مفاد قرارداد بین المللی

وکیل داوری تجاری بین المللی

با درود، خدمات حقوقی که یک وکیل داوری تجاری بین المللی یا به تعبیری وکیل داوری بین المللی تجاری ارائه می کند، نیاز بسیار مبرم تجار بین المللی ، اعم از اشخاص حقیقی تاجر و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( شرکتهای تجاری ) است.

دلیل این ضرورت و اهمیت آن نیز روشن است.بنا به دلایل متعددی ممکن است در یک قرارداد بین المللی طرفین قرارداد با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و روشهای دوستانه و مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی تجاری شان به نتیجه نرسد و طرفین قرارداد به ناچار برای احقاق حق خود دست به اقدام حقوقی بزنند.

اگر قرارداد داخلی باشد، طرفین تابعیت کشور ایران را داشته باشند، به دادگاههای ملی ایران مراجعه شود که موضوع روشن است، مانند اینکه وکیل  آن شخص نسبت طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دارد در ایران اقدام می کند.

اما مسئله این است که در شمار قابل توجهی از قراردادهای بین المللی ، شرط داوری در قراردادهای بین المللی پیش بینی شده است. این به این معنی است که مرجعی که می بایست به اختلافشان رسیدگی کند مراجع داوری است و نه دادگاهها. از این روی ، نیاز به شخصی که در نقش یک وکیل داوری تجاری بین المللی اقامه دعوا در مراجع داوری بین المللی نماید یا از دعاوی بین المللی مطرحه دفاع نماید بسیار پررنگ خواهد بود.

 

۱- حضور وکیل داوری تجاری بین المللی در مراجع داوری بین المللی

برای آنکه بدانیم وکیل داوری تجاری بین المللی در کدام مراجع حضور می یابد و از دعوای موکلین دفاع می نماید، باید ابتدا نسبت به مراجع داوری شناخت داشته باشیم. به صورت کلی داوری ها یا به صورت غیر سازمانی تشکیل می شوند یا به صورت نهادی.

تفاوت اصلی این دو این است که در داوری موردی ( غیر سازمانی ) و داوری سازمانی این است که اداره داوری از ابتدا تا انتها در داوری سازمانی ، به صورت سازمان یافته توسط سازمانی ترتیب داده می شوند. سازمانهای داوری مطرح معمولا قواعد داوری مختص به خود را دارند که به صورت حرفه ای توسط مشاورین حقوقی مبرز داوری و داوران آنها تنظیم شده است و هموراه به روز می شود. در صورتی که در داوری موردی اینگونه نیست.

بگذارید تفاوت را با ذکر مثالی روشن نماییم. فرض کنید در قرارداد بین المللی شرط داوری پیش بینی شده است و در آن مقرر شده است که اختلافات به مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس ارجاع می گردد.

مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی واقع در پاریس یک سازمان داوری است، دارای قواعد مدون داوری ، دبیر خانه و سایر بخشهای متعدد می باشد. درخواست داوری به آن سازمان داوری داده می شود و آن سازمان پس از طی تشریفاتی نسبت به تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات اقدام می نماید. برای مطالعه بیشتر راجع به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق بازرگانی در پاریس به نوشته ” طرح دعوای بین المللی در آی سی سی پاریس ” می توانید مراجعه بفرمایید.

اما حالا فرض نمایید در قرارداد بین المللی ، طرفین مقرر نکرده اند که اختلافاتشان به چه نهاد و یا سازمانی ارجاع گردد، فرض کنید مقرر نموده اند اختلافات از طریق ارجاع به یک شخص معین و یا غیر معین ارجاع داده می شود. داوری در این مورد موردی است، صرفا در مورد همان اختلاف ایجاد می شود و اتمام آن خاتمه می یابد.

این موارد بسیار تخصصی تر و مفصل تر هستند، اما از آنجاییکه مخاطبین سایت صرفا افراد حقوقی نیستند ، موارد به گونه ای ارائه می شود که قابل ارائه برای تمامی افراد باشد.

هریک از داوری های موردی و یا سازمانی معایب و محاسنی دارد، در قراردادهای بین المللی بسیار زیادی ، داوری سازمانی به عنوان مراجع داوری از ناحیه طرفین قرارداد بین المللی انتخاب شده و یا می شود. از این روی باید نسبت به شناخت نسبی از سازمانهای داوری دست یافت.

سازمانهای داوری هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور وجود دارد. در کشور ما ایران، مراجع داوری سازمانی معتبر و مهمی وجود دارند که نشان از سطح بالا و پیشرفته داوری در کشور است.

 

وکیل داوری تجاری بین المللی
وکیل داوری بین المللی تجاری

 

۲- خدمات حقوقی وکیل داوری تجاری بین المللی

همانگونه که وکیل دعاوی از دعوی موکلین خود در مراحع قضایی دفاع می کند. انتظار از وکیل داوری بین المللی تجاری نیز دفاع از دعاوی موکلین است. اقدام وکالتی وکیل داوری تجاری بین المللی به دو گونه است. اقدام حقوقی وی یا طرح / اقامه دعوی است.

فرقی ندارد اقامه دعوی در سازمان داوری یا داوری مورد نزد داور. یا دفاع از دعوی بین المللی مطروحه در داوری که علیه موکل خود مطرح شده است.

تشکیل دیوان داوری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ، نیازمند تعیین داور و یا داوران است. تعیین داور و یا داوران یا در قرارداد تعیین شده اند و یا مشخص نشده اند. در موردی که داور مشخص شده است، مانند اینکه طرفین شرط نموده اند شخص معینی به عنوان داور به اختلاف آنها رسیدگی کند، اگر هم داوران معین نشده باشند، هیچ ذکری از نام داوران در قرارداد بین المللی مشخص نشده است. بنابر این ابتدا بایست شرط داوری در قراردادهای بین المللی مطالعه گردد.

بنابر این اقدامات حقوقی وکیل داوری تجاری بین المللی در حوزه دعاوی ، به دو دسته اقدام به طرح دعوی بین المللی در مرجع داوری و یا دفاع از دعوای بین المللی مطروحه علیه موکل است.

 

اولین اقدامی که یک وکیل داوری تجاری بین المللی می نماید، قطعا مطالعه کامل قرارداد بین المللی ، مکاتبات طرفین قرارداد و سایر اشخاص مرتبط با موضوع قرارداد یا اختلاف ایجاد شده ، اسناد و مدارک موجود است. اگر اسناد و یا مدارکی برای اثبات حقانیت موکل می بایست تهیه و یا گردآوری گردد نیز با مشورت وکیل داوری بین المللی تجاری تهیه می گردد و یا به نوعی تامین می گردد. ممکن است مکاتبات و یا مذاکراتی نیز در جهت حل و فصل دوستانه احتلافات انجام شده باشد، آنها هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بعد از آنکه تمام حقایق یک موضوع شناخته شده ، مدارک و مستندات برای طرح دعوا از طریق داوری تهیه شد، اقدام بعدی وکیل داوری بین المللی تجاری ، شناخت نحوه ، شیوه و مرجع داوری است. اگر داوری موردی باشد، چون با یک سازمان داوری مواجع نیستیم، باید مستقیما به خود داوران مراجعه نماییم و این درصورتی است که داوران در شرط داوری پیش بینی شده باشند، اگر داوران در شرط داوری یا سندهای داوری الحاق شده به قرارداد و یا به انحاء مختلف توسط طرفین معین نشده باشند، نوبت به تعیین داوران است.

اینکه پروسه تعیین داوران در داوری های تجاری بین المللی چگونه است؟کدام دادگاه در صورت امتناع طرف مقابل صالح به تعیین داور است و مسایل مربوطه به آن، یکی از موضوعاتی است که یک وکیل تجارت بین المللی در حوزه داوری تجاری بین المللی در مورد آن با سوالهای متعددی مخاطب قرار می گیرد. به هرترتیب ، تمامی موارد می بایست انجام گردد تا دیوان داوری تشکیل شود و دادخواست داوری به دیوان تقدیم و به آن رسیدگی نماید.

ارائه درخواست داوری ، موارد راجع به تعیین داوری ، تنظیم دادخواست داوری به زبانی که در توافق طرفین برای داوری احیانا پیش بینی شده است، ( در این مورد می توانید برای مطالعه بیشتر به نوشتار ” زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری ” مراجعه بفرمایید)، تنظیم لوایح دفاعیه از ناحیه وکیل داوری بین المللی تجاری و دفاع در برابر لایحه دفاعیه طرف مقابل در رسیدگی داوری بین المللی ، از جمله اقدامات وکیل داوری در این مقطع است.

۳- شرط داوری در قرارداد بین المللی

یکی از مهمترین موضوعات داوری بین المللی ، شرط داوری است. اینکه شرط داوری باید چگونه تنظیم شود بسیار حائز اهمیت است، چرا که صلاحیت داوران از تراضی طرفین قرارداد بر می آید و این مسئولیت مهمی را بر دوش وکیل قراردادهای بین المللی را در هنگام تنظیم قرارداد قرار میدهد.

اگر بخواهیم به یک مورد از موارد اهمیت شرط داوری در قراردادهای بین المللی اشاره کنیم اینکه اگر فرضا رسیدگی داوران در محدوده شرط داوری نبوده باشد، رای داوری را می تواند در معرض ابطال قرار دهد.  این مورد نه تنها در قوانین کشور خودمان ایران ،بلکه یکی از مواردی است که در بیشتر نظام های داوری کشورهای دنیا مورد غیر قابل انکار است.

 

مشاور حقوقی داوری اختلافات بین المللی

 • مشاوره حقوقی داوری اختلافات تجاری بین المللی

بسیار معمول است که قبل از اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، از مشاورین حقوقی که تجربه دعاوی بین المللی داشته اند و خصوصا وکیل دعاوی بین المللی راجع به نحوه اقدام حقوقی مشاوره اخذ شود. اینکه اساسا دعوی می بایست از طریق داوری حل و فصل گردد؟ آیا برای طرح دعوی دعوی در مراجع داوری مراحل دیگری ضروری نیست؟ آیا داوری نهادی است و یا موردی ؟ چرا که فرضا اگر طرف مقابل از معرفی داور خود امتناع نماید نحوه اقدام و همچنین مرجع مورد درخواست تعیین داور اختصاصی وی متفاوت است.

 

وکیل داوری تجاری بین المللی 

امیر آذرباد ، وکیل پایه یک دادگستری 

 

وکیل داوری تجاری بین المللی

اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی

با درود – اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، یکی از خدمات حقوقی است که جامعه تجاری کشورمان در مواردی به آن نیاز دارند و آن جایی است که با طرف قرارداد بین المللی شان به اختلاف تجاری بر می خورند و حل اختلاف آن به صورت دوستانه میسر نشده است.

همانطوری که شرکتهای خارجی در مواردی که موافقتنامه داوری مقرر می کند،  دعاوی خود را در مراکز داوری بین المللی مطرح می کنند و شرکتهای ایرانی را به داوری فرا می خوانند، شرکتهای ایرانی و تجار ایرانی نیز به فراخور شرایط نیاز دارند که یک وکیل داوری تجاری بین المللی یا اقدام به اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی نمایند، یا از دعاوی داوری بین المللی مطروحه علیه آنان دفاع نماید، و حضور جدی و دفاع مستحکم از حقوق شرکتهای ایرانی در مراجع داروی بین المللی با حضور وکیل بین المللی در این نوشتار به این مسائل خواهیم پرداخت.

 

۱- چرا اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی

همانگونه که بارها در نوشته های این سایت توضیح داده ام ، در اکثریت قراردادهای بین المللی ، شرط داوری در قراردادهای بین المللی گنجانده شده است. طرفین قراردادهای بین المللی به ندرت راضی به پذیرش مراجعه به دادگاههای ملی طرفین خصوصا دادگاه متبوع طرف مقابل برای حل و فصل دعاوی خود می شوند.  از این روی معمولا  یکی از مواردی که یک وکیل قراردادهای بین المللی در زمان تنظیم قرارداد در دست دارد داوری است و از همین روی، در بسیاری از قراردادهای بین المللی مراجع خارجی در قراردادهای بین المللی به عنوان مرجع داوری توافق شده است.

با درج چنین شرطی و لزوم احترام به مفاد توافق طرفین ، طرفین می بایست چنانچه تمایل به اقامه دعوا باشند، به مرجع داوری انتخاب شده مراجعه نمایند. مفهوم این عبارت این است که به موجب قوانین اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اگر یک طرف بدون اعتنا به شرط داوری به دادگاه ملی مراجعه نماید و طرف دیگر ایراد نماید، دادگاه از رسیدگی به دعوی مطروحه نزد خود امتناع می نماید.

ریسک طرح دعاوی بین المللی در موردی که در قرارداد شرط داوری پیش بینی شده است نیز زیاد است. نمی توان صرفا با امید به اینکه طرف مقابل ایراد نمی کند، اقدام به اقامه دعوای بین المللی در یک دادگاه دولتی نمود. خصوصا اینکه معمولا در دعاوی بین المللی ، بهای خواسته زیاد است و هزینه های رسیدگی می بایست قبل از طرح دعوا پرداخت گردد. مضافا بر اینکه این هزینه ها در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز اصولا قابل استرداد نیست.

بنابر این ، اگر یک طرف قرارداد بین المللی در موردی بخواهد دعوایی مطرح نماید و در آن قرارداد بین المللی شرط داوری وجود داشته باشد، ناگزیر به آن مرجع رجوع می کند، این است دلیل و ضرورت آشنایی با اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی .

برای اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی مقدماتی لازم است، در این نوشتار سعی داریم به برخی از آنها اشاره کنیم.

 

داوری اختلافات تجاری بین المللی

 

۲- لزوم مطالعه کامل شرط داوری در قرارداد بین المللی قبل از اقامه دعوای بین المللی                  

قبل از گونه اقدام حقوقی برای اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، می بایست به طور دقیق و کامل ، مفاد توافقات طرفین راجع به شیوه حل و فصل اختلافات که در قرارداد بین المللی را مطالعه نمود. قطعا این مفاد دارای جنبه هایی است که یک وکیل دعاوی و قراردادهای بین المللی ، حقوقدانان مجرب داوری می توانند در مورد آنها مشاوره بدهند. گاهی اوقات ، قبل از اقدام به اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، اقدامات دیگری پیش بینی شده است. مانند اینکه؛ در صورت بروز اختلاف بدوا می بایست موضوع از طریق میانجیگری حل و فص گردد یا باید فرضا موضوع توسط نمایندگان دو طرف حل و فصل گردد.

یا ارسال اخطاریه هایی بدوا لازم است که ارسال شود و مدتهایی به طرف مقابل در نظر گرفته شده است، بدیهی است لزوم احترام به توافق طرفین ایجاب می کند که این امور انجام گردد.

در برخی موارد ( داوری موردی ) داوران نسبت به داور توافق نکرده اند، لزوم انتخاب داوران ، مراجع صالح برای این امر ، شیوه تعیین و بسیاری صاز موارد ، ممکن است در شرط داوری تعیین شده باشد که لزوم مطالعه کامل آن و بررسی حقوقی مفاد آن آشکار است.

 

۳- لزوم مطالعه قواعد داوری سازمان داوری منتخب

معمولا شرکتهای خصوصی و تجار خصوصی ، از میان داوری موردی و داوری سازمانی ، داوری سازمانی را انتخاب می کنند، چرا که ساز و کار منسجم تری دارد. پروسه داوری در سازمانهای داوری متشکل تر برگزار می شود. سازمانهای داوری مطرح دارای قواعد داوری محتص به خود هستند و طرفین با پذیرش آن سازمانها ، عملا قواعد داوری آن سازمانها را نیز می پذیرند.

بنابر این، در این موارد بایستی قواعد داوری آن سازمانهای داوری را مطالعه نمود. شیوه درخواست داوری ، مستندات مورد درخواست ، هزینه ها ، زبان داوری ، ترتیبات داوری و بسیاری از موارد که در قواعد داوری پیش بینی شده است.

به طور مثال اگر ، دادگاه داوری آی سی سی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده است، بهتر است که قواعد این سازمان داوری مطالعه گردد. در مورد اقامه دعوای بین المللی در این سازمان بیشتر بدانید ” طرح دعوای بین المللی در آی سی سی پاریس .

وکیل دعاوی و قراردادهای بین المللی

امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

وکیل دعاوی بین المللی

پرداختن به وکیل دعاوی بین المللی موضوع این نوشتار است. اینکه یک وکیل دعاوی بین المللی چه پیش نیازهایی دارد؟ یک وکیل اختلافات تجاری که در سطح بین المللی فعالیت می کند چه اموری را پیگیری می نماید؟ خدمات حقوقی که یک وکیل باتجربه دعاوی بین المللی ارائه می دهد چیست؟

به لحاظ وجود رابطه تنگاتنگ دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی، پیش از پرداختن به وکیل دعاوی بین المللی به این مورد نیز خواهیم پرداخت که آیا ارتباطی میان اختلافات تجاری بین المللی و قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دانست که هدف ما تنظیم قرارداد بین المللی چیست؟

 

چرا به این اندازه بر تنظیم قرارداد تاکید می گردد؟ پاسخ روشن است، به این خاطر که اولا؛ هر یک از  طرفین قرارداد نسبت به تعهداتی که کرده است مطلع باشد، به تجربه دریافته ایم که خود داشتن قرارداد مکتوب میان طرفین، وضعیتی پیشگیرانه برای وقوع تخلفات ایجاد می کند.

درست است که ما همواره سعی داریم در یک قرارداد بین المللی مواردی را درج کنیم که ریسک وقوع تخلفات را برای طرفین افزایش دهد، آنچه ما در نوشتار ” ویژگیهای پیشگیرانه قراردادهای بین المللی ” به آن به تفصبل  پرداخته ایم، اما باید دانست این امر به منزله تعهد مستحکم تر طرفین یک رابطه حقوقی بین المللی نیز شناخته می شود.

هر زمان که هریک از طرفین راجع به آنچه می بایست انجام دهد می اندیشد به قرارداد مکتوب تنظیم شده رجوع می کند و این خود حالتی پیشگیرانه را به طرف قرارداد می دهد ، خصوصا که می دانیم برخی از اموری که یک وکیل دعاوی بین المللی انجام می دهد، از یک اختلاف نظر یا سوء برداشت از تفسیر تعهدات طرفین قرارداد بین المللی است، که در صورت وجود قرارداد شفاف بین المللی ممکن است بروز ننماید.

دوما؛ بسیاری از تعهدات طرفین در یک قرارداد بین المللی اگر مکتوب نگردند، در گذر زمان یا فراموش می گردند و یا تصویر متفاوتی می بایند با آنچه طرفین قرارداد بین المللی در بدو انعقاد قرارداد پذیرفته اند. مزایای بی شمار دیگری نیز برای ضرورت تنظیم قرارداد می توان بر شمرد که در این فضای اندک نمی گنجد.

حال که این ضرورت آشکار گردید، در ادامه می بینیم که چرا میان انواع قراردادهای بین المللی و دعاوی قراردادی بین المللی ارتباط است؟ موضوعی که برای آن عنوان این نوشتار را ” وکیل دعاوی و قراردادهای بین المللی ” انتخاب کردیم.

 

وکیل دعاوی بین المللی

 

 • ارتباط میان دعاوی تجاری بین المللی و قراردادهای تجاری بین المللی

زمانی که اجرای قراردادهای بین المللی با وقفه ای رو به رو می شود، خواه ناشی از تخلف یکی از طرفین یا هر دو یا چند نفر از طرفین قرارداد ، آنچه اهمیت می یابد تفسیر قرارداد بین المللی و یا تفسیر آن بخش ، ماده و یا شروطی از قرارداد بین المللی است که از ناحیه طرفین بر سر اجرای آن اختلاف ایجاد شده است. اگر طرفین به دید مشترکی از آنچه می بایست انجام دهند نرسند ، می بایست به ناچار راهی مراجع قانونی گردند که راجع به آن در قرارداد پیش بینی کرده اند و یا قانون آن مراجع را صالح به رسیدگی می داند.

اینکه کدام مراجع قانونی می بایست مورد مراجعه طرفین واقع گردد و اختلاف و تعارض میان آن مراجع به چه نحو و صورت است موضوع این نوشتار نیست. اما به هر ترتیب مرجعی به اختلاف آنها رسیدگی می کند که یا این مرجع رسیدگی کننده داوری است و یا دادگاههای دولتی یکی از کشور ها. البته که در مورد اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای تجاری یبن المللی ، خصوصا قراردادهایی که طرفین یا یکی از طرفین آنها یک دولت نیست، داوری پیش بینی می شود.

تفسیری که مراجع داوری بین المللی راجع به فصل اختلاف طرفین یک قرارداد بین المللی می دهند، بسیار با اهمیت است چرا که در نحوه نوشتن مفاد قراردادهای بین المللی موثر است، بنابر این وکیل دعاوی تجاری بین المللی با شناخت بهتری یک قرارداد بین المللی را تنظیم می کند ، چرا که از نحوه تفسیر شروط ومفاد قراردادهای بین المللی آگاهی بیشتری دارد و سرنوشت مفادی را که در یک قرارداد بین المللی درج می گردد را در عمل و در دعاوی بین المللی مشاهده می کند.

نتیجتا اینکه ؛ قراردادهای بین المللی تجاری یا موضوعات آراء داوری تجاری بین المللی رابطه ای تنگاتنگ دارند. و شناخت و تجربه در آنها ، نقشی مکمل را ایفا می کند. شاید برای اینکه بدانیم چگونه قرارداد ببندیم یا چگونه قرارداد بنویسیم باید به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه باید قراردادی ببندیم که از لحاظ قانونی و حقوقی صحیح باشد. البته باید این را مد نظر نیز داشته باشیم که آموزش قرارداد نویسی بسیار می تواند یاری گر باشد.

 

 • ویژگیهای یک وکیل دعاوی بین المللی 

در همین ابتدا باید عرض کنیم که منظور از اختلافات حقوقی بین المللی در این نوشتار، دعاوی تجاری بین المللی هستند، بنابر این موضوعات دعاوی کیفری بین المللی ، دعاوی میان دولتها بر سر مسائل بین المللی آنها و اموری که نا مرتبط با دعاوی تجاری بین المللی است موضوع این بحث نمی باشد ، البته ممکن است که دعوای تجاری بین المللی میان یک دولت و یک شخص یا شرکت تجاری باشد. فرضا در دعاوی سرمایه گذاری های خارجی که دی دیوان داوری اکسید مطرح است ، یا دولت کشوری در نقش یک طرف قرارداد تجاری بین المللی باشد که اختلاف تجاری با یک شخص یا شرکت تجاری داشته باشد.

پرداختن به نوشتار وکیل متخصص اختلاف تجاری بین المللی ، حاصل تجربیات اینجانب ، امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری در وکالت دعاوی بین المللی تجاری است که در دیوان های داوری بینی المللی و مراجع قضایی داشته ام.

 

 • گام هایی که یک وکیل دعاوی بین المللی بر می دارد

اولین موضوعی که یک وکیل متخصص اختلافات تجاری بین المللی می بایست مد نطر قرار دهد، پایه ای ترین مورد روابط حقوقی آنها است. اولین مستند می تواند قرارداد بنی المللی طرفین اختلاف باشد و یا حتی قبل از آن.

با سپاس –

وکیل اختلافات تجاری بین المللی 

امیر آذرباد ، وکیل پایه یک دادگستری

 

مطالب حقوقی مرتبط:

وکیل برای امور بین المللی شرکت

طرح دعاوی بین المللی

خدمات حقوقی راجع به تجارت بین المللی

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

وکیل بین المللی

در نوشتار وکیل بین المللی به این امر می پردازیم که آیا وکیل می تواند بین المللی باشد ؟ یا صحیح است گفته شود اموری که وی پیگیری می کند می تواند امور بین المللی باشد؟ مانند وکیل دعاوی بین المللی که موضوع فعالیتش وکالت در دعاوی بین المللی ، اعم از دفاع یا اقامه دعوای بین المللی تجاری است.

 

وکیل بین المللی

 

وکیل بین المللی

افراد برای پیگیری اموری که به نحوی بخشی از موضوع آن با خارج از کشور سرو کار دارد، به دنبال شخصی با عنوان وکیل بین المللی هستند. در جلسات متعددی هم که برای حل و فصل اختلافات قراردادی بین المللی برگزار می شود به کرات شنیده می شود که مذاکره کنندگان از لفظ وکیل بین المللی خود نام می برند. علاوه بر جلست دعاوی و اختلافات ، در مواردی هم که برای معاملات بین المللی ، یک وکیل قراردادهای بین المللی به طرفین برای رسیدن به توافق بین المللی از طریق تنظیم قرارداد بین المللی یاری می دهد از این عناوین بعضا استفاده می شود.

این موارد ما را بر آن داشت که با توجه به لزوم  آگاهی بخشی در مورد وکیل بین المللی از یک سو و از سوی دیگر، با توجه به فراوانی موضوعات حقوقی و تجاری بین المللی موضوع را روشن نماییم

توقع و انتظار  از جستجو برای یک وکیل بین المللی شاید این باشد که وی که بتوانند در کشور های مختلف به دفاع از آنها اقدام نماید. افراد گاهی به این دلیل که در کشور دیگری دچار اختلافات حقوقی و یا درگیر مسائل کیفری (جزایی) شده اند، در صدد یافتن وکیل بین المللی هستند. تا از این طریق بتوانند پیگیری امور خود را به وی بسپارند. آیا وکیل می تواند بین المللی باشد ؟

ابتدا باید دانست شغل وکالت همچون شغل پزشکی و سایر اشتغالات دیگری که با جان و مال و آبروی افراد سر و کار دارد، در تمامی کشور ها در مورد آنها حساسیت وجود داشته  واز این رو  تحت نظارت مستقیم مقامات داخلی کشور ها است.

کانون وکلای دادگستری هر کشوری، در خصوص وکلای دادگستری و یا در خصوص پزشکان سازمان نظام پزشکی و یا در خصوص مهندسین سازمان نظام مهندسی یک کشور، مراجع ذیصلاح صدور پروانه های شغلی شناخته می شوند.

این نهادها توسط متخصصین همان حوزه ایجاد شده اند تا افراد فارغ التحصیل از دانشگاهها را برای فعالیت در حوزه عمل و اجرا بیازمایند. چون که می دانیم مباحثی که افراد در دانشگاهها می آموزند، تنها کلیاتی از آن رشته و نوعا به صورت عمومی و آکادمیک است.

بنابر این همانطوری که پزشکی هر چند حاذق، برای طبابت نیازمند پروانه طبابت از نظام پزشکی است، امیر آذرباد وکیل امور تجارت بین المللی : وکیل نیز برای فعالیت حرفه ای خود نیازمند پروانه وکالت است.

از سویی دیگر نیز نظام حقوقی هرکشوری متفاوت با دیگر کشور ها است. چرا که قوانین هرجامعه با توجه به عادات، عرف ها، هنجارها، رسوم، مذهب و دیگر ارکان فرهنگی و روابط اجتماعی هرکشور تنظیم می شود و بدیهی است که کشورها دارای قوانین متفاوت باشند.

با این مقدمه  توضیحات در خصوص عنوان وکیل بین المللی را با این پرسش مهم آغاز می کنیم که اساسا با توجه به توضیح فوق، آنطور که برخی از مردم می پندارند، آیا این متصور خواهد بود که شخصی با در اختیار داشتن یک پروانه وکالت در کشوری قادر باشد در کشور های متعدد وکالت نماید؟! یا به مفهوم دقیق کلمه وکیل بین المللی باشد؟

مفهوم وکالت نیز مشخصا اینکه شخصی به دستگاههای قضایی، دادگاههای آن کشور مراجعه کند، اقامه دعوای حقوقی و کیفری کند و یا از موکل خود که خوانده یا مشتکی عنه واقع شده است دفاع کند؟ مسلما و منطقا جواب منفی خواهد بود.

چراکه دانستیم فعالیت تخصصی وکیل نیازمند داشتن پروانه وکالت در همان کشور است، لذا ضرورت دارد  نظارت در یک کشور بر فعالیت حرفه ای انجام گردد و وکلا برای وکالت در همان کشور مجوز دریافت می دارند، نه اینکه وکیلی بتواند در تمامی محاکم قضایی کشورها بتواند به عنوان وکیل وارد دعاوی گردد. از این رو، محاکم قضایی کشور ها از پذیرش وکیلی که پروانه وکالت کشوری که محکمه در آن واقع شده را نداشته باشد یا در حدود مشخصی که مقررات مربوطه در آن حوزه برای یک شخص فرضا دستیار حقوقی در نظر گرفته است . امتناع خواهند نمود.

 

بنابر این عنوان وکیل بین المللی و یا هرگونه کلمه ای که این چنین تصوری بوجود آورد که وکیل بین المللی ای وجود دارد که می تواند در محاکم کلیه کشورها وکالت کند منتفی است.

البته وکلا می توانند دارای تخصص های گوناگون باشند. امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی : مانند اینکه وکیلی موضوعات بین المللی را دنبال می کند،

مانند :

 

 • پرسش دیگر اینکه دیده می شود وکلایی که در زمینه مسائل بین المللی تخصص و تبحر دارند در مراجع داوری بین المللی شرکت می نمایند که گاها محل تشکیل آنها در کشوری نیست که وی پروانه وکالت خود را از آن کشور دریافت داشته است،آیا این موضوع معارض گفته فوق نیست؟

در این باره نتوضیح زیر لازم است.

اساسا مراجع داوری ، مراجع قضایی دولتی نیستند، بلکه مراجع خصوصی ای هستند که طرفین به تشکیل آنها برای حل و فصل اختلافاتشان به صورت خصوصی و بدون ورود مراجع دولتی در مرحلیه رسیدگی توافق نموده اند.

بنابر این با توجه به اینکه بر اساس مقررات داوری در این مراجع هرشخصی به نمایندگی از یکی از اطراف اختلاف می تواند نماینده معرفی نماید ولو اینکه نماینده دارای پروانه وکالت حرفه ای نباشد، وکیل به عنوان نماینده وی در جلسه حضور می یابد و همچنین بسیاری از قوانین ، حضور وکیل خارجی را در رسیدگی داوری مجاز می شمرند.

البته باید دانست که اگر داوری نهادی باشد ، قواعد داوری نهاد و قوانین آن کشور نیز چنین مجوزی را داده باشند. یا اگر داوری موردی است مطابق قوانین آن کشور باشد. بنابر این باید در هر مورد قوانین لازم الاجرا را مد نظر داشت.

هر چند که غالبا خصوص اعطای  نمایندگی به  وکلای حرفه ای که تخصص و تجربه آنها مسائل تجاری بین المللی است ترجیح بیشتری خواهد داشت.

برای اطلاع بیشتر راجع به داوری ها می توانید به مقاله مربوط به داوری در این سایت مراجعه نمایید. اما به هر حال، معمولا شرکتهای تجاری بزرگ برای تفکیک وکلایی که در امور تجارت و قراردادهای بین المللی مشاوره و فعالیت می کنند از وکلایی که در امور داخلی فعالیت دارند، از لفظ وکیل بین المللی استفاده می کنند.

 

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی و قراردادهای تجاری بین المللی

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

طرح دعاوی بین المللی

با سلام – طرح دعوای بین المللی یکی از خدماتی است که دفتر حقوقی وکیل امیر آذرباد ارائه می گردد.

 • انواع دعاوی بین المللی و مرجع رسیدگی به اختلاف

دعاوی بین المللی انواع و اقسام متفاوتی دارد و همچنین مراجع مختلفی برای رسیدگی به آنها نیز وجود دارد. فرضا برای دعاوی بین المللی که طرفین آن ارجاع آن را به داوری را مورد توافق قرار داده اند، اعم از اینکه داوری به موجب یک شرط در قرارداد آنها درج شده باشد، به موجب قراردادی علیحده ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده باشد یا توافق گردد و یا در قرارداد بین المللی به سند ی ارجاع داده شده است که در آن سند ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، برای طرح دعوای بین المللی می بایست به داوری پیش بینی شده  مراجعه گردد.

 • طرح دعوای بین المللی در مراجع قضایی ایران

در مورد طرح دعوای بین المللی در مراجع قضایی ایران ، در نوشتاری مستقل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ” امکان اقامه دعوی علیه اشخاص خارجی در ایران ” اما به طور خلاصه باید اشاره داشت امکان طرح دعوای بین المللی فراهم است.

البته در این باره نباید توافقات داوری را نیز نادیده انگاشت. چرا که موراجع قضایی از رسیدگی به دعوایی که در مورد رسیدگی به اختلافات طرفین از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده است ، در موارد مربوطه و با شرایطی که قانونگذار پیش بینی نموده است، با صدور قرار عدم استماع ، به توافق داوری طرفین توجه می نمایند.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

ثبت علامت تجاری – برند

با سلام – ثبت علامت تجاری – برند یکی از اولین اقداماتی است که یک تاجر می بایست انجام دهد. به ویژه اگر یک شرکت تولید کننده کالا و یا عرضه کننده خدمات است.

 • چرا می بایست علامت تجاری را ثبت نمود؟ 

پاسخ کوتاه این است؛ برای داشتن حمایتهای قانونی. حمایتهای قانونی هم به لحاظ کیفری و هم به لحاظ حقوقی.

بسیاری از حمایتهای قانونی که برای دارنده علامت تجاری – برند در نظر گرفته شده است، نیازمند ثبت شدن علامت تجاری – برند وی است. این اصل در کشورهای دیگر نیز به همین صورت است. بنابر این بی دلیل نیست که یکی از اولین توصیه های یک وکیل برای صادارت کالا و یا خدمات شرکت به موکل خود می دهد، ثبت علامت تجاری – برند وی در آن کشور باشد.

ثبت علامت تجاری در هر کشوری مقررات خود را دارد که البته با اختلافات مختصر، تقریبا از شیوه یکسانی تبعیت می کند، عدم سابقه ثبت علامت، نداشتن معارض، اعلان عمومی علامت تجاری و بسیاری از این موازین در تمامی کشورها وجود دارد.

ثبت علامت تجاری علاوه بر اینکه حمایتهای قانونی را به همراه دارد، مانع از آن می شود که اشخاص دیگر بتوانند علامت تجاری شما را ثبت نمایند. بنابر این حمایتهای قانونی از هر دو زاویه قابل تامل است، حمایت قانونی از شما در برابر اشخاصی که از علامت شما سوء استفاده کرده اند و همچنین حمایت قانونی از شما در برابر اشخاصی که پس از ثبت علامت تان درصددند علامت شما را ثبت نمایند.

در پایان نیز باید افزود، برند در واقع همان علامت تجاری است. برند عنوانی تجاری و بازرگانی است تا حقوقی. بنابر ان آنچه در قوانین موضوع در این باره وجود دارد، علامت تجاری Trade Mark است.

امیر آذرباد ، وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری

با سلام – تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری در واقع به نقش شرط داوری در قراردادهای بین المللی می پردازد. 

مزایای زیادی در نهاد  داوری نهفته است، سرعت در رسیدگی ، تخصصی بودن رسیدگی ها ، البته اگر داوری حرفه ای باشد از جمله مزایای داوری نسبت به رسیگی قضایی در دادگاه می باشد.

 از این روی استقبال نسبت به داوری یه عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات حقوقی چشمگیر شده است، خصوصا در مورد اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی.

سئوالات زیادی در خصوص شروط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مطرح می گردد و اگر بخواهیم به همه آنها جواب دهیم از حجم فضای سایت فراتر خواهد رفت، اما به نظر می آید که تعداد بسیار زیادی از پرسشها حول محور شناسایی و جایگاه قانونی شرط داوری  است، از این رو مناسب  می دانیم اطلاعاتی در این خصوص ارائه گردد.

 • ماهیت داوری

نوشته تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری را با پرداختن به ماهیت داوری آغاز می کنیم. براساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹، اشخاص می توانند دعاوی خود را به جای آنکه در دادگاه اقامه نمایند به داوری یک یا چند شخص غیر قاضی بسپارند و به جای صدور رای از دادگاه، رای از ناحیه داوران منتخب خودشان (و یا در مواردی داوران منتخب توسط اشخاص ثالث)صادر گردد.

 • اعتبار رای داوری

در همین جا این سئوال پیش خواهد آمد که آیا چنین رایی که از ناحیه شخصی عادی صادر می گردد، دارای اعتبار قانونی همچون رای صادره از دادگاه است؟ مسلما جواب مثبت است. و الا چنانچه چنین رایی ارزش قانونی نداشت، عنوان کردن آن در قانون امری بیهوده می بود. بر این اساس چنانچه رای داوری صادر گردد، با صدور اجراییه از ناحیه دادگستری، همچون رای قاضی در دادگاه صالح به مرحله اجرا در خواهد آمد، البته به جز پاره از استثنائات همچون صدور برگ جلب که در آن اختلاف نظر وجود دارد و به نظر بنده مانعی در صدور حکم جلب بر اساس رای داوری نیز موجود نیست.

 • لزوم توافق طرفین بر داوری

در داوری بر خلاف دعاوی در دادگستری بسیاری از امور بر مبنای توافق طرفین استوار است، که از جمله آنان می توان از اموری همچون  انتخاب داور(ان)، محدوده اختیار داور در رسیدگی و حتی زمانی که داور می باسیت در آن نسبت به صادر کردن رای اقدام نماید نام برد.

 • چرا تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری اهمیت دارد؟

فرض کنید شما سفارش یک کالا را به شخصی داده اید و توافقاتی شفاهی با وی داشته اید، بعد از مدتی که موعد دریافت کالا می رسد، طرفتان از تحویل آن به شما خودداری می ورزد، باید چه اقدامی نمایید؟ معقول است که ابتدا تلاش خود را برای پاسخگو کردن طرفتان و قانع کردن وی آغاز میکنید، اما طرفتان بر روی مسائل کمی و یا کیفی محصول با شما موافق نیست؟

چگونه می توان فهمید که کدام طرف درست می گوید؟ اگر هم به دادگستری مراجعه نمودید باید ابتدا با تلاش فراوان اثبات کنبد که توافقی فی مابین شما وجود داشته است و ضمنا کمیت و کیفیت موضوع تعهد باید مطابق با آن چیزی باشد که شما می گویید. دشواری رفت و آمد، تحمل هزینه ها و صرف وقت در موردی که قرارداد شما بین المللی است قطعا به مراتب بیشتر خواهد بود، چرا که هم طرف شما به احتمال زیاد در کشور شما اقامت ندارد و هم اینکه یک نظام حقوقی واحد ممکن است بر رابطه شما حکم فرما نباشد، از طرف دیگر، اینکه کدام یک از دادگاههای هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارند را نیز باید بر دشواری های آن اضافه نمایید!

موارد فوق تنها بخشی از دشواری هایی است که ناشی از غفلت نسبت به تنظیم قرارداد بین المللی و درج شرط داوری است. فواید زیادی در داروی نهفته است که اشخاصی که تجربه آن را داشته اند بر آن واقف اند. ازجمله اینکه داوران انتخابی می توانند از کسانی انتخاب گردند که از موضوع اختلافی اطلاع کافی دارند و در حیطه تخصصی آنها است و یا اینکه در زمان کوتاهتری نسبت به اختلاف رسیدگی می گردد و از همین رو نیز امروزه اکثر اختلافات تجاری از طریق داوری و اقسام آن حل و فصل میگردد. البته تنظیم شرط داوری نیز پیچیدگیهایی دارد که می بایست نسبت به آنها واقف بود؛ تا داوری اثر مناسب خود را داشته باشد و هزینه ها را کاهش دهد و الا می تواند حتی به عنوان امری زیان زننده خود را نشان دهد. جهت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری ، درصورت تمایل شما،  دفتر حقوقی امیر آذرباد ، وکیل پایه یک دادگستری می تواند یاری گر شما باشد.

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

www.lawoffices.ir