نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث

با سلام – دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث ، اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری از ناحیه شرکت علیه اشخاص ثالث در مراجع قضایی یا داوری ( در مورد دعاوی حقوقی ) است. شرکت تجاری بواسطه روابط حقوقی و قراردادی گسترده ای که با اشخاص و افراد متعدد دارد، به فراخور ، هم مشمول مباحث حقوقی دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث و هم دعاوی علیه شرکت در مورد او قابل تصور است.

 

وکیل متخصص شرکت

 

 • اولین قدم در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث

اولین موضوعی که در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث مطرح است، نماینده ای است که از طرف شرکت برای دفاع از دعوی تعیین می گردد. اگر بنا باشد وکیل پایه یک دادگستری از ناحیه شرکت اقدام به طرح دعوی نماید، موضوع  وکالتنامه یکی از اولین اموری است که باید به آن توجه نمود. وکالت وکیل از شرکت است، نه از مدیران شرکت یا افراد و ارکان شرکت. بنابر این موکل شرکت خواهد بود. اما امضاء وکالتنامه از ناحیه اشخاصی است که شرکت تعیین نموده است. مقررات اساسنامه ، مصوبات هیات مدیره در این زمینه بررسی می شود. ضوابط قانونی راجع به مفاد وکالتنامه نیز همچون سایر اشخاص می باشد.

 

 • لزوم رعایت صلاحیت دادگاهها 

بدیهی است که در طرح دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث ، وکیل می بایست به صلاحیت دادگاهها ، اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ( محلی ) توجه داشته باشد. در برخی از موارد ، قانونگذار پیش بینی نموده است که خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی می نماید. در این موارد باید به مفاد اساسنامه شرکت توجه نمود، یکی از مواد اساسنامه شرکت ، اقامتگاه قانونی شرکت است. بنابر این آنچه در این گونه دعاوی ملاک است، اقامتگاه مندرج در اساسنامه است. این مورد را باید اضافه نماییم که مفاد اساسنامه ، از جمله اقامتگاه شرکت قابل تغییر است.

صلاحیت تغییر مفاد اساسنامه ، برابر با ماده ۸۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، با مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. درباره صلاحیت مجامع شرکتها می توانید به نوشته ” مجامع عمومی شرکت  ” مراحعه نمایید.

 

 

 • عدم امکان طرح دعوای اعسار از ناحیه شرکت

موضوع دیگر، تقاوت طرح دعوای شرکت راجع به هزینه دادرسی است. به موجب ماده ۵۰۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ، اشخاص می توانند در مورد هزینه دادرسی  ادعای اعسار  نمایند. اما در مورد شرکتهای تجاری و سایر تجار اینگونه نیست، شرکتهای تجاری به موجب قانون تجارت ، تاجر شناخته می شوند و بنابر این چنانچه قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشند ، می بایست دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند.

ماده ۵۱۲ از همین قانون آیین دادرسی مدنی ، به صراحت به عدم پذیرش ادعای اعسار از ناحیه تجار اشاره نموده است. البته این را باید اضافه نمود که در مورد کسبه جزء اینگونه نیست. در انتهای ماه ۵۱۲ از همین قانون کسبه جزء از شمول این ماده خارج شده اند. بنابر این از این اشخاص دادخواست اعسار پذیرفته می شود.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

تعدد مدیر عامل

با درود بر شما – روند توسعه برخی از شرکتها به مرور مباحثی مربوط به تعدد مدیر عامل را مطرح می نماید، در مشاوره حقوقی که به شرکتهای بزرگ داشته ام، امکان داشتن چندین مدیر عامل برای شرکت مطرح شده است، از این روی مناسب می دانم تعدد مدیر عامل و مستند قانونی آن را به صورت کلی توضیح دهم.

 • آیا تعدد مدیر عامل مستند قانونی دارد 

اولین مطلبی که از لحاظ حقوقی مورد پرسش است اینکه مستند قانونی تعدد مدیریت عاملی چیست؟

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ( مصوب ۱۳۴۷ ) در بخش ۶ ، ماده ۱۲۴ ، این مورد را پیش بینی نموده است. در ابتدای این ماده، قانونگذار مقرر می دارد که ” هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او راتعیین کند. 

بنابر این از آنجاییکه تفسیر منطقی این امر اقتضاء دارد، قانونگذار پیش بینی تعدد مدیر عامل را نموده است.

همچنین، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ای مشورتی، این تفسیر را مورد تایید قرارداده است ، همچنین بیان می دارد که حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین گردد که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

مطالب مرتبط:

مجامع عمومی شرکت

اختلافات و دعاوی شرکتها

وکیل شرکتهای تجاری

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

مجامع عمومی شرکت

با سلام – مجامع عمومی شرکت یکی از ارکان شرکتهای تجاری هستند که عملکرد آنها ، مصوبات آنها یا تصمیمات آنها موضوع دعاوی زیادی از دعاوی شرکتهای تجاری را به خوداختصاص داده است. با توجه به اینکه در جلسات مشاوره ای که در مورد مسائل حقوقی شرکتها داشته ایم، در یافته ایم که ضروری است راجع به مجامع عمومی شرکت توضیحاتی ارائه دهیم.

 • انواع مجامع عمومی شرکت    

مطابق ماده ۷۳ از لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مجامع عمومی شرکت به ترتیب عبارتند از:

۱- مجمع عمومی موسس.

۲- مجمع عمومی عادی.

۳- مجمع عمومی فوق العاده.

حال که می دانیم مجامع عمومی شرکت قانونا یکی از موارد بالا است، سئوال اصلی این است که هریک از این مجامع چه وظایفی دارند، این موضوعی پایه ای در خصوص حقوق شرکتهای تجاری و بالتبع اختلافات و دعاوی شرکتهای تجاری خواهد بود.

البته این را باید افزود که مجمع عمومی عادی، هم به صورت  سالانه است ( موضوع ماده ۸۹ ) و هم می تواند به طور فوق العاده تشکیل شود، که موسوم است به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، بنابر این مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با مجمع عمومی فوق العاده متفاوت است.

 • وظایف مجامع عمومی شرکت 

صلاحیت مجامع عمومی را از مجمع عمومی موسس که در واقع اولین مجمع عمومی شرکت خواهد بود شروع می کنیم.

وظایف مجمع عمومی موسس ، در واقع رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آنها و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ، تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت، تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد، می باشد.

این را باید افزود که تشکیل مجمع عمومی موسس برای شرکتهای سهامی خاص، بر خلاف شرکتهای سهامی عام، الزامی نیست.

به لحاظ عام بودن وظایف مجمع عمومی عادی نسبت به مجمع عمومی فوق العاده، وظایف مجمع عمومی فوق العاده را بر می شریم.

مطابق با ماده ۸۳ لایحه، هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

موضوع را با مثالی در این باره پیش می گیریم، فرض کنیم شرکت تصمیم می گیرد که مرکز اصلی شرکت را تغییر دهد. چون که مرکز اصلی شرکت در اساسنامه شرکت آمده است، بنابر این تغییر مرکز اصلی شرکت تغییر در مفاد اساسنامه تلقی خواهد گردید. بنابر این این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی شرکت، مطابق با ماده ۸۶ از لایحه اصلاح قانون تجارت، مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز انچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

امیر آذرباد

نوشته های مرتبط :

وکیل شرکتهای تجاری

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

وکیل برای امور بین المللی شرکت

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

اختلافات و دعاوی شرکتها

با درود – اختلافات و دعاوی شرکتها رفته رفته به عنوان دعاوی تخصصی در آمده اند.

شناخت حقوق شرکتهای تجاری ،مسایل و رویه های قضایی کیفری و حقوقی راجع به شرکتها ،شناخت روابط تجار و معاملات تجاری ، معاملاتی که شرکت از طریق مدیران شرکت منعقد می نماید، حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیران و بسیاری از مسائل حقوقی شرکتها نیازمند تسلط بر قوانین راجع به اختلافات و دعاوی شرکتها است.

وکیل شرکتهای تجاری برای رسیدگی اختلافات و دعاوی شرکتها ، باید موارد متعددی را مد نظر قرار دهد که به صورت خلاصه در زیر توضیح می دهیم.

 • شناخت قانون خاص راجع به هر یکی از شرکتهای تجاری

می دانیم در مورد شرکتهای تجاری چندین قانون در قوانین موضوعه ایران وجود دارد، بنابر این ابتدا می بایست نوع شرکت مشخص گردد. انواع شرکتها را می توانید در نوشته ” شرکتهای تجاری ” مطالعه بفرمایید. برخی از انواع شرکتها مانند شرکتهای تعاونی قوانین مختص به خود را دارند، برخی از انواع شرکتها تحت حاکمیت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هستند، یعنی شرکتهای سهامی عام و خاص ، برخی دیگر از شرکتها تحت حاکمیت قانون تجارت ایران هستند ، این شرکتها نیز مشمول مبحث مختص به خود در قانون تجارت هستند.

 • بررسی اسناد ، اساسنامه ، توافقات ، مصوبات مجامع 

یکی دیگر از مواردی که در امر بررسی اختلافات و دعاوی شرکتها حائز اهمیت است، اقدام به بررسی حقوقی مستندات ، موارد تراضی و آنچه در مجامعی همچون هیات مدیره و یا مجمامع عمومی شرکت اعم از مجامع عمومی عادی سالیانه ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، مجمع عمومی عمومی فوق العاده یا در هیئت مدیره شرکت مصوب شده است که می بایست توسط وکیل شرکتهای تجاری مورد بررسی دقیق واقع گردد.

به این معنی که تاثیر آنها در اختلافات و دعاوی و همچنین تطبیق آنها از نظر حقوقی مورد ارزیابی وکیل واقع می گردد و به ویژه تطبیق آنها با قوانین عام و خاص دیده گردد.

 • اقامه دعوا یا دفاع در دعاوی مطروحه 

پس از بررسی موارد فوق و سایر موارد قانونی و همچنین رویه های قضایی معتبر ، وکیل نسبت به طرح دعوای و یا دفاع در پرونده مطورحه علیه موکلش نسبت به تلاش برای احقاق حق اقدام می نماید. باید در نظر داشت  دعاوی راجع به حقوق شرکتهای تجاری در قوانین مرتبط تجاری منعکس گردیده است. فرضا دعوای ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت که قانون تجارت و یا قانون شرکتهای تعاونی و یا لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( مصوب سال ۱۳۴۷ ) شرایطی را برای اعتبار مصوبات پیش بین نموده است.

 

 • اختلافات درون شرکتی و یا خارج از شرکت

یقینا بخش عمده ای ار اختلافات و دعاوی راجع به شرکتهای تجاری  در درون یک شرکت رخ می دهد. مانند عدم تقسیم سود قابل تقسیم که باب دعوی مطالبه سود قابل تقسیم را برای سهامدار می گشاید.

اما در مقابل، بسیاری از اموری که مرتبط با حقوق شرکتهای تجاری است درون شرکتی نیست. مانند اینکه؛ شخص یا شرکتی با شرکت دیگر قراردادی را منعقد نموده است و قرارداد تنها با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره صورت پذیرفته است، یا با امضاء مدیر عامل و در حالی که آخرین آگهی شرکت که در روزنامه رسمی منتشر شده مقرر می دارد قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء دو نفر همراه با مهر شرکت معتبر است و اسن امر باعث بروز دعاوی می شود که اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد.

 • طرح دعاوی از ناحیه شرکت علیه اشخاص ثالث

در بسیاری از موارد، طرح دعوی از ناحیه شرکت علیه اشخاص شرکت اجتناب ناپذیر است. شرکت تجاری دارای روابط قراردادی و غیر قراردادی گسترده ای با اشخاص ثالث است. در این مواقع معمولا وکیل شرکت بر علیه اشخاص ثالث اقدام به طرح دعوی می نماید.

بالتبع، شرکت در مواردی طرف دعاوی متعدد حقوقی و یا کیفری واقع میگردد، در این مواقع وکیل شرکت به وکالت از شرکت در مراجع صالحه به دفاع از شرکت بر می خیزد.

 

امیر آذرباد – وکیل امور تجاری بین المللی و داخلی

مقالات مرتبط:

 

 

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

وکالت دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث

با سلام – شرکتهای تجاری بواسطه روابط تجاری و معاملاتی گسترده ای که دارند، نیاز دارند که برخی از حقوق خود را از طریق مراجع قضایی و یا داوری مطالبه نمایند، بنابر این؛ وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث نیازی مبرم برای شرکت تجاری است.

 • اولین قدم در اقامه دعوی به وکالت از شرکت

شرکتهای تجاری اعمال و فعالیتهای خود را از طریق رکن اداره کننده شرکت به موقع اجرا می گذارند، مواد ۱۱۸، ۱۲۴، ۱۲۵ و دیگر مواد لایجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و فصول مربوطه به اختیارات و وظایف مدیران این موارد را به تفصیل بیان نموده است.

بنابراین، وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث مستلزم اخذ وکالت از شرکت است که از ناحیه مدیران صورت می پذیرد. در این باره و برای دیدن موارد راجع به اعطاء وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث می بایست به اساسنامه شرکت نیز مراجعه نمود.

هم به لحاظ تشخیص اشخاص دارای صلاحیت امضاء و هم به لحاظ اینکه حسب مورد مصوبه ای از هیئت مدیره برای وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث ضروری باشد، می بایست موارد اساسنامه شرکت به دقت مورد مطالعه واقع گردد.

 • سندیت دفاتر تجاری شرکت

شرکتهای تجاری، نه تنها به موجب بند ۴ از ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات آنها تجاری محسوب می گردد، بلکه در حدود ماده ۱۴ از همین قانون، در شرایطی سندیت دارند. در مورد سندیت دفاتر تجاری، در نوشته دیگری موارد سندیت دفاتر تجاری به تفصیل شرح داده می شود.

امیر آذرباد – وکیل امور شرکتهای تجاری

سایر مقالات:

 

 

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

وکیل شرکتهای تجاری

با سلام -در این نوشتار وکیل شرکتهای تجاری حقوقی خواهیم پرداخت به وکیل شرکتها . پیش نیاز یک وکیل امور شرکت تجاری ، اینکه مشاور حقوقی شرکت تجاری باید چه امور حقوقی را دنبال نماید ، یک وکیل شرکت در یک بنگاه اقتصادی و یا شرکت چه انتطارات حقوقی را بر آورد می نماید و به صورت کلی خدمات حقوقی که یک وکیل متخصص امور شرکتهای تجاری ارائه خواهد نمود شامل چه اموری خواهد بود.

شرکتها بواسطه درگیر بودن در روابط متعدد حقوقی و قراردادی معمولا یا دارای اداره یا بخش و دپارتمان حقوقی هستند و یا به صورت دائم یا پاره وقت با یک وکیل قرارداد همکاری دارند. نیاز به بررسی قراردادها ، اسناد ، توافقات ، مذاکرات حقوقی ، دفاع از شرکت در اختلافات و دعاوی شرکتها ،  وکالت در دعوای شرکت علیه اشخاص ثالث و دهها مورد دیگر ، حضور یک مشاور حقوقی و وکیل را احساس می نمایند. همچنین اگر شرکت دارای روابط تجاری با خارج از کشور باشد ، وکیل برای صادارت نیز می تواند یاری گر شرکت باشد.

 

وکیل متخصص شرکت

۱- خدمات حقوقی وکیل شرکتهای تجاری

خدمات حقوقی که یک وکیل شرکتهای تجاری ارائه می دهد ، طیف وسیعی از خدمات را شامل می شود. سعی داریم به مهمترین آنها اشاره نماییم.

 • تهیه ، تنظیم قراردادها و اصلاح قراردادها توسط وکیل شرکت

تهیه و تنظیم قراردادهای شرکت یکی از خدمات وکیل شرکت است. اگر یک شرکت امور خود را به صورت حرفه ای و سازماندهی شده انجام می دهید، اصولا تمامی قراردادهایی را که یک شرکت یکی از طرفین آن است ، به نحوی برای اظهار نظر حقوقی تحت نظر وکیل شرکت قرار می گیرد. برخی اوقات ، خود شرکت از ابتدا قراردادی را به وکیل شرکت سفارش می دهد. سفارش تنظیم قرارداد می تواند از ناحیه مدیران شرکتها یا دپارتمان های متفاوت شرکت باشد.

در این مورد، وکیل شرکت جلسه ای با سفارش دهنده قرارداد برگزار می کند، یا در جلسه ای که به این منظور در شرکت با حضور مدیران مربوطه تشکیل شده است، حضور یافته و از هدف و غایت قرارداد آگاه می شود. زمانی که وکیل شرکت تجاری پی به این برد که هدف از تنظیم قرارداد چیست ، اقدام می کند به تهیه چهارچوب قرارداد. مواد هر قرارداد از منظر وکیل شرکتهای تجاری متفاوت خواهد بود. اگر قراردادی که به وکیل سفارش داده شده است، خرید یک ماشین صنعتی باشد، وکیل قرارداد شرکت چهارچوب یک قرارداد خرید را تهیه می کند. برای مشخصات ماشین صنعتی از مدیر آن پروژه یا کارشناسان آن بخش ارتباط خواهد داشت. مدل ماشین صنعتی ، ویژگیها ، کارکرد ها ، کارخانه صنعتی سازنده و بسیاری از مشخصات فنی را وکیل شرکت از آن بخش دریافت می دارد.

معمولا وقتی که به عنوان وکیل شرکت خدمات تنظیم قرارداد را برای شرکت ارائه می کردم، جلسه ای با کارشناسان فنی برگزار می کردم. آنها نکات قابل توجهی را گوشزد می کردند. چرا که همواره معتقدم ذکر مشخصات فنی در قراردادها بسیار حائز اهمیت است.

وکیل شرکتهای تجاری عنوانی با مسامحه است اما در عمل وکیل شرکتهای تجاری بسیار مورد نیاز و ضروری است. حقوق شرکتهای تجاری ، حقوقی کاملا تخصصی  است. قطع نظر از اینکه حقوق تجارت ، حوزه ای تخصصی به شمار می آید، در خود زمینه های حقوق تجارت نیز، زمینه های حقوقی تخصصی به چشم می خورد. از این روی وکیل شرکتهای تجاری دارای دانش حقوق شرکتهای تجاری و تجربه کافی در زمینه حقوق شرکتهای تجاری است.

 • قوانین و مقررات شرکتهای تجاری

قوانین ناظر بر شرکتهای تجاری ، بسیار بسیار گسترده هستند، از قوانین بودجه گرفته تا قوانین مالیاتی ، قوانین حقوقی و کیفری و اداری و بسیاری از موارد دیگر که به صورت پراکنده در قوانین موضوعاتی به شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است.

در این میان، قوانینی که مشخصا ناظر به خود شرکتهای تجاری هستند، از جمله قانون تجارت – لایحه اصلاح قانون تجارت – قانون بخش تعاون ناظر به شرکتهای تعاونی هستند که قوانین مادر حقوق شرکتهای تجاری را تشکیل می دهند.

 • قراردادهاو روابط شرکتهای تجاری

روابط حقوقی که در شرکتهای تجاری مطرح هستد را به چند دسته تقسیم می کنیم.

۱- روابط حقوقی میان شرکت و اشخاص ثالث

اشخاص ثالث هم می تواند اشخاص حقیقی باشند و یا اشخاص حقوقی. قرارادها و توافقاتی که میان شرکت و اشخاص ثالث برقرار می شود از ناحیه مدیران شرکت متعقد و امضاء می گردد. چرا که رکن اداره کننده در شرکت تجاری ، مدیریت است. هیات مدیره نیز یا خود توافقات و قراردادها را منعقد می کند و یا مراتب را به مدیر عامل تفویض و او قرادادهای شرکت را امضاء می نماید. معمولا به لحاظ اهمیت قراردادهای شرکت ، دارندگان حق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مدیر عامل است.

بنابر این برای اینکه مطلع باشیم قراردادی که از ناحیه شرکت امضاء می شود دارای اعتبار است یا خیر باید ببینیم دارنده حق امضاء از ناحیه شرکت کیست؟ اختیارات وی تا چه حدودی است؟اختیارات وی در چه زمینه ای است؟ که بررسی این امور معمولا با وکیل شرکت است ، وکیل شرکت با بررسی اساسنامه شرکت ، آخرین روزنامه شرکت که در آن دارندگان حق امضاء شرکت مشخص شده اند و همچنین بررسی آن لاینی که به این منظور در سامانه های اداراه مربوطه وجود دارد می تواند به راستی آزمایی های مورد نظر اقدام نماید.

۲-   روابط حقوقی درون شرکت

منظور از اینگونه روابط، روابط حقوقی افراد درونی شرکت است. مانند روابط میان مدیران، بازرسان ، سهامدارن و غیره. در برخی از شرکتها، اساسنامه های تنظیمی حاوی شروطی است که اختلافات حقوقی آنها را به داوری ارجاع می دهد . بنابر این، می بایست قبل از هرگونه اقدام حقوقی به مفاد اساسنامه توجه نمود.

امیر آذرباد ، وکیل امور تجاری و شرکتها

مقالات مرتبط: