خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی

با سلام –  انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی در زمان اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چرا که طرفین می توانند از برخی حقوق خود در قرارداد صرف نطر کنند یا با توافق یکدیگر آن را تغییر دهند. این تغییرات هم می تواند به صورت صریح صورت پذیرد و یا می تواند به صورت ضمنی از رفتارها و مکاتبات طرفین برداشت و تفسیر گردد.

بنابر این می بایست در انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی همان دقتهایی لحاظ گردد که در زمان تنظیم قرارداد بین المللی رعایت می گردد. از سویی دیگر نیز، در اکثر قریب به اتفاق روابط ناشی از  قرارداد بین المللی تجاری ، زبان انگلیسی انتخاب می شود. بنابر این باید نه تنها به این زبان آشنایی کامل داشت، بلکه می بایست به بار حقوقی واژگان قراردادها به زیان انگلیسی مسلط بود.

یکی از خدمات حقوقی که یک وکیل برای امور بین المللی شرکت یا وکیل تجارت بین المللی در زمان اجرای قرارداد بین المللی به عنوان یکی از موارد نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی انجام می دهد، نظارت بر مکاتبات قراردادی بین المللی است. در بسیاری از موارد نیز ، نیاز می شود که برای اجرای بخشی از قرارداد بین المللی نیاز به تفاهامت و توافقات مختصری وجود داشه باشد.

در این باره دفتر حقوقی امیر آذرباد ، خدمات حقوقی بین المللی جامعی را برای رفع نیاز شرکتها و تجار بین المللی ارائه می دهد.

وکیل امور تجارت بین المللی – امیر آذرباد

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

داوری

با سلام – داوری امروزه نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات حقوقی ایفاء می کند، اما شاید تمامی افراد ، حتی کسانی که بسیار با قراردادها سرو کار دارند تمامی جنبه های حقوقی آن را مطلع نباشند. از این روی، این نوشته به داوری احتصاص می یابد.

  • مفهوم داوری 

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، یه داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

رایی که داور یا داوران رسیدگی می کنند، همچون رای دادگاه به مرحله اجرا در خواهد آمد، ماده ۴۸۸ از همین قانون، مقرر نموده است که هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

بنابر این می بینیم که رای داوری دارای قدرت اجرایی همچون رای دادگاه است، بنابر این نباید برداشت شود که رای داوری نظری مشورتی و ارشادی است. مقوله داوری در تمامی نظام های حقوقی کشور ها امروزه امری پذیرفته شده است  و رفتاری همچون رای دادگاه با آن می شود.

  • بطلان یا قابلیت ابطال آراء داوری

بدیهی است داوران می بایست در چهارچوب قوانین اقدام به صدور رای بنمایند.

در مواد متعددی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، می توان از دادگاه تقاضای ابطال رای داوری را نمود.  مواد قانونی ۴۵۴ تا ۵۰۱ از قانون آیین دادرسی مدنی به داوری دعاوی و اختلافات داخلی اختصاص یافته است که می توانید برای بررسی موارد به آن مراجعه نمایید.

  • قانون حاکم بر داوری داخلی  / داوری بین المللی 

همانگونه که گفته شد، در دعاوی اختلافات داخلی، قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مادر در این حوزه حاکم است، و در مورد دعاوی بین المللی ، قانون داوری تجاری بین المللی. اما بر اساس طرح جامع داوری و از زمان اجرایی شده این طرح به عنوان یک قانون، و بر اساس ماده ۱۴۷ این طرح، این قانون جایگزین قوانین خواهد شد و موارد بالا نیز بر اساس قانون جدید بررسی می گردد.

امیر آذرباد – 

وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط :

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

داوری بین المللی تجاری

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

تامین دلیل

با سلام – تامین دلیل یکی از درخواستهای بسیار شایع است. بسیار اتفاق می افتد که تامین دلیل ضروری است و برای حفظ ادله و مستنداتی که می تواند در معرض از بین رفتن باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوشتار، مفهوم ساده تامین دلیل ، مرجع قضایی صالح  و نهایتا شرایط این درخواست  مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم تامین دلیل

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل را این چنین معرفی می کند:

” در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاه از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است. “

بنابر این ، چون ممکن است در زمانی که طرح دعوا صورت می گیرد و رسیدگی دادگاه شروع می گردد، دلایل از دست بروند، اشخاص ذینفع می توانند تقاضا نمایند که برای حفظ آنان اقدامات تامینی بر ملاحظه و صورتبرداری از این دلایل صورت پذیرد. البته این به این معنا نیست که تامین دلیل قبل از اقامه دعوا است. ممکن است این درخواست در حین رسیدگی به دعوا نیز مورد نیاز باشد. از این روی، مطابق ماده ۱۵۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

همانگونه که مشخص شد، تامین دلیل دعوا نیست و درخواست به شمار می  آید. اما باید به صورت دادخواست از مرجع قضایی صالح که در زیر به آن می پردازیم صورت پذیرد.

مرجع قضایی صالح برای پذیرش درخواست 

مطابق بند چ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب آذرماه سال ۱۳۹۴، رسیدگی و صدور قرار تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است. اینکه کدام شورای حل اختلاف صالح است، در ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است. بر اساس این ماده ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

البته مطابق ضوابط ، ثبت درخواست تامین دلیل از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد. لذا تمامی دفاتر خدمات قضایی درخواست را ثبت می کنند. بنابر این می توانید به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی در محل خودتان مراجعه و درخواست تامین دلیل را ثبت نمایید.

بدیهی است، دفاتر خدمات قضایی، دادخواست را به شورای حل اختلاف صالح ارجاع خواهد داد.

شرایط درخواست تامین دلیل

همانگونه که گفته شد، درخواست مزبور به موجب دادخواست به شورای حل احتلاف خواهد بود.

همچون سایر درخواست ها، تامین دلیل می بایست حاوی مشخصات درخواست کننده به عنوان خواهان و طرف او به عنوان خوانده باشد، اما قانون پیش بینی نموده است که در صورتی که تعیین خوانده ممکن نباشد، درخواست بدون تعیین خوانده مورد پذیرش و به جریان گذاشته خواهد شد.

در دادخواست  می بایست دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل داده شده است و همچنین اوضاع و احوالی که موجب این درخواست شده است ارائه گردد.

با سپاس –

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

تنطیم قرارداد بین المللی تجاری به زبان انگلیسی - وکیل دعاوی اجاره - وکیل متخصص شرکتهای تجاری

وکالت دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث

با سلام – شرکتهای تجاری بواسطه روابط تجاری و معاملاتی گسترده ای که دارند، نیاز دارند که برخی از حقوق خود را از طریق مراجع قضایی و یا داوری مطالبه نمایند، بنابر این؛ وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث نیازی مبرم برای شرکت تجاری است.

  • اولین قدم در اقامه دعوی به وکالت از شرکت

شرکتهای تجاری اعمال و فعالیتهای خود را از طریق رکن اداره کننده شرکت به موقع اجرا می گذارند، مواد ۱۱۸، ۱۲۴، ۱۲۵ و دیگر مواد لایجه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و فصول مربوطه به اختیارات و وظایف مدیران این موارد را به تفصیل بیان نموده است.

بنابراین، وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث مستلزم اخذ وکالت از شرکت است که از ناحیه مدیران صورت می پذیرد. در این باره و برای دیدن موارد راجع به اعطاء وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث می بایست به اساسنامه شرکت نیز مراجعه نمود.

هم به لحاظ تشخیص اشخاص دارای صلاحیت امضاء و هم به لحاظ اینکه حسب مورد مصوبه ای از هیئت مدیره برای وکالت در اقامه دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث ضروری باشد، می بایست موارد اساسنامه شرکت به دقت مورد مطالعه واقع گردد.

  • سندیت دفاتر تجاری شرکت

شرکتهای تجاری، نه تنها به موجب بند ۴ از ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات آنها تجاری محسوب می گردد، بلکه در حدود ماده ۱۴ از همین قانون، در شرایطی سندیت دارند. در مورد سندیت دفاتر تجاری، در نوشته دیگری موارد سندیت دفاتر تجاری به تفصیل شرح داده می شود.

امیر آذرباد – وکیل امور شرکتهای تجاری

سایر مقالات:

 

 

اقامه دعوای بین المللی تجاری

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

با سلام – لزوم اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری در مواردی که حقی از شما یا شرکت شما نادیده گرفته شده است اجتناب ناپذیر است. البته در صورتی که شرط داوری در قراردادهای بین المللی درج شده باشد، یا اینکه به موجب توافقنامه جداگانه ای توافق کرده باشید در صورتی که اختلافی بروز نماید حل و فصل اختلافات از طریق داوری خواهد بود، و یا اینکه طرفین قرارداد بین المللی موضوع را به سندی ارجاع داده باشند که در آن سند شرط داوری وجود دارد و مواردی از این دست.

از همین رو است که در زمانی که شما به مرکز داوری مراجعه می کنید، اولین موردی که توسط کارشناسان مرکز داوری بررسی می شود، توافق طرفین بر ارجاع به داوری و البته صلاحیت آن مرکز به عنوان مراجع داوری است.

  • اولین قدم در اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری جیست؟

اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری با تنظیم و ثبت درخواست داوری صورت می پذیرد، البته در داوری های سازمانی ، در مورد داوری های موردی در مطلب علیحده ای موضوع بررسی می شود. به لحاظ اینکه معمولا  طرفین قرارداد بین المللی حرفه ای، داوری سازمانی را در قرارداد می گنجانند، مگر موارد خاصی مد نطر باشد؛ فرضا یک طرف نگران در دسترس قرار گرفتن اطلاعات دعوی از ناحیه کارکنان سازمان داوری است و تمایل دارد داوری موردی باشد تا صرفا داور دسترسی به اطلاعات پرونده داشته باشد و یا مواردی از این دست.

ثبت درخواست داوری معمولا توسط وکیل خواهان صورت می گیرد، چونکه دعاوی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکتها ترجیح می دهند که اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری به صورت حرفه ای صورت پذیرد، اما مانعی ندارد که خود خواهان نسبت به تنظیم و ثبت درخواست داوری اقدام نماید.

  • قدم بعدی در اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری

بعد از اینکه درخواست در مرکز داوری ثبت گردید، آن مرکز طی نامه ای خطاب به طرف اختلاف از ثبت درخواست شما و لزوم پاسخگویی در ظرف مدت معینی، که معوملا مدت ۱۰ روزه است بنا به قواعد داوری آن سازمان  داوری ، را درج می نماید.

بعد از پاسخگویی، نوبت به تعیین داوران و موارد بعدی می رسد که نیاز مند درج مطالب دیگری است.

نتیجتا اینکه، اقامه دعاوی بین المللی در مراجع بین المللی داوری موضوعی تخصصی است، وکیلی که داوری بین المللی را به شیوه حرفه ای دنبال می کند، می بایست نسبت به موارد متعددی همچون؛ موازین حقوقی بین المللی ، حقوق بین المللی ، تعارض قوانین ، زبان تخصصی انگلیسی ، داوری و حقوق قراردادهای بین المللی تسلط کافی داشته باشد.

امیر آذرباد – وکیل دعاوی بین المللی تجاری

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی

با سلام نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی از اهمیتی یکسان با خود تنظیم قرارداد بین المللی تجاری برخوردار است. اهمیت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی به ویژه در قراردادهایی که در بستر زمانی طولانی اجرا می گردند خود را بیشتر نشان می دهد. مانند قراردادبین المللی لیسانس ، قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری ، یا حتی قراردادهای پیمانکاری ، قراردادهای بین المللی EPC  و غیره.

طبیعی است که بعد از امضاء قرارداد ،  مکاتبات متعددی میان طرفین قرارداد بین المللی صورت می پذیرد، تایید های متعددی از ناحیه طرفین خواسته و یا صادر می گردد؛

گزارشات تخلفات طرفین ممکن است از هر طریق به اطلاع یک طرف دیگر برسد، هماهنگی های متعددی برای انجام پروسه حمل و نقل بین المللی نیاز باشد، افراد و شرکتهای دیگری به جز طرفین قرارداد بین المللی در پروسه اجرای یک قرارداد بین المللی دخیل گردند ؛ همچون شرکتهای بیمه ، شرکتهای فورواردر ، بانکها و موسسات مالی ، ترخیص کاران ، تکنسین های راه اندازی ماشین آلات و اشخاص و افراد متعدد که نیاز و ضرورت نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی را نمایان می سازد.

عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد بین المللی علاوه بر اینکه می تواند به اعتبار یک شرکت در سطح بین المللی آسیب برساند، می تواند منجر به بروز ادعاها و مطالبات و خسارات نیز گردد. بنابر این قرارداد بین المللی باید نظارت و مراقبت گردد.

به نظر می رسد بهتر است نظارت بر اجرای قراردادهای بین المللی باید بر عهده وکیلی باشد که قرارداد را تنظیم نموده است، به این صورت که تمامی ارکان اجرا کننده یک قرارداد بین المللی با هماهنگی با وکیل تنظیم کننده قرارداد بین المللی رفتار نمایند و به ویژه اینکه مکاتبات طرفین که شایسته است با نظارت وی صورت پذیرد. بسیار دیده شده است که یکی از اعضاء شرکت طرف قرارداد بین المللی ، تلوبحا یا صراحتا امری را انجام داده و یا تایید نموده اند که بایکی از شرایط قرارداد بین المللی سازگار نبوده است.

این نحوه رفتار می تواند تفسیر به تغییر شروطی گردند که با نحوه رفتار و تاییدات طرفین سازگار نیست. از طرف دیگر هم، نمی توان از اعضاء یک شرکت طرف قرارداد بین المللی انتظار داشت به تمامی آثار حقوقی که نحوه رفتار و عملکرد و مکاتبات آنها در پی دارد به درستی آشنا باشند.

مضافا بر اینکه ، معمولا مکاتبات میان طرفین قرارداد بین المللی به زیان انگلیسی است و این امر شناخت تمامی زوایای حقوقی رفتارهای طرفین و آثار آن را دشوار تر می سازد.

امیر آذرباد – وکیل تجارت بین المللی

خذ گواهی انحصار وراثت – اصلاح گواهی – دعاوی راجع به انحصار وراثت تنظیم قرارداد بین المللی تجاری - تنظیم قرارداد فروش بین المللی - تنظیم قرارداد مسارکت بین المللی - تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی - تنظیم قرارداد توزبع کنندگی بین المللی - تنظیم قرارداد بین المللی احداث کارحانه - تنظیم قرارداد خارجی - تنظیم قرارداد انگلیسی - وکیل تجارت بین المللی امیر آذرباد

مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور

سلام شاید تا قبل از اینکه شرکتی در صحنه بین المللی وارد شود اهمیت و نیاز مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور را در نیابد. اما به محض اینکه شرکتی در یک رابطه تجاری بین المللی وارد می گردد، این ضرورت را احساس می نماید.

از این روی، نوشتار حاضر را به مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور اختصاص داده ایم.

اگر رابطه حقوقی تجاری دارای عناصر زیاد بین المللی باشد، یقینا در بسیاری از موارد طرف قرارداد تجاری بین المللی شرکت یا تاجری است که به زبان شما آشنایی ندارد. و تبعا هم خود قرارداد و هم مکاتبات قراردادی و همینطور تمامی مذاکرات قراردادی می بایست به زبانی باشد که هر دو طرف نسبت به آن هم آشنایی داشته باشند و هم زبانی بین المللی و معتبر باشد.

در میان زبانهای رایج دنیا، به طور قطع می توان گفت زبان انگلیسی ، زبان تجارت بین المللی است. هم زبان نوشتاری و هم زبان گفتاری. در آینده روابط دو طرف نیز اگر به هر دلیل اختلافی بروز نماید، اهمیت بالای زبان انگلیسی نیز قابل انکار نیست.

از سوی دیگر نیز می دانیم که قبل از تنظیم قرارداد بین المللی ، مذاکرات قراردادی صورت می گیرد، مبالغ، شرایط پرداخت، خدمات پس از فروش ، محل تحویل ، شیوه حمل کالا ، مشخصات کالا و تمامی جزییات قرارداد می بایست مورد مذاکره و توافق باشد. اگر طرفین نتوانند مفاهیم مورد نظر خود را به صورت دقیق و ساده منتقل نمایند، قطعا هرگونه توافق قابل تصور نیست.

علاوه بر اینکه در جلسات ، حضور مدیران و کارشناسان فنی و بازرگانی مورد نیاز است ، دفتر حقوقی آذرباد می تواند خدمات مذاکرات جلسات قراردادی بین المللی به زبان انگلیسی در داخل و یا خارج از کشور را ارائه نماید.

امیر آذرباد وکیل پایه یک دادگستری