خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

تجار و معاملات تجاری

با سلام – یکی از مهمترین امور تجارت داخلی، تجار و معاملات تجاری است. تعریف تاجر و معاملات تجاری ، بر اساس قانون تجارت ایران ( قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ) که هم اکنون لازم الاجرا شناخته می شود، در ۵ ماده اولیه آن مشخص گردیده است.

اولین ماده قانون تجارت به تعریف تاجر پرداخته است، در این ماده می خوانیم که ” تاجر کسی است که شعل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد ” در مواد بعدی نیز به تصریح معاملات تجاری اختصاص می دهد که در ده مورد ذیل به آنها اشاره شده است:

مطابق ماده ۲ قانون تجارت،

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به
هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی
یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به
آنها.

البته تنها معاملات بالا تجارتی محسوب نمی گردد، بلکه در مواردی نیز که در ماده ۳ از قانون تجارت ایران معین گردیده است، معلاملات تجارتی محسوب می گردد، بر اساس ماده ۳ قانون تجارت، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب
می‌شود:
۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید.
۴) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

همانگونه که در بالا معین گردید، این چند ماده از قانون تجارت دیدی کلی از تجار و معاملات تجاری در حقوق تجارت داخلی ایران بدست می دهد.

 

وکیل امور تجارت بین المللی و داخلی – امیر آذرباد

تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی - وکیل دعاوی اجاره - وکیل متخصص شرکتهای تجاری

شناخت موارد اجرایی در تنظیم قراردادهای بین المللی

با سلام – شناخت موارد اجرایی در تنظیم قراردادهای بین المللی یکی از موارد مهم و کاربردی در زمینه تنطیم قرارداد تجاری بین المللی است. تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی علاه بر اینکه نیاز به شناخت کنوانسیون های بین المللی ، رویه های بین المللی داوری ، قواعد حقوقی قرادادی و سایر امور زیربنایی دانش حقوق تجارت بین المللی دارد، تصویر سازی برای امکان اجرای آن را نیز نباید نادیده انگاشت.

یک قرارداد بین المللی تجاری اساسا تنظیم می گردد تا اجرا گردد، بسیار دیده می شود که در جلسات مذاکرات بین المللی ، وکلای دو طرف موضعی متفاوت از موکلین خود دارند، چرا که وکلا ممکن است موضوعات را صرفا از جنبه حقوقی آن مدنظر داشته باشند. درست است که می بایست قرارداد بین المللی با درج شروط و مفاد روشن و قاطع، از استحکام زیادی برخوردار باشد ، اما نباید قراموش گردد که هنگام تنطیم قرارداد بین المللی تجاری  باید مد نظر داشت که مفاد آن می بایست به نحوی تحریر گردد که در عمل نیز بتواند با سهولت اجرا گردد.

به نظر می رسد هرچه بیشتر بتوانیم به موارد اجرایی در قرارداد بین المللی توجه نماییم بهتر می توانیم با درک این موارد قراردادی تنظیم نماییم که در عمل با سهولت بیشتری قابلیت اجرا داشته باشد.

از این روی ، شناخت موارد اجرایی در تنظیم قراردادهای بین المللی بسیار حائز اهمیت است. این موارد باید در چهارچوب مقررات قانونی و حقوقی تجارت بین المللی دیده شود.

با سپاس – امیر آذرباد

وکیل امور قراردادهای بین المللی

 

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی

با سلام –  انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی در زمان اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که طرفین می توانند از برخی حقوق خود در قرارداد صرف نطر کنند یا با توافق یکدیگر آن را تغییر دهند. این تغییرات هم می تواند به صورت صریح صورت پذیرد و یا می تواند به صورت ضمنی از رفتارها و مکاتبات طرفین برداشت و تفسیر گردد.

بنابر این می بایست در انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی همان دقتهایی لحاظ گردد که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی رعایت می گردد. از سویی دیگر نیز، در اکثر قریب به اتفاق روابط ناشی از  قرارداد بین المللی تجاری ، زبان انگلیسی انتخاب می شود. بنابر این باید نه تنها به این زبان آشنایی کامل داشت، بلکه می بایست به بار حقوقی واژگان قراردادها به زیان انگلیسی مسلط بود.

یکی از خدمات حقوقی که یک وکیل برای امور بین المللی شرکت یا وکیل تجارت بین المللی در زمان اجرای قرارداد بین المللی به عنوان یکی از موارد نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی انجام می دهد، نظارت بر مکاتبات قراردادی بین المللی است. در بسیاری از موارد نیز ، نیاز می شود که برای اجرای بخشی از قرارداد بین المللی نیاز به تفاهامت و توافقات مختصری وجود داشه باشد.

در این باره دفتر حقوقی امیر آذرباد ، خدمات حقوقی بین المللی جامعی را برای رفع نیاز شرکتها و تجار بین المللی ارائه می دهد.

وکیل امور تجارت بین المللی – امیر آذرباد

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

داوری

با سلام – داوری امروزه نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات حقوقی ایفاء می کند، اما شاید تمامی افراد ، حتی کسانی که بسیار با قراردادها سرو کار دارند تمامی جنبه های حقوقی آن را مطلع نباشند. از این روی، این نوشته به داوری احتصاص می یابد.

  • مفهوم داوری 

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، یه داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

رایی که داور یا داوران رسیدگی می کنند، همچون رای دادگاه به مرحله اجرا در خواهد آمد، ماده ۴۸۸ از همین قانون، مقرر نموده است که هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

بنابر این می بینیم که رای داوری دارای قدرت اجرایی همچون رای دادگاه است، بنابر این نباید برداشت شود که رای داوری نظری مشورتی و ارشادی است. مقوله داوری در تمامی نظام های حقوقی کشور ها امروزه امری پذیرفته شده است  و رفتاری همچون رای دادگاه با آن می شود.

  • بطلان یا قابلیت ابطال آراء داوری

بدیهی است داوران می بایست در چهارچوب قوانین اقدام به صدور رای بنمایند.

در مواد متعددی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، می توان از دادگاه تقاضای ابطال رای داوری را نمود.  مواد قانونی ۴۵۴ تا ۵۰۱ از قانون آیین دادرسی مدنی به داوری دعاوی و اختلافات داخلی اختصاص یافته است که می توانید برای بررسی موارد به آن مراجعه نمایید.

  • قانون حاکم بر داوری داخلی  / داوری بین المللی 

همانگونه که گفته شد، در دعاوی اختلافات داخلی، قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مادر در این حوزه حاکم است، و در مورد دعاوی بین المللی ، قانون داوری تجاری بین المللی. اما بر اساس طرح جامع داوری و از زمان اجرایی شده این طرح به عنوان یک قانون، و بر اساس ماده ۱۴۷ این طرح، این قانون جایگزین قوانین خواهد شد و موارد بالا نیز بر اساس قانون جدید بررسی می گردد.

امیر آذرباد – 

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط :

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

داوری بین المللی تجاری

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

تامین دلیل

با سلام – تامین دلیل یکی از درخواستهای بسیار شایع است. بسیار اتفاق می افتد که تامین دلیل ضروری است و برای حفظ ادله و مستنداتی که می تواند در معرض از بین رفتن باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوشتار، مفهوم ساده تامین دلیل ، مرجع قضایی صالح  و نهایتا شرایط این درخواست  مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم تامین دلیل

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل را این چنین معرفی می کند:

” در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاه از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است. “

بنابر این ، چون ممکن است در زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد و رسیدگی دادگاه شروع می گردد، دلایل از دست بروند، اشخاص ذینفع می توانند تقاضا نمایند که برای حفظ آنان اقدامات تامینی بر ملاحظه و صورتبرداری از این دلایل صورت پذیرد. البته این به این معنا نیست که تامین دلیل قبل از اقامه دعوا است. ممکن است این درخواست در حین رسیدگی به دعوا نیز مورد نیاز باشد. از این روی، مطابق ماده ۱۵۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

همانگونه که مشخص شد، تامین دلیل دعوا نیست و درخواست به شمار می  آید. اما باید به صورت دادخواست از مرجع قضایی صالح که در زیر به آن می پردازیم صورت پذیرد.

مرجع قضایی صالح برای پذیرش درخواست 

مطابق بند چ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آذرماه سال ۱۳۹۴، رسیدگی و صدور قرار تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است. اینکه کدام شورای حل اختلاف صالح است، در ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است. بر اساس این ماده ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

البته مطابق ضوابط ، ثبت درخواست تامین دلیل از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد. لذا تمامی دفاتر خدمات قضایی درخواست را ثبت می کنند. بنابر این می توانید به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی در محل خودتان مراجعه و درخواست تامین دلیل را ثبت نمایید.

بدیهی است، دفاتر خدمات قضایی، دادخواست را به شورای حل اختلاف صالح ارجاع خواهد داد.

شرایط درخواست تامین دلیل

همانگونه که گفته شد، درخواست مزبور به موجب دادخواست به شورای حل احتلاف خواهد بود.

همچون سایر درخواست ها، تامین دلیل می بایست حاوی مشخصات درخواست کننده به عنوان خواهان و طرف او به عنوان خوانده باشد، اما قانون پیش بینی نموده است که در صورتی که تعیین خوانده ممکن نباشد، درخواست بدون تعیین خوانده مورد پذیرش و به جریان گذاشته خواهد شد.

در دادخواست  می بایست دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل داده شده است و همچنین اوضاع و احوالی که موجب این درخواست شده است ارائه گردد.

با سپاس –

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی

با سلام نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیتی یکسان با خود تنظیم قرارداد بین المللی تجاری برخوردار است. اهمیت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی به ویژه در قراردادهایی که در بستر زمانی طولانی اجرا می گردند خود را بیشتر نشان می دهد. مانند قراردادبین المللی لیسانس ، قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری ، یا حتی قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای بین المللی EPC  و غیره.

طبیعی است که بعد از امضاء قرارداد ،  مکاتبات متعددی میان طرفین قرارداد بین المللی صورت می پذیرد، تایید های متعددی از ناحیه طرفین خواسته و یا صادر می گردد؛

گزارشات تخلفات طرفین ممکن است از هر طریق به اطلاع یک طرف دیگر برسد، هماهنگی های متعددی برای انجام پروسه حمل و نقل بین المللی نیاز باشد، افراد و شرکتهای دیگری به جز طرفین قرارداد بین المللی در پروسه اجرای یک قرارداد بین المللی دخیل گردند ؛ همچون شرکتهای بیمه ، شرکتهای فورواردر ، بانکها و موسسات مالی ، ترخیص کاران ، تکنسین های راه اندازی ماشین آلات و اشخاص و افراد متعدد که نیاز و ضرورت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی را نمایان می سازد.

عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد بین المللی علاوه بر اینکه می تواند به اعتبار یک شرکت در سطح بین المللی آسیب برساند، می تواند منجر به بروز ادعاها و مطالبات و خسارات نیز گردد. بنابر این قرارداد بین المللی باید نظارت و مراقبت گردد.

به نظر می رسد بهتر است نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی باید بر عهده وکیلی باشد که قرارداد را تنظیم نموده است، به این صورت که تمامی ارکان اجرا کننده یک قرارداد بین المللی با هماهنگی با وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی رفتار نمایند و به ویژه اینکه مکاتبات طرفین که شایسته است با نظارت وی صورت پذیرد. بسیار دیده شده است که یکی از اعضاء شرکت طرف قرارداد بین المللی ، تلوبحا یا صراحتا امری را انجام داده و یا تایید نموده اند که بایکی از شرایط قرارداد بین المللی سازگار نبوده است.

این نحوه رفتار می تواند تفسیر به تغییر شروطی گردند که با نحوه رفتار و تاییدات طرفین سازگار نیست. از طرف دیگر هم، نمی توان از اعضاء یک شرکت طرف قرارداد بین المللی انتظار داشت به تمامی آثار حقوقی که نحوه رفتار و عملکرد و مکاتبات آنها در پی دارد به درستی آشنا باشند.

مضافا بر اینکه ، معمولا مکاتبات میان طرفین قرارداد بین المللی به زیان انگلیسی است و این امر شناخت تمامی زوایای حقوقی رفتارهای طرفین و آثار آن را دشوار تر می سازد.

امیر آذرباد – وکیل تجارت بین المللی