مشاور حقوقی تجارت بین المللی

انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی

با سلام –  انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی در زمان اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که مکاتباتی که در اجرای یک قرارداد بین المللی انجام می شود می تواند به منزله تغییر یا حصول توافقی دیگر از ناحیه طرفین قرارداد بین المللی  تعبیر و تفسیر گردد و آثار حقوقی به همراه داشته باشد. این تغییرات هم می تواند به صورت صریح صورت پذیرد و یا می تواند به صورت ضمنی از رفتارها و مکاتبات طرفین برداشت و تفسیر گردد.

بنابر این می بایست در انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی همان دقتهایی لحاظ گردد که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی رعایت می گردد. از سویی دیگر نیز، در اکثر قریب به اتفاق روابط ناشی از  قرارداد بین المللی تجاری ، زبان انگلیسی انتخاب می شود. بنابر این باید نه تنها به این زبان آشنایی کامل داشت، بلکه می بایست به بار حقوقی واژگان قراردادها به زبان انگلیسی مسلط بود.

یکی از خدمات حقوقی که یک وکیل برای امور بین المللی شرکت یا وکیل تجارت بین المللی در زمان اجرای قرارداد بین المللی به عنوان یکی از موارد نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی انجام می دهد، نظارت بر مکاتبات قراردادی بین المللی است. در بسیاری از موارد نیز ، نیاز می شود که برای اجرای بخشی از قرارداد بین المللی نیاز به تفاهامت و توافقات مختصری وجود داشه باشد.

در این باره دفتر حقوقی امیر آذرباد ، خدمات حقوقی بین المللی جامعی را برای رفع نیاز شرکتها و تجار بین المللی ارائه می دهد.

وکیل امور تجارت بین المللی – امیر آذرباد

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *