نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا

درود – قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال یکی از قدیمی ترین انواع قراردادهای بین المللی است. از دیر باز خرید و فروش اصلی ترین قراداد تجاری شناخته می شده است، چرا که خرید و فروش و مبادله کالا یکی از ابتدای ترین معاملات حقوقی بین جوامع بوده است.

اکنون نیز به جرات می توان گفت یکی از پایه ای ترین قراردادهای بین المللی و حتی قرارداداای داخلی است. حجم زیادی از دعاوی تجاری که در دیوان های داوری بین المللی تجاری مطرح است را اختلافات طرفین یک قرارداد بیع بین المللی تشکیل می دهد.

قرارداد خرید و فروش که موسوم به قرارداد بیع است، در عین حال موضوع بیشترین و در عین حال موفق ترین کنوانسیون های بین المللی نیز بوده است.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال ۱۹۸۰ (وین) را از لحاظ تعداد کشورهای ملحق شونده به آن شاید بتوان بی نظیر دانست، این کنوانسیون در مورد قراردادهای بین المللی خرید و فروش کالا است. این ها همه بیانگر اهمیت این نوع از روابط تجاری بین المللی است.

یک قرارداد بیع بین المللی می بایست باید حاوی مواد قراردادی جامع و متعددی باشد. مواد یک قرارداد بین المللی بیع ، از اصحاب قرارداد، موضوع، اسناد، بازرسی کالا، فورس ماژور گرفته تا موادی نظیر قانون حاکم و شرط حل وفصل اختلافات را در بر می گیرد.

برخی از مفاد قرارداد بین المللی خرید و فروش به تناسب توافقی که طرفین در موارد گوناگون دارند، متغیر و متفاوت می گردد.

فرض کنید در مورد شیوه پرداخت مبلغ قرارداد، طرفین قرارداد بر روی پرداخت از طریق اعتبار اسنادی ( ال سی ) توافق نموده اند. بنابر این بدیهی است که شرایط خود اعتبار از جهت مشروط بودن یا مطلق بودن اعتبار ، قابل عدول و یا غیر قابل عدول بودن ال سی ، تضمین شدن آن توسط یک بانک دیگر ، اسناد مورد نیاز برای وصول ال سی و ده ها مورد دیگر می بایست توسط وکیل قراردادهای بین المللی یا طرفین در همان قرارداد بین المللی بیع درج گردد.

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

امور قرادادهای بین المللی – دعاوی تجاری بین المللی

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *