای ددشته باشیم تا زوایای قراردادتان ، آثار حقوقی آن ، اصلاحلت موزد نیاز و سوالات شما را راجع به مفاد قرارداد تقدیم کنیم.
   با سپاس –
   امیر آذرباد وکیل قراردادها

 • نوشتن یک دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *