دفتر حقوقی آذرباد

——————————

دفتر حقوقی ما بر پایه دانش حقوقی ، تجارب حقوقی ، دفاع موفق در دعاوی داخلی و بین المللی و از همه مهمتر تکیه بر پشتکار، خدمات حقوقی گسترده ای را در زمینه حقوق تجارت بین المللی ، حقوق تجارت داخلی ، حقوق قرارداد ها ، دعاوی املاک و قراردادهای ملکی ، مالکیت صنعتی ، حقوق شرکتهای تجاری , تنظیم قرادادهای تجاری ، تنظیم قراردادهای بین المللی ارائه داده است.

تجربه بیش از ۱۶ سال اشتغال به وکالت دادگستری از یک سو و از سوی دیگر، تجربه صدها مورد مشاوره حقوقی راجع به امور حقوقی و تجارت بین المللی ، حضور مستمر در مذاکرات قراردادهای تجاری بین المللی شرکتهای داخلی و بین المللی ، دفاع از حقوق شرکتهای خارجی و داخلی در مراجع قضایی و داوری در سطح بین المللی و داخلی همچنین مشاور تجارت بین المللی ، وکیل تجارت بین المللی و وکیل قراردادهای بین المللی شرکتهای معتبر اعتماد موکلین به این دفتر حقوقی اندوحته ارزشمندی برای ما به شمار می آید.

 

 

برای رضایت موکلین چه کاری کرده ایم؟

به عنوان وکیل دادگستری بیش از هر شخصی مطلعیم تا چه اندازه دعاوی و روابط حقوقی اشخاص دارای اهمیت است. 

برای هر شخصی ، موضوع حقوقی وی ، مهمترین موضوع دنیا است و از وکیل خود انتطار دارد که:

۱- راجع به موضوع حقوقی وی دارای دانش کافی باشد.

۲-موضوع حقوقی او را به خوبی مطالعه کند و زوایای پرونده و دعوا و اختلاف به وجود آمده را تجزیه و تحلیل نماید.

۳- پس از شناخت و احاطه کامل بر موضوع حقوقی ، جهت احقاق حق ، تمام تلاش خود را به کار گیرد.

 در دفتر حقوقی امیر آذرباد ، تمامی پرونده ها این مسیر سه گانه را طی می کند.

۳٫ نوامبر
وکیل تجارت بین المللی

وکیل تجارت بین المللی

با درود - رفته رفته با گسترش بازرگانی بین المللی و معاملات فرامرزی ، خدمات حقوقی یک وکیل تجارت بین المللی نیز اهمیتی بالاتر می یابد. مفاد قرارداد بین المللی ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی وکیل بین المللی وکیل دعاوی بین المللی قراردادهای خارجی به زبان …
۲۰٫ نوامبر
مفاد قرارداد بین المللی

مفاد قرارداد بین المللی

درود بر شما - در نوشتار مفاد قرارداد بین المللی ، سعی داریم دید جامعی از محتویان یک قرارداد بین المللی تجاری را ارائه دهیم. مفاد معاملات بین المللی  که عمدتا شامل مواد و شروط یک قرارداد بین المللی ، نکات مهم معاملات بین المللی می باشد.   مفاد قرارداد بین المللی ( شروط عمومی …
خدمات حقوقی راجع به قراردادهای بین المللی
تنظیم قرارداد بین المللی - مشاوره قراردادهای بین المللی - مذاکره قراردادهای بین المللی
 

خدمات حقوقی تکمیلی قراردادها

           ————————————————    
  • مذاکرات - تنظیم قرارداد بین المللی - بررسی و بازبینی مجدد قراردادهای بین المللی - داخلی
  • ارائه راهکارهای مناسب برای طرفین یک قرارداد بین المللی - داخلی
  • ارائه پاسخهای مناسب حقوقی قراردادی حین پروسه مذاکرات قراردادی
  • ارائه تحلیل های مسائل قراردادی بین المللی برای تقویت تصمیم گیری 
  • تنظیم تغییرات قراردادی به زبان انگلیسی / داخلی حین پروسه مذاکرات قراردادی بین المللی - داخلی
  • انجام تحقیقات بین المللی قراردادی راجع به مقررات بین المللی و ارائه توصیه های حقوقی بین المللی به مدیران
  • وکالت در مراجع بین المللی و داخلی - دعاوی داوری و دعاوی قضایی