Amir Azarbad -Iranian Commercial Lawyer

سرمایه شرکتهای تجاری – وکیل امور شرکتها

با سلام ، به عنوان وکیل امور شرکتها بسیار مشاهده می کنیم که درک صحیح قانون از سرمایه در شرکتهای تجاری وجود ندارد. حال آنکه شاید بتوان سرمایه را مهمترین عنصر در یک شرکت تجاری دانست، از این روی که اساسا این سرمایه است که امور اقتصادی شرکت را پشتیبانی می کند،سرمایه از همان ابتدای تاسیس شرکت و تا زمان ختم و تصفیه که پایان حیات یک شرکت است به عنوان یکی از مهمترین عوامل در شرکت محسوب می گردد.

این موضوع آنقدر مهم است که در حقوق شرکتهای تجاری اساسا بر اساس یک تقسیم بندی کلی شرکتها به دو دسته شرکتهای اشخاص و شرکت های سرمایه منقسم می گردند.البته مفهم سرمایه در شرکت تجاری آن چیزی نیست که در عرف جامعه از آن یاد می شود که در ادامه به صورت مختصر در مورد مفهوم آن توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

  • مفهوم سرمایه در شرکتهای تجاری

همانطوری که سابقا نیز گفته شد،بسیاری از سئوالات ناشی از طرز تلقی متفاوت از مفهوم سرمایه در شرکت سهامی است،در اینجا به طور صریح و روشن عرض می گردد که سرمایه در شرکت سهامی، نه دارایی و نه اموال شرکت یا شرکای سهامدار است، بلکه سرمایه در حقیقت همان مبلغ عددی مشخص شده در اسناد شرکت مانند اساسنامه و  آنچه در اداره ثبت شرکتها بر اثر مصوبات مجمع فوق العاده  کاهش یا افزایش یافته می باشد که اساس کار شرکتها خواهد بود.

البته چنانچه مصوبات مجمع فوق العاده سهامداران شرکت مبنی بر هرگونه تغییر در سرمایه ثبت شده شرکت باشد، در حقیقت تغییر در اساسنامه است،چرا که مبلغ عددی به عنوان یکی از لزومات اساسنامه در شرکتهای تجاری است.این گونه امور مربوط به وکیل امور شرکتها نبوده و در واقع در ارتباط با واحد های مالی شرکتهای تجاری است، اما به لحاظ آثار حقوقی ای که بر جا می گذارد می بایست آن را در زمره مسائل حقوقی شرکتها جای داد.

  • برخی از تقسیم بندی ها و ازامات در مورد سرمایه شرکتهای تجاری

سرمایه در شرکت تجاری در مواردی اجباری و و در مواردی می تواند اختیاری باشد، این موضوع بیشتر مورد عمل حسابداران شرکت است،فرضا اینکه بر اثر زیان انباشته در صورتهای مالی،الزاما می بایست در غیر موارد دیگری که قانون به آنها اشاره داشته است،سرمایه کاهش یابد و این موضوع به اطلاع عموم نیز از طریق روزنامه رسمی رسانده شود.

هدف نیز این است که عموم میزان مسئولیت شرکت که در سرمایه آن متجلی است را دریابد.در مورد مواردی که در آن شرکتها الزاما می بایست در سرمایه شرکت تغییرات بدهند در مقاله های بعدی توضیحاتی خواهیم داد.

بنابر این در تهیه ترازنامه و یا حساب سود و زیان و دفاتر،آنچه در ستون بدهکار در ترازنامه درج می گردد که اغلب اولین مبلغ بدهکاری در تهیه تزنامه است،همان سرمایه عددی است.آنچه در دید عرف از سرمایه به آن نگریسته می شود در حقیقت دارایی مثبت شرکت است که در ستون طلبکاری تزارنامه ها و در دفاتر کل از آن یاد می گردد.

  • تغییرات در سرمایه شرکت 

گفته شد که سرمایه در حققیت مطابق همان عددی است که موسسین در مدارک راجع به تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکتها اعلام می دارند و در اساسنامه شرکت درج و ضبط می گردد، اما باید دانست که این سرمایه به فراخور موارد مورد افزایش و کاهش قرار می گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت، در بخش هشتم، با نام تغییرات در سرمایه شرکت به موارد آن پرداخته است. ممکن است پرسیده شود که به لحاظ مالی بودن موضع، چطور می تواند این موضوع در حوزه فعالیت کاری یک وکیل امور شرکتها و یا مشاور حقوقی شرکتها قرار گیرد؟ پاسه این است که در یک شرکت تجاری، تمامی اقدامات دارای جنبه های حقوقی و قانونی است. فرضا اینکه سرمایه شرکت بدون رعایت ضوابط قانونی تغییر یافته باشد، در این موضوع وکیل امور شرکتها می بایست دعاوی مقتضی را برای ابطال این تصمیمات اتخاذ نماید و از حقوق شرکت و ذینغعان آن حمایت نماید.

تغییرات در شرکت تجاری یا اختیاری است، به این معنی که فرضا تصمیم گیرندگان اداره شرکت افزایش سرمایه را به صلاح می بینند و نظر تصمیم گیرندگان شرکت را جلب می نمایند و یا اینکه در مواردی قانونگذار کاهش سرمایه شرکت را الزامی می داند، مانند موارد راجع به زیانهای وارده به شرکت در موارد مشخص شده و باشرایط مشخص شده قانونی.

وکیل قراردادهای تجاری بین المللی
امیر آذرباد دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی
www.lawoffices.ir

1 نظر

  • Sadaf

    سلام ممنون برای پست های جالب شما آقای وکیل

  • نوشتن یک دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *