مشاور حقوقی تجارت بین المللی

طرح دعاوی بین المللی

با سلام – طرح دعوای بین المللی یکی از خدماتی است که دفتر حقوقی وکیل امیر آذرباد ارائه می گردد.

  • انواع دعاوی بین المللی و مرجع رسیدگی به اختلاف

دعاوی بین المللی انواع و اقسام متفاوتی دارد و همچنین مراجع مختلفی برای رسیدگی به آنها نیز وجود دارد. فرضا برای دعاوی بین المللی که طرفین آن ارجاع آن را به داوری را مورد توافق قرار داده اند، اعم از اینکه داوری به موجب یک شرط در قرارداد آنها درج شده باشد، به موجب قراردادی علیحده ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده باشد یا توافق گردد و یا در قرارداد بین المللی به سند ی ارجاع داده شده است که در آن سند ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد، برای طرح دعوای بین المللی می بایست به داوری پیش بینی شده  مراجعه گردد.

  • طرح دعوای بین المللی در مراجع قضایی ایران

در مورد طرح دعوای بین المللی در مراجع قضایی ایران ، در نوشتاری مستقل موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ” امکان اقامه دعوی علیه اشخاص خارجی در ایران ” اما به طور خلاصه باید اشاره داشت امکان طرح دعوای بین المللی فراهم است.

البته در این باره نباید توافقات داوری را نیز نادیده انگاشت. چرا که موراجع قضایی از رسیدگی به دعوایی که در مورد رسیدگی به اختلافات طرفین از طریق ارجاع به داوری پیش بینی شده است ، در موارد مربوطه و با شرایطی که قانونگذار پیش بینی نموده است، با صدور قرار عدم استماع ، به توافق داوری طرفین توجه می نمایند.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی