وکیل امور حقوقی بین المللی

اقامه دعوای بین المللی تجاری

با سلام، اقامه دعوای بین المللی تجاری یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در سطح تجارت بین المللی است. علی رغم تنظیم حرفه ای یک قرارداد تجاری بین المللی، با در نظر گرفتن تمامی تضامین و احتیاط ها که البته ریسک بروز اختلاف را به شدت پایین خواهد آورد، نمی تواند مانع بروز کامل اختلاف تجاری گردد. از این روی پرداختن به ضوابط و ضروریات اقامه دعاوی بین المللی و طرح دعاوی بین المللی اجتناب ناپذیر است.

 • در ابتدای امر، لازم به ذکر است که تجار معتبر در سطح بین المللی به شدت از درگیر شدن در دعاوی و اختلافات پرهیز دارند، خصوصا اینکه آن اختلاف در دادگاههای دولتی کشور متبوع حودشان نیز رسیدگی نگردد.اما به هر ترتیب ترتیب حل و فصل اختلافات نیز، همچون قراردادها، در بعد بین المللی قدری متفاوت تر از دعاوی در سطح داخلی کشورها است.

وکیلی که اقامه دعوای بین المللی تجاری را آغاز می نماید و به تعبیری اقدام به طرح دعوای بین المللی می نماید، می بایست اهم نسبت به داوری بین المللی آگاهی و تسلط وافری داشته باشد و هم در زمینه دعاوی تجاری دارای تجربه باشد، ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین المللی را بششناسد و بسیاری از اموری که ابزارهایی برای اقامه دعوای بین المللی تجاری و پیش نیاز آن هستند را به نحو حرفه ای به کار گیرد.

دادگاه دولتی در یک کشور که به یک دعوای داخلی رسیدگی می کند با مسائل فراملی روبه رو نیست، اما اقامه دعوای بین المللی تجاری دارای ضوابط متعددی است، از این روی، مرجع بین المللی رسیدگی کننده به اختلاف بین الملی با مسائل متعددی رو به رو است، مسالی از قبل اینکه؛

 1. اختلاف در اینکه کدام مرجع به اختلاف و دعوا در سطح بین المللی رسیدگی کند؟
 2. اختلاف در اینکه کدام قانون بر روابط حقوقی طرفین حاکم باشد؟
 3. اختلاف در اینکه کدام قانون رسیدگی را مرجع حل اختلاف به کار گیرد؟
 4. اختلاف در اینکه موضوع دعوا در کجا رسیدگی گردد؟

این دسته از اختلافات در سطح بین المللی و صدها موضوع اختلاف برانگیز دیگر که  البته تا قبل از صدور رای است، بسیاری از اختلافات در سطح بین المللی نیز البته بعد از صدور رای نیز محتمل است. درست است که موارد زیر شرایط اقامه دعوای بین المللی تجاری نیست، اما یک وکیل با تجربه برای وکالت دعاوی بین المللی نیاز دارد تا این موارد را نیز مطلع باشد.

 1. اینکه در پی  اقامه دعوای بین المللی تجاری ،  آیا رای صادره از دادگاه دولتی یک کشور، قابلیت اجرا در کشور دیگر را دارد؟
 2. آیا این رای مورد شناسایی در کشور دیگر قرار می گیرد؟
 3. آیا اجرای رای به همان سبک و سیاقی است که در کشور محل صلاحیت دادگاه صادر کننده رای وجود داشته و دهها موضوع چالش بر انگیز دیگر.
 • بنابر این، همانطوری که در موضوعات مربوط به تنظیم قرارداد های بین المللی اشاره شده است، هرچقدر طرفین یک قرارداد بین المللی با پیش بینی موارد احتمالی آینده، نسبت به شیوه حل و فصل اخالافشان بیشتر دقت کنند، کمتر خود را معرض اعمال سلایق و البته قوانین پراکنده کشورهای مختلف قرار می دهند.

تمامی این موارد را باید در ماده مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف و تعیین قانون حاکم در قرارداد مشخص و تببین کرد.

Dispute Settlement & Governing Law

در مورد مواردی که باید در تعیین قانون حاکم مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی قرار گیرد، در مقاله مستقلی توضیح داده شده است ک می توانید آن را مطالعه نمایید”.قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

بنابر این از تکرار پرهیز کرده و مسائل مربوط به قانون حاکم را به مطالعه مقاله فوق وامی گذاریم.

در مورد اختلافات نیز، نوشته هایی در این سایت مربوط به داوری قرار داده شده است که می توانید به آنها مراجعه نمایید.شرط “داوری در قراردادهای بین المللی“.

با مطالعه این دو نوشته نسبت به مفاهیم مرتبط با اختلافات و موضوعات قانون حاکم آشنا شده اید، بنابر این، این نوشته را با فرض اطلاع از این موارد ادامه خواهیم داد.

همانطوری که گفته شد، در دنیای تجارت بین المللی کنونی، به خواست و اراده طرفین احترام بیشتری گذاشته می شود نسبت به آنچه در حیطه های دیگر حقوقی مورد عمل می گردد.

اگر داوری در قرارداد پیش بین شده باشد، دو فرض قابل تصور است.

اول اینکه سازمان خاصی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده باشد، براین مبنا چون معمولا سازمانها و نهادهای داوری بین المللی معتبر دارای قواعد رسیدگی و مقررات مفصل و جامعی هستند، طرفین یک قرارداد بین المللی را تا حدود زیادی از پرداختن به جزییات موارد مختلف داوری بی نیاز می کنند.

اما داشتن قواعد جامع در این زمینه به مفهوم کامل بودن شروط داوری نیستند، مانند اینکه حتی شروط داوری اتاق بین المللی بازرگانی ICC  از حیت مقر داوری، ناقص است. بنابر این می بایست با یک وکیل متخصص در قرارداد خای بین المللی و یا متبحر در حوزه دعاوی تجاری بین المللی مشاوره نمایید.

اما اگر داوری نهادی نیست، اختلافات بسیار زیادی حادث خواهد شد، که جای آن در این نوشته نیست و مقالات بعدی در مورد آن، ان شاالله، خواهیم نوشت.

اختلافات بیشتر از جایی شروع می شود، که اساسا در قرارداد بین المللی شرط داوری و یا شیوه حل و فصل اختلاف پیش بین نشده باشد و یا اینکه اوضاع از این هم وخیم تر بوده و اساسا قراردادی در میات نباشد.

مانند اینکه طرفین صرفا با رد و بدل کردن مبلغ و اسناد حمل، مبادلات را انجام دادهه باشند، که البته در ایران این امر متاسفانه بسیار شایع است و منجر به اختلافات صعب العلاجی نیز در عمل گردیده است.

در این مورد، وکیل دعاوی تجاری بین المللی به دو امر معمولا می نگرد.

اول اینکه قانون کشور خود در این زمینه چه مقرراتی دارد؟

اگر فرض کنید که تاجر ایرانی، بدون وجود شروط فوق و یا فقدان قرارداد مبالغی را از طرف مقابل طلبکار است.

در این باره قانون آیین دادرسی مدنی ایران، صلاحیت دادگاه ایرانی را برای رسیدگی به این اختلاف دارد، حتی اگر طرف مقابل خاجی بوده و اقامتگاه وی در خارج از ایران باشد.در این باره همچنین می توانید از در دفتر امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی مشاوره های حضوری لازم برای طرح دعاوی بین المللی را کسب کنید.

دوم ، مطالعه مقررات داخلی کشور مقابل است. در این باره معمولا قبل از اقامه دعوای بین المللی ، وکلای متخصص دعاوی بین المللی، یک وکیل همکار را در کشور متبوع طرف اختلاف می یابد. تا دعوا از طریق آن وکیل و با نظارت وکیل ایرانی پیگیری گردد.

چون همانطور که در نوشته”وکیل بین المللی کیست؟” نوضیح دادیم، وکالت در دادگاههای دولتی، صرفا توسط وکلای دارای مجوز در همان کشور امکانپذیر است.

بنابر این اگر فرضا تاجر ایرانی نخواهد در ایران اختلاف بین المللی را پیگیری نماید، و همچنین شرایط برای داوری ضمنی و تلویحی نیز فراهم نگردد، وکیل ایرانی قادر به وکالت در دادگاه دولتی کشور مقابل نیست.اما همانطور که در مقاله بالا توضیح دادیم، ورود وکیل ایرانی در مراجع داوری بین المللی، عی الاصول مجاز است.

مگر اینکه وکیل ایرانی، دارای پروانه وکالت از کانون وکلای ان کشور نیز باشد، که در این صورت آن دادگاه دولتی وی را به عنوان یک وکیل داخلی می شناسد.

اینکه وکیل متخصص دعاوی بین المللی، در پروسه وکالت در این دعاوی جهت اقامه دعوای بین المللی تجاری بایدچه مواردی را نیز در نظر بگیرد، به مقاله های تخصصی دیگر وامی گذاریم.

مطالب مرتبط:

امیر آذرباد وکیل قراردادها و دعاوی تجاری بین المللی

4 نظر

 • Plast

  سلام جناب آذرباد عزیز، بسیار ممنونم از اینکه پستهای حقوقی در این سطوح منتشر میکنید وقتی طلبهایمان خارجی است واقعا به مشکل بر میخوریم توی شرکت. برای همین ناچاریم به یک صورتی با طرف کنار بیایم. وکلایی مثل شما خیلی میتونن به ما و شرکتهایی که باخارجیها کار مکنن کمک کند

  • وکیل تجارت بین المللی

   درود بر شما – سپاسگذارم برای دیدگاهتان. وکیل دعاوی بین المللی تجاری

 • ارمغان ساجدی

  سلام و احترام آقای آذرباد یک دعوا در خارج از کشور می خواهیم طرح کنیم آیا می توانیم از شما کمک بگیریم.

  • وکیل تجارت بین المللی

   با درود به شما. بله حتما. لطفا شرط راجع به شیوه حل و فصل اختلافتان را در قرارداد بین المللی تان را برای ما ایمیل نمایید.
   وکیل داوری بین المللی تجاری

 • نوشتن یک دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *