نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

داوری دعاوی و اختلافات بین المللی

با درود – از جمله پرسش هایی که قریب به اتفاق موکیلن و مراجعین به  دفتر حقوقی ما از ما دارند راجع به داوری دعاوی و اختلافات بین المللی است. اینکه اگر پس از تنظیم قرارداد بین المللی و امضاء آن اختلافی فی مابین طرفین دعوا رخ دهد پاسخ حقوقی نسبت به آن چگونه است؟ برای پرسش هایی از این دست می بایست بدوا توضیحاتی کلی و پایه ای راجع به  داوری دعاوی و اختلافات بین المللی بدهیم.

یک قرارداد بین المللی تجاری به اقتضاء خود نظام حقوقی کشورهای متفاوتی را در بر می گیرد. بر خلاف قرارداد داخلی که توسط افراد مقیم یک کشور، در خاک یک کشور منعقد و اجرا می گردد و چنانچه اختلافی بروز نماید محاکم قضایی آن کشور در صورت درخواست به اختلافات رسیدگی میکنند، قراردادهای بین المللی اینگونه نیستند، افراد/اشخاص با تابعیت ها و اقامت هایی از کشورهای متفاوت با یکدیگر  قرارداد منعقد نمایند، قرارداد ممکن است در خاک یکی از دو شخص یا اشخاص و یا خارج از خاک کشوری که طرفین قرارداد متبوع آنها هستند منعقد گردد، قرارداد ممکن است در خاک یکی از کشورهایی که اطراف قرارداد آن مقیم آن کشور هستند اجرا شود و یا کشورهای دیگر و یا چندین کشور.

بنابر این می بینیم که نظام های حقوقی متعددی در یک قرارداد بین المللی درگیر هستند. از سوی دیگر، محاکم قضایی هر کشور به موجب قوانین داخلی خود صلاحیت قضایی خود را شناسایی و اعمال می کند، بالتبع در این مرحله صلاحیت های قضایی متفاوتی مطرح هستند.

طرفین قراردادهای بین المللی نیز کمتر ترجیح می دهند که اختلافاتشان به دادگاههای دولتی کشور ها، علی الاخصوص دادگاه دولتی کشوری ارجاع داده شود که یکی از طرفین قرارداد متبوع آن است . اشخاص ترجیح می دهند یک مرجعی خصوصی و نه دولتی به اختلافاتشان رسیدگی کند. مضافا بر اینکه رایی که آن مرجع خصوصی صادر می کند هم معتبر و لازم الاجرا باشد و هم کشورهای جهان آن را شناسایی و اجرا نمایند. بنابر این داوری بین المللی بهترین پاسخ به این خواست است.

داوری های بین المللی امروزه رسیدگی به اکثریت قریب به اتفاق اختلافات تجاری بین المللی را بر عهده دارد. طرفین قرارداد حق دارند ضمن قرارداد یا در قراردادی جداگانه، توافق کنند که اختلافاتشان توسط داور / داوران رسیدگی گردد. این توافق در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی کشورهای جهان مورد احترام است. به این معنی که دادگاههای دولتی کشورها به این توافق احترام گذارده و از رسیدگی به اختلافی که طرفین در مورد رسیدگی به آن توافق به داوری نموده اند، خودداری می کنند که این امر به رونق و اعتبار داوری دعاوی و اختلافات بین المللی می افزاید.

آراء داوری بین المللی نیز به موجب کنوانسیون های متفاوتی اعم از دوجانبه یا چند جانبه در مورد شناسایی و اجرای آن حمایت می شوند. به این معنی که بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناسایی و اجرای آراء بین المللی به کنوانسیون های جهانی ملحق شده اند.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

داوری اختلافات و دعاوی

شیوه  داوری اختلافات و دعاوی در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورهای دنیا پیش بینی شده است، ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، یکی از مفصل ترین بخشهای خود را به داوری اختصاص داده است.

 • شرط داوری 
 یکی از مهمترین مسایل راجع به داوری اختلافات و دعاوی ، شرط داوری است. در خصوص شرط داوری در قراردادها مطالب بسیار گسترده است که پرداختن به تمامی ابعاد آن، در این نوشته امکانپذیر نخواهد بود اما به نظرم می آید که یکی از مهمترین مسائل محوری، شناسایی و جایگاه قانونی آن است،بنابر این اعتبار و جایگاه قانونی شرط داوری به صورت اجمالی بیان می گردد.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹، اشخاص می توانند دعاوی خود را به جای آنکه در دادگاه اقامه نمایند به داوری یک یا چند شخص ارجاع نمایند و خواستار آن گردند  به جای اخذ رای از دادگاه، رای داوری صادر گردد.

 • اجرای رای داوری و اعتبار رای داور

 داوری اختلافات و دعاوی را با این سوال پی می گیریم، آیا چنین رایی که از ناحیه داور (که شخصی عادی و نه قاضی است)صادر می گردد، دارای اعتبار قانونی همچون رای صادره از دادگاه های دادگستری است؟

مسلما جواب مثبت است و الا چنانچه چنین رایی ارزش قانونی نداشت و عنوان کردن آن در قانون امری بیهوده می بود.

بنابر این چنانچه رای داوری صادر گردد با صدور اجراییه از ناحیه دادگستری، همچون رای قاضی در دادگاه صالح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به جز پاره ای از استثنائات همچون صدور برگ جلب که در آن اختلاف نظر وجود دارد و به نظر بنده مانعی در صدور حکم جلب بر اساس رای داوری موجود نیست.

در داوری بر خلاف دعاوی در دادگستری همه چیز بر مبنای توافق است، از جمله انتخاب داور، محدوده اختیار داور در رسیدگی و حتی زمانی که داور طی آن می بایست در آن مدت رای خود را صادر نماید.

این را باید اضافه نماییم که اگر در قرارداد شرط داوری تعیین نشده است، می توانید از مرجعی که داوری سازمانی را انجام می دهد تقاضای ارجاع امر به داوری را درخواست نمایید، و اگر طرفتان به آن پاسخ مثبت عملی دهد، داوری شکل بگیرد.

 • برخی از فواید داوری

فواید زیادی در داروی نهفته است که اشخاصی که تجربه آن را داشته اند بر آن واقف اند، ازجمله اینکه؛ داوران انتخابی می توانند از کسانی انتخاب گردند که از موضوع اختلافی اطلاع کافی دارند و در حیطه تخصصی آنها است و یا اینکه در زمان کوتاهتری نسبت اختلاف رسیدگی می گردد این امور و بسیاری از مزایای دیگر داوری است که ما به عنوان وکیل و اشخاص تاجر و شرکتهای درگیر اختلافات حقوقی و تجاری به داوری تمایل بیشتری دارند. و لذا امروزه اکثر اختلافات تجاری از طریق داوری و اقسام آن حل و فصل می گردد.

در دادگستری با وجود حجم زیاد پرونده ها رسیدگی ها زمانبر است، اما داوری و روند رسیدگی به آن از سرعت بیشتری برخوردار است، بگذریم از اینکه برخی از طرفین برای ابطال آراء صادره داوری بعضا روند اجرایی رای داور را به اطاله می کشانند، اما به نظر می رسد داوری بسیار امر مهمی در شرایط فعلی است.

در آخر نیز به عنوان  وکیل امور قراردادهای بین المللی توصیه می نمایم، چنانچه داوری تعیین می گردد یا نهاد داوری معتبری را انتخاب نمایید و یا داور معتبر و دانایی را انتخاب نمایید. البته می توانید در قرارداد صرفا شرط داوری بدون تعیین داور انتخاب نمایید اما در زمان انتخاب به داور توجه ویژه نمایید.

نکته آخر اینکه چنانچه قرارداد بین المللی شما دارای اهمیت زیادی است و تمایل دارید به مرجع معتبر داوری یا سازمان داوری ارجاع دهید، بهتر است از متن شرط داوری نمونه ای که از طرف آن سازمان پیشنهاد می گردد استفاده نمایید.

در داوری ها، چنانچه یک داور برای رسیدگی به  اختلاف تعیین گردد به عنوان داور واحد  و یا در صورت وجود هیات داوری، به عنوان داور تعیینی یک طرف، امیر آذرباد وکیل امور تجاری آمادگی خود را برای پذیرش پیشنهادات داوری اعلام می دارد.

وکیل تجارت بین المللی و بین المللی –

امیرآذرباد

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

دفاع در دعوای بین المللی علیه موکل نزد مراجع داوری بین المللی

با سلام – در نوشته دیگری راجع به اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری توضیح داده شده است، اما با توجه به تفاوتهایی که میان اقامه دعوی بین المللی و دفاع در دعوای بین المللی وجود دارد، این نوشتار به دفاع در دعوای بین المللی علیه موکل نزد مراجع داوری بین المللی اختصاص می یابد.

 • حقوق موکل در داوری بین المللی ناظر به تعیین داوران

یکی از مسائلی که در داوری بین المللی حائز اهمیت است، انتخاب داوران برای رسیدگی دعوا است. درست است که دعوا توسط خواهان و یا وکیل وی مطرح شده است، اما دو طرف دارای حقوق برابر هستند، همانطوری که خواهان داور اختصاصی خود را معرفی می کند، در موارد هیات داوران و یا مواردی که داوران در معین نشده اند یا موارد دیگری که نیازمند معرفی داور اختصاصی وجود دارد، خوانده نیز همین حقوق را دارا است.

 • اعلام ایرادات دعوی مطروحه ( ایرادات شکلی ) 

یکی دیگر ار موارد مهم در امر دفاع در دعوای بین المللی علیه موکل نزد مراجع داوری بین المللی، اعلام ایرادات است.  هنگامی که یک وکیل دعاوی بین المللی ، در دعاوی مطروحه که به عنوان وکیل خوانده دفاع می کند، قبل از ورود به دفاع ماهیتی از حقوق موکل خود، ارائه ایرادات شکلی است. ایرادات شکلی از ایرادات ناظر به شرط داوری و عدم صلاحیت دیوان داوری بر داوری و همچنین جرح داوران گرفته تا عدم توجه دعوا به موکلش و غیره را در ر می گیرد. بسیاری از دعاوی ای که علیه اشخاص در مراجع داوری بین المللی مطرح می گردند، مجال رسیدگی ماهیتی نمی یابند و در همان ابتدا مردود اعلام می گردند.

طرح ایرادات شکلی امری تخصصی بوده و وکلا با توجه به تسلطشان به حوزه آیین رسیدگی داوری و دعاوی بین المللی و داوری نسبت به تنظیم لوایح دفاعیه که در بردارنده ایرادات شکلی است اقدام می نمایند.

امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی – وکیل امور دعاوی بین المللی

وکیل امور حقوقی بین المللی

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

با سلام – لزوم اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری در مواردی که حقی از شما یا شرکت شما نادیده گرفته شده است اجتناب ناپذیر است. البته در صورتی که شرط داوری در قراردادهای بین المللی درج شده باشد، یا اینکه به موجب توافقنامه جداگانه ای توافق کرده باشید در صورتی که اختلافی بروز نماید حل و فصل اختلافات از طریق داوری خواهد بود، و یا اینکه طرفین قرارداد بین المللی موضوع را به سندی ارجاع داده باشند که در آن سند شرط داوری وجود دارد و مواردی از این دست.

از همین رو است که در زمانی که شما به مرکز داوری مراجعه می کنید، اولین موردی که توسط کارشناسان مرکز داوری بررسی می شود، توافق طرفین بر ارجاع به داوری و البته صلاحیت آن مرکز به عنوان مراجع داوری است.

 • اولین قدم در اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری جیست؟

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری با تنظیم و ثبت درخواست داوری صورت می پذیرد، البته در داوری های سازمانی ، در مورد داوری های موردی در مطلب علیحده ای موضوع بررسی می شود. به لحاظ اینکه معمولا  طرفین قرارداد بین المللی حرفه ای، داوری سازمانی را در قرارداد می گنجانند، مگر موارد خاصی مد نطر باشد؛ فرضا یک طرف نگران در دسترس قرار گرفتن اطلاعات دعوی از ناحیه کارکنان سازمان داوری است و تمایل دارد داوری موردی باشد تا صرفا داور دسترسی به اطلاعات پرونده داشته باشد و یا مواردی از این دست.

ثبت درخواست داوری معمولا توسط وکیل خواهان صورت می گیرد، چونکه دعاوی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکتها ترجیح می دهند که اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری به صورت حرفه ای صورت پذیرد، اما مانعی ندارد که خود خواهان نسبت به تنظیم و ثبت درخواست داوری اقدام نماید.

 • قدم بعدی در اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

بعد از اینکه درخواست در مرکز داوری ثبت گردید، آن مرکز طی نامه ای خطاب به طرف اختلاف از ثبت درخواست شما و لزوم پاسخگویی در ظرف مدت معینی، که معوملا مدت ۱۰ روزه است بنا به قواعد داوری آن سازمان  داوری ، را درج می نماید.

بعد از پاسخگویی، نوبت به تعیین داوران و موارد بعدی می رسد که نیاز مند درج مطالب دیگری است.

نتیجتا اینکه، اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری موضوعی تخصصی است، وکیلی که داوری بین المللی را به شیوه حرفه ای دنبال می کند، می بایست نسبت به موارد متعددی همچون؛ موازین حقوقی بین المللی ، حقوق بین المللی ، تعارض قوانین ، زبان تخصصی انگلیسی ، داوری و حقوق قراردادهای بین المللی تسلط کافی داشته باشد.

امیر آذرباد – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

مشاور حقوقی تجارت بین المللی

دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی

با سلام – لازم است دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی را با جزییات بیشتری توضیح دهیم. همانگونه که در صورتی قرارداد بین المللی است که به نحوی حاوی یک عصر بین المللی باشد،   دعاوی بین المللی نیز اینگونه است. دعوای بین المللی حاوی عناصر بین المللی است. مانند ابنکه تابعیت طرفین دعوا متفاوت باشد یا مجل اجرا در کشورهای دیگر باشد و یا محل وقوع مال در کشور دیگری باشد. البته هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، قرارداد بین المللی را تعریف می کند.

طرفین یک قراداد بین المللی به سختی می پذیرند که دادگاه متبوع یکی از طرفین در مورد اختلافات آتی آنها رسیدگی کند و معمول است که طرفین قرارداد بین المللی یک مرجع داوری بین المللی را برای حل و فصل اختلافات آتی خود در قرارداد پیش بینی نمایند. بنابر این در صوررت اختلاف در قرارداد ، موضوع دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی مطرح می شود.

طرح و اقامه دعاوی بین المللی نزد مراجع داوری بین المللی مستلزم رعایت موازینی است که برعهده یک وکیل دعاوی بین المللی که در داوری بین المللی تخصص داشته باشد. مراجع داوری بین المللی هم در ایران وجود دارد و هم در کشورهای دیگر. مراکز داوری اتاقهای بازرگانی بین المللی نیز، به عنوان مراجع داوری معتبری در جهان مطرح هستند.

اکثر قریب به اتفاق مراجع قضایی کشورها، در صورتی که متوجه توافق طرفین راجع به ارجاع اختلافات طرفین از طریق داوری بشوند، از رسیدگی به دعوای مطروحه نزد خود امتناع می ورزند. البته اگر توافقی بر خلاف آن ننمایند. چه به طور ضمنی و چه به صورت صریح.

داوری ها نیز به دو دسته داوری موردی و داوری نهادی تقسیم می گردند. اگر چه در ماهیت تفاوتی ندارد، اما به لحاظ شیوه رسیدگی به اختلاف با یکدیگر متفاوت هستند.

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی موضوعی است در حوزه حقوق تجارت بین المللی که یکی از مهمترین اموری است که یک وکیل تجارت بین المللی  برعهده دارد. برای تنظیم قرارداد بین المللی می بایست ابتدا موضوع تنظیم قرارداد بین المللی مشخص گردد.

قراردادهای بین المللی بسیار متنوع هستند. از این حیث قراردادهای بین المللی با قراردادهای داخلی تفاوتی ندارد. همانطوری که یک خرید و فروش می تواند قراردادی داخلی باشد، می تواند یک چنین قراردادی وصف بین المللی داشته باشد. همینطور قرارداد لیسانس ، قرارداد مشارکت ، قرارداد اجاره ، قرارداد توزیع کنندگی ، قرارداد نمایندگی انحصاری و سایر قراردادها.

اما قراردادهای بین المللی دارای خصیصه هایی است که نیازمند دانش خود می باشد.

 • اولین خصیصه قرارداد بین المللی

اینکه برخلاف قرارداد داخلی ، قرارداد بین المللی با یک نظام حقوقی مرتبط نیست، بلکه با دو یا چند سیستم قانونی چندین کشور مرتبط است. این خصیصه باعث می شود، موضوع تعارض قوانین مطرح گردد. تعارض قوانین و قانون حاکم را می توانید مفصلا در نوشته قانون حاکم بر قرارداد بین المللی مطالعه بفرمایید.

البته ابنگونه نیست که تمامی زوایای اجرایی قرارداد بین المللی در محیط بین المللی باشد، قطعا قوانین و مقررات داخلی کشورها بر اجرای یک قرارداد بین المللی تاثیر گذار خواهند بود.

 • دومین خصیصه قرارداد بین المللی

خصیصه دیگر قرارداد بین المللی ، زبان قرارداد بین المللی است. گرچه می توان یک قرارداد بین المللی را بین دو نفر از اتباع کشور های متفاوت به زبان یک کشور نوشت، مانند اینکه قرارداد بین المللی با موضوع فروش ماشین بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت آلمانی به زبان فارسی تنظیم گردد، اما متعارف نیست اینگونه عمل گردد. خصوصا زمانی که زیان منتخب زیان غیر از انگلیسی باشد.

به جرات می توان گفت در اکثریت قریب به اتفاق موارد، قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی تنظیم می گردد. بنابر این علی رغم اینکه باید به حقوق و رویه های قراردادهای بین المللی آشنا بود. هم تسلط به زبان انگلیسی و هم تسلط به مفهوم و بار حقوقی واژه های به کار رفته نیاز است.

 

 • سومین خصیصه قرارداد بین المللی 

خصیصه دیگر در مورد قراردادهای بین المللی ، شناحت داوری تجاری بین المللی است. درست است که در مورد قراردادهای داخلی هم شرط داوری و یا توافقنامهه ای داوری که مقرر می دارد اختلافات از طریق داوری حل و فصل گردد، اما داوری در قراردادهای بین المللی موصوعی بسیار پر اهمیت است. طرفین یک رابطه حقوقی و تجاری که از دو کشور متفاوت هستند، به ندرت قبول می نمایند که در مورد حل و فصل اختلافات دادگاهها دولتی یکی از دو کشور و یا یک دادگاه دولتی یک کشور مرجع صالح باشد.

مظالعه داوری بین المللی را می توانید در نوشتاری با عنوان داوری بین المللی تجاری مطالعه بفرمایید.

 

 • چهارمین خصیصه قرارداد بین المللی

خصیصه دیگر، شناخت مسائل راجع به تعارض دادگاهها است. البته این موضوع ارتباط مستقیم به قرارداد بین المللی ندارد، اما نمی توان از یک وکیل قراردادهای بین المللی قبول نمود که مسائل راجع به مسائل راجع به تعارض صلاحیت دادکاهها یا صلاحیت بین المللی دادگاهها نا آشنا باشد.

ممکن است به دلایل متعدد، دادگاههای دولتی کشور ها به مسائل برخاسته از یک قرارداد بین المللی رسیدگی نماید. مسائلی همچون عدم درج مرجع داوری، ناقص بودن شرط قانون حاکم ، عدم تنظبم حرفه ای شرط داوری و مسائلی از این دست می تواند زمینه دخالت دادکاههای دولتی را ایجاد نماید.

 

خصیصه های فوق  اگرچه تمامی خصیصه های یک قرارداد بین المللی نیست، اما از جمله مهمترین این مسائل است.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی و دعاوی بین المللی

 

مقالات مرتبط:

وکیل امور حقوقی بین المللی

مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری

با سلام – مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری موضوعی پرتکرار و البته محل پرسش فراوان در داوری بین المللی تجاری است. گرچه ممکن است در داوری داخلی جزییات روند رسیدگی داوری ، به ویژه داوری موردی ، پیش بینی نشده باشد، اما در داوری بین المللی تجاری مسائل رسیدگی ها مفصلا پیش بینی شده است که یکی از این مطالب مکاتبات و ضمایم لوایح به داوری است.

بعد از آنکه دیوان داوری تشکیل گردید و دعوا تحت رسیدگی داوران قرار گرفت، یکی از مسائلی که برای دفاع از دعوای بین المللی مطرح می گردد تعداد نسخه های مورد نیاز مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری است.

معمولا در مورد مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری در قواعد داوری سازمان های داوری استاندارد مشخصی پیش بینی شده است که اساسا تعداد نسخ دفاعیه ها و مکاتبات کتبی که از ناحیه یکی از طرفین دعوی انجام می گردد، به این ترتیب خواهد بود:

یک نسخه برای هر یک از طرفهای داوری + یک نسخه برای هریک از داوران + یک نسخه برای دبیرخانه . بدیهی است که ضمایم مدارک مربوط به نسحه ها نیز به تعداد نسخ خواهد بود.

طرفهای داوری می تواند هم در داوری دوجانبه مطرح باشد و هم داوری چند جانبه همچنین داوری می تواند توسط یک داور انجام گردد و یا چند داور.

به طور مثال اگر در یک داوری یک جانبه با حضور سه نفر داور را فرض بگیریم که یکی از طرفهای داوری ، لایحه ای را ارائه می دهد، باید آن را در ۵ نسخه ارائه دهد. یک نسخه برای طرف مقابل – سه نسخه برای داوران – یک نسخه برای دبیرخانه.

بالتبع، مدارک و مستنداتی هم که ضمیمه لوایح و مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری است می بایست به همان تعداد نسخ و ترتیب فوق باشد که حسب مورد از ناحیه وکیل دعاوی بین المللی و یا طرفی که آن را ائه می گردد

در مورد مکاتبات و ضمایم لوایح به دیوان داوری این را نیز باید اضافه نمود که می توان چنانچه همگی توافق داشته باشند، لوایح و ضمائم به صورت الکترونیکی، بر روی سی دی و نظیر اینها به دبوان داوری ارائه گردد.

به پرهیز از استفاده از کاغذ و حفظ محیط زیست معمولا این موارد بیان می گردد، اگر این چنین باشد، معمولا در قرارنامه داوری که موسوم است به  Terms of Reference  این مورد نیز درج و توسط داوران و اصحاب دعوی امضاء می گردد.

امیر آذرباد – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

مقالات مرتبط: