وکیل متخصص شرکتهای تجاری

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذینفع

با سلام – بر خلاف تصور عمومی، تقاضای انحصار وراثت همواره توسط وراث صورت نمی پذیرد، بسیار اتفاق می افتد که یک ذینفع به داشتن گواهی انحصار وراثت برای اقامه دعوا علیه ورثه شخصی که به وی متعهد بوده است اقامه دعوا نماید.

زمانی که طرف دعوا فوت میکند یا فرضا طرف قرارداد فوت شده و به دلایلی مجبورید برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کنید.

بنابر این، قانون به شخص ذینع اجازه داده است که بتواند گواهی انحصار وراثت را از شورای حل اختلاف درخواست نماید.

 • اما چگونه ذینفع میتواند تقاضای انحصار وراثت از شورای حل اختلاف نماید؟

در این زمینه، متقاضی می بایست علاوه بر رعایت اموری که در مقاله سابق راجع به نکات کاربردی انحصار وراثت عرض کردیم، مستندات راجع به ذینفعی خود را منضم دادخواست نماید.

این اقدام، همان اقدامی است که یک وکیل دادگستری برای موکل خود در این زمینه انجام می دهد.

امیر آذرباد – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

مشاوره قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی

با سلام – با توجه به اینکه مشاوره حقوقی قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی موضوعی تخصصی است. چرا که نه تنها زبان قرارداد تجاری بین المللی  انگلیسی است، بلکه درمورد سرنوشت قرارداد بین المللی تنها نظام حقوقی یک کشور دخیل نیست، نظام حقوقی طرفین قرارداد بین المللی ، نظام حقوقی کشور محل انعقاد قرارداد بین المللی ، محل اجرای قرارداد بین المللی و قوانین و نظام حقوقی کشوری که به اختلاف طرفین رسیدگی می کند، مانند آنچه در داوری تجاری بین المللی مطرح است، با قرارداد به نوعی مرتبط هستند.

زبان قراردادهای تجاری بین المللی نیز انگلیسی تخصصی است، هر واژه حقوقی دارای بار معنایی خاص خود است، بنابر این صرف تسلط بر زبان انگلیسی ، برای تنظیم قرارداد بین المللی کافی نبوده و می بایست از حقوقدان و یا یک وکیل قراردادهای بین المللی تفسبر با معنایی مفاد قرارداد را جویا شد و از وی مشاوره حقوقی قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی را طلب نمود.

مشاوره حقوقی قرارداد خارجی به زبان انگلیسی نیاز دارد تا قواعد بین المللی ناظر به اینگونه از قراردادهای بین المللی به کار گرفته شوند. نکته مهم این است که قرارداد بین المللی از ابتدا به زبان انگلیسی تنظیم می گردد. و ترجمه کردن قرارداد برخی اوقات بیانگر ماهیت و بار معنایی قراردادی متناسب را به دست نمی دهد.

بنابر این نیاز است که تنظیم قرارداد بین المللی  به زبان انگلیسی توسط یک وکیل قراردادهای بین المللی از ابتدا به عهده گرفته شود.

با سپاس –

امیر آذرباد وکیل تجارت بین المللی و قراردادهای بین المللی تجاری

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعوا در خارج از ایران

با سلام – پس از بررسی کلیات راجع به اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی – به نظر می رسد که مناسب است ارائه کلیاتی راجع به اقامه دعوا خارج از ایران تقدیم گردد.

این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی تصمیم گرفته شود در خارج از ایران اقامه دعوی گردد.این موضوع را به دو دسته تقسیم می کنیم:

 1. مرجع صالح  رسیدگی خارج از کشور، یک مرجع داوری است.

  اگر توافقی راجع به داوری آن مرجع شده باشد، اساسا دادگاهها رسیدگی به دعوا را نمی پذیرند، الیته اگر طرفین خلاف آن را توافق ننمایند. عدم رسیدگی دادگاهها در صورتی که توافق طرفین بر حل و فصل اختلافات بر داوری شده باشد، در اکثریت قریب به اتفاق قوانین کشورها وجود دارد.

  دعاوی داخلی : در کشور ما نیز، داوری داخلی دارای فصل به خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی و دارای قانونی مستقل به نام قانون داوری تجاری بین المللی است، دادگاهها نیز به موجب مقررات مذکور، دعاوی ای را که در آن توافق طرفین بر داوری بوده باشد، استماع نمی نمایند.

  دعاوی بین المللی : در داخل کشور ایران، به موجب فانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ رفتار خواهد گردید. داوری تجاری بین المللی مباحث حقوقی بسیار گسترده ای دارد که می بایست علیحده به آن پرداخته شود.

 2. مرجع رسیدگی به اختلاف بین المللی یک دادگاه دولتی است

   چنانچه رسیدگی به اختلاف بین المللی در یک دادگاه دولتی کشور خارجی مطرح گردد، چون دادگاه های دولتی کشور ها، مامور به اجرای قوانین داخلی آن کشور هستند، موضوع را باید در نظام حقوقی و قانونی آن کشور دنبال نمود.     

    دادگاههای دولتی برای شناخت صلاحیت رسیدگی به اختلاف به قوانین داخلی خود توجه می کنند، البته که اگر کشوری کنوانسیون هایی راجع به صلاحیت دادگاهها را پذیرفته باشد، کنوانسیون به منزله قانون داخلی آنها، بلکه بالاتر از قوانین داخلی آن کشور، شناخته می شود.

همینطور، اگر شخص نخواهد راسا اقامه دعوا نماید، باید از وکیل داخلی آن کشور استفاده نماید، البته اگر مطابق قوانین آن کشور توسط وکیل اجباری نباشد. مباحث راحع به تشخیص صلاحیت بین المللی دادگاه و تعارض قوانین در این موارد پای به عرصه خواهد گذاشت.

بنابر این دادگاه دولتی خارجی، اولین پرسشی که می بایست پاسخ دهد این است که آیا صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا خیر که با مراجعه به  قوانین حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، صلاحیت خود را تشخیص می دهد و یا اینکه دعوی مربوطه را مرتبط با نظام حقوقی خو.د نمی داند و رسیدگی نمیکند.

امیر آذرباد – وکیل امور قراردادهای بین الملل وکیل دعاوی بین المللی 

مقالات مرتبط:

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

داوری بین المللی تجاری

با سلام – شاید بتوان گفت بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تجاری بین المللی حاوی ماده ای است که شیوه حل و فصل اختلافات میان طرفین را از طریق داوری تجاری بین المللی پیش بینی کرده است.

بنابر این اگر بخواهیم حقوق شرکتهای ایرانی و تجاری ایرانی که به هر نحو در سطح بین المللی فعالیت تجاری می کنند را محفوظ داریم، می بایست در این زمینه بسیار حرقه ای عمل کنیم و البته این وظیفه یک وکیل امور تجارت بین المللی است که موکلین یا مراجعین خود را با ارائه خدمات حقوقی تجارت بین المللی خشنود و بی نیاز سازد.

امیر آذرباد وکیل قراردادهای بین المللی :  روابط حقوقی تحاری بین المللی ، متفاوت و پیچیده تر از روابط حقوقی داخلی است. در نظام حقوقی داخلی، در بررسی اختلافات و روابط برخاسته از قراردادهای تجاری داخلی با یک قانون واحد، دادگاه واحد و یک سیستم حقوقی واحد سر و کار دارید، اما در قرارداد تجاری بین المللی اینگونه نیست.

در قرارداد بین المللی بسیار معمول است که قانون حاکم بر قرارداد بین المللی ، قانون کشور ما نباشد، طرفین به هر علتی قانون یک کشور خارجی و یا کنوانسیون بین المللی را بر قرارداد خود حاکم نموده باشند. از سویی دیگر، ممکن است مرجع رسیدگی کننده به اختلاف ، مراجع داوری در ایران نباشند و یک مرجع مستقل از کشور متبوع طرفین قرارداد تجاری بین المللی باشد.

تفاوت‌ها به این نقطه نیز خاتمه نمی یابد، احتمال دارد رای داوری بین المللی در همان کشور محل صدور به اجرا در نیاید و محکوم له تصمیم بگیرد رای صادره  را در کشور دیگری  اجرا کند، چرا که معمول است ذینفع، رای داوری را در کشوری که محکوم علیه دارای اموالی باشد به اجرا ببرد.

از سوی محکوم علیه نیز اين امکان وجود دارد که بخواهد تقاضای ابطال رای داوری بین المللی را مطرح کند، که مباحث راجع به تشخیص دادگاه صالح برای تقدیم تقاضای ابطال رای داوری با توجه به اینکه کشورهای جهان، هریک مکانیرم خود را برای داخلی و یا خارجی تلقی کردن آراء داوری دارند مطرح می گردد.

نهایتا اینکه رای داوری باید در یک سرزمین به مرحله اجرا در بیاید و سرانجام محکوم له از یک دادگاه دولتی تقاضای اجرای رای داوری خواهد نمود.

اینها همه ضرورت مطالعه دقیق و مدیریت حقوقی یک وکیل قراردادهای بین المللی را در مرحله تنظیم قرارداد بین المللی بین المللی آشکار می نماید.

تا آنجاییکه به تنظیم قرارداد بین المللی مربوط می گردد، باید شرط داوری با دقت تنظیم شود. خصوصصا وقتی که مدیریت داوری توسط یک نهاد داوری نیست، یعنی داوری موردی است. چرا که در داوری های بین المللی اگر شرط داوری کامل تنظیم نگردد، یا از قوائد استانداردی استقاده نگردد، موحب بلاتکلیفی های بسیاری خواهد گردید.

داوری به شیوه های مختلقی مورد توافق طرفین واقع می گردد. امیر آذرباد وکیل دعاوی تجاری بین المللی : یا موافقتنامه ای مستقل داوری اختلافات طرفین را پیش بینی نموده است، یا  در قرارداد تجاری بین المللی ارجاع به اسنادی شده است که در آن داوری پیش بینی شده است و یا اینکه  مطابق آنچه بیشتر متداول است، در خود قرارداد بین المللی ، برای شیوه حل و فصل اختلافات ، داوری پیش بینی شده است.

البته طریق دیگری نیز وجود دارد، اینکه طرفی با مراجعه به مرکز داوری ، درخواست داوری بدهد و طرف دیگر را به داوری بین المللی تجاری فرا بخواند، البته این امر بستگی به قبول طرف دیگر بر رسیدگی به شیوه داوری خواهد داشت.

امیر آذرباد  – وکیل قراردادهای بین المللی – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

 

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی

با سلام – اقامه دعاوی در ایران علیه شرکتهای خارجی بیشترین حجم از پرسشهای واصله از دفتر حقوقی ما است که از ناحیه شرکتها و تجار ایرانی مطرح می گردد.
بسیار اتفاق می افتد که شرکتهای خارجی به دلایل متعدد، تعهدات قراردادی خود را نقض می کنند و یا تعهدات خود را کامل انجام نمی دهند و شرکتهای ایرانی بعد از مایوس شدن از نتایج مذاکرات ، به فکر اقامه دعاوی در دادگاه ها می افتند و نیاز به وکیل برای طرح دعوای بین المللی علیه شرکت خارجی بوجود می آید.

معمول است که قوانین ملی کشورها ، راه را برای حمایت از اتباع کشور خود برای طرح و اقامه دعوی علیه اتباع کشورهای دیگر هموار می سازند، اما بهتر است با توجه به اینکه نظم نوین بین المللی نیازمند شناخت از ناحیه وکیل دعاوی بین المللی است، موارد زیر را در نظر گرفت.

بر این اساس، این پرسش که چگونه می توانند به محاکم قضایی مراجعه نمایند و دعوای بین المللی را اقامه نمایند اولین پرسش پیش روی آنها است.
حقیقت این است که می بایست چند مورد را از یکدیگر تفکیک نمود.

لذا یک وکیل بین المللی برای طرح دعاوی بین المللی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • آیا در قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات شیوه خاصی پیش بین شده است یا خیر؟ منظور اینکه آیا مراجعه به دادگاههای دولتی و یا مراجع داوری پیش بینی شده است؟
 •    معمول است که قراردادهای تجاری بین المللی حاوی شرط داوری تجاری بین المللی هستند. تجار از دو کشور متفاوت به سختی موافقت می کنند تا اختلافاتشان به دادگاههای دولتی یک طرف قراداد ارجاع شود. حتی در مورد مرجع داوری صلاحیت دار نیز حساسیت هایی را در نظر دارند. از جمله اینکه آن مرجع داوری اعتبار بالایی داشته باشد و داوری بین المللی را به صورت حرفه ای انجام دهد.
 • معمولا، شرط راجع به شیوه حل و فصل اختلافات با قانون حاکم بر خود قرارداد از ناحیه طرفین قرارداد اشتباه گرفته می شود، شیوه حل و فصل اختلافات و مراجع قضایی و یا داوری که در قرارداد پیش بینی شده است به اختلافات رسیدگی می کند، اما در رسیدگی به اختلافات بین المللی به قانون حاکم بر قرارداد در موارد مربوطه مراجعه خواهد نمود.
 • چنانچه در قرارداد تجاری بین المللی شرط داوری بین المللی پیش بینی شده باشد، دعاوی و اختلافات طرفین می بایست به همان مرجع داوری ارجاع شود.
 • مورد بعد در مورد اجرای آراء قضایی کشور ها توسط کشورهای دیگر است. این امور می بایست توسط یک وکیل دعاوی بین المللی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اجرای آراء قضایی صادره در یک کشور دارای مسائل مختلفی است که در قوانین داخلی کشور ها آمده است. در مورد کشور ما ایران، می توانید به بخش اجرای آراء دادگاههای خارجی در قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.

با سپاس – امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی

وکیل امور قراردادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی

وکیل تجاری - وکیل تجارت بین المللی - وکیل قراردادهای بین المللی - وکیل بین المللی در امور تجارت بین المللی

قرارنامه داوری – داوری تجاری بین المللی

با سلام – در مورد داوری اختلافات تجاری بین المللی بسیار باید آموخت. چرا که حضور وکیل دعاوی تجاری در آن بسیار پررنگ است. از سوی دیگر نیز شرکتها و تجار بین المللی نیازمند داشتن وکلای متخصص در امور داوری بین المللی هستند. یکی از این موارد قرارنامه داوری است.

بیش از نود درصد از اختلافات تجاری بین المللی در دیوان های داوری و یا به صورت داوری موردی حل و فصل می گردد و از  یک وکیل تجاری که قراردادهای بین المللی را تنظیم و مشاوره می دهد انتظار می رود که در دعاوی بین المللی نیز وکالت حرفه ای و تخصصی از موکلین خود داشته باشد و که مستقیما به حوزه داوری بی المللی مربوط است.

بسیاری از داوران حرفه ای بین المللی ، اساسا بدون تنظیم و انعقاد قرارنامه داوری شروع به داوری نمی کنند. قرارنامه داوری کمتر در کتب تجاری به آن پرداخته می شود اما در عمل بسیار نکته حائز اهمیتی است

در تجربه ای که اخیرا به عنوان وکیل خوانده در یک اختلاف ارجاع شده به داوری داشته ام، داور رسیدگی کننده بدون انعقاد قرار نامه داوری شروع به داوری نمود اما به همین لحاظ و اشکالاتی که در نبود قرار نامه داوری بود، اساسا امکان صدور رای حل و فصل کننده اختلاف برای داور در پروسه رسیدگی پرونده و با استفاده از ضعف فقدان قرار نامه داوری مهیا نشد.

موارد متعدد و استانداردی معمولا در قرار نامه داوری درج می گردد. که معمولا در قواعد داوری نهادهای داوری به آنها اشاره شده است. نمونه مناسب برای وکلا در ایران به نظر ماده ۳۹ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران است. که می توانید به آن مراجعه نمایید. مواردی همچون مشخصات طرفین، خلاصه ای از ادعاها و مدافعات، محل و زبان داوری و اموری از این دست.

وجود قرارنامه داوری، از بروز بسیاری از موارد مخل رسیدگی داوری جلوگیری می نماید.

امیر آذرباد – وکیل تجاری داخلی و بین المللی – اختلافات و قرادادهای بین المللی

مقالات مرتبط:

خسارات دادرسی در دعاوی مطروحه در داوری بین المللی

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری

اقامه دعوای بین المللی تجاری

کارآموز وکالت – وکیل سرپرست

با سلام – می دانیم که اشخاص پس از قبولی در آزمون کارآموزی وکالت، در یک دوره مشخص به کارآموزی وکالت تحت سرپرستی یک وکیل  می پردازند.

بنابر این، از این روی از کارآموز وکالتی که کارآموزی ایشان در شهر تهران باشد و از کانون وکلای دادگستری پروانه کارآموزی دریافت نموده باشند، دعوت می گردد، با افتخار، کارآموزی خود را در این دفتر سپری نمایند.

برای تماس با شماره ۰۹۱۲۱۲۰۲۹۳۱ تماس حاصل بفرمایید.

با سپاس – دفتر حقوقی امیر آذرباد

وکیل پایه یک دادگستری