نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

تاخیر در ارسال کالا در قراردادهای بین المللی

با درورد – تاخیر در ارسال کالا در قراردادهای بین المللی موضوع این نوشتار حقوقی است. تاخیر در انجام تعهدات موضوعی است که در تمامی قراردادهای بین المللی محتمل است.

می دانیم که تجار و بنگاههای تجاری تعهدات خود را در سر رسید های زمانی معینی انجام می دهند و زمان اجرای تعهدات در یک قرارداد بین المللی تجاری برکسی پوشیده نیست. این مقاطع زمانی نه تنها در مورد طرفین قرارداد بین المللی موثر است، بلکه در مورد سایر توافقاتی که برای اجرای قراردادهای بین المللی وجود دارد دارای اهمیت است.

فرضا اینکه خریدار برای خرید بین المللی که داشته است، اقدام به قرارداد حمل و نقل ، بیمه ، قرارداد با ترخیص کاران ، حسب مورد قرارداد با بانک ، حسب مورد قرارداد تکنسین هایی که برای نصب اقدام می نمایند و دهها قرارداد بزرگ و کوچک دیگر می نماید و از این روی یک تاخیر فرضا در یک قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا می تواند بر روی سایر قراردادها نیز تاثیر گذار باشد.

 بنابر این آنچه در یک قرارداد بین المللی تعهد می دهند یا مطالبه می نمایند، نیازمند این است که هر طرف تعهدات خود را در زمانهای معینی انجام دهد. از این روی، تاخیر در انجام تعهدات ممکن است آثار خسارتی زیادی در بر داشته باشد.

احتمال تاخیر در انجام تعهدات مندرج در یک قرارداد تجاری بین المللی امری محتمل است. بنابر این وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی در هنگام نگارش قرارداد بین المللی آن مواردی را در نظر خواهد گرفت و یکی از این موارد، پیش بینی تاخیر در ارسال کالا در قراردادهای بین المللی و تعبیه کردن ضمانت متناسب با آن است.

مواردی که یک وکیل قرارداد بین المللی در نظر می گیرد، تبعا ضمانت اجراهای حقوقی است. ضمانت های اجرای قراردادی شامل داشتن حق فسخ، فسخ خود به خودی قرارداد (منفسخ شدن قرارداد)، پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهدات و اموری از این دست است.

البته اشکال مختلف به کارگیری ضمانت اجراهای حقوقی نیازمند تجربه در زمینه تنظیم قراردادهای بین المللی است، چرا که در این مرحله معمولا اختلاف نظر های متفاوتی از سوی هریک از طرفین قرارداد بین المللی و یا وکلای آنان مطرح می شود.

موارد متعددی که توسط وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی در نظر گرفته می شود می بایست هوشمندانه انتخاب شود. این انتخاب می بایست به نحوی باشد که ریسکهای محتمل را پوشش دهد. یکی از مواردی که می بایست در  تنظیم قرارداد بین المللی مد نظر قرار گیرد، پرداختن به اموری است که برای پیشگیری از نقض تعهدات درج می گردد.

با سپاس – امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

مطالب مرتبط:

وکیل برای امور بین المللی شرکت

قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا

ادامه مطلب “تاخیر در ارسال کالا در قراردادهای بین المللی”