مفاد قرارداد بین المللی

مفاد قرارداد بین المللی

درود بر شما – در نوشتار مفاد قرارداد بین المللی ، سعی داریم دید جامعی از محتویان یک قرارداد بین المللی تجاری را ارائه دهیم. مفاد معاملات بین المللی  که عمدتا شامل مواد و شروط یک قرارداد بین المللی ، نکات مهم معاملات بین المللی می باشد.

 

مفاد قرارداد بین المللی ( شروط عمومی و اختصاصی )

یک قرارداد بین المللی مشتمل بر مواد و شروط متعددی است.  بخشی از آنها مختص و ویژه ماهیت آن رابطه حقوقی قراردادی است. به طور مثال ، در  یک قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا ، ماده مربوط به موضوع قرارداد که فروش کالای مشخص در برابر مبلغ مندرج در قرارداد است، ماده ای از قرارداد است که مختص قرارداد بیع بین المللی کالا است.

دسته دیگر از مواد قرارداد بین المللی با قراردادهای بین المللی دیگر مشترک هستند و در اکثریت توافقات بین المللی کم . بیش به چشم می خورند. فرضا ماده ای از قرارداد که مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف طرفین است، مفاد آن می تواند در مورد قراردادهای متفاوت یکسان باشد. اینکه فرضا در صورت بروز اختلاف میان طرفین حل و فصل اختلافات طرفین به چه نحوی حل و فصل گردد.

 در هنگام تنظیم قرارداد بین المللی می توان مواد قرارداد بین المللی را به دو دسته کلی شروط اختصاصی ( SPECIFIC CONDITIONS ) و شروط عمومی ( GENERAL CONDITIONS ) تقسیم بندی کرد. مواد قرارداد بین المللی با توجه به عمومی یا اختصاص بودن زیر بخش مختص به خود قرار می گیرد.

 

 

مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی

معمولا یک توافق نامه بین المللی حرفه ای با یک متن شروع می شود. مقدمه قرارداد که یکی از مفاد توافق بین المللی است شامل امور متعددی است. نیت و خواست طرفین از تنظیم قرارداد ، توانایی های طرفین ، برخی از مشخصات طرفین و بسیاری از موارد دیگر می تواند در یک مقدمه قرارداد درج گردد.

مقدمه قرارداد همچنین می تواند نقش موثری در تفسیر یک قرارداد بینی المللی به شمار بیاید. در زمانی که اختلاف طرفین بر سر نیت و خواست آنها و یا تفسیر یک ماده از مواد قرارداد است، با مراجعه به مقدمه قرارداد می تواند به تفسیر بهتری از مقصود آنها دست یافت.

 

عنوان قراداد بین المللی

قرارداد بین المللی می تواند فاقد یک عنوان باشد. این امر تاثیری در اعتبار آن توافق نامه نخواهد داشت. اما چندان معمول و متعارف نیست که یک قرارداد حاوی عنوان مشخصی نباشد. نامی که قرارداد با آن شروع می شود می تواند از همان ابتدا مشخص نماید که طرفین قرارداد در صدد ایجاد کدام رابطه حقوقی میان یکدیگر هستند. علاوه بر اینکه، عنوان قرارداد همچون مقدمه قرارداد ، نقش مهمی در تفسیر مفاد قرارداد دارد.

اگر چه زمانی که برداشت و تفسیر از مفاد مواد قرارداد با عنوان قرارداد متفاوت باشد، تفسیر بر آمده از مواد قرارداد ارجح است، اما کمتر پیش می آید که این اختلاف تفسیر روشن و صریح باشد. از این روی، فواید درج عنوان قرارداد می تواند به عنوان یکی از فاکتور های مهم در این زمینه شناخته شود.

 

موضوع قرارداد لین المللی

 

موضوع قرارداد بین المللی

یکی از مهمترین مفاد قرارداد بنی المللی موضوع توافق است. موضوع قرارداد، در واقع رابطه حقوقی است که طرفین با قرارداد آن را به نحو الزام آور بین خود ایجاد می کنند. فرضا در قرارداد بیع بین المللی کالا ، فروشنده قصد دارد کالاهای (goods ) خود را به دیگری بفروشد در ازای دریافت ثمن ( Price ).

  این ماده از قرارداد بین المللی یکی از مهم ترین موادی است که میتوان به مقصود طرفین دست یافت. معمولا در قراردادها می بینیم که این ماده به صورت مختصر نوشته می شود، اما توصیه بنده این است که؛  اگر لازم می دانید قرارداد را شفاف کنید و عبارت مختصر ممکن است وضوح کامل را نداشته باشد، بهتر است این ماده نیز به نحو مفصل و شفات و روشن تنظیم گردد.

پیوستهای قرارداد بین المللی

بسیار معمول است که یک معامله بین المللی حاوی ضمائم و پیوستهایی باشد. همینطور در خود مفاد قرارداد بین المللی به کرات به پیوستهای قرارداد اشاره می شود. دلایل متعددی می تواند ضرورت وجود پیوستها را نشان دهد. یکی از این دلایل کم حجم شدن مواد قرارداد می تواند باشد. فرض کنیم در یک قرارداد صادارتی برای فروش یک محصول آرایشی ، نیاز است که آن کالا ویژگیهایی را داشته باشد که استاندراد کشور وارد کننده ضروری می داند.

در این قرارداد، خریدار باید کاملا مشخصات فنی محصول را در قرارداد درج کند. اگر در ماده راجع به موضوع قرارداد تمامی ویژگیهای فنی درج شود، این ماده بسیار مفصل خواهد شد. از این روی؛ شاید بهتر باشد مشخصات فنی محصول به عنوان یکی از ضمائم قرارداد قرار گیرد.

قرارداد بین المللی می تواند حاوی دهها پیوست باشد. تعداد پیوستها بستگی به پیچیدگی قرارداد دارد. به طور مثال؛ بدیهی است در یک قرارداد مهندسی ، تامین و ساخت ، پیوستهایی از قبیل ویژگیهای ماشین آلات تا برنامه های زمابندی تحویل کالا و بسیاری از موارد دیگر نیاز است. وجود چنین ضمائمی کمک می کند در عین اینکه قرارداد بین المللی نظم خود را حفظ می کند، تمامی موارد ضروری در آن منعکس گردد.

 

نسخ قرارداد بین المللی

در خود مفاد قرارداد بین المللی ، معمولا در مواد انتهایی به تعداد نسخ قرارداد ، اعتبار آن ، تعداد صفحات و پیوستهای قرارداد اشاره می شود. بدیهی است که تعداد نسخ قرارداد باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد هریک دارای نسخ باشند. اما می توان مقرر داشت که نسخ قرارداد بیش از تعداد طرفین قرارداد باشد و هریک از طرفین قرارداد دارای چند نسخه باشند. این امر مفید است، چرا که هریک از طرفین می تواند در صورتمفقود شدن یک نسخه به نسخه دیگر دسترسی داشته باشد.

وکیل قراردادهای بین المللی – امیر آذرباد

 

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

۵ نکته مهم قرارداد بین المللی

با سلام – با توجه به اینکه در مورد قراردادهای بین المللی سئوالات و موضوعات مهمی وجود دارد و بسیاری از آنان مشابه هستند، سعی کرده ایم در این نوشتار به ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی که یک وکیل وکیل قراردادهای بین المللی همواره مد نظر دارد اشاره کنیم. همچنین بسیاری از بخش های بازرگانی که اقدام به انجام امور صادراتی و وارداتی در شرکت می کنند و بعضا با قراردادهای انگلیسی خارجی مواجه می شود ضروری است که نکاتی را در نظر داشته باشند که مطالعه این نوشتار برای آنها سودمند است.

 

 

نکات ضروری قرارداد بین المللی

 

نکته اول : زبان قرارداد بین المللی

  اولین نکته از نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی به زبان قرارداد اختصاص دارد. چرا که اولین موضوعی است که در مورد یک قرارداد بین المللی به چشم می خورد، زبان استفاده شده در قرارداد است.

قانون خاصی وجود ندارد که زبان قرارداد باید چه باشد. بنابر این هر نوع زبانی می تواند در تنظیم قرارداد بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. اما در این مورد باید چند مورد مهم را مد نظر قرار دهیم.

اول اینکه، بایستی نسبت به بار حقوقی و تجاری واژگان استفاده شده در قرارداد  اطلاع کامل داشته باشیم. درست است که معنای استفاده شده در قراردادها ، معنای عرفی آنها است.اما به این دلیل که واژگان قرارداد الفاظی حقوقی هستند، باید به آثار استفاده از آنان آگاه بود.

فرضا اگر از لفظ فسخ استفاده می شود، آثار حقوقی فسخ را بدانیم. وضعیت هایی که بعد از فسخ قرارداد رخ می دهد را بدانیم.

مورد بعدی راجع به زبان قرارداد بین المللی این است که در اغلب موارد ، زبان استفاده شده ، زبان انگلیسی است.

این امر نیز بدیهی است، چرا که معمولا در قراردادهای بین المللی ، زبان انگلیسی به عنوان یک زبان جهان شمول به لحاظ استفاده و کاربرد فراوان آن در تجارت بین المللی انتخاب می گردد.

بنابر این، موضوعی که در بالا گفته شد در مورد این زبان هم صدق می کند. یعنی اگر واژه ای را در یک قرارداد به زبان انگلیسی به کار می بریم، بایستی نسبت به آثار و بار حقوقی و تجاری آن اطلاع کافی داشته باشیم. نمی توانیم به دیکشنری عمومی انگلیسی یا ماشین های اینترنتی ترجمه اکتفا نماییم.

واژگان حقوقی و قراردادی دارای بار معنایی مختص به خود هستند. این موضوعی است که تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی را به یک امر تخصصی مبدل می سازد.

نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی را می خوانید،  نکته دیگر راجع به زبان قرارداد بین المللی ، این است که بهتر است تنظیم قرارداد بین المللی را به همان زبانی که مد نظر است از ابتدا تنظیم کنیم. در ترجمه یک قرارداد بین المللی به زبان دیگر که توسط افراد غیر متخصص صورت می پذیرد، از الفاظی استفاده می شود که قرابت معنایی با الفاظ به زبان اولیه قرارداد ندارند. این نکته و نکات بیشتر راجع به زبان قرارداد بین المللی را می توانید در نوشته تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی مطالعه بفرمایید.

یکی از خدمات دفتر حقوقی ما، تنظیم و مشاوره حقوقی بین المللی تجاری راجع به قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی است. علاوه بر تنظیم قرارداد ، مشاوره قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی است.

 

قانون در قرارداد بین المللی

 

 • نکته دوم : قانون حاکم بر قرارداد بین المللی 

                 ——————————————————

 نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی را با قانون حاکم بر قرارداد بین المللی پی می گیریم. یکی از مشخصه های قراردادهای بین المللی است. در قراردادهایی که اصطلاحا قراردادهای داخلی نامیده می شوند،  موضوع قانون حاکم محل بررسی و بحث چندانی ندارد. این قراردادهای بین المللی است که موضوع قانون حاکم را مطرح می سازد.

دو طرف قرارداد از دو کشور متفاوت و دارای سیستم ها و قوانین حقوقی متفاوتی هستند. علاوه بر قوانین کشورهای متبوع طرفین قرارداد بین المللی ، قوانین کشورهای دیگر نیز می تواند ذیمدخل باشد.

فرض کنیم فروشنده فرانسوی و خریدار ایرانی کالایی  طرفین یک قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا هستند. بنا بر این است که کالاها به کشور ترکیه صادر گردد. یقینا هر سه کشور دارای قوانین متفاوت و مخصوص به خود هستند. اینکه کدام قانون بر قرارداد حاکم باشد، موضوعی تخصصی و فنی است. بهتر است در این زمینه از یک وکیل قراردادهای بین المللی مشورت لازم را گرفت.

اصل آزادی قراردادها به طرفین این اجازه را می دهد که خودشان در مورد قانون حاکم بر قرارداد تصمیم بگیرند. البته این به این معنا نیست که تمام جنبه های قرارداد، مخصوصا در حین اجرای قرارداد قابل توافق باشد. مقررات گمرکی، بانکی، مالیاتی و بسیاری از قوانین قابل تغییر و توافق نیستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون حاکم ، می توانید به مطالب متعددی که در سایت حقوقی امیر آذرباد قرارداده شده است مراجعه بفرمایید تا قرارداد بین المللی را بهتر تنظیم کنید. سپاس از اینکه همچنین به خواندن نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی اهمیت می دهید.

 

 اختلافات و دعاوی بین المللی

 

 

 • نکته سوم : شیوه حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی

                              —————————————————

یکی دیگر از موارد ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی ، موضوع دعاوی بین المللی و امور راجع به حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی یکی از فصل های مهم تجارت بین الملل است. احتمال بروز اختلافات در مورد قرارداد طرفین امری اجتناب ناپذیر است. بنابر این یکی از شروط عمومی قرارداد بین المللی ، پیش بینی شیوه ای است که در صورت بروز اختلاف ، طرفین چگونه می بایست اختلاف خود را حل و فصل کنند.

معمولا به لحاظ حفظ حسن نیت ، طرفین در قرارداد بین المللی در بندهای اولیه ماده راجع به حل و فصل اختلاف مقرر می دارند که در صورت بروز اختلاف ، طرفین قرارداد تلاش می کنند به نحو دوستانه مشکل را حل کنند. حتی در برخی از موارد ، اکثرا در قراردادهای بین المللی که به لحاظ مالی ارزش زیادی دارند، کمیته ای متشکل از نمایندگان هر دو طرف در زمان بروز اختلاف به اختلافات رسیدگی می کنند، تا اجرای پروژه ها با تاخیر مواجه نگردند.

میانجیگیری ، روش های جایگزین حل اختلافات و بسیاری از این امور با هدف حل و فصل مشکل پیش بینی شده اند، اما در این میان ، داوری دعاوی و اختلافات بین المللی نقش ممتاز و والایی دارد. شاید بتوان به جرات گفت که در تمام سیستم های حقوقی و نظام های حقوقی کشورها ، داوری اختلافات پیش بینی شده است. در بسیاری از کشورها نیز ، نظیر ایران در مورد داوری داخلی و بین المللی ، قوانین علیحده ای وجود دارد.

در کشورمان ایران، داوری های داخلی تحت حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی ، موضوع باب هفتم از این قانون ( مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ ) است. داوری داخلی موضوع این نوشتار نیست. موضوع این نکته، داوری بین المللی تجاری است.

داوری بین المللی در ایران ، مشمول قانون داوری تجاری بین المللی ، مصوب ۱۳۷۶ است. این قانون ، داوری را تعریف نموده است، به موجب بند الف از ماده ۱ این قانون ، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. بنابر این ، مسائل مربوط به داوری بین المللی با مراجعه به این قانون روشن می شود.

فرض کنید، یکی از طرفین نسبت به رای صادره داوری در ایران درصدد طرح دعوی با موضوع درخواست ابطال رای داوری است. خواهان مدعی است که داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده است. در این باره ، ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی می داند که مقر داوری در آن قرار دارد.فرضا اگر  مقر داوری در شهر جهرم باشد، دادگاه عمومی شهرستان شیراز  می بایست به دعوی ابطال رای داوری رسیدگی نماید.

در کمتر قرارداد بین المللی است که شرط داوری بین المللی پیش بینی نشده باشد. طرفین یک قراداد بین المللی معمولا از کشورهای متفاوت هستند. آنها نسبت به سیستم های قضایی یکدیگر آشنایی ندارند. همچنین مایل اند که دادگاههای دولتی به اختلافاتشان رسیدگی نکنند، خصوصا دادگاههای دولتی یکی از طرفین قرارداد بین المللی . بنابر این منطقی است که داوری را انتخاب نمایند.

رایی که از ناحیه داوران صادر می گردد نیز قابل اجرا است. کنوانسیون نیویورک ، راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ، دستاورد بسیار ارزشمندی در حوزه داوری است. با توجه به اینکه داوری موضوع مهمی در قراردادهای بین المللی قلمداد می شود، بهتر است در مورد شرط داوری در قراردادهای بین المللی بیشتر مطالعه گردد و از وکلایی که در زمینه طرح دعاوی بین المللی تجربه دارند، استفاده شود.

 

معاملات بین المللی تجاری

 

 

 • نکته چهارم – ویژگی ها پیشگیرانه در قرارداد بین المللی

                            —————————————————

چهارمین نکته از نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی ، به امور پیشگیرانه در قرارداد اختصاص دارد. یکی از حیاتی ترین اموری که هنگام تنظیم قرارداد بین المللی می بایست مد نظر یک وکیل قراردادهای بین المللی ، مشاور قرارداد بین المللی یا تیمی که وظیفه تهیه قرارداد بین المللی را بر عهده دارند، باشد، این است که قرارداد را به نحوی تنظیم نمایند که احتمال بروز تخلف در آن در پایین ترین سطح خود باشد.

بسیار معمول است که قراردادهای بین المللی فراتر از مرزهای یک کشور اجرا می شوند، همچنین از یک سو، سازمانها ، ادارات ، شرکت ها و مراجع مختلفی در پروسه اجرای  قراردادهای بین المللی قرار می گیرند و از سوی دیگر، در صورت بروز اختلاف ، طرح دعاوی بین المللی هزینه بر خواهد بود.

همه و همه این ضرورت را بیان می دارد که قرارداد بین المللی می بایست تا حد امکان دارای ویژگی های پیشگیرانه باشد. وکیل تجاری که قرارداد بین المللی را تنظیم می نماید، می بایست گام های اجرایی قرارداد را به نحوی تنظیم کند که طرفین قراداد پا به پای یکدیگر تعهداتشان را اجرا کنند.

اینطور نباشد که یکی از طرفین قرارداد در یک زمان تعهدات بیشتری را نسبت به دیگری انجام داده باشد. شیوه ها و ابزارهای پرداخت و تضمین مانند ال سی و ضمانت نامه  بانکی به عنوان ابزارهای در دسترس یک وکیل امور قراردادهای بین المللی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. و به طور خلاصه بکوشد تا راههای کاهش ریسک در قراردادهای بین المللی را برای تنطیم یک قرارداد بین المللی حرفه ای به مدد گیرد.

در مورد ویژگیهای پیشگیرانه قراردادهای بین المللی  بیشتر بخوانید و بدانید.

 

محتوای مواد قراردادهای خارجی

 

 • نکته پنجم : آگاهی نسبت به بخشهای متفاوت قراردادهای بین المللی

                         —————————————————

و آخرین نکته از ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی اینکه باید بدانیم قرارداد بین المللی تجاری دارای بخش های متفاوت و متعددی است. هریک از بخشها و مفاد قراردادهای بین المللی ، موضوع بخشهای حقوقی مختص به خود هستند. مواد قرارد بین المللی معمولا به دو بخش شروط عمومی و شروط اختصاصی تقسیم می شوند. در این مورد بیشتر بدانید : قراردادهای بین المللی و شروط عمومی و اختصاصی

از همان مفاد اولیه قراداد بین المللی می تواند این موضوع را دریافت. مواد اولیه قرارداد بین المللی راجع است به مشخصات طرفین قرارداد. چونکه بیشتر قراردادهای بین المللی میان شرکتها تنظیم می شود، نیاز به شناخت حقوق شرکتها ضروری است. صاجبین امضاء شرکت ، جایگاه مدیر عامل شرکت در فرضی که مدیر عامل قرارداد بین المللی را تنظیم می نماید. در این مورد بیشتر بخوانید : تعدد مدیر عامل

ماده راجع به پرداخت ها ، ضمانت نامه ها ، اعتبارات اسنادی ،که موضوع گسترده ای است. راجع به این موضوعات می توانید مطالب متعدد در سایت را مطالعه بفرمایید، از جمله: ال سی و ضمانت نامه بانکی ، ال سی غیر قابل برگشت در قراردادهای بین المللی ، نهایی شدن ال سی در پرداخت های بین المللی

ماده قرارداد بین المللی راجع به امور گمرکی و ترخیص کالا و اسناد مورد نیاز و شناخت اسناد حمل، برای این امور نوشتارهایی از جمله: تشریفات گمرکی در تجارت بین المللی ، بارنامه دریایی در تجارت بین المللی ، پروفورما و لزوم ذکر مشخصات دقیق کالا ،

ماده قرارداد بین المللی راجع به حمل و نقل بین المللی کالا و تحویل کالا که مطالب متعددی را در این سایت به خود اختصاص داده است، از جمله : حمل مرکب در تجارت بین المللی ، اینکوترمز در قراردادهای بین المللی ، لزوم بازرسی کالا توسط خریدار ، وکیل قرادادهای بین المللی – بارنامه حمل کالا

ماده قرارداد بین المللی راجع به علامت تجاری کالا ، حقوق مالکیت معنوی ، عدم واگذاری قرارداد ، موارد فسخ قرارداد بین المللی ، شرط خسارت در قرارداد بین المللی ، و دهها موضوع و بخش متفاوت قرارداد بین المللی ، هریک موضوعات عمیقی در تجارت بین المللی شناخته می شوند که می بایست چکیده آنها را در یک قراداد بین المللی استفاده نماید.

نوشتار ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی کوشید تا دیدی عمیق تر به خوانندگان راجع به اهمیت و جایگاه معاملات بین المللی بدهد. امیدوارم برای شما سودمند بوده باشد. این ۵ نکته مهم قرارداد بین المللی به این معنا نیست که سایر بخشهای قرارداد بین المللی فاقد اهمیت اند، بلکه از جمله با هدف پرداختن به سئوالات پرتکرار انتخاب گردیده است.

وکیل قراردادهای بین المللی امیر آذرباد

وکیل تجارت بین المللی

قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی

با درود – یکی از خوانندگان سایت ، در بخش ارائه نظرات در سایت، سوالی را با موضوع قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی،  داشتند.

با توجه به اینکه بسیاری از پرسش ها پیرامون این نوع از قراردادهای بین المللی است، و ارائه تصویری واضح تر از این نوع از قراردادهای بین المللی به شناخت عمومی هم وطنان محترم از قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی خواهد انجامید،  تصمیم بر آن شد تا پاسخ را در قالب این نوشتار تقدیم نماییم.

 

وکیل تجاری
وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

 

نوشتار قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی را پرسش مطرح شده شروع میکنیم.

پرسش حقوقی راجع به قرارداد بین المللی نمایندگی انحصاری

” سلام و خسته نباشید آقای آذرباد میتونم ازتون بخواهیم در مورد نمایندگی انحصاری هم توضیح بزارید ممنون میشم.

پاسخ حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد :

 

قرارداد بین المللی نمایندگی انحصاری
توافق بین المللی نمایندگی انحصاری

 

قرارداد بین المللی نمایندگی انحصاری / غیر انحصاری 

قرارداد بین المللی نمایندگی قراردادی پرکاربرد در تجارت و بازرگانی بین المللی است. این قرارداد بین المللی به صورت کلی به دو نوع نمایندگی انحصاری و غیر انحصاری تقسیم می گردد.

اگر بخواهیم تصویری ساده از این قرارداد داشته باشیم، اینگونه است که تولید کننده یا تامین کننده کالا یا خدمات، در یک منطقه جغرافیایی شخصی را نماینده خود تعیین می کند تا برای فروش و ارائه کالا و خدمات از ناحیه وی اقدام نماید.

بسیار پیش می آید که تجار و شرکتها، قرارداد نمایندگی انحصاری را با قرارداد توزیع کنندگی به اشتباه یکسان می پندارند.

حال آنکه رابطه حقوقی و بالتبع حقوق و مسئولیتهای طرفین قراداد، حتی حقوق و مسئولیتهای طرفین قرارداد با اشخاص ثالث در مورد هریک از قرادادهای بین المللی نمایندگی و توزیع کنندگی متفاوت است.

نماینده در واقع به نمایندگی اقدام می کند و طرف مستقلی در قراردادها نمی بایست شناخته شود. حال آنکه در توزیع کنندگی اینگونه نیست. توضیح بیشتر در مورد قرارداد بین المللی توزیع کنندگی را در زیر می آوریم.

معامله بین المللی توزیع

 

 • قرارداد توزیع کنندگی بین المللی

قرارداد توزیع کنندگی بین المللی یکی از پرکاربرد ترین قراردادهای بین المللی تجاری در سطح جهانی است. برخی اوقات قرارداد توزیع کنندگی بین المللی با قرارداد نمابندگی انحصاری / غیر انحصاری  اشتباه گرفته می شود، بنابر این برای شناخت تفاوت میان این دو، در صورت تمایل می توانید نوشته راجع به قرارداد بین المللی نمایندگی تجاری را مطالعه بفرمایید.

 

نوشتار قرارداد نمایندگی – قرارداد توزیع کنندگی را شناخت مفاهیم این نوع از انواع قراردادهای بین المللی ادامه می دهیم.

 • مفهوم حقوقی قرارداد بین المللی توزیع کنندگی 

به طور ساده می توان گقت به موجب قرارداد توزیع کنندگی بین المللی ، تولید کننده یا تامین کننده کالا یا خدمات، کالا یا خدمات را به یک شخص در درون یک منطقه جغرافیایی دیگر می فروشد و شخص خریدار آن کالا یا خدمات را در درون حوزه جغرافیایی مزبور باز فروش می کند. این قرارداد انواع مختلفی داشته و شروط متعدد نیز به همراه دارد که برای حفظ حقوق و تلاشهای هریک از طرفین در قرارداد درج می گردد.

 • مفهوم تجاری و بازرگانی قرارداد قرارداد توزیع کنندگی بین المللی چیست؟

                 ————————————————————————

می دانیم که هر کشوری، دارای سلیقه ها، زبان، روابط تجاری، فرهنگ و آداب خود است. ورود به بازار هر کشوری نیازمند مدد گرفتن از تجار حرفه آن کشور است، این اموری نیست که داخل در تخصص تولید کننده / تامین کننده کالا یا خدمات باشد. از این روی تولید کننده برای فروش محصولات خود وارد رابطه حقوقی تجاری برد – برد یا توزیع کننده می شود.

 • انتظارات هریک از طرفین قرارداد توزیع کنندگی بین المللی

                 ————————————————————————

با تجربه ای که پس از موارد بسیار متعدد در تنظیم قرارداد توزیع کنندگی بین المللی به عنوان وکیل تنطیم کننده قرارداد بین المللی داشته ام، مهمترین دغدغه طرفین را رسیدن به تارگت فروش ، حفظ حقوق مالکیت فکری ، انحصاری بودن ، تمدید رابطه و اموری از این دست را می توانم به عنوان مهمترین دغدغه طرفین برشمرم.

وکیل پایه یک دادگستری امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی – دعاوی بین المللی 

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی

با سلام – برخی اوقات افراد و شرکت های تجاری که در صدد تنظیم روابط بین المللی تجاری خود هستند،  با قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی از ناحیه طرفشان و یا شریک تجاری شان روبه رو می گردند.

از لحاظ منطق حقوقی، منظور از قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی در بین افراد و شرکتهای تجاری همان قراردادهای صادارتی خارجی یا قرادادهای قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا ، قرارداد بین المللی لیسانس یا یکی از انواع قراردادهای بین المللی می باشد. که یکی از مهمترین خدمات حقوقی در دفتر حقوقی بین المللی آذرباد ، امور قراردادهای بین المللی است.

معاملات خارجی
وکیل امور قراردادهای تجاری بین المللی
 •  قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی

                     ————————————

با مفهومی که از قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی می فهمیم ، همان قرارداد بین المللی است باید ابتدا توضیح مختصری راجع به قراردادهای بین المللی یا به زبان برخی در عرف قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی بدهیم.

از لحاظ علمی تعاریف متعددی در مورد قراردادهای تجاری بین المللی شده است، در کتب متعدد خارجی و داخلی و در کنوانسیون های بین المللی ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تعاریف متعددی راجع به قرارداد بین المللی می توان یافت.

این تفاوت در سیستم های حقوقی و قانونی کشور های نیز به چشم می خورد. برخی کشورها قراردادی را بین المللی می دانند که تابعیت طرفین قرارداد متفاوت با یکدیگر باشد.در این کشورها ، تابعیت طرفین قرارداد ملاک بین المللی بودن قرارداد است.

شاید بتوان کشورمان ایران را در زمره کشورهایی دانست که تابعیت اصحاب قرارداد را ملاک بین المللی بودن قرارداد تلقی می کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران ، می توان به پیش بینی قانونگذار در مورد بین المللی بودن قرارداد پی برد.

در مقابل، برخی کشورها و سیستم های حقوقی کشورهای جهان ، جابه جایی اموال را در سطح بین المللی و یا عناصر خارجی دیگر را در یک معامله بنای بین المللی بودن قرارداد در نظر می گیرند.

به طور ساده، قراردادهای بین المللی برخلاف قراردادهای داخلی ، به نوعی دارای یک عنصر یا جنبه بین المللی هستند. و به این واسطه ، پای قوانین و یا حتی صلاحیت دادگاهای متفاوتی را از کشور های متفاوت به میان می کشاند. این موضوعات در تعارض دادگاهها و تعارض قوانین مورد مطالعه واقع می شوند.

طبعا زمانی که بک قرارداد بین المللی است، طرفین در بسیاری از موارد دارای یک زبان مشترک نیستند، از همین روی ، عرف تجار بین المللی مکالمه و مکاتبه به زبان انگلیسی است که زبانی جهان شمول می باشد. شاید به همین دلیل نیز باشد که بعضا قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی را به زیان می آورند. 

 • انواع قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی

چون مراد ما از قراردادهای خارجی به زبان انگلیسی است، در نوشتاری به انواع قراردادهای بین المللی پرداخته ایم. میتوانید در این مورد به این نوشتار مراجعه بفرمایید.

” انواع قراردادهای بین المللی

 • خدمات راجع به قراردادهای بین المللی 

خدمات مرتبط با قراردادهای بین المللی در دسته های متفاوت توضیح داده شده است. که به طور کلی می تواند این موارد را بر شمرد.

علاوه بر خدمات راجع به قراردادهای بین المللی ، خدمات تکمیلی ای که بعضا مورد نیاز شرکتهای بزرگ تجاری می باشند نیز در دفتر حقوقی آذرباد ارائه می گردد  که می توان آنها را به این قرار ذکر نمود:

 • مذاکرات – تنظیم قرارداد بین المللی – بررسی و بازبینی مجدد قراردادهای بین المللی 
 • ارائه راهکارهای مناسب برای طرفین یک قرارداد بین المللی
 • ارائه پاسخهای مناسب حقوقی قراردادی حین پروسه مذاکرات قراردادی
 • ارائه تحلیل های مسائل قراردادی بین المللی برای تقویت تصمیم گیری 
 • تنظیم تغییرات قراردادی به زبان انگلیسی / داخلی حین پروسه مذاکرات قراردادی بنین المللی 
 • انجام تحقیقات بین المللی قراردادی راجع به مقررات بین المللی و ارائه توصیه های حقوقی بین المللی به مدیران
 • وکالت در مراجع بین المللی و داخلی – دعاوی داوری و دعاوی قضایی 

با سپاس – 

امیر آذرباد وکیل امور بین المللی تجاری

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

خدمات حقوقی راجع به تجارت بین المللی

خدمات حقوقی راجع به تجارت بین المللی در مورد قراردادهای بین المللی و دعوای بین المللی – داوری بین المللی در بخشهای دیگر ارائه می گردد.

این بخش اختصاص دارد به  امورحقوقی خدمات تجارت بین المللی دفتر حقوقی امیر آذرباد .

 

 • امور گمرکی – دعاوی تعزیراتی 

 

 • حمل و نقل بین المللی کالا

 

 • اعتبارات اسنادی ( ال سی ) 

 

 • ضمانت نامه های بین المللی

 

 • بازرسی کالا

 

 • بیمه های بین المللی 

 

 • فاکتورینگ 

 

 

 

دفتر حقوقی امیر آذرباد – وکیل امور تجارت بین المللی

 

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

کنوانسیون بیع بین المللی کالا

با سلام  – کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون حاکم موضوع مورد بحث در این نوشتار است. چرا که دیده می شود در بسیاری از قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا ، این کنوانسیون به عنوان قانون حاکم انتخاب شده است.

در اینجا در صدد مباحث راجع به قراردادن کنوانسیون های بین المللی به عنوان قانون حاکم در قرارداد های بین المللی نیستیم. آنچه در اینجا توضیح می دهیم، عدم پوشش کامل تمامی مسایل راجع به قرارداد است که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی ، خصوصا تنظیم قرارداد بین المللی باید مورد عنایت یک وکیل امور قراردادهای بین المللی قرار گیرد.

 • محدوده قلمروی کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 علی رغم اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا یکی از موفق ترین کنوانسیون های بین المللی است، اما تمامی زوایای یک قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا را در بر نمی گیرد.

برای دیدن قلمروی این کنوانسیون باید فصل اول از بخش اول از کنوانسیون ” Sphere of application ” به دقت مورد مطالعه واقع گردد. علاوه بر ۶ ماده این فصل، ارجاعاتی که این مواد داده اند نیز حائز اهمیت هستند.

 • تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

هرچند که موارد و قواعد تفسیر در مورد تمامی متون وجود دارد، اما باید همچنین به مسایل راجع به تفسیر کنوانسیون نیز توجه داشت. در خود کنوانسیون بیع بین المللی کالا مباحثی راجع به تفسیر آن وجود دارد. ماده ۷ از کنوانسیون بیع بین المللی کالا موارد صریحی را در این باره مقرر می دارد. بنابر این شایسته است به این موارد نیز در هنگام تنظیم قرارداد بین المللی توجه داشت.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی

وکیل تجارت بین المللی

وکیل و مشاور قرارداد بین المللی

با سلام – خدمات حقوقی تجاری که یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی ارائه می دهد چیست؟ اموری را که یک مشاور قرارداد بین المللی تجاری ارائه می دهد را می توان به موارد زیر دسته بندی نمود.

وکیل قرارداد بین المللی

 

              ———————————

تجارت بین المللی مملو از روابط پیچیده حقوقی تجاری و قراردادی است. این روابط از امور صادراتی گرفته تا امور حمل و نقل بین المللی ، اعتبارات اسنادی ، و سایر موضوعات تجارت بین المللی را در بر می گیرد. وکیل برای تنظیم قرارداد بین المللی  در واقع هر امری است که دارای وصف امور تجاری برای یک شرکت در خارج از کشور باشد این امور به نوعی با موضوعات تجارت بین الملل سرو کار داشته و یا خواهند داشت.

تنها توافق طرفین یک قرارداد بر فرضا خرید و فروش یک کالا یا خدمت به مبلغ خاصی، تمامی موارد یک قرارداد بین المللی را تشکیل نمی دهد، طرفین یک قرارداد ، بایستی نسبت به روند اجرای قرارداد هم موارد متعددی را در نظر بگیرند.

زمانی که کالا از کشوری صادر یا به کشور دیگری وارد می شود، طرفین می بایست مقررات گمرکی و حقوق دولتی کشورهای دخیل را در نظر بگیرند، چرا که حمل کالا مشمول قوانین و مقررات گمرکی کالا می شود. همینطور با توجه به اینکه طرفین قرارداد بین المللی تصمیم می گیرند که کدام هزینه ها را در اجرای قرارداد بین المللی بر عهده بگیرند، قرارداد هایی برای بازرسی کالا در پیش روی خواهند داشت.

همینطور کالاها می بایست بیمه شوند، خصوصا زمانی که بانکها در پروسه پرداخت نقش مهمی ایجاد می نمایند، مانند اعتبارات اسنادی. کلوزهای متفاوت بیمه می بایست توسط مشاورین بازرگانی و نظارت مشاوران قرارداد ببن المللی آنها بررسی و نظارت شوند. گارانتی ها و وارانتی های مربوط به کالا ، اعزام تکنسین های فروشنده برای مثال در قرارداد بین المللی EPC و دهها مورد دیگر که هریک بخشی از یک قرارداد تجاری بین المللی را به خود اختصاص می دهد.

ضمانت اجراهای پرداختها در قرارداد بین المللی ، اسناد مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا  و بسیاری از امور دیگر که نیاز به گرفتن مشاوره تجارت بین المللی را برای یک بنگاه اقتصادی پر رنگ می نماید. بنگاههای اقتصادی و شرکتها با این کار در واقع نسبت به زوایای تجارت خارجی خود آگاه می شوند.

می بینیم که بعد از آنکه طرفین این موارد را در بررسی های خود در نظر می گیرند، به هزینه و مبلغ واقعی کالا و یا خدمات پی می برند. یقیقنا قیمیتی که کالا در تحویل بر مبنای EXW  که در آن فروشنده کالا را درب کارخانه تحویل می دهد با تحویل همان کالا بر اساس FOB  ارائه می دهد متفاوت است.

ما به عنوان وکیل برای امور بین المللی شرکت / وکیل و مشاور قرارداد بین المللی موضوع مشاوره ها واقع می شویم و در جلساتی که در شرکتها پیرامون امور بین المللی رخ می دهد، حضور خواهیم داشت.

 

 

معاملات خارجی

 

 

 • امور قراردادهای بین المللی تجاری

                   —————————————

موضوعات راجع به قراردادهای بین المللی پایه ای ترین اموری است که یک  وکیل امور قراردادهای بین المللی ارائه می دهد. خدماتی که در قلمروی قراردادهای بین المللی جای می گیرند.

طرفین یک قرارداد بین المللی ابتدا راجع به محصولات و یا خدماتی که یک طرف قرارداد ارائه می دهد تحقیق می کنند. آنالیزهای فنی را با کارشناسان فنی مورد بررسی قرار می دهند. کشور سازنده محصولات، گواهی نامه های کیفی ، متریال ها ، قطعات به کار رفته ، ضمانت ها ، و هر آنچه که به کیفیت محصول مرتبط است. این امر کمک می کند که قرارداد بسار دقیق تر تنظیم گردد، چراکه که ذکر مشخصات فنی در قراردادهای بین المللی به نحوی دقیق و روشن نقشی حیاتی ایفاء می نماید. این امر نه تنها موجب می شود که قرارداد بسار دقیق تر تنظیم گردد، بلکه از بسیاری از موارد  طرح دعاوی بین المللی پیشگیری می نماید.

شرکتها علاوه بر ویژگی های فنی ،  حتما محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط یک طرف را با محصولات و کالهایی که شرکتهای رقیب ارائه می دهند مقایسه می کنند.

همزمان با مقایسه فنی  و کیفی ، مبلغ کالا و خدمات را نیز مورد بررسی قرار می دهند. شاید در این زمان از یک وکیل بین المللی تجاری خواسته شود که مکاتباتی برای توافقات اولیه را تنظیم نماید. ارائه کوتیشن و یا مفاد Purchase Order  ، تنظیم LOI  و یا  ( MOU  – تفاهم نامه ) می تواند توسط وکیل امور بین المللی شرکت تنظیم و برای طرف یا طرفهای قرارداد ارسال گردد.

تنظیم چنین متون حقوقی توسط وکیل تجارت بین المللی شرکت به این امر کمک می کند که بار حقوقی و تعهداتی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی اوقات ، یک طرف قرارداد در حین بررسی و ارزیابی است اما بی اعتنا به آثار حقوقی مکاتباتی است که با طرف دیگر قرارداد انجام می دهد.

این بی اعتنایی به بار حقوقی مکاتبات می تواند آثار حقوقی متفاوتی را برای یک شرکت و بنگاه تجاری و اقتصادی بیافریند. بر همین اساس است که معمولا دایره حقوقی بین المللی شرکت بررسی نهایی ایمیل ها و مکاتبات را بر عهده دارد. آنچه در مورد لزوم تنظیم قراردادهای بین المللی تاکید می کنیم، در مورد مکاتبات تجاری بین المللی نیز صادق است.

بعد از سپری شدن چنین اموری، نوبت به تنظیم قرارداد بین المللی می رسد. نقش وکیل تجارت بین المللی در این برهه زمانی نیز پر رنگ است. خدمات حقوقی تجاری بین المللی راجع به قرارداد بین المللی به طور نمونه :  تنظیم قرارداد بین المللی ، مشاوره حقوقی راجع به قرارداد بین المللی و به صورت کلی اموری که راجع است به قراردادهای تجاری بین المللی.

البته خدمات حقوقی تجاری وکیل امور قراردادهای بین المللی به موارد فوق محدود نیست، بعد از آنکه قرارداد بین المللی تنظیم شد، در صورت نیاز شرکت ها یا اشخاص و موکلین ، اجرای قراردادهای بین المللی تحت نظر وکیل امور قراردادهای بین المللی می تواند صورت پذیرد.

یکی دیگر از خدمات حقوقی که یک وکیل قراردادهای بین المللی ارائه می دهد ، امور حقوقی راجع به اجرای قراردادهای بین المللی است. اجرای قراردادها از انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی برای طرف قرارداد و اشخاص دیگر مرتبط با اجرای قرارداد گرفته تا ارائه راهکارهای متفاوت و نظارت بر اجرای قرارداد بین المللی را در بر خواهد گرفت.

 

 

وکیل معاملات فرامرزی

 

————————————

یکی دیگر از اموری را یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی ارائه می دهد ، نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی است. اگر بپذیریم که قرارداد بین المللی را تنظیم و مکتوب می کنیم تا آن را اجرا نماییم و از فواید و نتایج اجرای قرارداد بین المللی بهره مند شویم، باید به جایگاه بالای اجرای قرارداد بین المللی اذعان نماییم.

تا آنجا که می توانیم بیان داریم نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیتی یکسان با تنظیم قرارداد بین المللی تجاری برخوردار است. اهمیت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی به ویژه در قراردادهایی که در بستر زمانی طولانی اجرا می گردند خود را بیشتر نشان می دهد. مانند قراردادبین المللی لیسانس ، قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری ، یا حتی قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای بین المللی EPC  و غیره.

طبیعی است که نیاز به یک وکیل امور قراردادهای بین المللی تنها به تنظیم قرارداد محدود نمی تواند باشد.، بعد از امضاء قرارداد نیز مکاتبات متعددی میان طرفین قرارداد بین المللی صورت می پذیرد، ممکن است به این منظور تایید های متعددی از ناحیه طرفین خواسته و یا صادر می گردد.

گزارشات تخلفات طرفین ممکن است از هر طریق به اطلاع یک طرف دیگر برسد، هماهنگی های متعددی برای انجام پروسه حمل و نقل بین المللی نیاز باشد، افراد و شرکتهای دیگری به جز طرفین قرارداد بین المللی در پروسه اجرای یک قرارداد بین المللی دخیل گردند ؛ همچون شرکتهای بیمه ، شرکتهای فورواردر ، بانکها و موسسات مالی ، ترخیص کاران ، تکنسین های راه اندازی ماشین آلات و اشخاص و افراد متعدد که نیاز و ضرورت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی را نمایان می سازد.

عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد بین المللی علاوه بر اینکه می تواند به اعتبار یک شرکت در سطح بین المللی آسیب برساند، می تواند منجر به بروز ادعاها و مطالبات و خسارات نیز گردد. بنابر این قرارداد بین المللی باید نظارت و مراقبت گردد.

بهتر است نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی بر عهده وکیل و مشاور قرارداد بین المللی باشد که قرارداد را تنظیم نموده است، به این صورت که تمامی ارکان اجرا کننده یک قرارداد بین المللی با هماهنگی با وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی رفتار می نمایند و به ویژه اینکه مکاتبات طرفین که شایسته است با نظارت وی صورت پذیرد. بسیار دیده شده است که یکی از اعضاء شرکت طرف قرارداد بین المللی ، تلویحا یا صراحتا امری را انجام داده و یا تایید نموده اند که بایکی از شرایط قرارداد بین المللی سازگار نبوده است.

این نحوه رفتار می تواند تفسیر به تغییر شروطی گردند که با نحوه رفتار و تاییدات طرفین سازگار نیست. از طرف دیگر هم، نمی توان از اعضاء یک شرکت طرف قرارداد بین المللی انتظار داشت به تمامی آثار حقوقی که نحوه رفتار و عملکرد و مکاتبات آنها در پی دارد به درستی آشنا باشند.

مضافا بر اینکه ، معمولا مکاتبات میان طرفین قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی است و این امر شناخت تمامی زوایای حقوقی رفتارهای طرفین و آثار آن را دشوار تر می سازد.

 

مشاور قرارداد بین المللی

 

 • مشاور قرارداد بین المللی

         ————————————

وکیل قراردادهای بین المللی در بسیاری از موارد، مورد مشاوره قرارداد بین المللی قرار می گیرد. بنابر این نقش مشاور قرارداد بین المللی یکی دیگر از نقش هایی است که از وکیل تجاری انتظار می رود. وکیل و مشاور قرارداد بین المللی کمک می کند تا در زمینه تنظیم و اصلاحات مورد نیاز برای یک قرارداد بین المللی بهتر رفتار نماییم.

بسیار اتفاق می افتد که شرکتها بدون آنکه بخواهند قراردادی تنظیم نمایند ، صرفا می خواهند در مورد یک قرارداد بین المللی از یک مشاور حقوقی بین المللی یا وکیل قراردادهای بین المللی  راجع به آثار حقوقی قرارداد بین المللی ، ماهیت قرارداد بین المللی ، یا آثار یا ماهیت یک بخش از قرارداد بین المللی که برایشان ارسال و پیشنهاد شده مشاور حقوقی بین المللی بگیرند.

این موضوع نیز منطقی است، ممکن است یک شرکت تجاری با دهها قرارداد بین المللی یا تفاهم نامه های بین المللی رو به رو می شود و نمی خواهد تمامی آنها را اصلاح یا تنظیم نماید. بنابر این می خواهد صرفا راجع به مفاد آن قراردادهای بین المللی اطلاعات حقوقی بگیرد. فرض کنید یک شرکت تجاری غرفه ای را در یک نمایشگاه در خارج از کشور دائر نموده است. در حین برگزاری نمایشگاه، تجار متعددی از غرفه آنها بازدید و آنها روزانه با دهها تفاهم نامه بین المللی مواجه می شوند. نمونه های متفاوتی از قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی برای آنها ارسال می شود، بنابر این نمی تواند وارد تمامی قرادادها شود. این چنین شرکتی صرفا قراردادهای بین المللی را بررسی می نماید و از یک مشاور قرارداد بین المللی یا وکیل و مشاور قرارداد بین المللی در این زمینه کمک می گیرد.

یکی از پیشنهادات این است که در زمان برگزاری نمایشگاه ، وکیل و مشاور قرارداد بین المللی در در هیات مذاکره کننده شرکت حضور داشته باشد. به فراخور مدیران و اشخاصی که تمایل دارند با شرکت وارد مذاکرات تجاری شوند به خدمات و مشاوره ها از یک وکیل و مشاور قرارداد بین المللی نیاز پیدا خواهند نمود.

امیر آذرباد وکیل امور دعاوی بین المللی و قراردادهای بین المللی

وکیل پایه یک دادگستری