مفاد قرارداد بین المللی

مفاد قرارداد بین المللی

درود بر شما – در نوشتار مفاد قرارداد بین المللی ، سعی داریم دید جامعی از محتویان یک قرارداد بین المللی تجاری را ارائه دهیم. مفاد معاملات بین المللی  که عمدتا شامل مواد و شروط یک قرارداد بین المللی ، نکات مهم معاملات بین المللی می باشد.

 

مفاد قرارداد بین المللی ( شروط عمومی و اختصاصی )

یک قرارداد بین المللی مشتمل بر مواد و شروط متعددی است.  بخشی از آنها مختص و ویژه ماهیت آن رابطه حقوقی قراردادی است. به طور مثال ، در  یک قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا ، ماده مربوط به موضوع قرارداد که فروش کالای مشخص در برابر مبلغ مندرج در قرارداد است، ماده ای از قرارداد است که مختص قرارداد بیع بین المللی کالا است.

دسته دیگر از مواد قرارداد بین المللی با قراردادهای بین المللی دیگر مشترک هستند و در اکثریت توافقات بین المللی کم . بیش به چشم می خورند. فرضا ماده ای از قرارداد که مربوط به شیوه حل و فصل اختلاف طرفین است، مفاد آن می تواند در مورد قراردادهای متفاوت یکسان باشد. اینکه فرضا در صورت بروز اختلاف میان طرفین حل و فصل اختلافات طرفین به چه نحوی حل و فصل گردد.

 در هنگام تنظیم قرارداد بین المللی می توان مواد قرارداد بین المللی را به دو دسته کلی شروط اختصاصی ( SPECIFIC CONDITIONS ) و شروط عمومی ( GENERAL CONDITIONS ) تقسیم بندی کرد. مواد قرارداد بین المللی با توجه به عمومی یا اختصاص بودن زیر بخش مختص به خود قرار می گیرد.

 

 

مقدمه ها در قراردادهای تجاری بین المللی

معمولا یک توافق نامه بین المللی حرفه ای با یک متن شروع می شود. مقدمه قرارداد که یکی از مفاد توافق بین المللی است شامل امور متعددی است. نیت و خواست طرفین از تنظیم قرارداد ، توانایی های طرفین ، برخی از مشخصات طرفین و بسیاری از موارد دیگر می تواند در یک مقدمه قرارداد درج گردد.

مقدمه قرارداد همچنین می تواند نقش موثری در تفسیر یک قرارداد بینی المللی به شمار بیاید. در زمانی که اختلاف طرفین بر سر نیت و خواست آنها و یا تفسیر یک ماده از مواد قرارداد است، با مراجعه به مقدمه قرارداد می تواند به تفسیر بهتری از مقصود آنها دست یافت.

 

عنوان قراداد بین المللی

قرارداد بین المللی می تواند فاقد یک عنوان باشد. این امر تاثیری در اعتبار آن توافق نامه نخواهد داشت. اما چندان معمول و متعارف نیست که یک قرارداد حاوی عنوان مشخصی نباشد. نامی که قرارداد با آن شروع می شود می تواند از همان ابتدا مشخص نماید که طرفین قرارداد در صدد ایجاد کدام رابطه حقوقی میان یکدیگر هستند. علاوه بر اینکه، عنوان قرارداد همچون مقدمه قرارداد ، نقش مهمی در تفسیر مفاد قرارداد دارد.

اگر چه زمانی که برداشت و تفسیر از مفاد مواد قرارداد با عنوان قرارداد متفاوت باشد، تفسیر بر آمده از مواد قرارداد ارجح است، اما کمتر پیش می آید که این اختلاف تفسیر روشن و صریح باشد. از این روی، فواید درج عنوان قرارداد می تواند به عنوان یکی از فاکتور های مهم در این زمینه شناخته شود.

 

موضوع قرارداد لین المللی

 

موضوع قرارداد بین المللی

یکی از مهمترین مفاد قرارداد بنی المللی موضوع توافق است. موضوع قرارداد، در واقع رابطه حقوقی است که طرفین با قرارداد آن را به نحو الزام آور بین خود ایجاد می کنند. فرضا در قرارداد بیع بین المللی کالا ، فروشنده قصد دارد کالاهای (goods ) خود را به دیگری بفروشد در ازای دریافت ثمن ( Price ).

  این ماده از قرارداد بین المللی یکی از مهم ترین موادی است که میتوان به مقصود طرفین دست یافت. معمولا در قراردادها می بینیم که این ماده به صورت مختصر نوشته می شود، اما توصیه بنده این است که؛  اگر لازم می دانید قرارداد را شفاف کنید و عبارت مختصر ممکن است وضوح کامل را نداشته باشد، بهتر است این ماده نیز به نحو مفصل و شفات و روشن تنظیم گردد.

پیوستهای قرارداد بین المللی

بسیار معمول است که یک معامله بین المللی حاوی ضمائم و پیوستهایی باشد. همینطور در خود مفاد قرارداد بین المللی به کرات به پیوستهای قرارداد اشاره می شود. دلایل متعددی می تواند ضرورت وجود پیوستها را نشان دهد. یکی از این دلایل کم حجم شدن مواد قرارداد می تواند باشد. فرض کنیم در یک قرارداد صادارتی برای فروش یک محصول آرایشی ، نیاز است که آن کالا ویژگیهایی را داشته باشد که استاندراد کشور وارد کننده ضروری می داند.

در این قرارداد، خریدار باید کاملا مشخصات فنی محصول را در قرارداد درج کند. اگر در ماده راجع به موضوع قرارداد تمامی ویژگیهای فنی درج شود، این ماده بسیار مفصل خواهد شد. از این روی؛ شاید بهتر باشد مشخصات فنی محصول به عنوان یکی از ضمائم قرارداد قرار گیرد.

قرارداد بین المللی می تواند حاوی دهها پیوست باشد. تعداد پیوستها بستگی به پیچیدگی قرارداد دارد. به طور مثال؛ بدیهی است در یک قرارداد مهندسی ، تامین و ساخت ، پیوستهایی از قبیل ویژگیهای ماشین آلات تا برنامه های زمابندی تحویل کالا و بسیاری از موارد دیگر نیاز است. وجود چنین ضمائمی کمک می کند در عین اینکه قرارداد بین المللی نظم خود را حفظ می کند، تمامی موارد ضروری در آن منعکس گردد.

 

نسخ قرارداد بین المللی

در خود مفاد قرارداد بین المللی ، معمولا در مواد انتهایی به تعداد نسخ قرارداد ، اعتبار آن ، تعداد صفحات و پیوستهای قرارداد اشاره می شود. بدیهی است که تعداد نسخ قرارداد باید به نحوی باشد که طرفین قرارداد هریک دارای نسخ باشند. اما می توان مقرر داشت که نسخ قرارداد بیش از تعداد طرفین قرارداد باشد و هریک از طرفین قرارداد دارای چند نسخه باشند. این امر مفید است، چرا که هریک از طرفین می تواند در صورتمفقود شدن یک نسخه به نسخه دیگر دسترسی داشته باشد.

وکیل قراردادهای بین المللی – امیر آذرباد

 

مفاد قرارداد بین المللی

وکیل قراردادها

با درود – شاید خدمات حقوقی بیشتر شناخته شده یک وکیل پایه یک دادگستری ، وکالت دعاوی از موکلین خود در مراجع قضایی باشد. اما خدمات حقوقی وکیل به حضور در مراجع قضایی محدود نیست، تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی راجع به نحوه تنظیم قرارداد نیز یکی از خدمات حقوقی است.  نوشتار وکیل قراردادها می پردازد به خدمات حقوقی یک وکیل امور قرارداد ، گام هایی که وی برای تهیه و تنظیم قرارداد بر می دارد، مشاوره حقوقی وکیل قراردادها به مراجعین خود.

همچنین توضیحی راجع به انواع قراردادها از حیث موضوع قرارداد ، بین المللی یا داخلی بودن توافق ، نکات مهمی که در تنظیم قراردادها می بایست رعایت گردد تقدیم می شود.

 

وکیل قراردادها
وکیل قراردادها –  بین المللی و داخلی

 

موضوع نوشتار را با تعریفی که قانونگذار از قرارداد ارائه می دهد شروع میکنیم. قانون مدنی از قرارداد با نام عقد یاد می نماید. ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران، عقد را اینگونه تعریف کرده است: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

آیا قرارداد را باید مکتوب کنیم و یا قرارداد شفاهی هم معتبر است؟

طبق قانون ایران قراردادهای شفاهی و کتبی هر دو معتبرند، اما باید دانست که قرارداد شفاهی بسیار پر ریسک است. مشکلات ناشی از اثبات قرارداد در مراجع قضایی و قانونی بر کسیده پوشیده نیست.

 به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری که قریب به ۱۶ سال وکالت دعاوی را برعهده داشته ام اگر بخواهم تنها یک توصیه حقوقی داشته باشم؛ این است که حتما توافقاتتان را به صورت شفاف به صورت مکتوب تنظیم نمایید.

منظم بودن و روشن بودن تعهدات در یک قرارداد مکتوب موجب می شود که از بسیاری از اختلافات حقوقی آتی جلوگیری شود.

بروز اختلافات همواره تعمدا ناشی از عهد شکنی نیست؛ بسییار اتفاق می افتد که تفسیر متفاوت طرفین از تعهدات و حقوقی که دارند منجر به تاخیر در اجرای قرارداد گردد. بنابر این وجود یک قرارداد شفاف و صریح میتواند مانع از این مشکلات شود.

مزیت تنظیم قرارداد از منظر وکیل قراردادها

وجود قرارداد و اهمیت آن در روباط تجاری و حقوقی بر کسی پوشیده نیست، در زیر به چند مورد اشاره می کنیم.

 

  • اثبات رابطه قراردادی 

برخی از اختلافاتی که برای رسیدگی به دادگاهها ارجاع می شوند ناشی از عدم وجود یک قرارداد میان طرفین اختلاف است. در زمانی که طرفین توافقی را برای امری شروع می کنند چون روابط معمولا دوستانه است، شاید کمتر به داشتن یک قرارداد مکتوب فکر میکنند. اما زمانی که اختلاف بر تفسیر یک توافق میان طرفین ایجاد می شود، و یا در مورد تعهدی و هربخش از روابط آنان اختلاف ایجاد می شود، نبود یک قرارداد میان طرفین که موضوع را بتوان بر اساس آن تشخیص داد آغاز ایجاد اختلافات است.

در این شرایط اولین موضوعی که شخص برای احقاق حق خود باید نشان دهد، این است که رابطه قراردادی میان او و شخص مدعی علیه وجود داشته است. منطقی است که اگر شما بخواهید طرف مقابل تعهدی را انجام دهد  ، اولین چیزی که باید نشان دهید این است که او رابطه قراردادی باشما داشته است و بر اساس آن تعهدی در برابر شما دارد. اثبات رابطه قراردادی نیز در صورت عدم وجود یک قرارداد بسیار مشکل خواهد بود.

 

  • شناخت تعهدات و حقوق طرفین 

در بالا اشاره کردیم که فقدان قرارداد تا چه اندازه کار را برای اثبات رابطه قراردادی میان طرفین دشوار می کند. اما مخاطرات ناشی از نبود قرارداد مکتوب به آن مشکل نیز محدود نیست.

بعد از اینکه اثبات شد رابطه قراردادی وجود داشته است، شناخت محدوده تعهدات و حقوق طرفین مسئله بعدی است. اثبات تعهدات ، ضمانت اجرایی که برای تخلفهای قراردادی پیش بینی شده است ، تعیین تکلیف فروض مختلفی که در اجرای قرارداد رخ می دهد و شخص با مشورت مشاور حقوقی قراردادها آنها را در قرارداد گنجانده است ممکن است دشورا باشد.

از این روی، وجود قراردادی مکتوب ، راه را برای سوء استفاده اشخاص خواهد بست.

امیر آذرباد

وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

وکیل و مشاور قراردادها

وکیل تجارت بین المللی

وکیل تجارت بین المللی

با درود – رفته رفته با گسترش بازرگانی بین المللی و معاملات فرامرزی ، خدمات حقوقی یک وکیل تجارت بین المللی نیز اهمیتی بالاتر می یابد.

 

  • خدمات حقوقی وکیل بازرگانی بین المللی

امور حقوقی که یک وکیل تجارت بین الملل ارائه می دهد، طیف وسیعی از موارد را شامل می شود. خدامت حقوقی تجاری بین المللی از بدو شروع روابط تجاری و بارزگانی طرفین آغاز می شود و هنگام بروز و اقدام برای حل و فصل اختلاف های قراردادی و غیر قراردادی که ممکن است برای یک بنگاه تجاری در سطح بین المللی رخ دهد ادامه می یابد.

معمولا امور بازرگانی خارجی شرکتهای تجاری را واحد بازرگانی یا واحد صادرات یک شرکت در ایران به عهده می گیرد. اما زمانی که واحد بازرگانی وارد مرحله نامه نگاری های تجاری ، تفاهم نامه بین المللی MOU ، قصد نامه LOI  و یا تنظیم قرارداد بین المللی گردد، نیاز به بررسی جنبه های حقوقی بین المللی توافقات مطرح می شوند. این به این منظور است که طرفین رابطه تجاری بتوانند در بستری امن به لحاظ حقوقی به تجارت بپردازند.

هرکدام از جنبه های تجارت بین المللی می تواند واجد آثار حقوقی باشد. از مفاد مکاتبات طرفین گرفته تا اجرای کامل توافقات آنها. موضوع را با مثالی ساده تشریح می کنیم. فرض کنیم واحد بازرگانی شروع به مکاتبات در مورد فروش یا خرید محصولاتی را آغاز می کند. می تواند هریک از مکاتباتی که ارسال می کند نقش یک Offer ( ایجاب ) و یا یک Acceptance ( قبول ) را داشته باشد. اگر اینچنین باشد، ممکن است قرارداد در این بشتر شکل بگیرد و یا اینکه یک طرف نسبت به آثار Offer  خود ملتزم شناخته شود. یا اینکه در پروسه اجرای قرارداد، مکاتبه ای به منزله قبول شرایطی متفاوتی با آنچه در توافقات قراردادی آنها بوده تعبیر و تفسیر گردد.

از این روی، باید بدانیم که حضور وکیل تجارت بین المللی که واحد بازرگانی یا بخش هایی از یک شرکت که به نحوی در پروسه فعالیتهای تجاری بین المللی شرکت دخیل هستند تا چه اندازه موثر است.

در شرکتهایی که حرفه ای به امر تجارت بین المللی می پردازند، بخش بازرگانی خارجی جایگاه ممتازی دارد. این بخش ها امور بازرگانی بین المللی را با نظارت و یا اخذ مشاوره از یک وکیل متخصص تجارت بین الملل انجام می دهند. از تنظیم مفاد یک ایمیل گرفته تا بررسی اسناد قراردادی و حقوقی.

به طور کلی می توان گفت که هر رابطه قراردادی تجاری بین المللی نیاز مند بررسی آثار حقوقی آن است. فرض کنید شرکتی بنا دارد در بازرهای جهانی حضور داشته باشد. شاید یکی از اولین قدم ها این باشد که در نمایشگاههایی که به صورت تخصصی در صنعت مورد فعالیت شرکت برگزار می شود شرکت نماید.

قطعا با حضور در این چنین مکانهایی ، شرکت با تجار و شرکتهای متفاوتی آشنا می شود. بعد از اینکه اولین برخوردها شکل گرفت، تفاهم نامه های همکاری میان یکدیگر می گردد. و می دانیم که تفاهم نامه که یک توافقی حقوقی است. آنهم در سطح بین المللی. بعد از آن ممکن است سطح روابط قراردادی و تجاری شرکت گسترش یابد و به توافقات و قراردادها بینجامد. در اینجا نیاز است قراردادهای بین المللی میان طرفین تنظیم گردد که نیاز به بررسی حرفه ای دارد. اینکه مفاد قرارداد بین المللی چه باید باشد و مسائلی از این دست.

 

 

  • بررسی آثار حقوقی مکاتبات تجاری بین المللی

مکاتبات تجاری بین المللی که میان طرفین صورت می پذیرد از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بسیاری از آنها واجد آثار تعهدی می باشند. تفسیر مکاتبات بر اساس معیار نوعی بررسی می شود و انتظارات معقولی که از مکاتبات برای طرفین ایجاد می شود دارای اعتبار تلقی می شود. بنابر این بسیار مهم است که به چه صورت و با چه دقتی مکاتبات صورت می پذیرد.

توصیه می شود که مکاتبات بررسی آثار آنها و احیانا انجام اصلاحات و یا حتی تغییر و یا جایگزینی برخی الفاظ در مکاتبات که فرضا از ناحیه بخش بازرگانی شرکت صورت می پذیرد از نظر یک وکیل تجاری بین المللی نیز بگذرد.

 بررسی اسنادی که در بازرگانی بین المللی رواج دارد، مشاوره برای حل و فصل مشکلاتی که بعضا راجع به اجرای قرارداد بین المللی رخ می دهد و بسیاری از مواردی از این دست.همچنین خود شرکتها ، مدیران و صاحبین بنگاههای اقتصادی ، تمایل دارند که روابط بازرگانی بین المللی آنها در بستری امن تر از لحاظ حقوقی ایجاد و گسترش یابد.

 

تهیه و تحریر متن حقوقی  معاملات بین المللی یکی از مهمترین اموری است که یک وکیل تجارت بین المللی بر عهده دارد. روابط قراردادی شرکتها و تجار بر بستر تجارت جهانی از طریق انواع قراردادهای بین المللی ایجاد و گسترش می باید. تنظیم هر رابطه قراردادی نیاز به شناخت ماهیت روابطی است که طرفین می خواهند بنا نمایند.

به طور مثال، شرکت تولید کننده ای می خواهد در بازار کشور دیگری محصولات خود را به فروش برساند. برای داشتن بازار نیاز دارد شبکه فروش داشته باشد، تجار داخلی آن کشور را بشناسد و از قوانین آنجا مطلع باشد. همچنین می بایست سلیقه مشتریان را بداند، ممکن است مجوزهای خاصی برای فروش در آنجا لازم باشد، و بسیاری از این موارد.

از این روی نیاز است شخصی آگاه در آن کشور بازار آن کشور را برای محصولات ایجاد نماید. در این باره می تواند از قراردادهای بین المللی متعددی استفاده کند. قرارداد بین المللی توزیع و نمایندگی تجاری از این دسته هستند. بر اساس این ابزار می تواند به قدرت بیشتری در بازار هدف ظاهر شد. علاوه بر تنظیم قرارداد ، شناختن ریسکهایی که ممکن است از لحاظ حقوقی داشته باشد نیز می بایست آگاه باشد.

 

 

دفتر حقوقی امیر آذرباد

وکیل تجارت بین المللی 

مفاد قرارداد بین المللی

وکیل امور ملکی

با درود ، با توجه به اینکه یکی از حوزه های خدمات حقوقی ما ، وکالت در دعاوی ملکی و ساختمانی است، در این نوشتار به تفصیل به خدمات حقوقی یک وکیل امور ملکی خواهیم پرداخت. همچنین این نوشتار تلاش دارد ضمن اینکه شناخت مناسبی از یک وکیل امور ملکی ارائه می دهد، موارد ضروری امور دعاوی ساختمانی را توضیح بدهد. سرانجام نیز، خدمات حقوقی که یک وکیل دعاوی ملک و مستغلات در مورد اختلافات راجع به امور املاک ارائه می دهد تشریح می شود.

قبل از شروع نیز یاد آور می شویم، بخش قراردادهای ملکی و نقش وکیل متخصص این گونه قراردادها در نوشته وکیل قراردادهای ملکی توضیح داده شده است.

 

شناخت وکیل امور ملکی 

در واقع ، وکیل امور ملکی یا وکیل متخصص امور ملکی ، یک وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت است که مطالعات ، وکالت در دعاوی و مشاوره های حقوقی خود را متمرکز بر امور ساختمانی و ملکی نموده است.

امروزه با توجه به گسترش و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی، پیچیدگی های دعاوی و اختلافات، وجود قوانین تخصصی راجع به هر حوزه از مسایل حقوقی که همواره نیز بنا به نیازها به روز می شوند یا تغییر می کنند، نیاز به فعالیت تخصصی در یک یا چند حوزه حقوقی بیشتر نمایان می شود. دعاوی و قراردادهای امور ملک و سختمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مضافا اینکه، اختلافات ملکی و ساختمانی به علت تعداد قوانین ناظر به حوزه املاک مطالعه و ممارست یک وکیل متبحر ملکی را می طلبد.

 

پیش نیاز های یک وکیل امور ملکی

وکیل دعاوی ملکی ، همچون یک وکیل قراردادهای ملکی می بایست تسلط به امور متعددی باشد. دلیل آن نیز است که امور املاک و ساختمان دارای ابعاد متفاوت و متعددی است که در محدوده حوزه های حقوقی متفاوت است.

حقوق ثبت ، اسناد رسمی املاک ، حوزه شهرسازی و ساختمان ، معماری و ساخت و ساز و پیمانکاری ، رویه قضایی و آراء صادره از محاکم دادگستری که در دعاوی ملکی صادر می شوند ، آراء وحدت رویه و آراء اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به امور دعاوی ملکی ، بخشنامه های ثبتی ، مقررات شهرداری ها ، و بسیاری از مقررات و ضوابط حقوقی و قانونی که به نحوی مرتبط با معاملات ملکی و اختلافات این بخش هستند.این امور می بایست مستمرا مورد مراجعه و مطالعه و بررسی وکیلی قرار گیرد که امور ملکی را با جدیت دنبال می کند.

اهمیت به روز بودن اطلاعاتی حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بر کسی پوشیده نیست، خصوصا اختلافات و دعاوی موضوع املاک و مستغلاتت که یکی از مهمترین اقلام سرمایه ای در ایران به شمار می آید.

 

وکیل امور ملکی

 

خدمات حقوقی وکیل امور ملکی

خدمات حقوقی که یک وکیل ملکی ارائه می نماید، طیف وسیعی از فعالیت های حقوقی را شامل می شود.

این خدمات حقوقی در دو دسته کلی زیر قابل تقسیم است ؛

۱- مشاوره حقوقی امور ملکی ۲-  دفاع از دعاوی امور املاک و ساختمان

 

مشاوره حقوقی امور ملکی

مواردی را که نیاز به اخذ نظر از مشاور حقوقی ملکی وجود دارد شاید بتوان با چنین مثالهایی بر شمرد؛

  • حضور در جلسات مذاکره ای پیرامون بررسی توافقات ملکی

بسیار معمول است که در قراردادهایی که موضوع امور املاک است، یک وکیل آشنا به مسائل ملک و ساختمان ، طرفین یا یکی از طرفین را راهنمایی می کند. فرض کنیم که یک شرکت ساختمانی که در حال مذاکره برای ساخت و احداث یک مجتمع ساختمانی است و برای نحوه مذاکرات ، مفاد قرارداد و توافقات و نحوه تنظیم مواردی که در مورد آنها به توافق رسیده اند، از یک مشاور حقوقی امور ملکی مدد می گیرد.

 

  • تنظیم قراردادهای ملکی

قطعا تنظیم قرارداد امور املاک ، یکی از مهمترین خدمات حقوقی این بخش است، این خدمت در نوشتار قراردادهای ملکی با تفصیل بیشتری توضیخ داده شده است.

 

  • دفاع از دعاوی و اختلافات ملکی 

سالها پیش که به پرسش های حقوقی مردم و شرکتها در حوزه امور املاک می پرداختم به لزوم آگاهی بخشی راجع به دعاوی ملکی پی برده بودم. بنابر این سعی بنده همچون گذشته بر پاسخ به پرسش های حقوقی نیز استوار است. به این منظور با طرح پرسش حقوقی خود در وبسایت و در بخش دیدگاهها می توانیم با پاسخ دادن به اشتراک تجربیات نیز کمک کنیم.

 

  • مشاوره حقوقی تنظیم قراردادهای ملکی

یکی دیگر از خدمات حقوقی وکیل ملکی ، مشاوره حقوقی املاک است. به دلایل متفاوت افراد نیاز به گرفتن مشاوره حقوقی ملکی دارند، برخی برای تنظیم قرارداد ملکی نیاز به مشورت با وکیل امور ساختمانی و ملکی هستند.

مانند اینکه مالکین یک مجتمع ساختمانی که بنا دارند ملک فرسوده ( کلنگی ) خود را تخریب و نوسازی کنند. برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می خواهند بدانند به چه نکاتی توجه کنند، مانند اینکه چطور قرارداد را تنظیم کنند تا سازنده تا مرحله نازک کاری ، اجازه فروش  واحدهای متعلق به خود را نداشته باشد؟

یا اینکه پلاک ثبتی مالکینی معارض ثبتی داشته باشد و مایلند بدانند نظر وکیل امور ملکی راجع به نحوه صحیح اقدام حقوقی در این باره چیست؟

بنابراین مشاوره حقوقی امور ملکی می توانند پیرامون قرارداد ملکی یا در مورد نحوه دفاع متناسب در دعوی ملکی می تواند باشد. هریک از این امور حقوق که وکیل امور مستغلات املاک ارائه می دهد به تفکیک ارائه می نماییم.

 

وکالت در دعاوی ملکی

اختلافات امور املاک بیشمار هستند، که جا دارد هریک از دعاوی ملکی را که وکیل متخصص ملکی به دفاع می پردازد به صورت جداگانه توضیح بدهیم، البته می توانید لیست بلند آن را در برگه ” دعاوی ملکی و قراردادهای امور املاک با تفصیل بیشتر بخوانید.

دعاوی اختلافات حوزه املاک ممکن است پیش نیازهایی نیز داشته باشد که خارج از دادگستری است، فرضا دستور فروش ملک که نیاز است ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به گواهی عدم افراز ملک اقدام نماید.

مثال دیگر؛ فرض کنید اگر دعوی فروش مال غیر در مورد یک آپارتمان مطرح شده باشد یا بشود، موضوع دعوی جزایی بوده و وکیل امور ملکی در مراجع کیفری اقدام به دفاع از دعوی مزبور می پردازد. همینطور ممکن است دعوی الزام به تنظیم سند انتقال آپارتمان مزبور که از جنبه حقوقی آن پیگیری می شود و نیاز است وکیل ملکی در مراجع حقوقی اقدام نماید یا اگر موکل در آن پرونده خوانده باشد، از حقوق خوانده دفاع نماید.

مستنداتی که یک وکیل ملکی برای دفاع از دعاوی نیاز دارد نیز ممکن است یا در دست شخص موکل باشد و یا در مراجع قانونی موجود باشند. اگر اسناد و مدارک در دست شخص نیست، می بایست یا با مراجعه رونوشتی از آنها درخواست گردد و یا به مرجع رسیدگی کننده درخواست استعلام از مراجع مربوطه ای که اسناد در آن جا است و یا صلاحیت صدور چنین سندی را داردتقدیم نمود.

وکیل امور ملکی و تجاری 

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

 

مطالب مرتبط

دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق ، مزاحمت از حق

 

دعاوی خلع ید

 

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی – الزام به اخذ پایانکار – الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

نقش اینکوترمز در معاملات بین المللی

وکیل پایه یک دادگستری

با درود – در نوشتار وکیل پایه یک دادگستری ، خدمات حقوقی که یک وکیل دادگستری به جامعه ارائه می کند، و نقش هایی که یک وکیل در موضوعات حقوقی ایفاء می کند را ارائه میکنیم.

در ابتدا به طور مختصر ، خدمات حقوقی که یک وکیل پایه یک دادگستری ارائه می دهد را می توان در بخشهای متعددی دسته بندی نمود که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

 

۱- اقدام وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دفاع از دعاوی در مراجع قضایی

شاید یکی از شناخته شده ترین خدمات حقوقی که یک وکیل دادگستری ارائه می دهد، وکالت دعاوی در دادگستری باشد. عنوان وکیل دعاوی شاید از این جهت به ذهن نزدیکتر باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی به انحاء مختلف بر سر مسائل متفاوتی با یکدیگر دچار اختلاف می شوند. اگر طرفین اختلاف نتوانند خودشان مشکل را برطرف کنند، به ناچار میبایست به مراجع قانونی مراجعه کنند.

مراجع قضایی و یا در مواردی که اختلاف قابل ارجاع به داوری بوده باشد، به مراجع داوری است. دعاوی مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار میگیرد. دفاع از دعاوی اصحاب دعوی موضوعی فنی و تخصصی است و این جایی است که وکیل پایه یک دادگستری نقش ایفا میکند و وکالت دعاوی موکلینش را برعهده می گیرد  از حقوق آنها دفاع می نماید.

البته برای حل و فصل اختلافات تجاری و مدنی ، داوری نیز نقش مهمی ایفا می کند. اما برای ارجاع اختلافات به داوری توافق طرفین به حل و فصل اختلافشان از طریق داوری ضروری است. در مورد داوری می توانید به مطالب متعددی که در وب سایت قرارداده شده است ، از جمله : داوری اختلافات و دعاوی مراحعه بفرمایید.

 به هر ترتیب، وکیل پایه یک دادگستری از دعاوی موکلین خود در مراجع قضایی یا داوری دفاع می کند. وکیل دادگستری یا دعوایی را اقامه می کند، در دعاوی حقوقی ، دادخواست یا در مواردی درخواست ارائه و تقدیم می نماید و در دعاوی کیفری شکواییه تنظیم و تقدیم مراجع مربوطه می نماید و یا اینکه در دعوای حقوقی یا کیفری که علیه شخصی مطرح شده است به وکالت از وی دفاع می نماید. پرونده هایی که وکیل در آنها اقدام می نماید موارد متعددی را در بر می گیرد، پرونده هایی که در حال رسیدگی برای صدور رای و یا تصمیم دادگاهها یا مراجع است و یا پرونده هایی که برای اجرای آراء صادره مفتوح شده اند یا وموارد دیگر.

وکیل پایه یک دادگستری با تسلطی که نسبت به دانش حقوقی و قوانین و رویه قضایی دارد، وکالت دعاوی موکلین خود را در مراجع قضایی بر عهده می گیرد و از دعاوی آنها دفاع می نماید. بنابر این وکالت دعاوی یکی از مهمترین خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری است.

وکیل پایه یک دادگستری

 

۲- مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

دیگر خدمت حقوقی که وکیل پایه یک دادگستری ارائه می دهد، مشاوره حقوقی است. اهمیت مشاوره در هر موردی بر کسی پوشیده نیست. اشخاص به انحاء مختلف نیاز به مشاوره حقوقی دارند.

مشاوره حقوقی در مورد دعاوی : در مورد بررسی افامه دعوی ، مشاوره حقوقی راجع به دعاوی که مطرح شده است یا احتمالا مطرح می شود، مانند آنکه طرف مقابل اظهارنامه ای ارسال نموده و در آن به اقدام حقوقی اشاره کرده است، مشاوره حقوقی راجع به آراء صادره و نحوه اعتراض به آنها. مشاوره حقوقی و تقاضای تنظیم لایحه دفاعیه از وکیل پایه یک دادگستری و بسیاری از موارد مشاوره حقوقی که پیرامون موضوع دعاوی است.

مانند اینکه شخصی تمایل دارد برای جلسه رسیدگی دادگاه لایحه دفاعیه بدهد و یا لایحه ای طرف مقابل او به دادگاه تقدیم کرده است و شخص می خواهد لایحه دفاعیه ای تنظیم کند و دفاع مستدل و مستند نسبت به لایحه وی بدهد، به وکیل مراجعه می کند واز او در تنطیم لایحه دفاعیه مدد می گیرد.

مشاوره حقوقی به شرکتها – مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری محدود به ارائه مشاوره حقوقی به صورت موردی نیست. بسیاری از اشخاص ، خصوصا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( شرکتهای تجاری ) نیاز به مشاوره مستمر حقوقی دارند. بواسه فعالیتهای گسترده ای که شرکتهای تجاری دارند ، معمولا شرکتهای تجاری از مشاوره حقوقی مستمر یک وکیل پایه یک دادگستری بهره می گیرند یا اینکه در آن شرکت دایره حقوقی با حضور وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی وجود دارد. وکیل شرکتهای تجاری معمولا نظارتی حقوقی بر مفاد قراردادهای شرکت ، اختلافات حقوقی شرکت ، تصمیمات و سایر امور شرکت از جنبه حقوقی دارد.

امروزه با توجه به اینکه روابط حقوقی پیچیده تر شده است، تمایل زیادی وجود دارد که در حوزه های حقوقی گوناگون، وکلا خدمات حقوقی خود را ارائه دهند. مانند یک وکیل قراردادهای بین المللی که اقدام به تنظیم قرارداد بین المللی اقدام می نماید.

  •  تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل پایه یک دادگستری

بعضا از وکیل پایه یک دادگستری در خواست می گردد، خصوصا زمانی که موضوع دعوی یا اختلاف جنبه تخصصی نیز داشته باشد، فرضا دعوی در قلمروی حقوق شهرداری ها است وکیل امور ملکی در آن حوزه تجربه دارد، از وکیل درخواست می گردد که برای فرضا پاسخ خوانده یا وکیل خوانده اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه نماید. یا رای دادگاه بدوی صادر شده است و برای تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی تهیه لایحه دفاعیه ای که مستدل و مستند باشد لازم است.

وکیل پایه یک دادگستری – امیر آذرباد

 

مفاد قرارداد بین المللی

وکیل داوری تجاری بین المللی

با درود، خدمات حقوقی که یک وکیل داوری تجاری بین المللی یا به تعبیری وکیل داوری بین المللی تجاری ارائه می کند، نیاز بسیار مبرم تجار بین المللی ، اعم از اشخاص حقیقی تاجر و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( شرکتهای تجاری ) است.

دلیل این ضرورت و اهمیت آن نیز روشن است.بنا به دلایل متعددی ممکن است در یک قرارداد بین المللی طرفین قرارداد با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و روشهای دوستانه و مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی تجاری شان به نتیجه نرسد و طرفین قرارداد به ناچار برای احقاق حق خود دست به اقدام حقوقی بزنند.

اگر قرارداد داخلی باشد، طرفین تابعیت کشور ایران را داشته باشند، به دادگاههای ملی ایران مراجعه شود که موضوع روشن است، مانند اینکه وکیل  آن شخص نسبت طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دارد در ایران اقدام می کند.

اما مسئله این است که در شمار قابل توجهی از قراردادهای بین المللی ، شرط داوری در قراردادهای بین المللی پیش بینی شده است. این به این معنی است که مرجعی که می بایست به اختلافشان رسیدگی کند مراجع داوری است و نه دادگاهها. از این روی ، نیاز به شخصی که در نقش یک وکیل داوری تجاری بین المللی اقامه دعوا در مراجع داوری بین المللی نماید یا از دعاوی بین المللی مطرحه دفاع نماید بسیار پررنگ خواهد بود.

 

۱- حضور وکیل داوری تجاری بین المللی در مراجع داوری بین المللی

برای آنکه بدانیم وکیل داوری تجاری بین المللی در کدام مراجع حضور می یابد و از دعوای موکلین دفاع می نماید، باید ابتدا نسبت به مراجع داوری شناخت داشته باشیم. به صورت کلی داوری ها یا به صورت غیر سازمانی تشکیل می شوند یا به صورت نهادی.

تفاوت اصلی این دو این است که در داوری موردی ( غیر سازمانی ) و داوری سازمانی این است که اداره داوری از ابتدا تا انتها در داوری سازمانی ، به صورت سازمان یافته توسط سازمانی ترتیب داده می شوند. سازمانهای داوری مطرح معمولا قواعد داوری مختص به خود را دارند که به صورت حرفه ای توسط مشاورین حقوقی مبرز داوری و داوران آنها تنظیم شده است و هموراه به روز می شود. در صورتی که در داوری موردی اینگونه نیست.

بگذارید تفاوت را با ذکر مثالی روشن نماییم. فرض کنید در قرارداد بین المللی شرط داوری پیش بینی شده است و در آن مقرر شده است که اختلافات به مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس ارجاع می گردد.

مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی واقع در پاریس یک سازمان داوری است، دارای قواعد مدون داوری ، دبیر خانه و سایر بخشهای متعدد می باشد. درخواست داوری به آن سازمان داوری داده می شود و آن سازمان پس از طی تشریفاتی نسبت به تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلافات اقدام می نماید. برای مطالعه بیشتر راجع به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق بازرگانی در پاریس به نوشته ” طرح دعوای بین المللی در آی سی سی پاریس ” می توانید مراجعه بفرمایید.

اما حالا فرض نمایید در قرارداد بین المللی ، طرفین مقرر نکرده اند که اختلافاتشان به چه نهاد و یا سازمانی ارجاع گردد، فرض کنید مقرر نموده اند اختلافات از طریق ارجاع به یک شخص معین و یا غیر معین ارجاع داده می شود. داوری در این مورد موردی است، صرفا در مورد همان اختلاف ایجاد می شود و اتمام آن خاتمه می یابد.

این موارد بسیار تخصصی تر و مفصل تر هستند، اما از آنجاییکه مخاطبین سایت صرفا افراد حقوقی نیستند ، موارد به گونه ای ارائه می شود که قابل ارائه برای تمامی افراد باشد.

هریک از داوری های موردی و یا سازمانی معایب و محاسنی دارد، در قراردادهای بین المللی بسیار زیادی ، داوری سازمانی به عنوان مراجع داوری از ناحیه طرفین قرارداد بین المللی انتخاب شده و یا می شود. از این روی باید نسبت به شناخت نسبی از سازمانهای داوری دست یافت.

سازمانهای داوری هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور وجود دارد. در کشور ما ایران، مراجع داوری سازمانی معتبر و مهمی وجود دارند که نشان از سطح بالا و پیشرفته داوری در کشور است.

 

وکیل داوری تجاری بین المللی
وکیل داوری بین المللی تجاری

 

۲- خدمات حقوقی وکیل داوری تجاری بین المللی

همانگونه که وکیل دعاوی از دعوی موکلین خود در مراحع قضایی دفاع می کند. انتظار از وکیل داوری بین المللی تجاری نیز دفاع از دعاوی موکلین است. اقدام وکالتی وکیل داوری تجاری بین المللی به دو گونه است. اقدام حقوقی وی یا طرح / اقامه دعوی است.

فرقی ندارد اقامه دعوی در سازمان داوری یا داوری مورد نزد داور. یا دفاع از دعوی بین المللی مطروحه در داوری که علیه موکل خود مطرح شده است.

تشکیل دیوان داوری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ، نیازمند تعیین داور و یا داوران است. تعیین داور و یا داوران یا در قرارداد تعیین شده اند و یا مشخص نشده اند. در موردی که داور مشخص شده است، مانند اینکه طرفین شرط نموده اند شخص معینی به عنوان داور به اختلاف آنها رسیدگی کند، اگر هم داوران معین نشده باشند، هیچ ذکری از نام داوران در قرارداد بین المللی مشخص نشده است. بنابر این ابتدا بایست شرط داوری در قراردادهای بین المللی مطالعه گردد.

بنابر این اقدامات حقوقی وکیل داوری تجاری بین المللی در حوزه دعاوی ، به دو دسته اقدام به طرح دعوی بین المللی در مرجع داوری و یا دفاع از دعوای بین المللی مطروحه علیه موکل است.

 

اولین اقدامی که یک وکیل داوری تجاری بین المللی می نماید، قطعا مطالعه کامل قرارداد بین المللی ، مکاتبات طرفین قرارداد و سایر اشخاص مرتبط با موضوع قرارداد یا اختلاف ایجاد شده ، اسناد و مدارک موجود است. اگر اسناد و یا مدارکی برای اثبات حقانیت موکل می بایست تهیه و یا گردآوری گردد نیز با مشورت وکیل داوری بین المللی تجاری تهیه می گردد و یا به نوعی تامین می گردد. ممکن است مکاتبات و یا مذاکراتی نیز در جهت حل و فصل دوستانه احتلافات انجام شده باشد، آنها هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بعد از آنکه تمام حقایق یک موضوع شناخته شده ، مدارک و مستندات برای طرح دعوا از طریق داوری تهیه شد، اقدام بعدی وکیل داوری بین المللی تجاری ، شناخت نحوه ، شیوه و مرجع داوری است. اگر داوری موردی باشد، چون با یک سازمان داوری مواجع نیستیم، باید مستقیما به خود داوران مراجعه نماییم و این درصورتی است که داوران در شرط داوری پیش بینی شده باشند، اگر داوران در شرط داوری یا سندهای داوری الحاق شده به قرارداد و یا به انحاء مختلف توسط طرفین معین نشده باشند، نوبت به تعیین داوران است.

اینکه پروسه تعیین داوران در داوری های تجاری بین المللی چگونه است؟کدام دادگاه در صورت امتناع طرف مقابل صالح به تعیین داور است و مسایل مربوطه به آن، یکی از موضوعاتی است که یک وکیل تجارت بین المللی در حوزه داوری تجاری بین المللی در مورد آن با سوالهای متعددی مخاطب قرار می گیرد. به هرترتیب ، تمامی موارد می بایست انجام گردد تا دیوان داوری تشکیل شود و دادخواست داوری به دیوان تقدیم و به آن رسیدگی نماید.

ارائه درخواست داوری ، موارد راجع به تعیین داوری ، تنظیم دادخواست داوری به زبانی که در توافق طرفین برای داوری احیانا پیش بینی شده است، ( در این مورد می توانید برای مطالعه بیشتر به نوشتار ” زبان داوری در داوری های بین المللی اختلافات تجاری ” مراجعه بفرمایید)، تنظیم لوایح دفاعیه از ناحیه وکیل داوری بین المللی تجاری و دفاع در برابر لایحه دفاعیه طرف مقابل در رسیدگی داوری بین المللی ، از جمله اقدامات وکیل داوری در این مقطع است.

۳- شرط داوری در قرارداد بین المللی

یکی از مهمترین موضوعات داوری بین المللی ، شرط داوری است. اینکه شرط داوری باید چگونه تنظیم شود بسیار حائز اهمیت است، چرا که صلاحیت داوران از تراضی طرفین قرارداد بر می آید و این مسئولیت مهمی را بر دوش وکیل قراردادهای بین المللی را در هنگام تنظیم قرارداد قرار میدهد.

اگر بخواهیم به یک مورد از موارد اهمیت شرط داوری در قراردادهای بین المللی اشاره کنیم اینکه اگر فرضا رسیدگی داوران در محدوده شرط داوری نبوده باشد، رای داوری را می تواند در معرض ابطال قرار دهد.  این مورد نه تنها در قوانین کشور خودمان ایران ،بلکه یکی از مواردی است که در بیشتر نظام های داوری کشورهای دنیا مورد غیر قابل انکار است.

 

مشاور حقوقی داوری اختلافات بین المللی

  • مشاوره حقوقی داوری اختلافات تجاری بین المللی

بسیار معمول است که قبل از اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، از مشاورین حقوقی که تجربه دعاوی بین المللی داشته اند و خصوصا وکیل دعاوی بین المللی راجع به نحوه اقدام حقوقی مشاوره اخذ شود. اینکه اساسا دعوی می بایست از طریق داوری حل و فصل گردد؟ آیا برای طرح دعوی دعوی در مراجع داوری مراحل دیگری ضروری نیست؟ آیا داوری نهادی است و یا موردی ؟ چرا که فرضا اگر طرف مقابل از معرفی داور خود امتناع نماید نحوه اقدام و همچنین مرجع مورد درخواست تعیین داور اختصاصی وی متفاوت است.

 

وکیل داوری تجاری بین المللی 

امیر آذرباد ، وکیل پایه یک دادگستری 

 

وکیل داوری تجاری بین المللی

اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی

با درود – اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، یکی از خدمات حقوقی است که جامعه تجاری کشورمان در مواردی به آن نیاز دارند و آن جایی است که با طرف قرارداد بین المللی شان به اختلاف تجاری بر می خورند و حل اختلاف آن به صورت دوستانه میسر نشده است.

همانطوری که شرکتهای خارجی در مواردی که موافقتنامه داوری مقرر می کند،  دعاوی خود را در مراکز داوری بین المللی مطرح می کنند و شرکتهای ایرانی را به داوری فرا می خوانند، شرکتهای ایرانی و تجار ایرانی نیز به فراخور شرایط نیاز دارند که یک وکیل داوری تجاری بین المللی یا اقدام به اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی نمایند، یا از دعاوی داوری بین المللی مطروحه علیه آنان دفاع نماید، و حضور جدی و دفاع مستحکم از حقوق شرکتهای ایرانی در مراجع داروی بین المللی با حضور وکیل بین المللی در این نوشتار به این مسائل خواهیم پرداخت.

 

۱- چرا اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی

همانگونه که بارها در نوشته های این سایت توضیح داده ام ، در اکثریت قراردادهای بین المللی ، شرط داوری در قراردادهای بین المللی گنجانده شده است. طرفین قراردادهای بین المللی به ندرت راضی به پذیرش مراجعه به دادگاههای ملی طرفین خصوصا دادگاه متبوع طرف مقابل برای حل و فصل دعاوی خود می شوند.  از این روی معمولا  یکی از مواردی که یک وکیل قراردادهای بین المللی در زمان تنظیم قرارداد در دست دارد داوری است و از همین روی، در بسیاری از قراردادهای بین المللی مراجع خارجی در قراردادهای بین المللی به عنوان مرجع داوری توافق شده است.

با درج چنین شرطی و لزوم احترام به مفاد توافق طرفین ، طرفین می بایست چنانچه تمایل به اقامه دعوا باشند، به مرجع داوری انتخاب شده مراجعه نمایند. مفهوم این عبارت این است که به موجب قوانین اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اگر یک طرف بدون اعتنا به شرط داوری به دادگاه ملی مراجعه نماید و طرف دیگر ایراد نماید، دادگاه از رسیدگی به دعوی مطروحه نزد خود امتناع می نماید.

ریسک طرح دعاوی بین المللی در موردی که در قرارداد شرط داوری پیش بینی شده است نیز زیاد است. نمی توان صرفا با امید به اینکه طرف مقابل ایراد نمی کند، اقدام به اقامه دعوای بین المللی در یک دادگاه دولتی نمود. خصوصا اینکه معمولا در دعاوی بین المللی ، بهای خواسته زیاد است و هزینه های رسیدگی می بایست قبل از طرح دعوا پرداخت گردد. مضافا بر اینکه این هزینه ها در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز اصولا قابل استرداد نیست.

بنابر این ، اگر یک طرف قرارداد بین المللی در موردی بخواهد دعوایی مطرح نماید و در آن قرارداد بین المللی شرط داوری وجود داشته باشد، ناگزیر به آن مرجع رجوع می کند، این است دلیل و ضرورت آشنایی با اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی .

برای اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی مقدماتی لازم است، در این نوشتار سعی داریم به برخی از آنها اشاره کنیم.

 

داوری اختلافات تجاری بین المللی

 

۲- لزوم مطالعه کامل شرط داوری در قرارداد بین المللی قبل از اقامه دعوای بین المللی                  

قبل از گونه اقدام حقوقی برای اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، می بایست به طور دقیق و کامل ، مفاد توافقات طرفین راجع به شیوه حل و فصل اختلافات که در قرارداد بین المللی را مطالعه نمود. قطعا این مفاد دارای جنبه هایی است که یک وکیل دعاوی و قراردادهای بین المللی ، حقوقدانان مجرب داوری می توانند در مورد آنها مشاوره بدهند. گاهی اوقات ، قبل از اقدام به اقامه دعوای بین المللی در مراجع داوری خارجی ، اقدامات دیگری پیش بینی شده است. مانند اینکه؛ در صورت بروز اختلاف بدوا می بایست موضوع از طریق میانجیگری حل و فص گردد یا باید فرضا موضوع توسط نمایندگان دو طرف حل و فصل گردد.

یا ارسال اخطاریه هایی بدوا لازم است که ارسال شود و مدتهایی به طرف مقابل در نظر گرفته شده است، بدیهی است لزوم احترام به توافق طرفین ایجاب می کند که این امور انجام گردد.

در برخی موارد ( داوری موردی ) داوران نسبت به داور توافق نکرده اند، لزوم انتخاب داوران ، مراجع صالح برای این امر ، شیوه تعیین و بسیاری صاز موارد ، ممکن است در شرط داوری تعیین شده باشد که لزوم مطالعه کامل آن و بررسی حقوقی مفاد آن آشکار است.

 

۳- لزوم مطالعه قواعد داوری سازمان داوری منتخب

معمولا شرکتهای خصوصی و تجار خصوصی ، از میان داوری موردی و داوری سازمانی ، داوری سازمانی را انتخاب می کنند، چرا که ساز و کار منسجم تری دارد. پروسه داوری در سازمانهای داوری متشکل تر برگزار می شود. سازمانهای داوری مطرح دارای قواعد داوری محتص به خود هستند و طرفین با پذیرش آن سازمانها ، عملا قواعد داوری آن سازمانها را نیز می پذیرند.

بنابر این، در این موارد بایستی قواعد داوری آن سازمانهای داوری را مطالعه نمود. شیوه درخواست داوری ، مستندات مورد درخواست ، هزینه ها ، زبان داوری ، ترتیبات داوری و بسیاری از موارد که در قواعد داوری پیش بینی شده است.

به طور مثال اگر ، دادگاه داوری آی سی سی به عنوان مرجع داوری پیش بینی شده است، بهتر است که قواعد این سازمان داوری مطالعه گردد. در مورد اقامه دعوای بین المللی در این سازمان بیشتر بدانید ” طرح دعوای بین المللی در آی سی سی پاریس .

وکیل دعاوی و قراردادهای بین المللی

امیر آذرباد وکیل دعاوی بین المللی